Byla 2-1928/2013
Dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Uklara“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. nutarties, kuria atsakovo prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo tenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3007-590/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės DNB banko ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Uklara“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo, 2013 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį tenkino ir ieškovui AB DNB bankui iš atsakovo A. L. priteisė 645 461,77 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 645 461,77 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. sausio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas A. L. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti, atleisti atsakovą nuo 10 355 Lt dydžio žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą dalies mokėjimo. Nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, kad jis turi didelių turtinių įsipareigojimų, planuoja pasinaudoti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo teise fiziniam asmeniui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas iš 10 455 Lt žyminio mokesčio sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokesčio dalį.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovo A. L. prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tenkino iš dalies, nustatė atsakovui A. L. terminą iki 2013 m. liepos 8 d. sumokėti 5 355 Lt žyminio mokesčio ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą.

7Teismas nustatė, kad atsakovo apeliaciniu skundu ginčijama suma yra 645 461,77 Lt, todėl už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 10 455 Lt; atsakovas sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio.

8Teismas nurodė, kad atsakovas, pagrįsdamas savo sunkią finansinę padėtį, pateikė duomenis apie jam priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimą, transporto priemonių areštą, taip pat duomenis, kad banko sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke esančios lėšos (173 461,77 Lt suma) yra areštuotos. Tačiau atsakovas nepateikė duomenų, kokios pinigų sumos iš viso yra šiose atsakovo banko sąskaitose. Be to, iš atsakovo pateiktų dokumentų (tai yra areštuoto turto aprašymo) matyti, jog atsakovas turi banko sąskaitas ne tik AB SEB banke, bet ir kituose bankuose, tačiau nepateikė teismui jokių duomenų apie šiose sąskaitose atsakovo turimas lėšas. Teismas pažymėjo, jog paties atsakovo neveikimas, kuomet atsakovas, per penkis mėnesius gaudamas tik 1 391,66 Lt pajamų, būdamas darbingas, sveikas, nesiima priemonių padidinti gaunamas pajamas, iš dalies lemia atsakovo sunkią turtinę padėtį. Kadangi nebuvo pateikti duomenys apie atsakovo pastangas susirasti geriau apmokamą darbą ar kitaip padidinti savo pajamas, teismas aplinkybes, susijusias su atsakovo gaunamu uždarbiu, vertino kritiškai. Teismas darė išvadą, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų visapusiškai ir objektyviai įvertinti atsakovo tikrąją turtinę padėtį ir nustatyti, jog apeliacinio skundo padavimo momentu jis iš tikrųjų neturėjo galimybės disponuoti lėšų suma, reikalinga žyminiam mokesčiui sumokėti. Tačiau, atsižvelgęs į mokėtino žyminio mokesčio dydį, pateiktus įrodymus, teismas sprendė, jog yra pagrindas atleisti atsakovą nuo 5 000 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

  1. Atskirojo skundo argumentai

9Apeliantas (atsakovas) A. L. atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės ? atsakovo prašymą dėl atleidimo nuo 10 355 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo tenkinti visiškai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas paneigė atsakovo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, nes ir sumažinto iki 5 455 Lt žyminio mokesčio suma atsakovui yra pernelyg didelė, kad atsakovas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą. Teismas, nors ir sumažino už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio dydį, tai padarė neproporcingai atsakovo turtinei padėčiai, nesivadovavo protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.
  2. Teismas netinkamai vertino duomenis apie atsakovo gaunamas pajamas ir finansinius įsipareigojimus. Nustatydamas atsakovo turtinę padėtį teismas nevertino atsakovo 650 000 Lt finansinio įsiskolinimo pagal kredito sutartį Nr. KR09-855/07, sudarytą su AB Ūkio banku. Įvertinus kredito sutartį bei įsipareigojimų mokėjimo terminus, akivaizdu, kad atsakovo finansiniai įsipareigojimai viršija jo gaunamas pajamas. Iš pateiktų sąskaitų išrašų matyti, kad atsakovas neturi lėšų, kuriomis galėtų disponuoti, tačiau turi papildomų finansinių įsipareigojimų už 593 454 Lt. Atsakovas imasi visų įmanomų priemonių, kad jo finansinė padėtis pagerėtų, tačiau dar vieno darbo, kaip papildomo pajamų šaltinio, paieškos tęsiasi jau ilgą laiką, bet nerezultatyviai. Be to, atsakovas turi įsipareigojimų ir pagal skolos raštelius už bendrą 70 000 eurų sumą, o kito hipoteka neįkeisto turto atsakovas neturi. Nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės areštuotos. Visos aplinkybės rodo, kad atsakovas neturi finansinių galimybių sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį, o įvertinus visus turtinius įsipareigojimus, darytina išvadą, kad atsakovas ir ateityje tokios galimybės neturės.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo tenkinas iš dalies, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, atidėti žyminio mokesčio mokėjimą motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas, įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį.

12Byloje nustatyta, kad apeliantas už ginčijamą apeliaciniu skundu sumą turi sumokėti 10 455 Lt dydžio žyminį mokestį. Įrodinėdamas savo sunkią turtinę padėtį, apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad nuo 2013 m. sausio iki 2013 m. gegužės mėnesio jam priskaičiuotas išmokėti darbo užmokestis sudarė 1 391,66 Lt, turimas nekilnojamasis turtas, t. y. gyvenamasis namas ir žemės sklypas, yra įkeistas, o transporto priemonės areštuotos (194, 197, 198-202 b. l.). Apeliantas su AB Ūkio banku yra sudaręs 650 000 Lt dydžio kredito sutartį, pagal kurią kredito grąžinimo terminas numatytas taip: nuo 2008 m. spalio 12 d. iki 2012 m. rugsėjo 12 d. kas mėnesį po 5 000 Lt, iki 2012 m. spalio 12 ? 415 000 Lt, tačiau teismui taip pat pateiktas atsakovo 2012 m. rugsėjo 21 d. prašymas AB Ūkio bankui dėl 2007 m. spalio 25 d. kredito sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo prašoma pratęsti likusios kredito dalies pagal kredito sutartį išmokėjimo terminą penkiems metams, t. y. iki 2017 m. spalio 12 d., atidėti likusios kredito dalies pagal kredito sutartį pirmosios įmokos grąžinimą 18 mėnesių terminui, per šį laikotarpį kas mėnesį mokant tik palūkanas (203-213, 214-215 b. l.). Duomenų apie banko sprendimą dėl tokio prašymo nebuvo pateikta. Iš atsakovo pateikto turto arešto akto matyti, kad šioje byloje atsakovo turtui yra pritaikytas areštas 185 461,77 Lt suma (195 b. l.). Įvertinęs apelianto pateiktus įrodymus apie jo turtinę padėtį, pirmosios instancijos teismas prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio tenkino iš dalies. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų atleisti atsakovą nuo visos prašomos nemokėti žyminio mokesčio dalies, todėl atleido nuo 5 000 Lt žyminio mokesčio mokėjimo, nustatydamas terminą 5 355 Lt dydžio žyminio mokesčio daliai sumokėti. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė papildomus duomenimis, patvirtinančius jo sunkią turtinę padėtį. Iš atsakovo pateikto AB DNB banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) operacijų nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 28 d. išrašo matyti, kad likutis po operacijų yra -8,69 Lt, likutis bendrai – -173 470,39 Lt, Šiaulių banke turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) likutis ? -419 984,79 Lt, kitų sąskaitų likučiai – 0 Lt. Atsakovas taip pat pateikė du skolos raštelius, sudarytus 2009 m. sausio 25 ir 2010 m. lapkričio 20 d., pagal kuriuos atsakovas yra pasiskolinęs 70 000 eurų sumą penkerių metų laikotarpiui (229, 230-231, 232, 233, 239-242 b. l.).

13Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje esantys įrodymai apie apelianto turtinę padėtį leidžia daryti išvadą, kad jo turtinė padėtis nėra gera, o finansinės galimybės iš esmės suvaržytos. Kita vertus, byloje yra duomenų apie tai, kad atsakovas yra vedęs (69 b. l.), tačiau duomenų apie sutuoktinei priklausantį turtą nepateikė, taip pat nepateikė duomenų, kokia dalis pagal kredito ir skolos raštelius gautų pinigų šiuo metu jau yra grąžinta, kokia ne, duomenų apie AB Swedbank ir AB SEB banke esančias lėšas, nors, kaip skundžiamoje nutartyje nurodė ir pirmosios instancijos teismas, byloje yra duomenų, kad atsakovas šiuose bankuose turi banko sąskaitas. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms ir tokiai pateiktų įrodymų apie apelianto turtinę padėtį apimčiai, atleisti apeliantą nuo iš esmės viso žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo nėra pakankamo pagrindo. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad nėra duomenų, kurie leistų teigti, jog apelianto turtinė padėtis iki apeliacinio skundo byloje išnagrinėjimo tiek pagerės, jog jis bus pajėgus sumokėti visą žyminį mokestį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas atleistinas dar nuo 2 000 Lt žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimo, atidedant likusios žyminio mokesčio dalies, t. y. 3 355 Lt sumokėjimą, iki byla bus išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme (CPK 83 str. 3 d., 84 str.).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartį, jos rezoliucinę dalį išdėstant taip:

16„Atsakovo A. L. prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tenkinti iš dalies. Atleisti atsakovą A. L. nuo 7 000 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo ir atidėti likusios žyminio mokesčio dalies ? 3 355 Lt sumokėjimą, iki byla bus išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme“.

Proceso dalyviai