Byla B2-1647-555/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo E. B. ieškinį atsakovei UAB „Kauzida“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą UAB „Kauzida“. Nurodo, kad 2010-06-30 nutraukė darbo sutartį su atsakove, tačiau atsakovė neatsiskaitė atleidimo dieną. Atsakovė yra skolinga ieškovui 46 929,82 Lt darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. Atsakovė į pranešimus sumokėti skolą nereaguoja, todėl mano, jog atsakovė yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo paskirti UAB „GENORA“.

4Atsakovė UAB „Kauzida“ atsiliepimu į ieškinį sutinka su bankroto bylos iškėlimu UAB „Kauzida“. Nurodo, kad bendrovė jokio materialiojo turto neturi, nuo 2010 m. gegužės mėn. jokios ūkinės veiklos nevykdo, nes veikla yra sustabdyta.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Siekiant įvertinti įmonės finansinę padėtį, tai yra nustatyti įmonės mokumą ar nemokumą, būtina nustatyti, ar pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš byloje pateiktų UAB „Kauzida“ kreditorių sąrašo (b. l. 59), ir 2010 m. gegužės 1 d. balanso (b. l. 64-66) duomenų spręstina, jog įmonės pradelsti 249 036,91 Lt įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto – 105 875 Lt, vertės, taip pat įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, todėl darytina išvada, kad UAB „Kauzida“ yra nemoki įmonė (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Taip pat UAB „Kauzida“ turi įsiskolinimų, susijusių su darbo teisiniais santykiais (b. l. 57) ir 2010-04-26 dienraštyje „Kauno diena“ viešai paskelbė apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą.

9Atsakovės UAB „Kauzida“ vadovas pateikė teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį 2010-05-01. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, įmonės turtinė padėtis taip pat vertintina ieškovo pateiktų ir teismo iniciatyva surinktų įrodymų pagrindu (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis).Ieškovas ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog UAB „Kauzida“ pradelsti įsiskolinimai jam sudaro 46 929,82 Lt, VSDFV 2013-05-02 duomenimis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės įsiskolinimas sudaro 19 443,38 Lt, Kauno apskrities VMI 2013-04-19 duomenimis atsakovės mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybių biudžetams sudaro 170 798,88 Lt. Pagal byloje esančius VĮ Registrų centras bei VĮ „Regitra“ duomenis UAB „Kauzida“ registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. Įmonė veiklos nevykdo. Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad UAB „Kauzida“ yra nemoki įmonė.

10Esant Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodytoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, keltina UAB „Kauzida“ bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis), paskiriant Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis).

11Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

13iškelti bankroto bylą UAB „Kauzida“ (kodas 300543166, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 148A)

14Paskirti UAB „Kauzida“ administratoriumi UAB „GENORA“ (įmonių bankroto administravimo teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA085, adresas susirašinėjimui Kosmonautų g. 17, Nemenčinė, LT-15173 Vilniaus r.).

15Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB “Kauzida“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai