Byla 2S-1001-653/2012
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutarties, kuria nustatytas terminas trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. 2-259-723/2012 pagal ieškovų T. B., J. B. (J. B.), P. B. (P. B.) ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, VĮ Registrų centrui, Vilniaus rajono savivaldybei, UAB korporacijai „Matininkai“, trečiajam asmeniui Vilniaus rajono 1 notarų biurui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (atsakovo) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutarties, kuria nustatytas terminas trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. 2-259-723/2012 pagal ieškovų T. B., J. B. (J. B.), P. B. (P. B.) ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, VĮ Registrų centrui, Vilniaus rajono savivaldybei, UAB korporacijai „Matininkai“, trečiajam asmeniui Vilniaus rajono 1 notarų biurui,

Nustatė

2apeliantas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė apeliacinį skundą dėl 2012-01-09 priimto teismo sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovų T. B., J. B. (J. B.), P. B. (P. B.) ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, VĮ Registrų centrui, Vilniaus rajono savivaldybei, UAB korporacijai „Matininkai“, trečiajam asmeniui Vilniaus rajono 1 notarų biurui.

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi nustatė apeliantui Nacionalinei žemės tarnybai papildomą terminą iki 2012-03-02 apeliacinio skundo trūkumui pašalinti; nurodė, jog teismo nurodytu terminu nepašalinus trūkumų, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (b.l.38-39).

4Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ankstesnėje 2012-02-08 nutartyje atsakovui buvo nurodyta, kad pateiktas skundas neatitinka apeliacinio skundo turiniui keliamų reikalavimų. Su apeliaciniu skundu teismui turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis. (LR CPK 306 str. 3 d.). Ieškovas pagal CPK 83 str.1 d. 5, 10 p. yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, jeigu tai liečia ieškinius dėl viešojo intereso gynimo ar lėšų išieškojimo ieškovo(valstybės) naudai. Tačiau tai neliečia atsakovo, kai paduodamas apeliacinis skundas šioje byloje, nes įstatymas nenumato apelianto atleidimo šiuo atveju nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 306 str. 3 d.). Jeigu yra atleidimo pagrindai-tokie pagrindai turi būti nurodomi. Be to, teismas nurodė apeliantui, kad šis ne tik prašo panaikinti konkretų sprendimo punktą (us) (skundas dėl dalinio pakeitimo) (CPK 306 str. 1 d. 2 p.), bet ir visą ieškovų ieškinį (rezoliucinėje dalyje prašymas ieškinį atmesti pilnai).Todėl apeliantas turi atsižvelgti į savo apeliacinio skundo apimtį, skundą patikslinti. Teismas nustatė, jog apeliantas, pateikęs patikslintą apeliacinį skundą, nurodė, kad jis yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu, nes siekia pasinaudoti teismine gynyba vešiesiems interesams nuosavybės teisių atkūrimo srityje apginti. Apeliantas nepatikslino apeliacinio skundo, nes prašo panaikinti sprendimą iš dalies (nenurodo kokioje dalyje) arba pilnai. Teismas konstatavo, kad šioje byloje apeliantas nėra ieškovas, kuris yra įvardintas kaip asmuo, kuris atleidžiamas nuo žyminio mokesčio CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu. Šioje byloje ieškovas yra fizinis asmuo, kuris įrodė ieškinio reikalavimus ta apimtimi, kad dėl atsakovo veiksmų jam buvo padaryta žala. Todėl apelianto statusas šioje byloje nėra tapatus vienam iš nurodytų CPK 83 str. asmenų. CPK 83 str. 2 d. nurodyti asmenys, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą tik tuo atveju, jeigu jie yra CPK 83 str. 1 d. subjektai. Teismui akivaizdu, kad apeliantas–Nacionalinė žemės tarnyba–nėra šis subjektas. Apeliantas šioje byloje gynė ne viešą interesą, bet atsakovo, privataus asmens interesą, kuris nėra susijęs su teismine viešojo intereso gynyba nuosavybės teisių atkūrimo srityje, o susijęs su nuosavybės teisių gynimu po nuosavybės įgijimo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, t.y. priešingai kaip ieškovas gynė savo interesus, kurie susiję su nuosavybės teisių atkūrimu. Apeliantas prašė jo ieškinį atmesti pilnai. Apeliantui tenka pareiga, kaip ir kitiems proceso dalyviams pagal LR CPK įstatymą už apeliacinį skundą sumokėti žyminį mokestį nepriklausomai, kad apeliantas atstovauja valstybinę instituciją (CPK 2str., 17 str., 80 str.). Teismas sprendė, kad apeliantas neištaisė apeliacinio skundo trūkumų ir nemokėjo būtiną žyminį mokestį,nustatytinas papildomas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, patikslinti skundo reikalavimus (sukonretinti ką panaikinti, ką palikti nepakeistu) ir pateikti duomenis apie sumokėtą žyminį mokestį, nes tai leis, nesiginčijant apeliacinės instancijos teisme, įvykdyti įstatymo reikalavimus (LR CPK 7 str. 2d., 306 str. 3 d.).

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atskirąjį skundą (b.l.42-45), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti apeliacinį skundą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas suvaržė Tarnybos galimybes pasinaudoti numatyta teisine gynyba. Vadovaujasi LR Žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 patvirtintais Nacionalinės žemės tarnybos nuostatais, kuriuose įtvirtinta, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra LR valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse. Šio ginčo atveju Tarnyba teikia apeliacinį skundą ir siekia pasinaudoti teismine gynyba viešiesiems interesams nuosavybės teisių atkūrimo srityje apginti, todėl Tarnyba yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. CPK 83 str. 2 d. nurodoma šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo. Apeliantas mano, kad pateikęs patikslintą apeliacinį skundą pašalino trukumą, nurodytą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-02-08 nutartyje – pateikė teisinį pagrindą ir aplinkybes, kuriomis vadovaujantis šioje byloje Tarnyba turėtų būti atleista nuo žyminio mokesčio. Nesutinka su skundžiamos nutarties argumentais, kad apeliaciniu skundu ginamas ne viešas interesas, bet atsakovo privataus asmens interesas. Teismas sprendimu patenkinęs ieškovų reikalavimą nustatyti tikslias žemės sklypo kadastro Nr. 4162/0300:79 10,40 ha ploto, unikalus Nr. 4162-0300-0079, registro įrašo Nr. 41/8618, (buvęs sklypo Nr. 59), esančio Vilniaus raj. sav., Skaidiškių km. išorines ribas pagal pateiktą teismui UAB „Minorantė“ 2011 m. sausio mėn. sudarytą šio žemės sklypo aplinkinės ribos planą-pasiūlymą teismui, iš esmės atkūrė ieškovams trūkstamą plotą, patenkantį į leistiną paklaidą, kurio nereikėtų atkurti, nes to nenumato teisės aktai. Byloje nagrinėtas ginčas dėl žemės sklypo, kuris buvo parduotas atsakovams kaip naudojama asmeniniam ūkiui žemė. Tokiu būdu tinkamas materialiosios teisės normų nuosavybės teisių atkūrimo bei žemės reformos procesuose taikymas yra ir viešasis interesas. Vilniaus rajono apylinkės teismas neteisėtu sprendimu panaikino žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius, todėl dėl tokio neteisėto teismo sprendimo institucijai kiltų pareiga grąžinti lėšas, gautas už žemės pirkimo-pardavimo sandorių. Mano, kad toks įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeistų ne tik institucijos, valstybės interesus, bet ir viešąjį interesą.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė apeliantui Nacionalinei žemės tarnybai papildomą terminą iki 2012-03-02 apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, t.y. įpareigojo atsakovą patikslinti reikalavimus (sukonkretinti ką panaikinti, ką palikti nepakeistu) bei sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

9Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, kad Tarnyba teikia apeliacinį skundą ir siekia pasinaudoti teismine gynyba viešiesiems interesams nuosavybės teisių atkūrimo srityje apginti, nes tinkamas materialiosios teisės normų nuosavybės teisių atkūrimo bei žemės reformos procesuose taikymas yra ir viešasis interesas, todėl Tarnyba yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 2 d.).

10Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 str., nustatantis kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų. Įtvirtinant šią sąlygą siekiama kelių tikslų, kurie yra svarbūs viešajam interesui: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir panašiai. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja atleidimo nuo žyminio mokesčio sąlygas ir tvarką.

11LR CPK 83 str. 1 d. pateikiamas sąrašas asmenų, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. CPK 83 str. 2 d. nurodoma šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo.

12CPK 83 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad valstybės ir savivaldybės įstaigos yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už tą bylos dalį, kuria siekiama apginti viešąjį interesą, tai yra kai tokios įstaigos pareiškia ieškinį, pateikia pareiškimą ar prašymą siekdamos apginti viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą. Šios normos analizė suponuoja išvadą, jog įstatymų leidėjas, apibrėždamas atleidžiamų nuo žyminio mokesčio asmenų ratą, vadovaujasi ne šių asmenų procesine padėtimi byloje, o juos nurodo kaip teisinių santykių subjektus, kartu pabrėžiant, kad minima norma šių asmenų atžvilgiu taikoma tik tais atvejais, kai jie gina viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą.

13LR Žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 patvirtintais Nacionalinės žemės tarnybos nuostatais, kuriuose įtvirtinta, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra LR valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.

14Nagrinėjamu atveju neabejotina, kad apeliantas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – yra valstybės institucija. Šiuo atveju, akivaizdu ir tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teikdama apeliacinį skundą ir ginčydama pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (kurios teises ir pareigas perėmė Tarnyba) administraciniai aktai, siekia apginti valstybės teises bei teisėtus interesus.

15Dėl nurodytų priežasčių atsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – pateikdamas apeliacinį skundą, vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 5 p. ir 2 d. nuostatomis neturėjo pareigos mokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi įpareigodamas atsakovą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso normas, todėl šį klausimą išsprendė neteisingai, nes nepagrįstai reikalavo atsakovą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, o tai sudaro pagrindą teismo nutartį skundžiamoje dalyje panaikinti (LR CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.) ir atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

17Atkreitinas dėmesys, kad klausimą ar buvo pašalinti kiti nutratyje nurodyti trūkumai, kurių apeliantas neginčijo, bei apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas.

18Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 3 p., 338 str., teismas

Nutarė

19panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-259-723/2012 dalyje dėl atsakovo įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį ir atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-01-09 sprendimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. apeliantas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi nustatė... 4. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ankstesnėje 2012-02-08 nutartyje... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė... 6. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 8. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė apeliantui... 9. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, kad Tarnyba teikia... 10. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 11. LR CPK 83 str. 1 d. pateikiamas sąrašas asmenų, kurie atleidžiami nuo... 12. CPK 83 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad valstybės ir savivaldybės įstaigos yra... 13. LR Žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 patvirtintais... 14. Nagrinėjamu atveju neabejotina, kad apeliantas – Nacionalinė žemės... 15. Dėl nurodytų priežasčių atsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 17. Atkreitinas dėmesys, kad klausimą ar buvo pašalinti kiti nutratyje nurodyti... 18. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 3 p., 338 str., teismas... 19. panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį...