Byla 2-1659-772/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei L. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ prašo priteisti iš atsakovės 2100,00 Lt skolą, kurią sudaro 750,00 Lt paskola, 1350,00 Lt delspinigiai, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 54,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu). Taip pat atsakovei apie šio posėdžio laiką, vietą ir datą pranešta tinkamai, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2010-11-11 ieškovas su atsakove pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 750,00 Lt. Paskolos sutarties terminas - 20 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-01, tačiau atsakovė savo prievolės neįvykdė. Vadovaujantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, už kiekvieną uždelstą prievolės neįvykdymo dieną ieškovas paskaičiavo delspinigius, kurie sudaro 1350,00 Lt.

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 750,00 Lt skola.

7Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovės atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovę, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

8Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, tuo tarpu pagrindinė skola yra tik 750,00 Lt. Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą Lietuvos praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. iki 270,00 Lt kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 270,00 Lt.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., atsakovė privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 d. 1 d., atsakovė privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-28) iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau minimalus žyminis mokestis yra 54,00 Lt, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės L. G., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, 750,00 Lt (septynių šimtų penkiasdešimt litų) negrąžinto kredito, 270,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 1020,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-28) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 54,00 (penkiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai