Byla e2S-1471-852/2017
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. Č. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl jo, kaip VšĮ CPO Lt direktoriaus, neteisėto atleidimo iš darbo. Ieškiniu ieškovas prašė: pripažinti 2017 m. kovo 16 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 12-54 „dėl VšĮ CPO LT direktoriaus R. Č. atšaukimo ir VšĮ CPO LT reikalų perdavimo“ 1 punktą, kuriuo R. Č. nuo 2017 m. kovo 17 d. atšaukiamas iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų, neteisėtu ir jį panaikinti; pripažinti R. Č. atleidimą iš darbo – VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų – neteisėtu; grąžinti R. Č. į darbą – VšĮ CPO LT direktoriaus pareigas; priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos – po 91,89 EUR vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną, esant 5 darbo dienų savaitei, 819,14 EUR neišmokėto darbo užmokesčio, 1 000 EUR neturtinei žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidas arba pripažinti 2017 m. kovo 16 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 12-54 „dėl VšĮ CPO LT direktoriaus R. Č. atšaukimo ir VšĮ CPO LT reikalų perdavimo“ 1 punktą, kuriuo R. Č. nuo 2017 m. kovo 17 d. atšaukiamas iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų, neteisėtu ir jį panaikinti; nustatyti, jog R. Č. atleidimo iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų diena yra 2017 m. liepos 17 d.; priteisti iš atsakovo 4 mėnesių vidutinį darbo užmokestį – 7596 EUR, 819,14 EUR neišmokėto darbo užmokesčio, 314 EUR neišmokėtos išeitinės išmokos, 309,72 EUR neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 1 000 EUR neturtinei žalai atlyginti, vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojant po 1899 EUR per mėnesį, už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas pažymėjo, kad ieškinio reikalavimas negali būti formuluojamas alternatyvia forma, kaip tai padaryta ieškinyje.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismas. Apeliantas nurodo, kad jo atleidimas iš darbo buvo neteisėtas. DK 300 str. 3 d. nustato, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, tuomet teismas grąžina jį į ankstesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Ieškinyje aprašytos aplinkybės, ieškovo manymu, pagrindžia, kad yra pagrindas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir taikyti DK 300 str. 3 d. nustatytą darbuotojo teisių gynimo būdą. Pažymi, kad viešosios įstaigos vadovo teisinio statuso specifika lemia tai, kad teismas gali nesutikti su jo pozicija ir pripažinti, jog teisinio pagrindo grąžinti jį į darbą nėra. Tokiu atveju ieškovo teisės turtėtų būti apgintos kitu, alternatyviu būdu: atleidimo iš darbo diena nukelta į 2017-07-17, priteisiant už iki atleidimo iš darbo dienos esantį laikotarpį 4 mėnesių vidutinį darbo užmokestį bei kitas neišmokėtas su darbo santykiais susijusias sumas. Pažymi, kad privalėdamas pasirinkti tik vieną alternatyvą iš esmės bus priverstas apriboti jam garantuojamas teises. Mano, kad turi galimybę pasinaudoti kiekvienu prašomu teisminės gynybos būdu, ir dėl kiekvieno iš jų taikymo turėtų pasisakyti ginčą nagrinėjantis teismas.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatyto bylos aplinkybės, esmė ir teisiniai argumentai

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Apeliacinės bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškiniu ieškovas prašė: pripažinti 2017 m. kovo 16 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 12-54 „dėl VšĮ CPO LT direktoriaus R. Č. atšaukimo ir VšĮ CPO LT reikalų perdavimo“ 1 punktą, kuriuo R. Č. nuo 2017 m. kovo 17 d. atšaukiamas iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų, neteisėtu ir jį panaikinti; pripažinti R. Č. atleidimą iš darbo – VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų – neteisėtu; grąžinti R. Č. į darbą – VšĮ CPO LT direktoriaus pareigas; priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos – po 91,89 EUR vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną, esant 5 darbo dienų savaitei, 819,14 EUR neišmokėto darbo užmokesčio, 1 000 EUR neturtinei žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidas arba pripažinti 2017 m. kovo 16 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 12-54 „dėl VšĮ CPO LT direktoriaus R. Č. atšaukimo ir VšĮ CPO LT reikalų perdavimo“ 1 punktą, kuriuo R. Č. nuo 2017 m. kovo 17 d. atšaukiamas iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų, neteisėtu ir jį panaikinti; nustatyti, jog R. Č. atleidimo iš VšĮ CPO LT direktoriaus pareigų diena yra 2017 m. liepos 17 d.; priteisti iš atsakovo 4 mėnesių vidutinį darbo užmokestį – 7596 EUR, 819,14 EUR neišmokėto darbo užmokesčio, 314 EUR neišmokėtos išeitinės išmokos, 309,72 EUR neišmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 1000 EUR neturtinei žalai atlyginti, vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojant po 1899 EUR per mėnesį, už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nurodydamas, kad reikalavimas negali būti formuluojamas alternatyvia forma.

12Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga ir atskirojo skundo argumentais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

13DK 300 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje.

14DK 300 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

15Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad nagrinėdamas darbuotojo (ieškovo) reikalavimus dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, teismas turi patikrinti ir nustatyti, ar yra pagrindas darbuotojo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu, ir jeigu yra, tai kuris iš DK 300 str. 3 ar 4 dalyse nurodytų alternatyvių darbuotojų teisių gynimo būdų taikytinas. Bylą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu nagrinėjantis teismas nesaistomas darbuotojo (ieškovo) nurodyto ieškinio dalyko: nustatęs, kad tenkinti pareikštą reikalavimą visa apimtimi nėra pagrindo, gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą (CPK 418 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2012).

16Iš pateikto ieškinio matyti, kad ieškovas nurodo, kad iš darbo buvo atleistas be teisėto pagrindo ir iš esmės siekia būti grąžintas į eitas iki jo atleidimo pareigas, arba jeigu tokios galimybės nebūtų – gauti visas su darbu susijusias išmokas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, panašaus pobūdžio reikalavimai yra įprasti darbo bylose ir ieškovo suformuluoti alternatyvūs reikalavimai nesaisto teismo. Teismas gali keisti ieškinio dalyką bylose dėl grąžinimo į darbą, jei nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad darbuotojui gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti.

17Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atskirasis skundas tenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir ieškinio priėmimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

19Ieškovo R. Č. atskirąjį skundą tenkinti.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai