Byla e2-2669-909/2020
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui I. P. (I. P.) dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 151,41 Eur skolą, 74,83 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 79,64 Eur kredito sumos nuo 2019 m. lapkričio 13 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – teismas išsiuntė procesinius dokumentus į atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą, pagal specialią pašto siuntą palikus pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 3 dalis.

5Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2019 m. gegužės 30 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 150 Eur kreditą. Atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti per 90 dienų, mokėti 74,83 proc. metines palūkanas. Atsakovas paskolos nustatytu terminu negrąžino. Ieškovės teigimu, atsakovo skolą sudaro 79,64 Eur negrąžintas kreditas, 17,25 Eur palūkanos, 3,52 Eur delspinigiai, 51 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Duomenų, kad atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei įvykdė tinkamai byloje nėra (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 79,64 Eur negrąžinto kredito ir 17,25 Eur nesumokėtos bendros kredito kainos (palūkanų), paskaičiuotos iki kreipimosi į teismą dienos (CK 6.38, 6.200, 6.870, 6.873, 6.881 straipsniai).

10CK 6.260 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praleidęs prievolės įvykdymo terminą skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal Sutarties 7.4 punktą atsakovas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos įsipareigojo mokėti ieškovei 0,05 proc. dydžio delspinigius. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 3,52 Eur delspinigių. Atsakovas laiku prievolės neįvykdė, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3,52 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovė iš atsakovo taip pat prašo priteisti 51 Eur skolos išieškojimo išlaidų. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šiuo atveju ieškovė dėl atsakovo laiku negrąžinamo kredito (neteisėti veiksmai) turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Dėl to ji turėjo išlaidų, kurie yra laikytini jos nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Tarp patirtų nuostolių ir atsakovo veiksmų yra priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovas būtų grąžinęs kreditą, ieškovei nebūtų reikėję kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 51 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Tarp šalių sudarytos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos 74,83 proc. metinės palūkanos nuo Sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Nurodytos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 74,83 proc. dydžio sutartines metines palūkanas nuo 79,64 Eur negrąžinto kredito sumos nuo 2019 m. lapkričio 13 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 151,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. lapkričio 14 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis.

15Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,72 Eur), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 (nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 23 d.) nustatytos minimalios (5 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, iš atsakovo I. P. (I. P.), asmens kodas ( - ) 79,64 Eur (septyniasdešimt devynis eurus 64 ct) negrąžinto kredito, 17,25 Eur (septyniolika eurų 25 ct) palūkanų, 3,52 Eur (tris eurus 52 ct) delspinigių, 51 Eur (penkiasdešimt vieną eurą) ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 74,83 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 79,64 Eur negrąžinto kredito sumos nuo 2019 m. lapkričio 13 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 151,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai