Byla 2YT-28785-833/2016
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo, suinteresuoti asmenys – E. P., išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant pareiškėjui K. P., išvadą teikiančios institucijos Socialinės paramos skyriaus atstovei Vilmai Karosienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo K. P. pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo, suinteresuoti asmenys – E. P., išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pripažinti neveiksnia jo sutuoktinę E. P., nustatyti jai globą ir globėju paskirti pareiškėją. Nurodė, kad nuo 2015-11-20 jai gili koma po trūkusios aneurizmos galvos smegenyse.

3Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad šiuo metu E. P. yra gydoma VšĮ Šv. Roko ligoninėje. Ji gyvena kartu su savo sutuoktiniu K. P. daugiabučiame name, keturių kambarių bute su patogumais. Namuose švaru ir tvarkinga. E. P. globėju sutinka būti K. P.. Pareiškėjas tinkamai rūpinasi ligone: kiekvieną dieną lanko, perka vaistus, organizuoja jos gydymą. K. P. yra dirbantis, gauna apie 2225,00 Eur darbo pajamų. Duomenų apie K. P. ydingus polinkius ar žalingus įpročius neturime. K. P. Socialinės paramos skyriui pažymos apie savo sveikatos būklę nepateikė. Daugiau asmenų, norinčių būti E. P. globėju, nėra.

4Teismo posėdžio metu byloje dalyvaujantys asmenys pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pagal CPK XXVIII skyriaus Antrojo skirsnio nuostatas, šios kategorijos bylų išnagrinėjimui reikalinga teismo psichiatrijos ekspertizė.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-06-28 nutartimi paskyrė teismo psichiatrijos ekspertizę E. P. psichinei būklei nustatyti.

8Teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. TPE-129/2016 E. P. konstatuotas psichikos sutrikimas dėl galvos smegenų pažeidimo ir disfunkcijos (F06) ir koma (R40). E. P. susirgo staiga (2015-11-20), kuomet progresavo kvėpavimo funkcijų nepakankamumas, tapo dezorientuota, pradėjo vemti, atsirado traukuliai. Atlikus galvos smegenų kompiuterinę tomogramą, konstatuota plyšusi dešinės ACM aneurizma, subarachnoidinė hemoragija, intracerebrinė hemoragija dešinėje temporalinėje dalyje, galvos smegenų edema bei hidrocefalija. Dėl šios priežasties E. P. ilgą laiką buvo gydoma VU Santariškių klinikų neurochirurgijos reanimacijoje, vėliau (nuo 2016-01-04 iki šiol) gydoma ir slaugoma Šv. Roko ligoninėje, tačiau gydymo eigoje jos sąmonės būklė mažai pakito (GKS - 8 balai). Koma - tai sąmonės sutrikimas, kurį sukelia difuzinė pusrutulių žievės disfunkcija arba tinklinio darinio pažeidimas galvos smegenų kamiene. E. P. konstatuojamas sąmonės sutrikimas - koma (pagal GKS - 8 balai). Dėl galvos smegenų pažeidimo ir disfunkcijos ji visiškai negali savarankiškai pasirūpinti savo pagrindinių poreikių tenkinimu nei buityje, nei socialinėje aplinkoje. Tiriamoji visiškai nesugeba savęs apsitarnauti, nesugeba vykdyti jokios produktyvios tikslingos veiklos, ji negali priimti jokių sprendimų ir įvertinti realios situacijos jokiose gyvenimo srityse.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 2.10 straipsnio 1 dalis nustato, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu.

10Teismas, atsižvelgdamas į E. P. diagnozuotą psichikos sutrikimą dėl galvos smegenų pažeidimo ir disfunkcijos (F06) ir komą (R40), dėl ko ji negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, daro išvadą, kad yra pagrindas pripažinti ją neveiksnia visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, numatytose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 patvirtinto Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo 10 punkte (CK 2.10 str.).

11E. P. pripažinus neveiksnia, jai nustatytina globa ir skirtinas globėjas (CK 2.10 str., CPK 468 str. 4 d.). Globėju skirtinas K. P., kuri atitinka globėjui keliamus reikalavimus, pagal sveikatos būklę pajėgi atlikti globėjos funkcijas. Byloje nėra nustatyta, kad kiti asmenys būtų pareiškę valią būti E. P. globėjais.

12Globos steigimo tikslas – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą (CK 3.238 str.). Globėjui išaiškintina, kad jis turi teisę sudaryti atstovaujamojo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius (CK 3.240 str. 2 d.). Be to, globėjas, būdamas globotinio artimasis giminaitis, savo pareigas atlieka neatlygintinai, privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, o jeigu išnyksta aplinkybės, dėl kurių asmuo buvo pripažintas neveiksniu, asmens globėjas turi kreiptis į teismą dėl globos ar rūpybos panaikinimo (CK 3.243 str. 1 d., 5-6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 270, 468 – 469 straipsniais,

Nutarė

14pareiškėjo K. P., a.k. ( - ) pareiškimą tenkinti.

15Pripažinti E. P., a. k. ( - ) neveiksnia visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

16Nustatyti E. P., a. k. ( - ) globą ir jos globėju paskirti K. P., a.k. ( - )

17Paskirti K. P., a.k. ( - ) E. P., a. k. ( - ) turto administratoriumi.

18Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai