Byla e2-784-999/2018
Dėl neteisėtu medžių kirtimu padarytos žalos aplinkai atlyginimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui G. Š. dėl neteisėtu medžių kirtimu padarytos žalos aplinkai atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Valstybinė miškų tarnyba prašo priteisti iš atsakovo G. Š. 1880,94 Eur už aplinkai padarytą žalą ieškovės Valstybinės miškų tarnybos naudai, priteistą žalą pervedant į Valstybinės miškų tarnybos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Luminor banke.

5Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

6Atsakovui G. Š. teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2018 m. sausio 16 d. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas G. Š. 2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. kovo mėn. savo sūnaus K. Š. miške, žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), Šilalės rajone, VĮ Rietavo miškų urėdijos Kaltinėnų girininkijos ( - ) miško kvartalo ( - ) miško sklypuose, turėdamas K. Š. rašytinį 2014 m. sausio 21 d. įgaliojimą, bet neturėdamas nustatyta tvarka išduoto leidimo kirsti mišką, neplynu kirtimu iškirto 64 vnt. žalių medžių, kas sudaro 9,494 ktm medienos ir juos išvežė iš miško. Kirsdamas medžius, neturėdamas nustatyta tvarka išduoto leidimo, atsakovas G. Š. pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalį, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 20 punkto reikalavimus ir tuo padarė 1880,94 € žalą aplinkai. Dėl šių neteisėtų veiksmų G. Š. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 273 straipsnio 1 dalį ir 274 straipsnio 1 dalį. 2017 m. liepos 18 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. VMTANN-109249719-17, atsakovui buvo skirta administracinė nuobauda - 60 € bauda už savavališką medžių kirtimą privačiame miške. Atsakovas paskirtos administracinės nuobaudos neginčijo, paskirtą baudą 2017 m. liepos 25 d. sumokėjo.

11Atsakovas savo neteisėta veika padarė žalą aplinkai, nes neteisėtai iškirto mišką. Ieškovė žalą aplinkai paskaičiavo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D 1-249 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio apskaičiavimo metodikos“ 1.3.2., 2.1, 2.2. punktais. Neplynai iškirtus mišką III miškų grupės miškuose, aplinkai padarytos žalos dydis skaičiuotinas po 115 Eur už 1 ktm medienos. Skaičiuojant padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydį brandžiuose (IV brandumo grupės) medynuose, taikomas koeficientas 2,0, o pusamžiuose (II brandumo grupės) medynuose – 1,5 koeficientas. Padaryta žala aplinkai, neteisėtai nukirtus 64 augančius medžius, yra 1880,94 Eur ((4,23 m3 x 2,0 x 115 Eur) + (5,264 m3 x 1,5 x 115 Eur)). Aplinkybių, leidžiančių skaičiuoti žalos atlyginimą kita tvarka, nei paskaičiavo ieškovė, nenustatyta.

12Žalą įrodantys rašytiniai dokumentai: 2017 m. balandžio 26 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma Nr. 6; 2017 m. balandžio 26 d. nupjautų medžių kelmų matavimo lapas; 2017 m. balandžio 26 d. neteisėtai nupjautų medžių medienos tūrio skaičiavimo lapas; 2017 m. liepos 14 d. administracinio nusižengimo protokolas; 2017 m. liepos 18 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje NR. VMTANN – 109249719-17; 2017 m. balandžio 11 d. pranešimas apie ketinimą kirsti mišką XKL13 Nr. 1136; 2017 m. balandžio 14 d. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio raštas NR. S2-3K-04-09; 2017 m. balandžio 26 d. G. Š. paaiškinimas; 2017 m. rugsėjo 5 d. pretenzija Nr. S2-3K-04-23.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.263 straipsnį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 23 straipsnis numato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Išanalizavus ir įvertinus visą byloje surinktą medžiagą, matyti, kad atsakovas pripažino savo veiksmus savavališkai iškertant medžius kaip neteisėtus. 2017 m. rugsėjo 5 d. ieškovė atsakovui pateikė pretenziją dėl padarytos 1880,94 Eur žalos aplinkai atlyginimo. Atsakovas gera valia per nurodytą terminą žalos aplinkai neatlygino, prašymo mokėjimą išdėstyti dalimis nepateikė.

14Byloje atsakovo padarytos žalos aplinkai paskaičiuotas dydis sudaro 1880,94 Eur. Atsakovas gera valia aplinkai padarytos žalos neatlygino, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 1880,94 Eur padarytos žalos atlyginimo (CK 6.249, 6.251, 6.263 straipsniai).

15Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 21 Eur žyminis mokestis už ieškovės pareikštą turtinį reikalavimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš G. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 1880,94 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuoniasdešimties eurų 94 centų) žalos atlyginimą ieškovės Valstybinės miškų tarnybos, kodas 302471705, adresas Kauno m., Pramonės pr. 11a, a.s. Nr. ( - ), Luminor bankas, naudai.

19Priteisti iš atsakovo G. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), valstybės naudai 21 Eur (dvidešimt vieno euro) žyminį mokestį. Žyminis mokestis turi būti sumokėtas į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: žyminis mokestis.

20Atsakovas G. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė Valstybinė miškų tarnyba per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai