Byla 2-20814-934/2013
Dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui ir rūpintojo paskyrimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Gertrūdai Karvelytei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. Š., išvadą teikiančios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) atstovei G. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal N. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Socialinės paramos skyriui, A. Š. dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui ir rūpintojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėja N. Š. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti jai rūpybą ir paskirti jos rūpintoja anūkę A. Š. Nurodė, kad serga lietine galvos smegenų išemija, arterine hipertenzija, apkurtimu. Dėl savo sveikatos būklės negali tinkamai įgyvendinti savo teisių bei atlikti pareigų. Mano, kad jai būtina kitų asmenų pagalba. Padėti įgyvendinti jos teises ir vykdyti pareigas (būti jos rūpintoja) sutiko jos anūkė A. Š. (b. l. 2).

3Socialinės paramos skyrius pateikė teismui išvadą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, kurioje prašoma nustatyti N. Š. rūpybą, skiriant rūpintoja A. Š. Nurodė, kad duomenų apie A. Š. ydingus poelgius ar žalingus įpročius neturi. Taip pat nurodė, kad pareiškėjai dėl jos sveikatos būklės reikalinga kito asmens priežiūra, nes negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir pareigų (b. l. 21-23).

4Suinteresuotas asmuo A. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog gyvena kartu su pareiškėja. Nurodė, jog pareiškėja negali savarankiškai savimi pasirūpinti buityje (apsiprausti, pasigaminti valgį, apsipirkti), jai reikalinga nuolatinė priežiūra (pamiršta išjungti dujinę viryklę, pamiršta daiktus). Nurodė, jog sutinka būti N. Š. rūpintoja, prašė nustatyti jai rūpybą.

5Socialinės paramos skyriaus atstovė iš esmės pakartojo išvadoje nurodytas aplinkybes, prašė nustatyti N. Š. rūpybą ir rūpintoja paskirti A. Š.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją (CPK 509 straipsnio 1 dalis, CK 3.279 straipsnio 1 dalis).

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais nustatyta, jog pareiškėja N. Š., gimusi ( - ), be kito asmens pagalbos negali įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų, tinkamai pasirūpinti savimi buityje (b. l. 6, 21-23). Prašoma paskirti pareiškėjos rūpintoja jos anūkę A. Š., gim. ( - ), kuri gyvena kartu su pareiškėja (b. l. 2, 4-8), ją prižiūri ir rūpinasi jos visais buitiniais reikalais, organizuoja jos gydymą, pagal sveikatos būklę ji gali prižiūrėti pareiškėją, nėra traukta baudžiamojon ir administracinėn atsakomybėn (b. l. 21-23, 4, 20). Socialinės paramos skyrius neprieštarauja rūpybos N. Š. nustatymui ir A. Š. skyrimui pareiškėjos rūpintoja (b. l. 21-23). Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad N. Š. yra pagrindas nustatyti rūpybą, rūpintoja skiriant pareiškėjos anūkę A. Š.

9Išaiškintina suinteresuotam asmeniui A. Š., jos kaip rūpintojos teisės ir pareigos: rūpintojas yra savo rūpintinio atstovas pagal įstatymą; rūpintojas rūpintinio turtinius reikalus tvarko, įgyvendina jo turtines teises pagal tarp rūpintojo ir rūpintinio sudarytą pavedimo arba turto patikėjimo sutartį; padeda įgyvendinti kitas jo teises ar įvykdyti pareigas bei saugo rūpintinio teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo; visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu rūpintojas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti rūpintinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio rūpintinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos/suvaržytos daiktinės teisės; rūpintojas privalo informuoti rūpybos instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (CK 3.240 straipsnio 1 dalis, 3.243 straipsnio 5 dalis, 3.279 straipsnio 3 dalis).

10Ši nutartis vykdytina skubiai, nes delsimas vykdyti teismo procesinį sprendimą pažeistų neįgalaus asmens interesus (CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 509 straipsniu, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Pareiškėjai N. Š., a. k. ( - ), gyv. ( - ), nustatyti veiksnaus asmens rūpybą.

14Pareiškėjos N. Š., a. k. ( - ), gyv. ( - ), rūpintoja paskirti A. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ).

15Nutartį vykdyti skubiai.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai