Byla A2.2.-330-455/2012

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. S., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 50 str.,

Nustatė

2R. S. 2012 m. kovo 5 d., apie 14.00 val., iš parduotuvės ,,Maxima“, esančios adresu Aušros g. 78, Utenoje, pagrobė karštai rūkytą ungurį ir citriną, kurių vertė - 35,11 Lt.

3Be to, R. S. 2012 m. kovo 8 d., apie 12.40 val., iš UAB ,,Utenos prekyba“ priklausančios parduotuvės ,,Vyturiai“, esančios J. Basanavičiaus g. 93b, Utenoje, savitarnos prekybos salės, pagrobė 1 vnt., 812 gr. svorio skilandinė dešros, kurios vertė – 19,28 Lt.

4R. S. kalta dėl padarytų teisės pažeidimų prisipažino visiškai, jos kaltė padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 50 str., taip pat įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolais, UAB ,,Maxima, LT“ ir UAB ,,Utenos prekyba“ pareiškimais, UAB ,,Maxima, LT“ ir UAB ,,Utenos prekyba“ poėmio aktais, UAB ,,Utenos prekyba“ pažyma – pakvitavimu, L. B. ir R. V. rašytiniais paaiškinimais, UAB ,,Maxima, LT“ pažyma, pažyma apie galiojančias nuobaudas ir kitais byloje esančiais įrodymais.

5Tokiu būdu šiais įrodymais pilnai įrodyta, kad R. S. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 50 str.

6R. S. administracinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (ATPK 32 str.). Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad dėl padarytų pažeidimų ji nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.).

7Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą ir atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į patraukto administracinėn atsakomybėn R. S. asmenybę apibūdinančius duomenis: praeityje nėra teista, vieną kartą bausta už administracinio teisės pažeidimo numatyto ATPK 181 str. 1 d. padarymą, galiojančių administracinių nuobaudų už pažeidimo numatyto 50 str. padarymą neturi, todėl jai skirtina administracinė nuobauda – minimali straipsnio bei nedidesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis (ATPK 302 str.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

9R. S., a.k. ( - ), pripažinti kalta 2012 m. kovo 5 d. padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., ir paskirti jai administracinę nuobaudą – trijų šimtų litų baudą.

10R. S., a.k. (duomenys neskelbtini), pripažinti kalta 2012 m. kovo 8 d. padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., ir paskirti jai administracinę nuobaudą – trijų šimtų penkiasdešimties litų baudą.

11Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. paskirtas nuobaudas subendrinti ir R. S., a.k. ( - ), paskirti administracinę nuobaudą –trijų šimtų penkiasdešimties litų baudą.

12Sutinkamai su ATPK 313 str., nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6030.

13Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

14Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai