Byla 2-1469/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Vasarienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1135-467/2012 pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. dėl pirkimo-pardavimo sutarties ir nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir jo Alytaus teritorinis padalinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto 2-o notarų biuro notaras R. K. ir Druskininkų miesto savivaldybė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Kauno apygardos prokuratūra, gindamas viešąjį interesą, 2011-05-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2010 m. balandžio 26 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr.29ž-10, patvirtintą Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaro R. K. (reg. Nr. 1-2239), dėl žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo, taikyti restituciją ir grąžinti nurodytą žemės sklypą valstybės nuosavybėn, o atsakovams R. L., V. K., D. G. grąžinti sumokėtus 500 667 Lt. Vėliau ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame, be ieškinyje nurodytų reikalavimų, papildomai prašė teismo pripažinti negaliojančiu 2010 m. balandžio 26 d. valstybinės žemės sklypo nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktą dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), perdavimo.

5Ieškovas Kauno apygardos prokuratūra 2012-04-26 pateikė Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje Nr. 2-1135-467/2012, kuriame nurodė, jog ieškovas atsisako ieškinio ir patikslinto ieškinio atsakovams VĮ Valstybės turto fondui, R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. dėl sandorio ir perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir jo Alytaus teritorinis padalinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto 2-o notarų biuro notaras R. K. ir Druskininkų miesto savivaldybė, prašo civilinę bylą Nr. 2-1135-467/2012 nutraukti. Pareiškime ieškovas nurodė, jog jam yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje. Pareiškimas grindžiamas tuo, kad Lietuvos Respublikos 2012 m. kovo 15 d. Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymu buvo pakeistas šio straipsnio 4 punktas (IX-1934, 2012-03-15, Žin. 36-1773 (2012-03-27). Pagal naująją šio straipsnio redakciją žemė, esanti miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, nėra priskiriama neprivatizuojamai žemei. Prokuroro teigimu, pasikeitus teisinei reglamentacijai, nebeliko viešojo intereso pažeidimo fakto, o tuo pačiu išnyko ir ieškinio pagrindas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 3d. nutartimi: priėmė ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atsisakymą nuo ieškinio ir patikslinto ieškinio atsakovams VĮ Valstybės turto fondui, R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. dėl sandorio ir perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir jo Alytaus teritorinis padalinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto 2-o notarų biuro notaras R. K., Druskininkų miesto savivaldybė ir civilinę bylą Nr. 2-1135-467/2012 nutraukė; panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad aplinkybių – CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, kurios kliudytų priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, konkrečiu atveju nenustatyta – ieškinio atsisakymas imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui neprieštarauja, byloje dalyvaujantys asmenys ieškovo atsisakymui nuo ieškinio neprieštarauja, todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 293 str. 4 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovai R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį ir išspręsti šioje byloje bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą – priteisti atsakovų naudai šioje byloje patirtas 2 500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Skunde nurodo, kad teismui priėmus ieškovo ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukus, liko neišspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atsiliepimu į ieškinį atsakovai pateikė prašymą atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pridėjo šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovai sąžiningai, laiku ir nepažeisdami įstatymo reikalavimų naudojasi savo procesinėmis teisėmis, laiku teikė teismui procesinius dokumentus ir juose išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, nevilkino bylos nagrinėjimo, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl turėtų būti atlygintos atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

10Ieškovas Kauno apygardos prokuratūra atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo netenkinti atsakovų skundo. Atsiliepime nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šiuo atveju turi atsižvelgti į tai, jog ieškinys buvo pateiktas siekiant apginti viešąjį interesą, tokio ieškinio patenkinimui buvo faktinis ir juridinis pagrindas, kuris išnyko pasikeitus teisinei reglamentacijai. Šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos atsakovams iš biudžeto lėšų neturėtų būti atlyginamos, nes atsisakymą nuo ieškinio sąlygojo objektyvios, nuo ieškovo valios nepriklausančios ir ieškinio pateikimo metu neegzistavusios aplinkybės.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14Įstatymas nustato, kad teismas, priimdamas sprendimą, išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą (CPK 270 str. 5 d. 3 p.). Teismo nutartis nutraukti bylą pagal procesinius teisinius padarinius iš esmės prilygsta teismo sprendimui, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės (CPK 265 str., 279 str. 4 d., 294 str.), nes įsiteisėjus šiems procesiniams sprendimams, šalys netenka galimybės vėl kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, t. y. nutraukus bylą, ji taip pat yra užbaigiama, tik ne teismo sprendimu, o nutartimi. Dėl to, kai bylos nagrinėjimas užbaigiamas ją nutraukiant, pirmosios instancijos teismas nutartyje turėtų išspręsti visus su pareikštais pagrindiniais ir išvestiniais reikalavimais susijusius klausimus, taigi, ir klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (CPK 3 str. 6 ir 7 d., 270 str. 5 d. 3 p., 294 str.). Tuo atveju, jeigu teismas nutartyje, kuria nutraukia bylą, neišsprendžia klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, CPK 277 straipsnio nustatyta tvarka, esant dalyvaujančių byloje asmenų prašymui ar savo iniciatyva, priimamas papildomas sprendimas (CPK 3 str. 6 d., 277 str. 1 d. 3 p.).

15Nagrinėjama byla buvo baigta ieškovui atsisakius ieškinio ir civilinę bylą nutraukus. Atsakovų R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nesprendė. Kadangi atsakovų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme, todėl nesudaro apeliacijos objekto šioje byloje.

16CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, nutrauktinas apeliacinis procesas pagal apeliantų atskirąjį skundą.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

18Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovų R. L., V. K., R. M.-K. ir D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties.

Proceso dalyviai