Byla 2-4884-570/2016
Dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovė UAB „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos už suteiktas paslaugas bei delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Marijampolės būtų ūkis” prašo priteisti iš atsakovės L. K. 523,89 Eur skolos už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 35,87 Eur delspinigių, 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti tinkamai (per darbovietę), teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos sprendimo už akių priėmimui.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise turi butą. Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė. Todėl už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, žemės nuomos mokestį, bendrojo naudojimo elektros energiją laikotarpiu nuo 2014-08-01 iki 2016-07-31, ieškovės paskaičiavimais, susidarė 559,76 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro 523,89 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus bei 35,87 Eur delspinigiai.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui kartu su ieškiniu pateikti dokumentai – mokėjimo nurodymas (b.1.5), UAB „Marijampolės būtų ūkis“ valdybos posėdžio protokolas (b.l.7), buto apyvartos žiniaraštis (b.l.8), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų tikimo sutartis (b.l.9-10), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b.l.11), kita bylos medžiaga.

9CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovei neįvykdžius savo įsipareigojimų, iš jos priteistina 523,89 Eur skolos už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius aptarnavimus.

10Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių, todėl iš atsakovės priteistina 35,87 Eur delspinigių.

11CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-08-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteistina 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šiaulių g. 4, Marijampolė, a.s Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovės L. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), 523,89 Eur (penkis šimtus dvidešimt tris eurus 89 ct) skolos už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 35,87 Eur (trisdešimt penkis eurus 87 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-08-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą K. A. teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai