Byla e2A-240-658/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė) ir Nerijaus Meilučio (pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės – UAB „SSPC REAL ESTATE“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9129-800/2014 pagal ieškovės – AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovei – UAB „SSPC REAL ESTATE“ dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė AB „YIT Kausta“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „SSPC REAL ESTATE“ 21283,48 Lt skolą; 766,21 Lt delspinigių; 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. gegužės 16 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Statybos rangos darbų sutartį Nr. 01-1/008 (DOK-1800, priedas Nr. 5 (1)), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Individualaus gyvenamojo namo su pagalbiniu ūkio pastatu statybos darbus, perduoti juos atsakovei, o atsakovė įsipareigojo priimti statybos darbus ir apmokėti už juos ieškovei sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis. Ieškovė atliko Objekto statybos darbus bei 2012-08-10 perdavė juos atsakovei pasirašant Objekto (Baigiamąjį darbų) priėmimo-perdavimo aktą (DOK-1800, priedas Nr. 31). Ieškovei įvykdžius sutartinius įsipareigojimus atsakovei kilo pareiga sumokėti už atliktus darbus. Tačiau atsakovė už atliktus darbus pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 21 283,48 Lt. Remiantis sutarties 9.10. p. atsakovei vėluojant atsiskaityti su ieškove atsakovė privalo mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Priskaičiuotų delspinigių suma už paskutinius 6 mėnesius sudaro - 766,21 (DOK-1800, priedas Nr. 47). Teigia, kad atsakovės atliktas vienašalis įskaitymas yra neteisėtas, kadangi atsakovė neturi reikalavimo teisės į ieškovę. Įskaitymą atsakovė atliko pagal PVM sąskaitą faktūrą SRE 800000077. Sąskaitoje yra nurodytos medžiagos, kurias, kaip teigia atsakovė, ieškovė negrąžino atsakovei pagal sutartį. Tačiau visos Objekto statybos darbams skirtos medžiagos buvo sunaudotos Objekto statybai. Ieškovė pagal Sutarties 6.1.7. p. kas mėnesį pateikdavo atsakovei atliktų darbų ir Objekto statybos darbams sunaudotų medžiagų kiekių ataskaitas, tame tarpe ir medžiagų kurias atsakovė pateikė ieškovei, o likučius perduodavo atsakovei į sandėlį. Atliktų darbų aktai buvo pasirašomi tik suderinus medžiagų nurašymo aktus. 2012-08-10 Šalys pasirašė baigiamąjį aktą, patvirtinantį, kad ieškovė tinkamai atliko visus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus (DOK-1800, priedas Nr. 31). 2013-03-21 atsakovė, pateikė ieškovei atsiliepimą apie pagal sutartį atliktus darbus, kuriame nurodė, kad ieškovė gerai vykdė sutarties sąlygas (DOK-1800, priedas Nr. 39). Be to, atsakovės sąskaita išrašyta 2013-03-29, sąskaitoje nurodytas apmokėjimo terminas 2013-04-01, o pagal atsakovo sudarytą skolų užskaitymo aktą vienašalis įskaitymas atliktas 2013-03-29, t.y. nesuėjus reikalavimo terminui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės 20 998,51 Lt skolos, 319,41 Lt žyminio mokesčio, likusioje dalyje ieškinį atmetė. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą 2014-09-29 sprendime, sprendimo rezoliucinėje dalyje ir nurodė kad iš atsakovės UAB „SSPS REAL ESTATE“, priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (20998,51 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014 m. vasario 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei AB „YIT Kausta“. Teismas nustatė, kad 2012 m. balandžio mėn. atliktų darbų bei išlaidų ataskaita 2014-04-27 buvo pasirašyta, kaip to reikalauja tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartis (DOK-1800, priedas Nr. 16). 2012 m. gegužės mėn. ir birželio mėn. pažymos apie atliktus darbus bei išlaidas taip pat patvirtintos abiejų šalių atstovų parašais. Teismas sprendė, kad šalys pasirašydamos atliktų darbų ir išlaidų pažymas susitarė dėl sunaudotų medžiagų kiekių. Konstatavo, kad atsakovė nepaneigė aplinkybės, kad rangovas t.y. ieškovė ginčo medžiagų nepanaudojo objekto statybai. Teismas nustatė, kad dalies atsakovės PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. SRE Nr. 800000077 (atsiliepimo į ieškinį W4314 lapas Nr. 53) nurodytų medžiagų ieškovė nepanaudojo statybai, o taip pat negrąžino atsakovei, viso medžiagų 1051,18 Lt sumai, todėl šioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalavimu, nepateikė jokių paaiškinimų ar įrodymų, jog vykdydama sutartį ieškovė medžiagas naudojo neracionaliai, ne pagal medžiagų išeigas dėl ko buvo ar galėjo būti sunaudota daugiau medžiagų negu turėjo būti. Objektas buvo statomas atsakovės saugomoje teritorijoje, todėl medžiagos iš statybos objekto negalėjo būti išvežtos tiek ieškovų, tiek trečiųjų asmenų. Nors pati atsakovė nurodė, kad medžiagos negrąžintos ir nepanaudotos, tačiau objektas yra priduotas, bei pasirašyti ir suderinti visi darbų priėmimo aktai. Esant šioms aplinkybėms teismas sprendė, kad atsakovė netinkamai vykdė tarp šalių pasirašytą sutartį bei turėdama teisę pagal sutarties 4.8. punktą nepasitelkė ekspertų ieškovės deklaruotiems statybos darbų kiekiams, kainos pokyčiui dėl kiekių pasikeitimo nustatymui, jeigu vykdant sutartį tarp šalių kilo nesutarimas dėl medžiagų išeigos. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė neturėjo pagrindo atlikti vienašalį įskaitymą, nes neturėjo galiojančio finansinio reikalavimo ieškovės atžvilgiu, kadangi 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. SRE Nr.800000077 išrašyta neturint teisinio pagrindo. 2013-03-29 objekte pagal rangos sutartį jokie darbai nebuvo atliekami, jokios medžiagos nebuvo ieškovės žinioje. PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta nepagrįstai, nesuderinus su tarp šalių pasirašytais ir priimtais atliktų darbų aktais ir atliktų darbų pažymomis, neatskleidžia ūkinės operacijos turinio, išrašyta nesavalaikiai, pažeidžiant sutarties 4.6 punktą.

7III. Apeliacinio skundo argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „SSPC REAL ESTATE“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-09-29 sprendimą dalyje kurioje ieškovei iš atsakovės priteista 20 998,51 Lt skolos, 319,41 Lt žyminio mokesčio ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos ir priimti naują sprendimą - ieškinį pilnai atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas - 497 Lt žyminio mokesčio. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

9teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą – šiuo atveju ne atsakovė turi įrodyti, jog ieškovė negrąžintas medžiagas panaudojo netinkamai, o ieškovė turi įrodyti tinkamą medžiagų panaudojimo faktą. Atsakovė medžiagas dėl kurių kilo ginčas (medžiagos išvardintos 2013-03-29 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 300000844) perdavė ieškovei pasirašytinai, šios medžiagos nebuvo įtrauktos į nurašomų medžiagų aktus. Ieškovė šių faktų neginčijo. Atsakovė taip pat nurodė, jog šios medžiagos jai nebuvo grąžintos. Kadangi atsakovė laikėsi savo pareigų bei perdavė medžiagas pasirašytinai, atsakomybė už tinkamą medžiagų panaudojimą tenka ieškovei. Pagal LR CK 6.648 straipsnį ieškovė turi pateikti įrodomus, kurie įrodytų tinkamą medžiagų panaudojimo faktą, o ne atsakovė įrodyti, jog ieškovė naudojo medžiagas neracionaliai, ne pagal išeigas ir pan.;

10teismas padarė išvadą, jog dalis ginčijamų medžiagų sunaudota tinkamai, t. y. sunaudota statybai remdamasis tik ieškovės pateiktu dokumentu (DOK-6303), kuriame nurodyta, jog dalis ginčijamų medžiagų sunaudota statybai. Tačiau šis dokumentas nėra pakankamas įrodymas, kad ginčo medžiagos buvo panaudotos tinkamai, nes dokumentas sudarytas ir pateiktas jau pradėjus nagrinėti bylą teisme, jis surašytas bei pasirašytas ieškovės vienašališkai. Ieškovė nepateikė paaiškinimo, o teismas nesiaiškino fakto, kodėl medžiagos (nurodytos, jog sunaudotos statybai) nebuvo nurašytos įprasta tvarka kasmėnesiniais medžiagų nurašymo aktais;

11teismas neatsižvelgė, jog atsakovės pateiktame 2012-05-17 rašte Nr. 85 yra nurodytos aplinkybės, jog ieškovė netinkamai atliko fasadų apdailos darbus, kuriuos ieškovė turėjo perdaryti. Taip pat 2012-08-10 Objekto baigiamųjų darbų priėmimo-perdavimo akte yra nurodyta 3 p., jog yra nustatyti neesminiai defektai, bei ieškovė įsipareigojo šiuos defektus ištaisyti. Objekto statybos metu buvo ir daugiau defektų, kuriuos ieškovė ištaisė. Defektai atsirado ieškovei nekokybiškai atlikus darbus, kurių ištaisymas vadovaujantis LR CK 6.665 straipsniu buvo ieškovės atliekamas neatlygintinai, taigi defektams pašalinti naudojamos medžiagos turėjo būti ieškovės sąskaita. Defektams šalinti sunaudotos medžiagos nebuvo traukiamos į medžiagų nurašymo aktus (nes šių medžiagų atsakovė neprivalėjo pateikti, jas pateikti turėjo ieškovė savo sąskaita). Ieškovė dalį atsakovės pateiktų medžiagų pilnai galėjo sunaudoti Objekto statybai, tačiau tai nėra savaime laikytina, jog jos panaudotos tinkamai ir privalo būti apmokėtos atsakovės;

12teismas neatsižvelgė, jog ieškovė pateikė du priėmimo-perdavimo aktus (2011-11-24 ir 2012-03-24), kurie yra pasirašyti atsakovės. Šiuose priėmimo-perdavimo aktuose nurodytos medžiagos nėra ginčijamų medžiagų sąraše, šie dokumentai tik įrodo, jog dalį medžiagų, nesunaudotų statybai, kuri buvo ieškovės iš tikrųjų grąžinta, atsakovė priėmė ir patvirtino savo parašu grąžinimo dokumentuose;

13teismas nevertino aplinkybės, jog pateiktas ieškovės dokumentas - prašymas perduoti medžiagas saugojimui nėra laikytinas įrodymu, nes prašymas sudarytas ir pasirašytas tik ieškovės, nepatvirtintas atsakovės parašu. Atsakovei nepasirašius prašymo yra aišku, jog ji nėra gavusi šiame prašyme nurodytų medžiagų. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, jog perduodant medžiagas perdavimo aktai visada buvo pasirašomi realiu medžiagų perdavimo momentu: aktai nebuvo siunčiami pasirašyti vėliau ir pan.;

14atsakovė pagal Sutarties 4.11. 1 p. bei LR CK 6.694 str. 6 p. atsisakyti pasirašyti Objekto priėmimo aktą turi teisę tik esant Objekto esminių defektų, dėl kurių Objekto panaudojimas pagal jo paskirtį yra negalimas. Atsisakymas pasirašyti Objekto priėmimo-perdavimo aktą dėl to, jog ieškovas negražino dalies medžiagų būtų neteisėtas bei nepagrįstas. Pasirašius Objekto priėmimo aktą šalių santykiai nesibaigė: ieškovė taisė neesminius defektus, taip pat nebuvo suėję atsiskaitymo už atliktus darbus terminai. Ieškovė turėtas nepanaudotas medžiagas turėjo teisę ir galimybę grąžinti į atsakovės sandėlį, o atsakovė priimti ir po Baigiamojo akto pasirašymo;

15ieškovė pagal CK 6.245 str., 6.249 str. 6.648 str. 3 d. bei 6.686 str. 4 p. privalėjo atlyginti atsakovei padarytą žalą - netinkamai panaudotų ir negrąžintų medžiagų vertę 25494,8 Lt sumai. Atsakovė 2013- 02-13 raštu Nr. 20 bei ankstesniais raštais nurodė, padarytos žalos dydį, aplinkybes, pareikalavo atlyginti padarytą žalą bei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui. Taigi galiojantis finansinis reikalavimas atliekant vienašalį įskaitymą ieškovės atžvilgiu iš atsakovės buvo, todėl vienašalis įskaitymas buvo atliktas pagrįstai ir teisėtai.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė AB „YIT Kausta“ prašo apeliacinio skundo netenkinti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

17kadangi visi atsakovės atsikirtimai grindžiami dalies statybiniu medžiagų nepanaudojimu Objekto statybai (patirta žala), todėl jai pagal įstatymą teko pareiga įrodyti žalos padarymo faktą bei žalos dydi, o būtent: 1) faktą, kad medžiagos nebuvo panaudotos Objekto statybai; 2) nepanaudotų ir negrąžintų medžiagų vertę (t.y. atsakovės patirtas šių medžiagų įsigijimo išlaidas);

18visos Objekto statybos darbams skirtos medžiagos buvo sunaudotos Objekto statybai. Ieškovė pagal sutarties 6.1.7. p. kas mėnesį pateikdavo atsakovei atliktų darbų ir Objekto statybos darbams sunaudotų medžiagų kiekių ataskaitas, o likučius perdavė atsakovei į sandėlį. Atliktų darbų aktai buvo pasirašomi tik suderinus medžiagų nurašymo aktus (DOK- 1800. priedai Nr. 11, 12, 15 16-20, 21, 24, 25, 26, 28, 36) Atsakovė Objektą iš Rangovo priėmė ir 2013-08-10 šalys pasirašė Objekto (baigiamąjį darbų) priėmimo- perdavimo aktą. patvirtinantį, kad ieškovė tinkamai atliko visus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (DOK-I800, priedas Nr. 31), Šalys pasirašė 2012-04-27 atliktų darbų bei išlaidų ataskaitą (DOK-1800, priedas Nr.16), 2012 m. gegužės mėn., birželio mėn. pažymas apie atliktus darbus bei išlaidas. Nors atsakovė ginčijo faktą, kad ieškovė dalies medžiagų negrąžino, tačiau neįrodė aplinkybės, kad ieškovė šių medžiagų nepanaudojo. Nagrinėjant bylą teisme nebuvo nustatyta, kad ieškovė medžiagas naudojo netinkamai, jas prarado, arba naudojo medžiagas ne Objekto statybai. Atsakovė nepateikė jokių paaiškinimų ar įrodymų, jog vykdydama sutartį ieškovė medžiagas naudojo neracionaliai, ne pagal medžiagų išeigas. Atsakovė savo argumentų ir sąskaitos pagrįstumo nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais - nepateikė dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti, kad medžiagos nepanaudotos Objekto statybos darbams, nepateikė sąskaitų, rodančių už kokią kainą atsakovė medžiagas įsigijo;

19atliktų darbų ir išlaidų pažymos atsakovės yra priimtos ir pasirašytos, apie medžiagų panaudojimą statybai atsakovė buvo informuota ir su jomis sutiko;

20teismo įpareigota ieškovė į bylą pateikė ieškovės atsakingų asmenų vestos Objekto statybai skirtų medžiagų sunaudojimo apskaitos dokumentą (DOK-6303). Šio dokumento turinio bylos nagrinėjimo metu atsakovė neginčijo, dokumente nurodytus duomenis paneigiančių įrodymų nepateikė, todėl apeliacinėje stadijoje pateikti apeliantės argumentai dėl dokumento vienašališkumo ar tariamo neobjektyvumo turėtų būti vertinami kaip nepagrįsti, juolab, kad tokio pobūdžio dokumentai visuomet yra sudaromi tik tos konkrečios šalies, kuri veda jų apskaitą savo pačios žiniai;

21atsakovė nei iki bylos nagrinėjimo teisme, nei teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kokiu pagrindu išrašė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą SRE Nr. 800000077. Sutartyje numatytas darbų atlikimas iš Užsakovo medžiagų, tačiau Rangovas šių medžiagų neįsigijo nuosavybėn, todėl nėra pagrindo išrašyti sąskaitai už medžiagų pirkimą-pardavimą, o pati PVM sąskaita faktūra negali būti laikoma sandoriu. Kuomet buvo išrašyta sąskaita (2013-03-29) jokių rangos darbų ieškovė pas atsakovę nevykdė jau 6 mėn., jokių medžiagų ieškovė pas save neturėjo, šalys nebuvo nustatę netinkamo medžiagų kiekio panaudojimo, medžiagų žuvimo fakto.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Vadovaudamasis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

24Nagrinėjamoje byloje iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės ieškovei pateiktų medžiagų sunaudojimo objekto statybai kiekio bei likučių, t.y. nepanaudotų medžiagų grąžinimo atsakovei. Apeliacinis skundas grindžiamas netinkamu įrodinėjimo naštos tarp šalių paskirstymu bei netinkamu įrodymų vertinimu.

25Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011 m. gegužės 16 d. ieškovė ir atsakovė sudarė statybos rangos sutartį (DOK-1800, priedas Nr. 5(1)), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti statybos darbus, o atsakovė už juos apmokėti (Sutarties 1.1, 1.2 p.). Ieškovė atliko objekto statybos darbus bei 2012-08-10 perdavė juos atsakovei pasirašant objekto (baigiamąjį darbų) priėmimo-perdavimo aktą (DOK-1800, priedas Nr. 31). Ieškovei atlikus darbus, atsakovė su ieškove pilnai neatsiskaitė. Byloje nėra ginčo dėl atsakovės įsiskolinimo fakto. Byloje taip pat yra pateiktas abiejų šalių pasirašytas 2013-01-11 skolų suderinimo aktas, kuriame nustatyta, kad atsakovė yra skolinga ieškovei 21 283,48 Lt. Būtent dėl šios sumos priteisimo ieškovė kreipėsi į teismą. Tačiau atsakovė, atsikirsdama į ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo nurodo, kad ieškovei atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pas ieškovę liko atsakovei nuosavybės teise priklausančios medžiagos (25 494, 81 Lt vertei), kurias atsakovė pagal ieškovės prašymus, šalims pasirašant perdavimo–priėmimo aktus, perdavė ieškovei sutartyje numatytiems darbams atlikti. Šios medžiagos nebuvo sunaudotos statybos darbams atlikti bei nebuvo grąžintos atsakovei. Atsakovės teigimu, ieškovei negrąžinus medžiagų – pastaroji, vadovaujantis CK 6.245 ir 6.249 straipsniais privalo atlyginti atsakovės patirtus nuostolius. Todėl 2013-03-29 atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą- faktūrą Nr. SRE Nr.800000077, kurios apmokėjimo terminą nurodė 2013-04-01. Atsakovė tą pačią dieną kai išrašė sąskaitą padarė ir vienašalį įskaitymą. PVM sąskaita- faktūra Nr. SRE Nr.800000077 išrašyta už ieškovei pateiktas, ir atsakovės teigimu, objekto statyboje nesunaudotas, tačiau ir atsakovei negrąžintas (neperduotas atgal) medžiagas (atsiliepimo į ieškinį 53-54 l).

26Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog PVM sąskaita faktūra negali būti laikoma sandoriu, kadangi sąskaitos faktūros išrašymas yra vienašalis aktas ir iš esmės laikomas tik ūkinę operaciją atspindinčiu dokumentu, o vien šio dokumento pagrindu civiliniai teisiniai santykiai neatsiranda. Šalys, sudarydamos statybos rangos sutartį (Sutarties 5.2.5. punktas) susitarė, kad (užsakovas) t.y. atsakovė tieks Objekto statybos darbams visas reikalingas medžiagas pagal ieškovės (rangovo) poreikius ir užsakymus, kuriuos rangovas pateiks iš anksto. Sutarties 6.1.6 punktu rangovas (ieškovė) įsipareigojo priimti iš užsakovo pateiktas medžiagas, prekes ir įrangą, pasirašydamas perdavimo-priėmimo aktą, ir naudoti jas išskirtinai tik Objekto poreikiams. Sutarties 6.1.7 punktas nustatė pareigą rangovui (ieškovei) priimti medžiagas, tvarkyti jų kiekių apskaitą, rengti ir pateikti užsakovui atliktų darbų ir priimtų medžiagų perdavimo–priėmimo aktus. Kartu su atliktų darbų aktais pateikti užsakovui Objekto statybos darbams sunaudotų medžiagų kiekių nurašymo aktus, kurie sudaromi remiantis su užsakovu suderintais atliktų darbų kiekiais ir suderintomis medžiagų sunaudojimo normomis. Taigi, nagrinėjamu atveju, šalys buvo vieno teisinio santykio, reglamentuojamo CK 6.648 straipsnyje (rangos teisiniai santykiai darbus atliekant iš užsakovo medžiagos) dalyviai. Pagal CK 6.648 straipsnį užsakovas pateikia medžiagas rangovui, o ne parduoda pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, išrašydamas PVM sąskaitą–faktūrą. Tik nusipirkęs medžiagas rangovas įgyja į jas nuosavybės teisę, ir jos negrąžinamos pardavėjui, nepriklausomai nuo to, kiek jų panaudota vykdant darbus pagal rangos sutartį. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad tarp šalių buvo susiklostę ne tik statybos rangos, bet ir pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Medžiagos rangovui (ieškovei) buvo perduodamos (o ne parduodamos) sutartyje numatytiems darbams atlikti, buvo numatytos rangovo pareigos susijusios su medžiagų panaudojimu, sutarties turinys patvirtintina, kad šalys neturėjo ketinimų perleisti nuosavybės teises į medžiagas rangovui. Taigi byloje nustačius, kad šalys sudarė statybos rangos sutartį darbus atliekant iš užsakovo medžiagų, įtvirtino atitinkamas teises ir pareigas bei jas vykdė, nėra pagrindo konstatuoti, jog tarp šalių susiklostė du prievoliniai teisiniai santykiai (pirkimo–pardavimo ir rangos). Atsižvelgiant į tai, kad šalis siejo vien tik rangos santykiai atliekant darbus iš užsakovo medžiagų pagal CK 6.648 straipsnį, o šalių nesiejo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai nebuvo jokio teisinio pagrindo išrašyti PVM sąskaitą- faktūrą Nr. SRE Nr.800000077 už rangovui perduotas, tačiau objekte nesunaudotas bei užsakovui negrąžintas medžiagas. Atitinkamai ir PVM sąskaitos–faktūros Nr. SRE Nr.800000077 pagrindu atsakovės atliktas įskaitymas negali būti pripažįstamas teisėtu.

27Kita vertus, atsakovė nors ir išrašė sąskaitą–faktūrą už Objekte nepanaudotas ir atsakovei negrąžintas medžiagas, tačiau savo atsikirtimus į ieškinį grindžia CK 6.245 ir 6.249 straipsniais, t.y. civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis ir teigia, kad ieškovė turi jai atlyginti medžiagų negrąžinimu padarytą žalą. Nors atsiliepime negrąžintas medžiagas (jų vertę) ji įvardija kaip patirtą žalą bei nurodo teisės normas, reglamentuojančias žalos atlyginimą, tačiau pagal atsiliepime į ieškinį išdėstytą faktinį pagrindą matyti, jog juo iš esmės prašoma sumažinti Sutarties darbų kainą. Tokią teisę užsakovui suteikia būtent šalių ginčo teisinius santykius reglamentuojanti CK 6.648 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta, kad jeigu darbas atliekamas visiškai ar iš dalies iš užsakovo medžiagos, tai rangovas atsako už netinkamą tos medžiagos sunaudojimą. Rangovas privalo pateikti užsakovui medžiagos sunaudojimo ataskaitą ir jos likutį grąžinti arba, jeigu užsakovas sutinka, sumažinti darbų kainą atsižvelgiant į rangovui likusių nesunaudotų medžiagų vertę. Byloje, kurioje prašoma priteisti skolą už atliktus rangos darbus, užsakovui nėra būtina reikšti priešieškinį dėl darbų kainos sumažinimo. Tokia jo teisė gali būti realizuojama ir atsikirtimų į ieškinį pagrindu. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent teismas atlieka teisinę byloje nagrinėjamų santykių kvalifikaciją, aiškina ir taiko teisės normas ginčo santykiui, todėl atsiliepime į ieškinį nurodytas teisinis pagrindas ir šalies nurodomas faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas ir jo nesaisto. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apsiribojo šalių procesiniuose dokumentuose ir pasisakymuose nurodytais teisiniais pagrindais bei pats neatliko reiškiamų atsikirtimų teisinės kvalifikacijos ir todėl, neatsižvelgęs į tai, kad CK 6.648 straipsnio 3 dalis numato užsakovo teisę reikalauti sumažinti rangovo atliktų darbų kainą, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, laikydamas, jog santykiai kvalifikuotini kaip civilinė atsakomybė, ir atitinkamai pagal tai paskirstydamas įrodinėjimo naštą. Tuo tarpu, kaip minėta, yra speciali teisės norma– CK 6.648 straipsnis– kuri reglamentuoja ginčo santykius. Pagal CK 6.648 straipsnio 3 dalį, jeigu darbas atliekamas visiškai ar iš dalies iš užsakovo medžiagos, tai rangovas atsako už netinkamą tos medžiagos sunaudojimą. Rangovas privalo pateikti užsakovui medžiagos sunaudojimo ataskaitą ir jos likutį grąžinti arba, jeigu užsakovas sutinka, sumažinti darbų kainą atsižvelgiant į rangovui likusių nesunaudotų medžiagų vertę. Taigi esant santykiams, reglamentuojamiems CK 6.648 straipsnyje, sutarties šalių bendradarbiavimo, rangovo veikimo užsakovo interesais ir ekonomiškumo principai lemia rangovo (ieškovės) atsakomybę už netinkamą užsakovo perduotos medžiagos darbams atlikti panaudojimą. Rangovo (ieškovės) pareigos, susijusios su perduotų medžiagų panaudojimu, jų apskaita bei nepanaudotų medžiagų grąžinimu yra detalizuotos šalių sudarytos rangos sutarties 6.1.7 punkte, kuriame numatyta, jog rangovo atstovas priima medžiagas, tvarko jų kiekių apskaitą, rengia ir pateikia užsakovui atliktų darbų ir priimtų medžiagų perdavimo–priėmimo aktus. Kartu su atliktų darbų aktais pateikia užsakovui Objekto statybos darbams sunaudotų medžiagų kiekių nurašymo aktus, kurie sudaromi remiantis su užsakovu suderintais atliktų darbų kiekiais ir suderintomis medžiagų sunaudojimo normomis. Todėl kolegija daro išvadą, jog pagal aptartą teisinį reglamentavimą bei šalių sudarytos sutarties sąlygas – pareiga įrodyti, kad rangovui perduotos medžiagos buvo panaudotos tinkamai bei, kad Objekte nepanaudotos medžiagos buvo grąžintos užsakovui tenka rangovui (ieškovei). Taigi nagrinėjamoje byloje būtent ieškovė turi pareigą įrodyti, kad jai perduotas medžiagas panaudojo Objekto statybai ir, kad nepanaudotas grąžino užsakovui.

28Atsakovė kartu su 2014-04-09 atsiliepimu į ieškinį (nr. W4314) bei 2014-08-18 gautu lydraščiu (nr. W8918) pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ginčo medžiagos ieškovei buvo perduotos pasirašytinai. Ieškovė neginčija fakto, kad ginčo medžiagos ieškovei buvo perduotos, todėl teismas faktą dėl ginčo medžiagų perdavimo ieškovei laiko nustatytu. Iš ieškovės pateiktų pažymų apie atliktus darbus (ieškinio priedai Nr. 11, 12, 15, 20, 24) negalima spręsti apie ieškovės Objekto statybai sunaudotų medžiagų kiekius, kadangi jose neatsispindi jokie mato vienetai. Tačiau byloje yra pateiktos atliktų darbų bei išlaidų ataskaitos (ieškinio priedai Nr. 16, 21, 25) pasirašytos abiejų šalių, kuriose nurodyti atlikti darbai, jų kiekis bei kaina. Šios ataskaitos atitinka šalių sutarties priede Nr. 5 nustatytą formą (ieškinio priedas Nr. 5 (3). Sudarydamos sutartį šalys taip pat susitarė ir dėl formos, kuri turės būti pildoma dėl Objekte sunaudotų medžiagų kiekių (sutarties 8 priedas, ieškinio priedas Nr. 5 (3), tačiau nei viena iš šalių minėtos formos į bylą nei dėl medžiagų (dėl kurių sunaudojimo bei grąžinimo byloje kilo ginčas), nei dėl medžiagų, dėl kurių sunaudojimo objekte ginčo tarp šalių nekilo, nepateikė. Esant šioms aplinkybėms teismas neturi galimybės nustatyti ar minėta forma statybų eigoje buvo pildoma ar ne. Vykdydama pirmosios instancijos teismo įpareigojimą ieškovė pateikė medžiagų sąrašą (DOK – 6303). Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, jog minėtas sąrašas negali būti laikomas įrodymu, kadangi dokumentas sudarytas ir pateiktas jau pradėjus nagrinėti bylą teisme, jis surašytas bei pasirašytas ieškovės vienašališkai. Teisėjų kolegija atmeta šį apeliantės argumentą kaip nepagrįstą. Visų pirma, vien tai, kad pateiktas medžiagų sąrašas yra sudarytas ieškovės, tačiau nepasirašytas atsakovės, pats savaime nereiškia, kad dokumentas neatitinka įrodymams keliamų leistinumo ir sąsajumo reikalavimų (CPK 177 str. 1 d., 180 str.). Antra, teismas spręsdamas bylą įrodymus vertina ne izoliuotai, bet vertina įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daro išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis (CPK 185 str.). Juo labiau, kad atsakovė neginčija pateikto dokumento turinio, konkrečiai nenurodo, kuri informacija ieškovės sudarytame medžiagų sąraše neatitinka tikrovės, o tik apsiriboja deklaratyviais teiginiais. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo pripažinti ieškovės pateiktą medžiagų sąrašą netinkamu įrodymu byloje. Pateiktame medžiagų sąraše detaliai nurodoma, kokios medžiagos buvo panaudotos objekto statybai, kurios buvo nurašytos bei kurias buvo atsisakyta priimti į sandėlį. Šame sąraše nurodoma, kad: plokštės COLORTONE CARRARA 600X600 M.D.PL likutis 69 vnt. buvo perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 3 psl.). CEMENTAS CEMII/A-L42.5 N 40KG akm (1.6) 1704,20 kg sunaudota smulkių konstrukcijų, įskaitant ir kitų rangovų paliktų angų užtaisymui ir pan., pagal užsakovo nurodymus (sąrašo 4 psl.). VATA AKM ROS30 140X1800X1200, likutis 14.6 m2, buvo perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 6 psl.). MIŠIN POLIST KLIJAV-ARMAV ZU 25KG (42) – visas kiekis sunaudotas objekto statybai, tačiau atsakovas atsisakė nurašyti (sąrašo 7 psl.). PLOKŠT CEMENTO-DROŽL 12X1250X26000, likutis 11 vnt. perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 8 psl.). TINKLELIS ARMAVIMO 160G, likutis 66.70 m2 perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 8 psl.). TINKAS AKRYL CT77/24 1.4-2.0MM 25KG (24), 6 vnt., kuriuos atsakovė atsisakė nurašyti buvo sunaudoti užtaisant kitų rangovų išgręžtas ertmes konstrukcijose (sąrašo 9 psl.). VATA STIKL EKOBOARD 50X600X125016VNT, likutis 16 vnt. perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 10 psl.). DAILYLENTĖ DAŽYTA 18X1211 EGLĖ 4.5 M, likutis 40.080 m2, perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M., tačiau ant perdavimo dokumentų atsisakė pasirašyti (sąrašo 12 psl.). GRINDJUOSTE NOCE NATURALE, likutis 10 vnt., perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M.. Ieškovė į bylą taip pat yra pateikusi prašymą perduoti medžiagas saugojimui, kuriuo prašoma priimti aukščiau išvardintas ir statybos metu nepanaudotas medžiagas į medžiagų saugojimo sandėlį (DOK-3595, 10 psl.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtas prašymas nėra pasirašytas atsakovės, nėra nurodyta prašymo sudarymo data. Tuo tarpu kaip patvirtina kiti byloje pateikti rašytiniai įrodymai, likusių nesunaudotų objekte statybos medžiagų perdavimas vykdavo abiems šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktus (DOK-3595, 8-9 psl.). Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks ieškovės pateiktas prašymas perduoti medžiagas saugojimui nėra pakankamas įrodymas, kurios pagrindu būtų galima konstatuoti buvus medžiagų, nurodytų akte, perdavimą atsakovei. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ieškovės atstovė paaiškino, kad tarp šalių jau buvo kilęs konfliktas dėl ko sandėlininkas atsisakė pasirašyti ant į sandėlį grąžinamų medžiagų aktų. Šis ieškovės atstovės teiginys vertintinas kritiškai. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad ieškovė yra statybų rinkos profesionali dalyvė, jai šis objektas nėra pirmasis, todėl galėjo ir privalėjo imtis priemonių, kad nesunaudotos Objekte medžiagos užsakovui būtų perduotos tinkamai. Tiek CK 6.648 straipsnio 3 dalis, tiek šalių sudarytos sutarties 6.1.7 punktas numato pareigą rangovui tinkamai įforminti nepanaudotų medžiagų grąžinimo faktą. Ieškovei neįvykdžius šios pareigos – rizika, kad tarp šalių kilus ginčui nepakaks duomenų, kad patvirtinti nesunaudotų medžiagų grąžinimą užsakovui – tenka ieškovei. Teismas taip pat kritiškai vertina ieškovės medžiagų sąraše pateiktą informaciją, kad CEMENTAS CEMII/A-L42.5 N 40KG akm (1.6), MIŠIN POLIST KLIJAV-ARMAV ZU 25KG (42) buvo sunaudoti objekto statyboje. Pačios ieškovės sudarytame prašyme perduoti medžiagas saugojimui yra nurodytos ir minėtos medžiagos kaip nepanaudotos statybos metu ir kurias prašoma priimti į sandėlį. Kaip minėta, ieškovės prašymas perduoti medžiagas saugojimui nepatvirtina prašyme nurodytų medžiagų perdavimo atsakovei fakto, tačiau paneigia ieškovės teiginius apie šiame akte nurodytų medžiagų sunaudojimą Objekto statyboje. Akivaizdu, kad jei medžiagos būtų buvusios sunaudotos Objekte –nebūtų įmanomas šių medžiagų grąžinimas atsakovei. Taigi ieškovei pačiai minėtas medžiagas įtraukus į prašymą perduoti medžiagas saugojimui – ieškovės teiginiai dėl šių medžiagų sunaudojimo objekte atmestini kaip nepagrįsti. Medžiagų sąraše taip pat nurodoma, kad GRINDJUOSTĖS NOCE NATURALE, likutis 10 vnt., perduoti atsakovės ūkio daliai į sandėlį, priėmė L. M.. Šis teiginys yra grindžiamas prierašu Senukų prekybos centro sąskaitoje-faktūroje Nr. 3222911555. Šioje sąskaitoje iš tiesų yra ranka padarytas prierašas (atsiliepimo į ieškinį 84 psl.), kad 9 vnt. grąžinti, vienas sudėtas pirtyje. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad minėtuose dokumentuose neatitinka nurodomi nepanaudotos grindjuostės kiekiai: medžiagų sąraše nurodoma, kad likutis 10 vnt. buvo grąžinti į sandėlį, tuo tarpu ant sąskaitos – faktūros, kad likutis – 9 vnt,. o vienas vienetas sudėtas pirtyje. Antra, iš padaryto prierašo nėra aišku, kas šį prierašą padarė, t.y. ar tai ieškovės ar atsakovės atstovo padarytas prierašas. Esant neatitikimams dėl nurodomų grąžintų grindjuostės kiekių bei nesant galimybės identifikuoti ant sąskaitos faktūros pasirašiusio asmens – šios medžiagos grąžinimas atsakovei pripažintinas neįrodytu. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl kitų ieškovės statyboje nesunaudotų bei atsakovei negrąžintų medžiagų (alkūnė viršutinė 90MM RAL6020/Žalia -4 vnt., lietvamzdis 87/125 1M RAL6020/Žalia- 1 vnt., lietvamzdis 87/125 3M RAL6020/Žalia- 1 vnt., lietvamzdis D 87×2500MM POLY -15.00 vnt.., lietvamzdis D 87×4000MM POLY -24.00 vnt., laikiklis lietvamzdžio -2 vnt.), nes dėl šios teismo sprendimo dalies nėra apeliacinio skundo. Visos kitos atsakovės PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. SRE Nr. 800000077 nurodytos medžiagos pagal ieškovės pateiktą medžiagų sąrašą buvo panaudotos statybai. Byloje yra pateiktos atliktų darbų bei išlaidų ataskaitos (ieškinio priedai Nr. 16, 21, 25) pasirašytos abiejų šalių, kuriose nurodyta atlikti darbai, jų kiekis bei kaina. Vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 6.1.7 punktu rangovas (ieškovė) kartu su atliktų darbų aktais privalėjo pateikti užsakovui (atsakovei) Objekto statybos darbams sunaudotų medžiagų kiekių nurašymo aktus, kurie sudaromi remiantis su užsakovu suderintais atliktų darbų kiekiais ir suderintomis medžiagų sunaudojimo normomis. Šalys susitarė ne dėl visų, bet dėl dalies medžiagų sunaudojimo normų (sutarties 7 priedas, ieškinio priedas Nr. 5 (3), 7-8 psl.). Atsakovė ginčydama medžiagų sunaudojimo objekte faktą neteigia, kad atliekant statybos rangos darbus buvo viršytos medžiagų sunaudojimo normos. Byloje esant šalių pasirašytoms atliktų darbų ataskaitoms, kuriose nurodyta atlikti darbai, jų kiekis bei kaina bei įvertinus ieškovės pateiktą medžiagų sunaudojimo sąrašą, kuris neprieštarauja atliktų darbų ataskaitoms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė pagrindė likusių ginčo medžiagų sunaudojimą Objekte. Nors atsakovė teigia, kad dalis medžiagų galėjo būti sunaudota rangovui šalinant jo darbo trūkumus, tačiau nepateikia teismui jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų. Ieškovei pateikus rašytinius įrodymus dėl medžiagų panaudojimo, o atsakovei nesutinkant, kad ginčo medžiagos buvo panaudotos Objekto statyboje, atsakovei tenka pareiga pateikti įrodymus paneigiančius medžiagų sunaudojimą Objekte ar patvirtinančius, kad medžiagos buvo sunaudotos darbų trūkumų šalinimo metu (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovė į bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų, teiginį, kad ieškovei perduotos medžiagos nebuvo panaudotos objekte iš esmės grindė vien tik savo paaiškinimais. Nenurodė, kokios konkrečiai nesunaudotos medžiagos atsakovei buvo neperduotos, o kurios sunaudotos taisant rangovo darbų trūkumus, kuriuos šis privalėjo taisyti iš savo, o ne iš užsakovo jam perduotų medžiagų.

29Apibendrinant išdėstytą konstatuotina, jog ieškovei neįrodžius plokštės COLORTONE CARRARA 600X600 M.D.PL, 69 vnt., 1195,58 Lt vertės, cemento CEMII/A-L42.5 N 40KG akm (1.6) 1704,20 kg, 577,39 Lt vertės, vatos AKM ROS30 140X1800X1200, 14.6 m2,495,35 Lt vertės, MIŠIN POLIST KLIJAV-ARMAV ZU 25KG (42), 133 vnt., 2224,05 Lt vertės, plokštės CEMENTO-DROŽL 12X1250X26000, 11 vnt., 723,53 Lt vertės, tinklelio ARMAVIMO 160G, 66.70 m2, 154,96 Lt vertės, tinko AKRYL CT77/24 1.4-2.0MM 25KG (24), 6 vnt., 932,98 Lt vertės, vatos STIKL EKOBOARD 50X600X125016VNT, 4 vnt., 187,78 Lt vertės, dailylentės DAŽYTA 18X1211 EGLĖ 4.5 M, 40.080 m2, 1706,11 Lt vertės, grindjuostės NOCE NATURALE, 10 vnt., 209,94 Lt vertės (viso 8 407,67 Lt sumai) panaudojimo ir/ar perdavimo atsakovei, yra pagrindas, vadovaujantis CK 6.648 straipsnio 3 dalimi, sumažinti atliktų darbų kainą nepanaudotų ir negrąžintų medžiagų verte, t.y. 8 407,67 Lt suma. Todėl teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovo ieškovei priteista 20998,51 Lt skolos keistina, ją sumažinant. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Taigi netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, todėl konstatavus dalies pagrindinės prievolės nebuvimą, t.y. pareigos sumokėti visą ieškovės reikalaujamą sumą už atliktus darbus, ieškovei atsirado teisė reikalauti sutartyje nustatytų netesybų – delspinigių už piniginės prievolės vykdymo termino pažeidimą tik už 21283,48 - 1051,18 - 8407,67 = 11 824,63 Lt dydžio įsiskolinimą, kas sudaro 425,69 Lt.

30CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šioje normoje įtvirtintos procesinės palūkanos, kurios pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų dydis nustatytas įstatyme (CK 6.210 str. 1 d.), pagrindas šių palūkanų priteisimui yra ieškovo prašymas jas priteisti –sprendimo dalis, kuria ieškovei iš atsakovės priteista 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo paliktina nepakeista. Ši teismo sprendimo dalis patikslintina, nurodant, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 12 250,32 Lt (3547,94 Eur) sumos (skola 11 824,63 Lt + delspinigiai 425,69 Lt).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

32Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad ieškovė civilinėje byloje Nr. L2-5432-800/2014 dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 351 Lt žyminio mokesčio, teismui priėmus prieštaravimus, teikdama ieškinį primokėjo 145 Lt, viso ieškovė yra sumokėjusi 496 Lt žyminio mokesčio. Nagrinėjamoje byloje patenkinta 56 % ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 81,45 Eur (277,76 Lt) žyminio mokesčio. Atsakovė paduodama apeliacinį skundą sumokėjo 497 Lt. Kadangi patenkinta 44 % apeliacinio skundo reikalavimų, iš ieškovės atsakovei priteistina 63,33 Eur (218,68 Lt) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1-3 dalys).

33Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

34apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

35Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą pakeisti. Sumažinti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SSPC REAL ESTATE“, įmonės kodas 300573857 ieškovei akcinei bendrovei „YIT Kausta“, įmonės kodas 133556411 priteistą įsiskolinimą iki 12 250, 32 Lt (3547,94 Eur) bei žyminį mokestį iki 277,76 Lt (81,45 Eur). Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

36Patikslinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. nutarties rezoliucinę dalį nurodant, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 12 250,32 Lt (3547,94 Eur) sumos.

37Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „YIT Kausta“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SSPC REAL ESTATE“ 63,33 Eur už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

38Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė AB „YIT Kausta“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 7. III. Apeliacinio skundo argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „SSPC REAL ESTATE“ prašo panaikinti Kauno... 9. teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą – šiuo atveju ne... 10. teismas padarė išvadą, jog dalis ginčijamų medžiagų sunaudota tinkamai,... 11. teismas neatsižvelgė, jog atsakovės pateiktame 2012-05-17 rašte Nr. 85 yra... 12. teismas neatsižvelgė, jog ieškovė pateikė du priėmimo-perdavimo aktus... 13. teismas nevertino aplinkybės, jog pateiktas ieškovės dokumentas - prašymas... 14. atsakovė pagal Sutarties 4.11. 1 p. bei LR CK 6.694 str. 6 p. atsisakyti... 15. ieškovė pagal CK 6.245 str., 6.249 str. 6.648 str. 3 d. bei 6.686 str. 4 p.... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė AB „YIT Kausta“ prašo... 17. kadangi visi atsakovės atsikirtimai grindžiami dalies statybiniu medžiagų... 18. visos Objekto statybos darbams skirtos medžiagos buvo sunaudotos Objekto... 19. atliktų darbų ir išlaidų pažymos atsakovės yra priimtos ir pasirašytos,... 20. teismo įpareigota ieškovė į bylą pateikė ieškovės atsakingų asmenų... 21. atsakovė nei iki bylos nagrinėjimo teisme, nei teismo posėdžio metu... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Vadovaudamasis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas... 24. Nagrinėjamoje byloje iš esmės tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės... 25. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011 m. gegužės 16 d. ieškovė... 26. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog PVM... 27. Kita vertus, atsakovė nors ir išrašė sąskaitą–faktūrą už Objekte... 28. Atsakovė kartu su 2014-04-09 atsiliepimu į ieškinį (nr. W4314) bei... 29. Apibendrinant išdėstytą konstatuotina, jog ieškovei neįrodžius plokštės... 30. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 32. Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo... 33. Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas... 34. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 35. Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą pakeisti. Sumažinti... 36. Patikslinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. nutarties rezoliucinę... 37. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „YIT Kausta“ atsakovei... 38. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....