Byla 2-23302-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovei M. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 324,19 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2608 ieškovas buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Dūkštų g. 5, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Paaiškino, jog atsakovė yra buto, esančio Dūkštų g. 5-19, Vilniuje, savininkė. Atsakovė prievolę mokėti už butui teiktas paslaugas vykdė netinkamai, todėl už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2016-04-01 liko skolinga ieškovui už suteiktas paslaugas 324,19 Eur.

3Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu 2016-06-22. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2608 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Dūkštų g. 5, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad buto, esančio Dūkštų g. 5-19, Vilniuje, nuosavybės teisė pagal Pirkimo-pardavimo sutartį priklauso atsakovei (b. l. 5-6). Iš teismui pateiktų Mokesčių žiniaraščio bei Buto sąskaitos išrašo matyti, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2015-04-01 iki 2016-04-01 už suteiktas paslaugas liko skolinga ieškovui 324,19 Eur (b. l. 3, 4). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis numato, jog prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 324,19 Eur skolos už suteiktas paslaugas nuo 2015-04-01 iki 2016-04-01 (CK 4.82, 4.84, 5.50, straipsniai).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (324,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovės priteistinas 20 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.,88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, iš atsakovės M. P., gim. 1962-05-11, 324,19 Eur (tris šimtus dvidešimt keturis eurus 19 euro ct) skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (324,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai