Byla 2-928-374/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 463,40 Eur skolos, kurią sudaro: 232,44 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 210,72 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus bei 20,24 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro valstybei sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai - 2017 m. sausio 21 d. šeimos nariui (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ), neprivatizuota ir nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. 2004 m. lapkričio 15 d. su atsakove buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurios 1 punktą atsakovė įsipareigojo naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Sutarties 5 ir 7 punktuose nustatyta, jog atsakovė už naudojimąsi gyvenamąja patalpa pagal paskirtį privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 punktu, atsakovė kaip nuomininkė nustatyta tvarka atskirai privalo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3-4 punktų, 9 punkto pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Taip pat ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, esančio adresu Marijampolė, Parko g. 13, kuriame atsakovė nuomos sutarties sąlygomis laikinai valdo ir naudoja gyvenamąją patalpą Nr. ( - ) gyvenimui, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, teritorijos, laiptinės valymą, žemės nuomos mokestį). Atsakovė nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), todėl susidarė 232,44 Eur įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. gyvenamosios patalpos nuomos mokestį ir 210,72 Eur įsiskolinimas už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 20,24 Eur delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną 0,02 proc. dydžio. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokėjimo nurodymas ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 5-6), išrašas iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo (b. l. 7), buto apyvartos žiniaraštis (b. l. 8), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b. l. 9-10), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (b. l. 11-12), Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b. l. 13-15), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 16). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 232,44 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 210,72 Eur skolos už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus bei 20,24 Eur delspinigių, viso 463,40 Eur. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos jos turėtos 20 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis valstybei (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

6Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

8ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės D. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 463,40 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 40 ct) skolą, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b. k. 40100. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai