Byla 2A-130-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant bendraieškiui A. U., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio A. U. ieškinį atsakovams UAB „Snoro lizingas“, V. M., trečiajam asmeniui UAB „Buteka“ dėl apgaulės būdu sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo

Nustatė

3Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo 2005 m. lapkričio 30 d. tarp bendraieškio A. U. ir atsakovo UAB „Snoro lizingas“ dėl apgaulės sudarytą išperkamosios nuomos sutartį pripažinti negaliojančia ir išieškoti iš atsakovo UAB „Snoro lizingas“ A. U. naudai 523,94 Lt sumą, 50 Lt žyminio mokesčio išlaidas į valstybės biudžetą. Nurodė, kad 2006 m. liepos 20 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu atsakovas V. M. nuteistas už tai, kad 2005 m. lapkričio 30 d., trečiojo asmens UAB „Buteka“ parduotuvėje, esančioje ( - ), iš anksto žinodamas, kad išvengs turtinės prievolės atsiskaityti už įsigytas prekes, apgaulės būdu, pasinaudodamas bendraieškio pasitikėjimu ir dokumentais – Lietuvos Respublikos piliečio pasu ( - ), bei nutylėdamas esmines savininko - UAB „Snoro lizingas“ - apsisprendimui dėl turto perleidimo aplinkybes, tai yra, nuslėpdamas, kad skaitmeninę vaizdo kamerą „SAMSUNG VPM105R SEO/GSM“, telefoną „NOKIA 3120“, ausinuką „PHILIPS EXP-3461“ naudos savo reikmėms, nesudarė sąlygų bendraieškiui A. U. mokėti privalomas įmokas reikalingos pinigų sumos, pats sudarytos sutarties sąlygų nevykdė ir įsigytų prekių negrąžino taip padarydamas atsakovei UAB “Butekai”, “Snoro lizingas” 2 167 Lt turtinę žalą. Tokiu būdu buvo sudaryta A. U. vardu išperkamosios nuomos sutartis Nr. UBU511302P su UAB „Snoro lizingas“, pagal kurią A. U. nepagrįstai yra sumokėjęs 523,94 Lt sumą ir taip patyrė žalą. Bendraieškis A. U. baudžiamojoje byloje Nr. 53-1-00022-06 yra pripažintas nukentėjusiuoju, todėl sandoris pripažintinas negaliojančiu.

4Anykščių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovo Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio A. U. ieškinį dėl apgaulės būdu sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo atsakovams UAB „Snoro lizingas“, V. M. , trečiajam asmeniui UAB „Buteka“, atmetė. Teismas nustatė, kad 2005 m. lapkričio 30 d. A. U. ir atsakovas UAB „Snoro lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. UBU5113002P (toliau – Sutartis), pagal kurią perduota bendraieškiui valdyti ir naudoti skaitmeninė vaizdo kamera „Samsung“ VPM105R SEO/GSM, telefonas „NOKIA 3120“, ausinukas PHILIPS EXP-3461, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal Sutartį, Prekės pereis bendraieškiui nuosavybėn, ir A. U. įsipareigojo mokėti Sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Iš prekės perdavimo-priėmimo akto seka, kad pirkėjas (bendraieškis) sumokėjo avansą pagal nurodytą išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. UBU5113002P, pardavėjas perdavė prekes, o pirkėjas priėmė jas valdyti ir naudotis, remdamasis nurodyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi. Bendraieškis A. U. neginčija, kad išperkamosios nuomos sutartį, prekės perdavimo-priėmimo aktą jis yra pasirašęs. Byloje nėra duomenų, jog UAB „Snoro lizingas“ atstovas, parduotuvės pardavėjas, elgėsi nesąžiningai, sudarydamas sutartį su bendraieškiu A. U.. Teismas nustatė, jog pats bendraieškis A. U. atvyko į parduotuvę, pateikė savo asmens dokumentą, išreiškė norą įsigyti prekes. Jo atlikti veiksmai atitinka standartinio pirkėjo atliekamus veiksmus, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad bendraieškovas buvo verčiamas sudaryti sandorį, apgautas ir klydo dėl sandorio.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-11-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo 2005-11-30 tarp bendraieškio A. U. ir atsakovo UAB „Snoro lizingas“ dėl apgaulės sudarytą išperkamosios nuomos sutartį pripažinti negaliojančią, išieškoti iš atsakovo UAB „Snoro lizingas“ bendraieškio A. U. naudai 523,94 Lt sumą bei žyminio mokesčio išlaidas į valstybės biudžetą. Mano, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-68-639/2006 nustatytos aplinkybės įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2006-07-20 nuospredžiu yra pripažįstamos prejudicinėmis ir negali būti ginčijami asmenų, kurie dalyvavo procese. Teismo nuosprendžiu nustatyta, jog bendraieškis A. U. suklydo dėl atsakovo V. M. neteisėtų veiksmų. Todėl išperkamosios nuomos sutartis tarp A. U. ir UAB „Snoro lizingo“ buvo sudaryta dėl suklydimo ir ši sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia, bei priteistini iš UAB „Snoro lizingas“ nuostoliai, kuriuos patyrė bendraieškovas. Nurodo, kad atsakovas V. M. baudžiamojoje byloje yra pripažintas kaltu dėl sukčiavimo būdu užvaldyto UAB „Snoro lizingas“ turto. Todėl ši išperkamosios nuomos sutartis turėjo būti pripažinta niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei. Mano, kad Anykščių rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, neįvykdė Panevėžio apygardos teismo 2007-05-31 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-201-30/2007 nurodymo dėl UAB „Buteka“ ir bylą nagrinėjo trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant bei nesprendė atsakovo tinkamumo klausimo. Panevėžio apygardos teismas 2007-05-31 nutartimi tai pripažino esminiu civilinio proceso teisės normų pažeidimu, dėl to šią bylą gražino apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Tokiu būdu Anykščių rajono apylinkės teismas 2009-11-10 sprendimu pažeidė CPK 239 str. 2 d. 7 p. reikalavimus.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Snoro lizingas“ prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-11-10 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog nei UAB „Snoro lizingas“ nei jo vardu veikianti UAB „Buteka“ sandorio sudarymo metu nenumatė ir negalėjo numatyti bei žinoti apie suklydimo faktą, todėl tarp atsakovo UAB „Snoro lizingas“ ir bendraieškovo sudarytas sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu remiantis CK 1.90 str. Pažymi, jog sprendžiant klausimą, ar sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, būtina įvertinti, kokie padariniai gali atsirasti visuomenei, valstybei bei atskiriems asmenims. Tuo tarpu iš byloje esančių įrodymų negalima daryti išvados, jog tarp atsakovo UAB „Snoro lizingas“ ir bendraieškovo sudarytos sutarties turinys, bei tarp sutarties šalių susiklosčiusios faktinės aplinkybės prieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei. Nurodo, jog byloje neiškilo butinybė spręsti atsakovo tinkamumo klausimo, nes teismo posėdyje buvo pateikta sutartį atsakovo UAB „Snoro lizingas“ vardu sudariusios UAB „Buteka“ darbuotojo K. Ž. įgaliojimo Nr. 167 kopija bei bendradarbiavimo sutarties Nr. 33/2000 kopija, kuriose nebuvo nustatyta, jog pardavėjui UAB „Buteka“ iškyla tiesioginė pareiga atlyginti žal pirkėjui. Todėl ieškovo teiginys, jog Anykščių rajono apylinkės teismas pažeidė CPK 239 str. 2 d. 7 p. laikytinas nepagrįstu.

7Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 239 str.).

8Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad A. U. 2005-11-30 sudarė išperkamosios nuomos sutartį su UAB „SNORO lizingas“. Pagal šią sutartį A. U. perduota naudotis šiais daiktais: skaitmenine vaizdo kamera „SAMSUNG VPM105R SEO/GSM“, telefonu „NOKIA 3120“, ausinukais „PHILIPS EXP-3461“. Už perduotus daiktus A. U. sumokėjo 523,94 Lt, o kitus mokėjimus nutraukė, teigdamas, kad yra apgautas V. M., kad sutarties nesudarė ir jokių daiktų pagal šią sutartį negavo. Anykščių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras pareiškė ieškinį dėl apgaulės būdu sudaryto sandorio (išperkamosios nuomos 2005-11-30 sutarties) pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo. Reikalavimas grindžiamas CK 1. 80, 1. 91, 1. 95, 6. 263 straipsnių pagrindais ir ta aplinkybe, kad V. M. yra nuteistas, kad 2005-11-30, apgaulės būdu, pasinaudodamas A. U. pasitikėjimu ir asmens pasu, iš anksto žinodamas, kad išvengs turtinės prievolės atsiskaityti už įgytas prekes ir nuslėpdamas, kad perduotas prekes naudos savo reikmėms, sudarytos sutarties nevykdė, įsigytų prekių negrąžino ir taip padarė UAB “Snoro lizingas” 2 167 Lt turtinę žalą.

9Bendraieškis A. U. apeliacinės instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad ji V. M. automobilyje nugirdė ir jis nepamena kokius dokumentus pasirašė. Jam už paslaugą, kad leis pasinaudoti savo pasu, buvo pažadėjęs 100 Lt atlygį, tačiau apgavo ir davė tik 50 Lt.

10Įstatymas reglamentuoja, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį (CK 1. 90 str. 1 d.) Suklydimas yra esminis, kai yra neteisingai suvokiamas pats sudaromas sandoris. Šiuo pagrindu sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu ir tada, kai asmuo, sudarantis sandorį, neteisingai suvokia sudaromo sandorio aplinkybes ir padarinius dėl kitų asmenų veiklos. Suklydimo atveju iš esmės neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus (CK 1.5 str.), t. y. suklydusios šalies elgesį būtina vertinti atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Protingumas reikalauja, kad asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą, pasikonsultuotų su teisininku arba susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o taip veikdamas jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius. Tuomet, kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Kadangi tokiu atveju suklystama dėl pačios šalies kaltės, tai sandorio pripažinimas negaliojančiu prieštarautų kitos sandorio šalies interesams, kuri pagrįstai tikėjo, kad šalis išreiškia tikrąją valią. Teisių ir pareigų, atsirandančių sandorio pagrindu, klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu tas klaidingas įsivaizdavimas įvyko dėl pačios sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo.

11Bendraieškis A. U. buvo veiksnus, žinojo ir suprato kokiu tikslu jis buvo vežamas į parduotuvę, tikėjosi pažadėto atlygio, nesidomėjo ir nevertino sandorio pasekmėmis, sandorį pasirašė pats, niekieno neverčiamas. Vien tik ta aplinkybė, kad V. M. pripažintas kaltu dėl apgaulės, nepanaikina A. U. atsakomybės pagal sudarytą sutartį, o atsižvelgiant į anksčiau paminėtas aplinkybes, nesudaro teisinio pagrindo sutartį pripažinti negaliojančia. V. M. apgavo A. U., bet ne kitą sandorio šalį, UAB „SNORO lizingas“, kuriai nebuvo žinoma apie V. M. ketinimus. Suklydimas šiuo atveju yra tik paties A. U. neapgalvotos rizikos ar neatsargaus elgesio rezultatas, todėl kita sandorio šalis negali būti už tai atsakinga.

12Teisėjų kolegijos nuomone Anykščių rajono apylinkės teismas tinkamai ištyrė nagrinėjamų reikalavimų svarbias aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185, 263 str. 1 d.). Atsakovui suteikta antrinė teisinė pagalba (b. l. 28), apmokant ją 100 procentų, todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai