Byla e2-308-547/2020

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl teisės pripažinimo be bendraturčio sutikimo atlikti visus teisės aktuose numatytus privalomuosius veiksmus dėl žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimo atlikus kadastrinius matavimus pagal ieškovių E. B. ir J. U. ieškinį atsakovei A. L. P., tretiesiems asmenims: Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, valstybė įmonei (toliau – VĮ) Registrų centras, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Irminda“, R. J., L. S., E. J..

3T e i s m a s

Nustatė

4ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo: pripažinti ieškovėms teisę be bendraturčio sutikimo atlikti visus teisės aktuose numatytus privalomuosius veiksmus dėl žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimo atlikus kadastrinius matavimus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Bylos nagrinėjimo eigoje teisme gauta šalių pasirašyta taikos sutartis su prašymu ją patvirtinti bei civilinę bylą nutraukti.

6Šalys pareiškė, kad siekdamos taikiai išspręsti ginčą, nagrinėjamą civilinėje byloje Nr. e2-308-547/2020, sudarė ir pasirašė taikos sutartį, kuria susitarė teisme nagrinėjamą jų ginčą išspręsti taikiai. Patvirtino, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, t. y. šalims yra žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukus, šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims įgyja privalomąją galią.

7Teismas

konstatuoja:

8taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

9CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Iš 2019 m. lapkričio mėnesį sudarytos taikos sutartyje sutartų sąlygų darytina išvada, kad šalių pasirašyta sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, tokia taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendė visus ieškinio reikalavimus.

10Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu teismas nutraukia bylą jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi teismas, prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes. Šalims taip pat išaiškintinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnio turinys.

11Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi sudarius taikos sutartį grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šiuo atveju ieškovė E. B. teikiant ieškinį teismui, sumokėjo 75 Eur žyminį mokestį, todėl šiuo atveju jai grąžintini 56,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Šalys, sudarydamos taikos sutartį nurodė, kad jos nereikalauja viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų, išskyrus Taikos sutarties 4-5 punktuose numatytas išlaidas.

12Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro – 25,70 Eur, kurios priteistinos iš atsakovės (CPK 92 str., 96 str.) (Taikos sutarties 8 punktas).

13Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės.

14Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

15Patvirtinti 2020 m. vasario 3 d., ginčo šalių, ieškovių E. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir J. U., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir L. P., asmens kodas ( - ) kontaktinis adresas Lietuvoje: ( - ), kontaktinis adresas užsienyje: ( - ) el. paštas: ( - ), atstovaujamos advokato Giedriaus Bučinsko, veikiančio pagal teisinių paslaugų sutartį, Taikos sutartį:

161.

17Atsakovė A. L. P. sutinka su MB ,,Alytaus geodezija“ matininko E. Z. 2018 m. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje nustatytu 23.9013 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) planu, ir atsakovė patvirtina, kad ,,su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2019-02-19 (2018-07-20) žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinka“.

182.

19Atsakovė A. L. P. sutinka ir neprieštarauja, kad E. B., J. U., t. y. bet kuri iš ieškovių, be atsakovės atskiro sutikimo ir prašymo, pateiktų MB ,,Alytaus geodezija“ matininko E. Z. 2018 m. kadastrinių matavimų bylą žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti ir suderinti Nacionalinėje Žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti ir suderinti VĮ Registrų centre.

203.

21Atsakovė A. L. P. sutinka ir neprieštarauja, kad E. B., J. U., t. y. bet kuri iš ieškovių, be atsakovės atskiro sutikimo ir prašymo, pateiktų registravimui Nekilnojamojo turto kadastre ir registre MB ,,Alytaus geodezija“ matininko E. Z. 2018 m. kadastrinių matavimų byloje nustatytus patikslintus žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenis.

224.

23Atsakovė A. L. P. atlygina ieškovei E. B. 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, pervedant šią sumą į jos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank banke, per 3 dienas po teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

245.

25Atsakovė A. L. P. atlygina ieškovei J. U. 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, pervedant šią sumą į jos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank banke, per 3 dienas po teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

266.

27Ieškovės atsisako visų kitų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-308-547/2020 Atsakovei pareikštų reikalavimų.

287.

29Ieškovės prašo Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų grąžinti joms 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio dalį.

308.

31Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 9 p.), jeigu tokios būtų padengs Atsakovė.

329.

33Šalys neatlygina viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus šios sutarties 4 ir 5 punktuose numatytas išlaidas.

3410.

35Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį rašytiniu proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. e2-308-547/2020, nutraukti.

3611.

37Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sudarymo aplinkybės, esmė bei pasekmės Šalims yra žinomos, priimtinos ir buvo individualiai aptartos.

3812.

39Šalys patvirtina, kad taikos sutartimi išsprendžiami visi ginčai dėl žemės sklypo, esančio( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų bylos (parengta MB ,,Alytaus geodezija“, matininko E. Z.). Jokių pretenzijų Šalys daugiau viena kitai neturi ir nereiškia, ir nereikš jų ateityje.

4013.

41Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį. Šalims yra išaiškintos šios Taikos sutarties sudarymo pasekmės: rašytinis Šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė Taikos sutartį, prijungiamas prie bylos; byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos Šalių taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims taip pat žinoma ir suprantama Civilinio Kodekso 6.985 straipsnio nuostatos, kur nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas.

4214.

43Šalys aiškiai patvirtina, kad šią taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų tikruosius ketinimus ir valią.

4415.

45Taikos sutartis sudaryta Šalių gera valia trimis egzemplioriais – po vieną Ieškovėms ir Atsakovei.

4616.

47Šalių susitarimu, Šalių pasirašytos taikos sutarties elektroninį variantą Alytaus apylinkės teismui Varėnos rūmams gali pateikti (ir per EPP), bet kuri iš Šalių arba Šalys kartu, ar jų atstovai.

48Civilinę bylą nutraukti.

49Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei E. B. asmens kodas ( - ) (mokėtoja A. L.), 75 procentus, t. y. 54,00 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 00 euro centų) 2019-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 69 sumokėto žyminio mokesčio.

50Priteisti valstybės naudai iš atsakovės L. P., asmens kodas ( - ) 25,70 Eur (dvidešimt penkis eurus 70 euro centų) teismo turėtų pašto siuntimo išlaidų.

51Bylinėjimosi išlaidos mokamos į išieškotojos – Valstybinės mokesčių inspekcijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teismo raštinę (Aušros g. 15, Varėna, 111 kab.).

52Nutarties kopiją išsiųsti šalims.

53Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl... 3. T e i s m a s... 4. ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo: pripažinti ieškovėms teisę be... 5. Bylos nagrinėjimo eigoje teisme gauta šalių pasirašyta taikos sutartis su... 6. Šalys pareiškė, kad siekdamos taikiai išspręsti ginčą, nagrinėjamą... 7. Teismas... 8. taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 9. CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys... 10. Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu teismas nutraukia bylą... 11. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi sudarius taikos sutartį grąžinama... 12. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje... 13. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 14. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas... 15. Patvirtinti 2020 m. vasario 3 d., ginčo šalių, ieškovių E. B., asmens... 16. 1.... 17. Atsakovė A. L. P. sutinka su MB ,,Alytaus geodezija“ matininko E. Z. 2018 m.... 18. 2.... 19. Atsakovė A. L. P. sutinka ir neprieštarauja, kad E. B., J. U., t. y. bet kuri... 20. 3.... 21. Atsakovė A. L. P. sutinka ir neprieštarauja, kad E. B., J. U., t. y. bet kuri... 22. 4.... 23. Atsakovė A. L. P. atlygina ieškovei E. B. 150 Eur (vieną šimtą... 24. 5.... 25. Atsakovė A. L. P. atlygina ieškovei J. U. 150 Eur (vieną šimtą... 26. 6.... 27. Ieškovės atsisako visų kitų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 28. 7.... 29. Ieškovės prašo Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų grąžinti joms 75... 30. 8.... 31. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių... 32. 9.... 33. Šalys neatlygina viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus šios... 34. 10.... 35. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį rašytiniu proceso tvarka ir... 36. 11.... 37. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta... 38. 12.... 39. Šalys patvirtina, kad taikos sutartimi išsprendžiami visi ginčai dėl... 40. 13.... 41. Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos... 42. 14.... 43. Šalys aiškiai patvirtina, kad šią taikos sutartį pasirašė kaip... 44. 15.... 45. Taikos sutartis sudaryta Šalių gera valia trimis egzemplioriais – po vieną... 46. 16.... 47. Šalių susitarimu, Šalių pasirašytos taikos sutarties elektroninį... 48. Civilinę bylą nutraukti.... 49. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei E. B.... 50. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės L. P., asmens kodas ( - ) 25,70 Eur... 51. Bylinėjimosi išlaidos mokamos į išieškotojos – Valstybinės mokesčių... 52. Nutarties kopiją išsiųsti šalims.... 53. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...