Byla 2-591

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Artūro Driuko, kolegijos teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Vinco Versecko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Siemens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalies, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą 5 345 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr.2-253134/2005 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Siemens“ ieškinį atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Pateiktu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti VMI prie LR Finansų ministerijos atvirojo konkurso „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimo, diegimo ir priežiūros paslaugos“ sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Siemens“ pateikto pasiūlymo kaip neatitinkančio konkurso dokumentuose tiekėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų atmetimo. Be to ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki bus išnagrinėtas ginčas sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo konkurso procedūras bei įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti sutarties dėl konkurso paslaugų pirkimo. Nurodė, jog pripažinus konkurso laimėtoju jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančią UAB „Algoritmų sistemos“ ir UAB „Eisis“ grupę bei su ja sudarius paslaugų teikimo sutartį teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomas, kadangi tektų pradėti teisminius ginčus dėl šių atsakovo sprendimų bei sudarytos sutarties nuginčijimo, o tai prieštarautų operatyvaus, koncentruoto ir ekonomiško ginčų sprendimo principams.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 23 d. nutartimi UAB „Siemens“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė konkurso „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimo, diegimo ir priežiūros paslaugos“ pirkimo procedūrų vykdymą, motyvuodamas tuo, jog, pasirašius paslaugų pirkimo sutartį su UAB „Algoritmų sistemos“ ir UAB „Eisis", būtų pažeisti konkurso dalyvio UAB „Siemens“ teisėti interesai, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir patenkinus ieškinį, šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį taptų sunkiai pasiekiamas, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to teismas įpareigojo UAB „Siemens“ iki 2005 m. spalio 7 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 5 345 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovui atlyginimo užtikrinimą. Teismas teigė, jog pagal CPK 147 str. 1 d. reikalavimus teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nes šalių interesų pusiausvyros išlaikymo principas ir viešasis interesas reikalauja atsižvelgti ne tik į ieškovo, bet ir į atsakovo teises bei turtinius interesus. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktą atsiliepimą ir pridėtus rašytinius įrodymus, sprendė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirs nuostolius, kurių preliminarus dydis bus 5 345 000 Lt. Šių nuostolių atsiradimą teismas grindė šiais argumentais: atsakovas vykdo Elektroninio deklaravimo sistemos (ESD) antrojo etapo kūrimo darbus, kurių vertė - 4,999 mln. Lt, baigia Skambučių centro kūrimo (MIC) viešojo pirkimo procedūras, planuojama darbų vertė - 0,570 mln., bei pradėjo naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo viešojo pirkimo procedūras, kurių planuojama darbų vertė - 3,445 mln. Lt, o dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teks stabdyti: EDS kūrimo darbus ir vykdytojas iš VMI prie FM pareikalaus 249 950 Lt (4999 000Lt x 0,05) delspinigių, pasirašius MIC kūrimo sutartį atsiras prievolė už netesybas VMI prie FM sumokėti 99 750 Lt (570 000 EUR x 3,5 x 0,05) delspinigių, pasirašius naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo sutartį - 172 250 Lt (3445000 Lt x 0,05) delspinigių. Dėl iš šių sutarčių VMI prie FM patirs 521 950 Lt nuostolį. Be to nurodė, jog atsakovui šiems metams plėtrai vykdyti yra skirta 4.823 mln. Lt investicinių lėšų ir, neįsisavinus lėšų, jos nebus neperkeltos į kitus metus ir tai bus atsakovo tiesioginiai nuostoliai. Viso atsakovas patirs 5.345 mln. Lt nuostolių.

5Atskiruoju skundu UAB „Siemens“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį, kuria UAB „Siemens“ yra įpareigota iki 2005 m. spalio 7 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 5 345 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovui atlyginimo užtikrinimą. Nurodo, jog šioje dalyje nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teigia, jog įstatymas, nustatydamas galimybę užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumą, tačiau įstatymas nenumato reikalavimo, kad abi šios procesinės priemonės privalo būti pritaikytos kartu, t.y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas automatiškai nesuponuoja galimų dėl šios priemonių atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo. Tam, kad ieškovas būtų įpareigotas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių atlyginimą, apelianto manymu, yra būtina įsitikinti šios procesinės priemonės taikymo prielaidų konkrečioje byloje egzistavimu. Pirma, byloje turi būti pateikti įrodymai apie nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę ateityje. Apelianto teigimu, tokių įrodymų byloje nėra - teismas netyrė ir nevertino atsakovo pateiktų tariamų galimų nuostolių įrodymų, o tik perrašė atsakovo paaiškinimus į skundžiamą nutartį; teismas turėjo galimybę sužinoti ieškovo nuomonę dėl atsakovo teiginių, tačiau šia teise nepasinaudojo, tuo pažeidė UAB „Siemens“ teisę pateikti paaiškinimus bei prieštaravimus dėl atsakovo pateiktų teiginių.

6Teismo nutartyje nurodyti argumentai, jog atsakovas vykdo Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) antro etapo kūrimo darbus, baigia viešojo pirkimo procedūras dėl Skambučių centro (MIC) darbų bei pradėjo naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo viešojo pirkimo procedūras ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teks stabdyti šių sistemų kūrimo darbus, nepagrįsti, nes nėra aišku kuo remiantis teismas priėjo šios išvados. Atsakovas nurodė, kad tai galėtų būti kliūtis, bet kategoriškai to neteigė, o teismas nesiaiškino ar tai iš tikro būtų kliūtis. Apelianto manymu, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šių sistemų kūrimo darbų nereikėtų stabdyti, nes šių sistemų kūrimo darbai yra atskirti nuo ginčo informacinės sistemos, jiems buvo skelbti atskiri konkursai, nustatytos atskiros vykdymo sąlygos.

7Be to ginčo konkurso „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimo, diegimo ir priežiūros paslaugos“ dokumentuose integruotos mokesčių informacinės sistemos įdiegimas ir šio įdiegimo terminai visiškai nesusieti su EDS, MIC bei naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo sistemos kūrimo darbų terminais. Taip pat nėra žinomos priežastys, dėl kurių neįvykdžius IMIS plėtros, EDS bei MIC negalėtų veikti. Atsakovas pats nurodė, jog dėl MIC viešojo pirkimo procedūros dar nėra užbaigtos, todėl apelianto teigimu, neaišku ar sutartis dėl šios sistemos kūrimo bus sudaryta, juo labiau, kokią įtaką šiai galbūt būsiančiai sudarytai sutarčiai turės laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje. Naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo sistemos viešojo pirkimo procedūros dar tik pradėtos ir neaišku, kada jos bus baigtos. Todėl apeliantas sprendžia, kad teismas padarė nepagrįstą bei įrodymais neparemtą išvadą, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus sustabdyti EDS, MIC bei naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo kūrimo darbai.

8Apeliantas nurodo, jog teismas be teisėto pagrindo kaip galimus atsakovo nuostolius priėmė delspinigių dėl EDS, MIC bei naujosios mokesčių apskaitos kompiuterizavimo sistemos kūrimo sutarčių nevykdymo paskaičiavimą. Nėra aišku, kuo remiantis teismas nutartyje nurodė 0,05 proc. delspinigių dydį. Byloje tokių įrodymų nėra ir atsakovas jų nepateikė, be to tokių netesybų konkurso dokumentai nenumato.

9Apeliantas nesutinka su nurodyta nuostolių suma - 4,823 mln, kurios yra valstybės VMI skirtos investicinės lėšos. Argumentas, jog, jų neįsisavinus, jos nebus perkeltos į kitus metus ir taps VMI tiesioginiais nuostoliais, nepagrįstas. Apeliantas teigia, jog atsakovas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, todėl finansavimo iš biudžeto sumažinimas negali būti laikomas VMI nuostoliais, kaip ir jo padidinimas - VMI pelnu. Neįsisavintos lėšos neprarandamos, jos bus panaudotos kitoms valstybės reikmėms arba sistemos įdiegimui reikalingos lėšos bus skirtos kitais finansiniais metais.

10Teismas besąlygiškai sutiko su atsakovo teiginiais, kad IMIS plėtra būtina nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių naujų mokestinių įstatymų įgyvendinimui - be IMIS plėtros esą nebus įmanoma surinkti mokesčių pagal šiuos įstatymus. Apeliantas teigia, jog šie atsakovo teiginiai neatitinka tikrovės ir tai patvirtina konkurso dokumentai - plėtros paslaugoms nėra nustatyta konkrečių terminų. Be to atsakovas nuo 2006 m. sausio 1 d. nepradeda vykdyti naujų funkcijų. Atsakovas rinko mokesčius veikiant ir neatnaujintai IMIS. Dėl to, apelianto manymu, teigti, kad neatlikus IMIS plėtros žlugs visas mokesčių surinkimas, nėra jokio pagrindo.

11Apelianto teigimu, tai, kad nutartimi nustatyti atsakovo nuostoliai yra nerealūs, patvirtina konkurso dokumentai. Konkurso 3.2.10 punktas numato 10 procentų dydžio pirkimo sutarties vertės pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, todėl maksimalūs nuostoliai neturėtų viršyti 10 proc. pirkimo kainos.

12Be to byloje nėra įrodymų, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalės tinkamai vykdyti savo funkcijų. Apeliantas nurodo, jog reikia atsižvelgti ir į tai, jog atsakovas nėra ūkio subjektas ir konkurso objektas nėra skirtas jo pajamoms generuoti. Dėl to pirmosios instancijos teismo teiginiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasėkoje galimų atsakovo nuostolių atsiradimo yra nepagrįsti.

13Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, tretieji asmenys UAB ,,Algoritmų sistemos” ir UAB ,,Elsis” ginčija atskirojo skundo argumentus bei prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 23 d. nutartį nepakeistą.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra, nenagrinėjant ir nesprendžiant ieškinio pagrįstumo, užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tai yra jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama tinkamai apginti besikreipiančios į teismą šalies teises, visais atvejais yra susijusios su tam tikru priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Šiuo atveju šalių interesų visiška pusiausvyra tiesiogine prasme negalima, tačiau, laikinosios apsaugos priemones taikant, privalu siekti šalių interesų pusiausvyros. Viena iš šalių interesų derinimo priemonių numatyta CPK 147 straipsnio pirmoje dalyje, kuri nurodo, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Ši priemonė leidžia ne tik užtikrinti, kad ieškovo reikalavimų netenkinimo atveju atsakovui bus atlyginti jo patirti nuostoliai, bet ir riboja ieškovo galimybes piktnaudžiauti savo teisėmis. Svarstant nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, įprastai atsižvelgiama į ieškinio (ginčo) pobūdį ir preliminarų galimų nuostolių dydį.

16Šioje byloje pareikštas ieškinys kilo iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, kurių tikslas sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų (VPĮ 4 str. 2 d.), tai yra viešųjų pirkimų institutas užtikrina galimybę sudaryti ekonomiškai naudingiausią pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau ekonominė nauda reiškia ne tik kokybiškos prekės (paslaugos) už mažiausią kainą įsigijimą, bet ir operatyvų jos gavimą. Pareikštu ieškiniu UAB ,,Siemens“ ginčija Valstybinės mokesčių inspekcijos atvirojo konkurso ,,Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimo, diegimo ir priežiūros paslaugos“ sprendimą. Ieškinio užtikrinimui prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūras. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą, sustabdė pirkimo procedūrų vykdymą bei įpareigojo VMI nesudaryti sutarties dėl konkurso objekto. Dėl iškelto ginčo ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija – Valstybinė mokesčių inspekcija negalės panaudoti šiems metams viešajam pirkimui (IMIS kūrimui) skirtų lėšų ir negaus planuotu laiku reikalingų (perkamų) paslaugų. Dėl to neabejotinai patirs nuostolių. Siekiant apsaugoti VMI turtinius interesus, būtina juos užtikrinti (CPK 147 str. 1 d.), tačiau nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma turi atitikti protingumo kriterijus ir nepagrįstai nesuvaržyti ieškovo teisių bei atitikti abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, kad VMI patirs 5 345 000 Lt nuostolių ir įpareigojo ieškovą tokią sumą sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą. Esminiu motyvu nurodė tai, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai integruotos mokesčių informacinės sistemos (konkurso objektas) plėtrai vykdyti yra skirta 4 823 000 Lt ir, jų nepanaudojus šiais metais, pinigai nebus perkelti į kitus metus. Tai, teismo nuomone, tiesioginiai VMI nuostoliai. Kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

17Valstybinė mokesčių inspekcija yra biudžetinė įstaiga ir jos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. VMI veiklai (šiuo atveju IMI sistemos plėtrai) skirti ir biudžetiniais metais nepanaudoti pinigai neprarandami, o panaudojami kitoms valstybės reikmėms. Dėl konkrečiai programai skirtų pinigų nepanaudojimo nustatytu laiku numatytam tikslui, kaip minėta, valstybė ir Valstybinė mokesčių inspekcija patirs nuostolių, tačiau tai nėra tiesioginiai tokio dydžio VMI nuostoliai. Todėl, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nustatė aiškiai per didelę sumą nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui.

18Iš pateiktų dokumentų matyti, kad integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) diegimas tiesiogiai susijęs su elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) bei skambučių centro (MIC) diegimu. EDS ir MIC programos jau vykdomos ir dėl IMIS diegimo sustabdymo teks stabdyti jau vykdomų sistemų diegimą, todėl VMI gali tekti mokėti už EDS ir MIC darbų stabdymą netesybas. Šių ir kitų su IMIS susijusių (gyventojų pajamų mokesčių administravimo, akcizų informacinės ir pan.) programų įgyvendinimas ir plėtra reikalinga kompiuterizuoti mokesčių administravimo procedūras, todėl dėl IMIS darbų stabdymo ir planuotų programų pavėluoto įdiegimo šioje byloje atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybė patirs nuostolių, kurių, kaip ir nuostolių dėl planuotu laiku nepanaudotų lėšų, šiuo metu negalima apskaičiuoti, tačiau akivaizdu, kad jie bus žymūs. Kolegija, vertindama išdėstytas aplinkybes ir galimų nuostolių tikėtinumą, priėjo išvados, kad šiuo metu nuostolių, galinčių atsirasti dėl viešojo pirkimo procedūrų ir paslaugų pirkimo sutarties sudarymo sustabdymo, atlyginimo užtikrinimui yra pakankama ir šalių interesų pusiausvyrą atitinkanti 1 000 000 Lt suma. Tokia suma, atsižvelgiant, kad nuostoliai dėl šios bylos nagrinėjimo trukmės didės, iš esmės atitinka ir ginčijamo konkurso dokumentų sąlygą, kuri numatė 10 procentų dydžio pirkimo sutarties vertės pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai yra numatė tokio dydžio nuostolių, galinčių atsirasti vykdant viešojo pirkimo sutartį, atlyginimo užtikrinimą.

19Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija ginčijamą nutarties dalį keičia, nurodant, kad UAB ,,Siemens“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui privalo įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 1 000 000 Lt arba pateikti tokiai sumai banko garantiją.

20Bylos nagrinėjimo eigoje pasikeitus aplinkybėms, sudarančioms pagrindą kitaip vertinti galimų atsakovo nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių preliminarų dydį, suinteresuotų šalių prašymu taikyta nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma gali būti atitinkamai sumažinta arba padidinta (CPK 147, 146, 3 str. 6 d.).

21Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmos dalies 4 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį, kuria uždaroji akcinė bendrovė ,,Siemens“ įpareigota į teismo specialiąją sąskaitą sumokėti 5 345 000 Lt, pakeisti ir įpareigoti minėtą bendrovę į teismo specialiąją sąskaitą sumokėti vieną milijoną (1000000) litų arba pateikti tokiai sumai banko garantiją.

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 23 d. nutartimi UAB „Siemens“... 5. Atskiruoju skundu UAB „Siemens“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 6. Teismo nutartyje nurodyti argumentai, jog atsakovas vykdo Elektroninio... 7. Be to ginčo konkurso „Integruotos mokesčių informacinės sistemos... 8. Apeliantas nurodo, jog teismas be teisėto pagrindo kaip galimus atsakovo... 9. Apeliantas nesutinka su nurodyta nuostolių suma - 4,823 mln, kurios yra... 10. Teismas besąlygiškai sutiko su atsakovo teiginiais, kad IMIS plėtra būtina... 11. Apelianto teigimu, tai, kad nutartimi nustatyti atsakovo nuostoliai yra... 12. Be to byloje nėra įrodymų, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų... 13. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas Valstybinė mokesčių... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra, nenagrinėjant ir nesprendžiant... 16. Šioje byloje pareikštas ieškinys kilo iš viešųjų pirkimų teisinių... 17. Valstybinė mokesčių inspekcija yra biudžetinė įstaiga ir jos veikla... 18. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad integruotos mokesčių informacinės... 19. Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija ginčijamą nutarties dalį keičia,... 20. Bylos nagrinėjimo eigoje pasikeitus aplinkybėms, sudarančioms pagrindą... 21. Kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmos dalies 4 punktu,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį, kuria... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....