Byla 2-514/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 11 d. nutarties, kuria uždrausta bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriui vykdyti kreditorių susirinkime priimtus sprendimus, civilinėje byloje Nr. 2-2110-33/2007 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,GlaxsoSmithKline Lietuva“ skundą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,LRG farmacija“ dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sprendimų (nutarimų) panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas – tretysis asmuo bankroto byloje kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „GlaxsoSmithKline Lietuva“ pateikė teismui skundą bankroto byloje Nr. B2-1600-53/06, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais 2007 m. balandžio 18 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą bei priimtus visus nutarimus: 1. Patvirtinti 2007 m. kovo 22 d. BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus ataskaitą; 2. Dvejose varžytinėse neparduotų vaistų (vaistinių preparatų) ir medicininės paskirties prekių komplektą parduoti komplekte be varžytinių geriausią pasiūlymą pateikusiam pirkėjui pirkimo – pardavimo sutartyje nurodant, kad pirkėjas privalo turėti licenciją verstis farmacine veikla bei savo rizika patikrinti vaistų tinkamumą realizacijai; 3. Įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto. Taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės nutartis dėl šio skundo uždrausti bankroto administratoriui ir kitiems asmenims vykdyti 2007 m. balandžio 18 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus sprendimus. Nurodė, kad neteisėtai įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai, kuriems nebuvo pritarta 2007 m. kovo 22 d., yra labai reikšmingi bankrutuojančiai bendrovei bei sukeliantys pakankamai daug ginčų tarp kreditorių, t. y. bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas; pritarimas vaistų ir vaistinių medžiagų pardavimui dvejose varžytinėse pagal administratoriaus siūlomą procedūrą bei bankroto administratoriaus įpareigojimas kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto. Šių nutarimų įvykdymas negrįžtamai gali pakeisti dabar esamą situaciją. Tam tikri bendrovei svarbūs klausimai yra neišspręsti. Be to, dėl administratoriaus neveiklumo ar netinkamų veiksmų yra keliamas bankroto administratoriaus pakeitimo klausimas. Vyksta kreditorių ginčai dėl vaistų ir vaistinių medžiagų pardavimo galimumo, todėl bankroto administratorius buvo įpareigotas kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą dėl leidimo realizuoti netinkamai saugotus, tačiau nepasibaigusio galiojimo vaistus ir vaistines medžiagas. Šių veiksmų neatlikus, o tiesiog nutarus realizuoti vaistus varžytinėse, gali iškilti kreditorių atsakomybė dėl netinkamos ar pakitusios vaistų kokybės. Nesant išspręstiems bendrovės sudarytų sandorių neteisėtumo ir nuginčijimo klausimams bei klausimams dėl galiojančių vaistų realizavimo ir pasibaigusio galiojimo vaistų utilizavimo, bendrovės paskelbimas bankrutavusia yra nelogiškas ir negalimas. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 31 straipsnio pirmosios dalies 7 punktą, bankroto administratorius po nutarties paskelbti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įstatymo nustatyta tvarka perduoda saugotinus įmonės dokumentus archyvui. 2007 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkimas įpareigojo bankroto administratorių išanalizuoti buhalterinius dokumentus ir sutikrinti juos pagal turimas vaistų atsargas, kad būtų nustatyta, kokie, kieno ir kokiais pagrindais vaistai yra saugomi ir ar jie tikrai priklauso BUAB „LRG farmacija“. Atidavus dokumentus, joks tyrimas nebus atliktas, taigi nebus pakankamai užtikrintas ir kreditorinių reikalavimų patenkinimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 11 d. nutartimi uždraudė BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriui ir kitiems asmenims vykdyti 2007 m. balandžio 18 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus sprendimus. Nurodė, kad pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos remiantis jo išdėstytais motyvais, nes to nepadarius būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

6Atsakovas BUAB „LRG farmacija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismo nutartis yra priimta pažeidžiant teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo principus. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia BUAB „LRG farmacija“ kreditorių teises. Kreditorių teisės ypatingai turi būti ginamos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo procedūrose, siekiant maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. BUAB ,,LRG farmacija“ turi didelį kiekį vaistų, kurie greitai genda. Dėl teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įmonė negali parduoti vaistų, todėl dėl sugedusių vaistų utilizavimo bendrovė gali patirti 400 000 Lt žalą ir tuo sumažinti galimybę tenkinti kreditorių reikalavimus.

82. Nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės neatlieka savo funkcijų. Kreditorių susirinkimo sprendimas patvirtinti 2007 m. kovo 22 d. BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratoriaus ataskaitą yra vienkartinis veiksmas, nesukeliantis jokių papildomų pasekmių, nereikalaujantis atlikti papildomų veiksmų. Kadangi net ir neuždraudus vykdyti pakartotinio kreditorių susirinkimo sprendimą patvirtinti 2007 m. kovo 22 d. BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratoriaus ataskaitą, pareiškėjui galimas būsimas teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas – teismui galimai tenkinus pareiškėjo skundą, sprendimas patvirtinti 2007 m. kovo 22 d. įmonės administratoriaus ataskaitą iš karto būtų panaikintas. Taip pat savo funkcijų neatlieka ir teismo nutartimi taikomas draudimas vykdyti pakartotinio kreditorių susirinkimo sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto, kadangi toks sprendimas dar iki nutarties priėmimo buvo įvykdytas.

93. Teismo nutartis yra priimta pažeidžiant CPK 144 straipsnio pirmosios dalies, 145 straipsnio pirmosios dalies, 152 straipsnio pirmosios dalies nuostatas. Teismas skundžiama nutartimi uždraudė vykdyti pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto. Tačiau tokio draudimo taikymas neturi jokios teisinės reikšmės ir prasmės, kadangi šis kreditorių susirinkimo nutarimas buvo įvykdytas 2007 m, gegužės 15 d.

104. Teismo nutartis yra be motyvų. Teismas nutartyje nenurodydamas motyvų pažeidžia tiek privatų šalių interesą sulaukti pagrįsto bei teisėto iškelto klausimo išsprendimo, tinkamai realizuoti procesinę teisę skųsti teismų sprendimus apeliacine ir kasacine tvarka, tiek ir viešąjį interesą, nes nesilaikoma proceso šalių teisės į tinkamą teismo procesą, teisės į nepriklausomumą ir nešališką teismą principų. Kadangi motyvų nebuvimas yra savarankiškas absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas, todėl skundžiama teismo nutartis turėtų būti panaikinta (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 337 str. 2 p.).

11UAB „GlaxsoSmithKline Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą pirmosios instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14CPK 263 straipsnis teismo sprendimui nustato teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Teismo sprendimo pagrįstumas inter alia priklauso nuo to, ar teismas teisingai įvertina byloje surinktus ir ištirtus įrodymus. Apie tai sprendžiama analizuojant motyvuojamąją teismo sprendimo dalį, kurioje teismas, išnagrinėjęs bylą, privalo išdėstyti padarytų išvadų motyvus. Pagal CPK 291 straipsnio pirmosios dalies 5 punkto nuostatą nutartyje turi būti motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Motyvuojamojoje nutarties dalyje faktiškai ir teisiškai pagrindžiamos teismo nutartimi padarytos išvados. Šioje dalyje teismas išanalizuoja byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę, įvertina įrodymus ir jais remdamasis konstatuoja tam tikras faktines aplinkybes. Nustatytas faktines bylos aplinkybes teismas teisiškai kvalifikuoja nurodydamas joms taikytinas proceso ar materialiosios teisės normas. Motyvų sprendime (nutartyje) nebuvimas laikomas vienu iš absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 4 p .).

15Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos remiantis jo išdėstytais motyvais, nes to nepadarius būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Teisėjų kolegijos nuomone, vien tik toks sprendžiamo klausimo argumentavimas nėra pakankamas padarytai išvadai pagrįsti ir negali būti laikomas tinkamu nutarties motyvavimu, nes teismo nutartis yra motyvuota tik tuo atveju, jeigu teismas nurodo savo išvadų ir faktinius, ir teisinius argumentus (conditio sine qua non), todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 329 straipsnio antrosios dalies 4 punkte įtvirtintą normą, pagal kurią teismo sprendimo (nutarties) motyvų nebuvimas yra absoliutus sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas.

16Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal CPK 144 straipsnio pirmąją dalį teismas dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš bylos duomenų matyti, kad pakartotiniame bankrutuojančios UAB ,,LRG farmacija“ kreditorių 2007 m. balandžio 18 d. susirinkime buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto (b. l. 73-73). Bankrutuojančios UAB ,,LRG Farmacija“ administratorius 2007 m. gegužės 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pripažinti UAB ,,LRG Farmacija“ bankrutavusia ir paskelbti likviduojama dėl bankroto (b. l. 126). Todėl pirmosios instancijos teismo 2007 m. birželio 11 d. nutartimi, t. y. po minėto UAB ,,LRG Farmacija“ administratorius prašymo pateikimo teismui, taikytas draudimas BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriui ir kitiems asmenims vykdyti 2007 m. balandžio 18 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus sprendimus, neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių tikslų.

17Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra naikintina ir laikinųjų apsaugos priemonių klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti ir UAB „GlaxsoSmithKline Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai