Byla e2-27433-909/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, taikant dokumentinį procesą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SKR Baltic“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Lova Pro“ ir G. G. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, taikant dokumentinį procesą.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „SKR Baltic“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Lova pro“ ir G. G. 4395,39 Eur skolą už negyvenamųjų patalpų nuomą bei komunalines paslaugas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Anot ieškovo, nuomotojas UAB „SKR Baltic“ ir nuomininkas UAB „Lova Pro“ 2016-12-21 sudarė nuomos sutartį Nr. 2016/B/17, o 2017-06-27 susitarimą prie 2016-12-21 nuomos sutarties Nr. 2016/8/17, pagal kuriuos UAB „SKR Baltic“ išnuomojo UAB „Lova Pro“ pastate, unikalus Nr. 1095-8029-7030, pažymėjimas plane 3Hlp, esančiame Oslo g. 1, Vilniuje, esančias 234,47 kv. m patalpas. Atsakovas UAB „Lova Pro“ už nuomą ieškovui UAB „SKR Baltic“ nuo 2017-08-01 dienos kas mėnesį turėjo mokėti 705 Eur + PVM nuomos mokestį, kurį turėjo sumokėti ne vėliau penktos einamojo mėnesio dienos, pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą kartu su nekilnojamojo turto mokesčiu. Be to, tarp ieškovo ir atsakovo 2016-12-21 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016/B/14/E. UAB „SKR Baltic“ sąskaitą už sunaudotą elektros energiją UAB „Lova Pro“ turėjo apmokėti iki po ataskaitinio mėnesio penktos kalendorinės dienos. Taip pat tarp ieškovo ir atsakovo 2016-12-21 buvo sudaryta vandens pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2016/B/l 2/V, pagal kurią atsakovas už sunaudotą vandenį turėjo apmokėti ieškovui iki po ataskaitinio mėnesio penktos kalendorinės dienos. Iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas UAB „Lova Pro“ nėra apmokėjęs nuomos, elektros energijos pirkimo - pardavimo, vandens pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu ieškovo UAB „SKR Baltic“ išrašytų ir atsakovui UAB „Lova Pro“ pateiktų PVM sąskaitų faktūrų už 4 395,39 Eur. Sudarant nurodytas sutartis, atsakovas G. G. laidavo ieškovui pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Lova Pro“ sudarytas sutartis, todėl skola solidariai priteistina ir iš atsakovo G. G..

4Patikslintas ieškinys tenkinamas visiškai.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio1 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas (nuomotojas) UAB „SKR Baltic“ ir atsakovas (nuomininkas) UAB „Lova Pro“ 2016-12-21 sudarė nuomos sutartį Nr. 2016/B/17, o 2017-06-27 susitarimą prie 2016-12-21 nuomos sutarties Nr. 2016/8/17, pagal kuriuos UAB „SKR Baltic“ išnuomojo UAB „Lova Pro“ pastate, unikalus Nr. 1095-8029-7030, pažymėjimas plane 3Hlp, esančiame Oslo g. 1, Vilniuje, esančias 234,47 m2 patalpas. Nuomininkas UAB „Lova Pro“ už nuomą įmonei UAB „SKR Baltic“, nuo 2017-08-01 dienos kas mėnesį turėjo mokėti 705 Eur ir PVM nuomos mokestį, kurį turėjo sumokėti ne vėliau penktos einamojo mėnesio dienos, pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą kartu su nekilnojamojo turto mokesčiu (5.1, 5.4, 5.22 p., 2017-06-27 susitarimo 3 punktas). Be to, tarp ieškovo ir atsakovo 2016-12-21 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016/B/14/E. UAB „SKR Baltic“ sąskaitą už sunaudotą elektros energiją UAB „Lova Pro“ turėjo apmokėti iki po ataskaitinio mėnesio penktos kalendorinės dienos (4.2, 4.12 punktai). Taip pat tarp ieškovo ir atsakovo 2016-12-21 buvo sudaryta vandens pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016/B/l 2/V, pagal kurią atsakovas už sunaudotą vandenį turėjo apmokėti ieškovui iki po ataskaitinio mėnesio penktos kalendorinės dienos (3.1 ir 3.6 punktai). Anot ieškovo, iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas UAB „Lova Pro“ nėra apmokėjęs šių nuomos, elektros energijos pirkimo - pardavimo, vandens pirkimo- pardavimo sutarčių pagrindu ieškovo UAB „SKR Baltic“ išrašytų ir atsakovui UAB „Lova Pro“ pateiktų PVM sąskaitų faktūrų: 2019-03-29 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006206, kurios bendra suma 417,29 Eur, 2019-04-01 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006229, kurios bendra suma 976,18 Eur, 2019-04-30 PVM sąskaitos faktūros N Nr. 006251, kurios bendra suma 184,82 Eur, 2019-05-02 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006274, kurios bendra suma 853,05 Eur, 2019-05-31 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006295, kurios bendra suma 119,72 Eur, 2019-06-03 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006318, kurios bendra suma 853,05 Eur, 2019-06-28 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006342, kurios bendra suma 96,29 Eur, 2019-07-01 PVM sąskaitos faktūros Nr. 006359, kurios bendra suma 894,99 Eur. Iš ieškovo UAB „SKR Baltic“ pateiktos 2019-07-12 buhalterinės pažymos Nr. 07/01 matyti, kad atsakovo UAB „Lova Pro“ skola ieškovui pagal 2016-12-21 nuomos sutartį Nr. 2016/B/17, 2016-12-21 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/B/14/E ir 2016-12-21 vandens pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/B/12/V yra 4395,39 Eur. Sudarant 2016-12-21 nuomos sutartį Nr. 2016/B/17, 2016-12-21 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/B/14/E ir 2016-12-21 vandens pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 2016/B/12/V (žr. sutarties 4.7 punktą) atsakovas G. G. laidavo ieškovui pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Lova Pro“ sudarytas sutartis, t. y. G. G. asmeniškai įsipareigojo visokeriopai remti UAB „Lova Pro“ ir dėti maksimalias pastangas tam, kad UAB „Lova Pro“ tinkamai vykdytų visus savo įsipareigojimus UAB „SKR Baltic“ ir nustatytais terminais užbaigtų atsiskaitymus pagal sutartis nesikreipiant į teismą. Duomenų, jog įsiskolinimas būtų padengtas, byloje nėra.

7Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nuomos ir laidavimo sutarčių pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1–6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnio 1 dalis), išlaikyti išnuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas (CK 6.493 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 straipsnio 1 dalis).

8Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, atsakovui išnuomojo ir perdavė laikinai valdyti ir naudotis negyvenamąsias patalpas, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal sutartį neatliko, todėl atsakovas UAB „Lova pro“ laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, už atsakovo UAB „Lova Pro“ prievolės įvykdymą ieškovui pagal sutartis laidavo atsakovas G. G., kuris skolos ieškovui nepadengė, t. y. nevykdė laidavimu prisiimtos prievolės, todėl G. G. laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovai atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, nepateikė, o byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymo faktą (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ieškovas įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 4395,39 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.81 straipsnio 1 dalis, 8 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnio 1 dalis, 6.493 straipsnis).

9Patikslintą ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų solidariai priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už 4395,39 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 25 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Patikslintą ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos 409 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 49 Eur žyminis mokestis ir 360 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 262, 424-428 straipsniais,

Nutarė

12ieškovo UAB „SKR Baltic“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Lova Pro“ ir G. G. dėl skolos priteisimo tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui UAB „SKR Baltic“ (juridinio asmens kodas 300512605) solidariai iš atsakovų UAB „Lova Pro“ (juridinio asmens kodas 304419792) ir G. G., asmens kodas ( - ) 4395,39 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt penkių eurų 39 ct), 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4395,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis 409 (keturis šimtus devynis) Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovai per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Jeigu atsakovai per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai