Byla N-248-141-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo B. P. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties B. P. A. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2006 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu nubaudė B. P. A. 1000 Lt bauda už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą. B. P. A. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2006 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą bei administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

4II.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 292 straipsnio 1 dalį nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti skundžiamas tam apygardos administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra institucijos, priėmusios nutarimą, buvimo vieta. Šiuo atveju yra skundžiamas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus priimtas nutarimas. Nutarimą priėmusios institucijos buveinė yra Klaipėdoje, todėl pareiškėjo skundas yra teismingas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

6III.

7Atskiruoju skundu B. P. A. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir priimti jo skundą.

8Apeliantas nurodo, kad jo skundas turi būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, nes, kaip matyti iš skundžiamo nutarimo turinio, jį priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kurios buveinė yra Vilniuje. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Administracinių bylų teisenos įstatymo

1137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu atsisakė priimti apelianto skundą. Apelianto skundžiamame nutarime yra nurodyta, jog tai yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nutarimas. Nei šiame nutarime, nei bylos medžiagoje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog šį nutarimą būtų priėmęs Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buveinė yra Vilniuje, todėl apelianto skundas yra priskirtinas nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nesant kitų procesinių kliūčių priimti skundą, turėtų apelianto skundą priimti. Jeigu, išreikalavus administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, paaiškėtų, jog nutarimą iš tikrųjų priėmė kita institucija, o ne institucija, kuri tiesiogiai nurodyta pačiame nutarime, tada pirmosios instancijos teismas pats turėtų perduoti bylą pagal teismingumą. Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

12atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir B. P. A. skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai