Byla 2-1897-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjai H. B., vertėjai L.Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos H. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. G., A. G., R. K., V. G., F. G., E. G., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus rajono 1 notarų biurui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja H. B. pateikė pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. G., A. G., R. K., V. G., F. G., E. G., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus rajono 1 notarų biurui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos teta – tėvo sesuo V. T. po jos vyro S. T. mirties 2001-02-06, priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą – ½ gyvenamojo namo su ūkio pastatais, esančius ( - ) S. T. mirė, palikęs testamentą. Tačiau po S. T. mirties pareiškėjos teta V. T. palikimą priėmė, bet nepadavė palikimo atsiradimo vietos notaro biurui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, tačiau po vyro mirties V. T. liko gyventi šiame name ir jame gyveno iki savo mirties 2011-12-04, jį prižiūrėjo, mokėjo už elektros energiją, kad reikia šį turtą užregistruoti savo vardu nežinojo, nes buvo menko išsilavinimo. V. T. mirė nepalikusi testamento. Visi palikėjui S. T. priklausantys namų apstatymo ir apyvokos reikmenys liko pareiškėjos tetai V. T.. Pareiškėja H. B. slaugė tiek S. T. , tiek V. T.. Po tetos V. T. mirties pareiškėja nepadavė palikimo atsiradimo vietos notaro biurui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, bet po tetos V. T. mirties H. B. liko gyventi šiame name ir jame gyvena iki šiol, juo rūpinasi, remontuoja, moka už elektrą ir prižiūri. Visi palikėjai V. T. priklausantys namų apstatymo ir apyvokos reikmenys liko pareiškėjai H. B.. V. T. ir S. T. savo vaikų neturėjo.

3Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime išsakė nuomonę, kad neprieštarauja, kad pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą galėtų būti tenkinamas, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, Vilniaus rajono 1 notarų biuras atsiliepimo nepateikė, šių suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, byla nagrinėjama jų atstovams nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo F. G. paaiškino, kad jo sesuo H. B. po jų tetos V. T. mirties priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą – gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius ( - ) sesuo prižiūrėjo tetą, ja rūpinosi, o po jos mirties liko tame name gyventi.

5Suinteresuoti asmenys J. G., A. G., R. K., V. G., E. G. pateiktuose atsiliepimuose patvirtino, kad jų sesuo H. B. po jų tetos V. T. mirties 2001-12-04, priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą – gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius ( - ) nurodė, kad H. B. moka mokesčius, prižiūri paveldėtą turtą. Suinteresuoti asmenys R. K. ir E. G. pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, į teismo posėdį suinteresuoti asmenys neatvyko, suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

6Liudytojai G. G. ir I. I. patvirtino, kad pareiškėja H. B. iš karto po savo tetos V. T. mirties 2001-12-04, priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą – gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius( - ), moka mokesčius, prižiūri paveldėtą turtą.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjos H. B., suinteresuotų asmenų J. G., A. G., R. K., V. G., F. G., E. G., paaiškinimais, liudytojų G. G. ir I. I. parodymais, suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pozicija, 2003-07-21 Medininkų seniūnijos pažyma Nr. O-12-181, kurioje nurodoma, kad V. T. ir S. T., gyvenusius ( - ) iki jų mirties slaugė ir prižiūrėjo H. B. (b.l. 27), 2011-05-23 Medininkų seniūnijos pažyma Nr. R12-15, kurioje nurodoma, kad H. B. po V. T. mirties 2001-12-05, gyvena gyvenamajame name ( - ) (b.l. 38), 2001-12-10 Vilniaus rajono savivaldybės valdybos sprendimu dėl nuosavybės teisės pripažinimo S. T., kuriame nurodoma, kad S. T. pripažįstama nuosavybės teisė į statinius, gyvemamąjį namą su ūkio pastatus, esančius ( - ) (b.l. 28), S. T. mirties liudijimu (b.l. 18), V. T. mirties liudijimu (b.l. 19), V. T. ir S. T. santuokos liudijimu (b.l. 12-13), 2009-01-15 VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašu -pažymėjimu (b.l. 20-22), 1999-06-16 testamentu (b.l. 34), Vilniaus rajono 1 notarų biuro 2011-05-06 pažyma, kurioje nurodoma, kad po S. T. mirties pradėta paveldėjimo byla, palikimą priėmė H. B., mirusiojo S. T. sutuoktinė V. T. palikimo nėra priėmusi (b.l. 25), Centrinės Hiptekos įstaigos 2011-03-25 pažyma (b.l. 24), bendra atsiskaitymo knygele (b.l. 30), bei kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 6-11, 14-17, 23, 26, 35-37), patvirtintina, kad V. T. po jos vyro S. T. mirties 2001-02-06, priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą, bei rūpintis juo kaip savu, palikimą ½ gyvenamojo namo su ūkio pastatais, esančius ( - ), bei namų apstatymo ir apyvokos reikmenis priėmė, taip pat patvirtintina, kad H. B. po jos tetos V. T. mirties 2001-12-04, priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti turtą, bei rūpintis juo kaip savu, palikimą ½ gyvenamojo namo su ūkio pastatais, esančius ( - ), bei namų apstatymo ir apyvokos reikmenis, priėmė (CK 5.51 str. 1 d.). Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti remiamų dokumentų, patvirtinančių jos prašomą nustatyti juridinį faktą, pareiškimas yra tenkintinas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str., 448 str.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. T., a.k. ( - ) mirusi 2001-12-04, priėmė, S. T., a.k( - ) mirusio 2001-02-06, palikimą, nuo jo atsiradimo dienos.

12Turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad H. B., a.k. ( - ) priėmė V. T., a.k. ( - ) mirusios 2001-12-04, palikimą, nuo jo atsiradimo dienos.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai