Byla eB2-1725-173/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Katreks“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Katreks“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Katreks“ ir nurodė, kad UAB „Katreks“ įmokų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui pradėjo didėti nuo 2006 m. IV ketvirčio ir 2016-03-07 įsiskolinimas Fondo biudžetui buvo 11095,21 Eur (valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų – 10239,76 Eur; delspinigių – 855,45 Eur). Bendrovėje apdraustųjų nėra. Siekiant išieškoti įsiskolinimą buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Nuo 2006-10-23 iki 2016-02-17 teikti debeto mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose įstatymų nustatyta tvarka. Kredito įstaiga paskutinį kartą atliko mokėjimo nurodymą 2007-03-01. Pats draudėjas paskutinį kartą įmokas mokėjo 2006-08-09. Fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimai dėl skolos Fondo biudžetui išieškojimo priverstine tvarka 2007-03-19, 2008-11-10 buvo perduoti antstoliui. Antstolis nepervedė piniginių lėšų į Fondo lėšų sąskaitą, o minėtus Fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimus grąžino 2014-10-22 su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuose nurodė, kad Valstybės įmonės Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis skolininkas nekilnojamo turto ir automobilių neturi, piniginių lėšų sąskaitose neturi, darbuotojų bendrovėje nėra. VĮ Registrų centras 2016-03-02 išrašo duomenimis UAB „Katreks“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016-03-02 išrašo duomenimis UAB „Katreks“ vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2016-02-25 išplėstinio išrašo duomenimis UAB „Katreks“ finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą buvo teikti už 2004 m.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kauno apygardos teismo 2016-03-31 nutartimi atsakovo UAB „Katreks“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą (b.l. 10). Procesiniai dokumentai buvo siunčiami įmonės buveinės adresu nurodytu juridinių asmenų registre, tačiau dokumentai grįžo neįteikti (b.l. 17, 21). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad juridinis asmuo privalo būti atidus ir rūpestingas, ir pranešti juridinių asmenų registrui apie pasikeitusią buveinės vietą.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog UAB „Katreks“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 11095,21 Eur, 2016-03-02 VĮ Registrų centro išrašo duomenimis įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš 2016-03-02 VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad įmonės vardu buvo registruotų transporto priemonių nėra. Finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė neteikia. Be to, 2014-09-23 išieškojimo negalimumo akte antstolis nurodė, kad įmonė nekilnojamojo turto, automobilių neturi, piniginių lėšų sąskaitose neturi, darbuotojų nėra.

7Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes atsakovas nepateikė atsikirtimų, kad yra mokus, pagrįsdamas juos finansinės būklės duomenimis (t.y. nepateikta duomenų, pagrįstų finansinės būklės duomenimis, kad atsakovas yra mokus). Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, UAB „Katreks“ bankroto administratoriumi Ona Paulauskienė (adresas korespondencijai - Grinkiškio g. 11-13, Baisogala, Radviliškio r. sav.). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA032).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Katreks“ (juridinio asmens kodas 135812425, registracijos adresas Taikos pr. 113b, Kaunas).

122. Bankrutuojančios UAB „Katreks“ administratoriumi paskirti Oną Paulauskienę (adresas korespondencijai - Grinkiškio g. 11-13, Baisogala, Radviliškio r. sav.). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA032).

133. Areštuoti UAB „Katreks“ (juridinio asmens kodas 135812425) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Katreks“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Katreks“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. UAB „Katreks“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai