Byla eB2-207-425/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2bankrutavusios V. P. įmonės (toliau tekste - bankrutavusi V. P. įmonės ) bankroto byloje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą, priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismas 2017-06-09 V. P. įmonę (juridinio asmens kodas 147367890) pripažino nemokia ir iškėlė bankroto bylą, paskyrė UAB „Toplit“ (sąrašo eilės Nr. B-JA-144) bankroto administratoriumi, o 2017-09-11 nutartimis patvirtino kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą bei taikė bankrutuojančiai įmonei supaprastintą bankroto procesą, kurio terminas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos, o 2017-11-08 nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto.

4Bankrutavusios V. P. įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2018-03-19 prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas bankroto bylą nagrinėjantį teismą priimti sprendimą dėl bankrutavusios V. P. įmonės pabaigos. Nurodė, kad bankrutavusi V. P. įmonė jokio turto ir lėšų neturi, neteikė finansinės atskaitomybės ataskaitų. Kadangi supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami, administratorius prašo teismą patvirtinti sudarytą bendrovės likvidavimo balansą, kuriame nurodytos 6.874,22 Eur mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, atitinkantys bendrą finansinių reikalavimų sumą. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui Likvidavimo balansą bei Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio agentūros pažymą.

5Bankrutavusios V. P. įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (2001-03-20 Nr.IX-216 redakcija) 32 str.4d. nustato, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bankrutavusios V. P. įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui bankrutavusios V. P. įmonės 2018-03-15 Likvidacinį balansą, kuriame fiksuota per vienerius metus mokėtina 6874 Eur suma, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio agentūros 2018-01-19 Pažymą dėl įmonės likvidavimo Nr. (18)-V3-77, kurioje nurodyta, kad Agentūra neprieštarauja dėl įmonės likvidavimo. Pateiktame V. P. įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąraše nurodytas vienas kreditorius - antros eilės kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius su 6 874,22 Eur reikalavimu.

8Bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi pagrindą priimti sprendimą dėl bankrutavusios V. P. įmonės pabaigos, nes bankroto procedūros, numatytos LR Įmonių bankroto įstatyme, pabaigtos.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 260-270 straipsniais, LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

101. Priimti sprendimą dėl bankrutavusios V. P. įmonės (įmonės kodas 147367890, buveinės registracijos adresas: M. Valančiaus g. 16-2, Panevėžys) veiklos pabaigos. 2. Patvirtinti bankrutavusios V. P. įmonės 2018 m. kovo 15 d. sudarytą Likvidacinį balansą. 3. Įpareigoti bankrutavusios V. P. įmonės bankroto administratorių UAB „Toplit“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje. 4. Nurodyti bankrutavusios V. P. įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, kurie nebuvo patenkinti bankroto proceso metu: Kreditorius

11Reikalavimas (Eur) Antros eilės: VSDFV Panevėžio skyrius

126 874,22; 4. Šio sprendimo nuorašą nusiųsti bankrutavusios V. P. įmonės bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotam asmeniui R. G. vykdyti bei informavimui įmonės savininkui V. P..

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai