Byla e2S-2660-803/2018
Dėl turto pripažinimo bendra daline nuosavybe teisinio proceso anuliavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo prašymą dėl paveldėjimo apyrašo sudarymo ypatingosios teisenos tvarka, dėl laikinųjų apsaugos priemonių paveldėjimui anuliavimo ir paveldėjimo liudijimo išdavimo, dėl turto pripažinimo bendra daline nuosavybe teisinio proceso anuliavimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas leisti po savo tėvo A. G. mirties (mirusio ( - )) paveldimą turtą priimti pagal apyrašą. Taip pat pareiškėjas prašo: 1) panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – paveldėjimo liudijimo sustabdymą pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2016-11-17 nutartį; 2) įpareigoti notarę D. S. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą visam palikėjo vardu buvusiam turtui; 3) pripažinti teisminį procesą (Nr. 2-56-3-00667-2016-4) dėl turto pripažinimo bendra daline nuosavybe tarp palikėjo A. G. ir sugyventinės D. A. neteisėtu; 4) anuliuoti nuosavybės pasikeitimo sandorius palikėjo vardu buvusio turto: ( - ), ( - ), kaip pažeidimus, kol galiojo laikinosios apsaugos priemonės; 5) pripažinti pareiškėją vykdžiusį jungtinę veiklą su A. G. draudimo srityje bei įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokeris“ pateikti ataskaitą už pareiškėjo vardu sudarytas sutartis, kur komisas buvo priskiriamas pagal klientų nukreipimo sutartį A. G.; 6) įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų brokeris“ įmonės vadovę atsakyti į laišką, pateikti klientų nukreipimo sutarties raštu; 7) įpareigoti akcinę bendrovę SEB banką pervesti 8000 Eur R. G., esančius palikėjo sąskaitoje už neįvykdytą sandorį; 8) pripažinti antstolio S. U. vykdymo veiksmus pagal 2017-11-14 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016 neteisėtais; 9) įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokeris“ pateikti palikėjo klientų nukreipimo sutartį, visas finansines ataskaitas už paskutinius 5 metus iki palikėjo mirties pagal šią sutartį, atsiskaityti pagal nuomos sutartį, perduoti patalpas bei pasiaiškinti dėl palikėjo turto, turtinių teisių perdavimo sugyventinei aplinkybių; 10) jei nebus pripažinta pareiškėjo ir jo tėvo jungtinė veikla, įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokeris“ atsiskaityti už visas pareiškėjo vardu sudarytas sutartis iki palikėjo mirties pagal sutartą 90 procentų komisą, kuris buvo mokamas iki 2016-06-15 dienos.

62.

7Pareiškėjas nurodė, jog po savo tėvo mirties priėmė palikimą, tačiau 2016-05-17 mirusiojo buvusi sugyventinė D. A. kreipėsi su ieškiniu atsakovui (pareiškėjui) į Kauno apygardos teismą dėl mirusiojo turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir laidojimo išlaidų priteisimo. Kauno apygardos teismas nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą. Minėtoje civilinėje byloje Kauno apygardos teismas priėmė 2016-12-19 sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies, o Lietuvos apeliacinis teismas 2017-10-26 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė iš dalies. Pareiškėjas prašo leisti palikėjo turėtam turtui sudaryti apyrašą ir priimti paveldimą turtą pagal sudarytą apyrašą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi pareiškėjo L. G. prašymą atsisakė priimti.

104. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas leisti paveldimą turtą priimti pagal apyrašą atsisakytinas priimti, kaip nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

115. Teismas pažymėjo, kad jog visi kiti pareiškėjo nurodyti reikalavimai yra susiję su Kauno apygardos teisme išnagrinėta civiline byla Nr. e2-2034-413-2016 pagal ieškovės D. A. ieškinį atsakovui L. G., tretieji asmenys akcinė bandrovė „Swedbank“, uždaroji akcinė bendrovė SEB gyvybės draudimas, Mandaturn Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas ir atsakovo priešieškinį dėl turto pripažinimo bendra daline nuosavybe, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir laidojimo išlaidų priteisimo. Išaiškino pareiškėjui, kad dėl reikalavimo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jis turėtų kreiptis į Kauno apygardos teismą, kaip civilinę bylą išnagrinėjusį teismą, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Išaiškino, kad prašymus, jeigu jie susiję su įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo tvarka, turėtų reikšti bylą išnagrinėjusiam teismui, nes įstatymas nenumato, kad kitas teismas galėtų spręsti dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo tvarkos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnis), arba, kad kitas teismas galėtų revizuoti jau įsiteisėjusį teismo sprendimą. Pažymėjo, kad įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimą gali atlikti kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiasis teismas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XVII skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat pareiškėjui išaiškino, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XVIII skyriaus nuostatas, esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, galimas proceso atnaujinimas nurodytoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje, o proceso atnaujinimo klausimą sprendžia bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 367 straipsnis).

12III. Atskirojo skundo argumentai

136. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) L. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

148.1. pirmosios intancijos teismo buvo prašoma išduoti pavedimą sudaryti apyrašą, bet ne priimti palikimą pagal turto apyrašą, todėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnis neturėjo būti taikomas. Turto apyrašas yra vienintelis dokumentas, patvirtinantis teises į palikėjo turtą;

158.2. pirmosios instancijos teismas neteisėtai kontatavo, kad jam neteismingas prašymas, nes reikalavimai susiję su Kauno apygardos teisme išnagrinėta civiline byla Nr. e2-2034-413/2016. Prašymas teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą;

168.3. teismas, pripažinęs faktą, kad pareiškėjas kartu su mirusiuoju vykdė jungtinę veiklą, turi anuluoti ir Kauno apygardos teisme vykusį procesą Nr. 2-56-3-00667-2016-4, nes jame buvo pažeistos apelianto teisės;

178.4. teismas taip pat turėtų tenkinti visus likusius pareiškėjo prašyme išdėstytus reikalavimus. Teismas

konstatuoja:

18I. A. instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Dėl prašymo leisti priimti palikimą pagal turto apyrašą

209. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnio 2 dalis nustato, jog dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos notarą. Gavęs šį pareiškimą, notaras nedelsdamas išduoda įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Šis pavedimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Per dvi savaites nuo išdavimo antstoliui nepateiktas vykdomasis pavedimas dėl turto apyrašo sudarymo negalioja ir bet kuris įpėdinis turi teisę kreiptis į notarą dėl naujo vykdomojo pavedimo išdavimo, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnio 3 dalis nustato, jog turto apyrašą antstolis sudaro ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo. Tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose arba yra daug palikėjo kreditorių, turto apyrašą antstolis privalo sudaryti ne vėliau kaip per tris mėnesius.

2110. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad civilinio proceso tvarka teisme nenagrinėtinas prašymas dėl turto priėmimo pagal turto apyrašą, todėl jį atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Apeliantui išaiškintina, kad skundžiamoje nutartyje teismas pasisakė, kodėl ginčas nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka, be kita ko, išaiškindamas teisę kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą ir patardamas siekiant tinkamai realizuoti teisę kreiptis į teismą apsvarstyti galimybę kreiptis dėl teisinės pagalbos.

22Dėl prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones

2311. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turi patenkinti jo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 149 straipsnio 1 dalies nuostatos, numato, jog laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Šiuo atveju sutiktina su skundžiamoje nutartyje nurodytu argumentu, kad apeliantas su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones turėtų kreiptis į Kauno apygardos teismą konkrečioje civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016, kaip į teismą, kuris nagrinėjo ginčą iš esmės.

24Dėl notarės D. S. ir antstolio S. U. veiksmų

2512. CPK V dalies XXXI skyrius numato skundų dėl notarų ir antstolių veiksmų padavimo ir nagrinėjimo tvarką. CPK 511 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso įstatyme nustatyta tvarka gali būti skundžiamas atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas jį atlikti, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad skundas dėl notaro veiksmų pateikiamas notaro, kurio veiksmai skundžiami, darbo vietos apylinkės teismui.

2613. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 straipsnyje įtvirtinta, kad asmens, kuriam atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, rašytiniu prašymu atsisakymo priežastis išdėstoma raštu ir išaiškinama jo apskundimo tvarka ir terminai raštu. Šio įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.

2713. Nagrinėjimu atveju pareiškėjas prašo įpareigoti notarę D. S. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą visam palikėjo vardu buvusiam turtui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas turi teisę skųsti notarės D. S. veiksmus ar atsisakymą juos atlikti apylinkės teismui per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti (CPK 512 straipsnis), tačiau ne prašyti teismo įpareigoti notarę atlikti nurodytus veiksmus.

2814. CPK 510 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso įstatyme nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti paduodamas antstoliui. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas skundžia antstolio S. U. vykdymo veiksmus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, taikytomis Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundo dėl antstolio atliekamų veiksmų pareiškėjas pačiam antstoliui neteikė, todėl prašymas pripažinti antstolio S. U. vykdymo veiksmus neteisėtais atsisakytinas priimti (CPK 510 straipsnio 2 dalis).

29Dėl kitų apelianto prašymų

3015. Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokeris“ pateikti palikėjo klientų nukreipimo sutartį, visas finansines ataskaitas už paskutinius 5 metus iki palikėjo mirties pagal šią sutartį, atsiskaityti pagal nuomos sutartį, perduoti patalpas bei pasiaiškinti dėl paikėjo turto, turtinių teisių perdavimo sugyventinei aplinkybių; jei nebus pripažinta pareiškėjo ir jo tėvo jungtinė veikla, įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokerį“ atsiskaityti už visas pareiškėjo vardu sudarytas sutartis iki palikėjo mirties pagal sutartą 90 procentų komisą, kuris buvo mokamas iki 2016-06-15 dienos.

3116. LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad minėti prašymai yra susiję su Kauno apygardos teisme išnagrinėta civiline byla Nr. e2-2034-413/2016, kurioje priimtas 2016-12-19 sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017-10-26 nutartimi sprendimas pakeistas iš dalies. Apeliacinės instancijos teismo nutartis kasacine tvarka peržiūrėta nebuvo (CPK 340 straipsnis), kasacinio skundo CPK 343 – 347 straipsniuose numatyta tvarka šalys neteikė.

3217. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Prašymas, susijęs su įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo tvarka, turi būti teikiamas teismui, kuris išnagrinėjo civilinę bylą, nes proceso įstatymas nenumato, galimybės kitam teismui spręsti dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo tvarkos ar revizuoti jau įsiteisėjusį teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas išaiškina, kad apelianto prašymai, susiję su Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-2034-413/2016 esme, turi būti teikiami bylą išnagrinėjusiam teismui. Taip pat pareiškėjui išaiškintina, jog pagal CPK XVIII skyriaus nuostatas, esant įstatymo nustatytiems pagrindams, jis turi teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2034-413/2016, su kuria ir susiję apelianto pateikti prašymai nagrinėjamu atveju. CPK 367 straipsnio 3 dalis numato, kad proceso atnaujinimo klausimą sprendžia bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymus: 1) įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokeris“ pateikti palikėjo klientų nukreipimo sutartį, visas finansines ataskaitas už paskutinius 5 metus iki paikėjo mirties pagal šią sutartį, atsiskaityti pagal nuomos sutartį, perduoti patalpas bei pasiaiškinti dėl palikėjo turto, turtinių teisių perdavimo sugyventinei aplinkybių; 2) jei nebus pripažinta pareiškėjo ir jo tėvo jungtinė veikla, įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų brokerį“ atsiskaityti už visas pareiškėjo vardu sudarytas sutartis iki palikėjo mirties pagal sutartą 90 procentų komisą, kuris buvo mokamas iki 2016-06-15 dienos, kaip neteismingus Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

3318. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau jis patikrina, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Jeigu pareiškėjas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis) arba, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo prašymo reikalavimai nenagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teisme, todėl atsisakė prašymą priimti.

3418. Dėl kitų apeliantų argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

3519. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, vertintina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą procesinį sprendimą, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties. Remiantis išdėstytu vertintina, jog atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

37apelianto L. G. atskirojo skundo netenkinti.

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas leisti po savo tėvo A. G.... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodė, jog po savo tėvo mirties priėmė palikimą, tačiau... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi... 10. 4. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas leisti paveldimą turtą... 11. 5. Teismas pažymėjo, kad jog visi kiti pareiškėjo nurodyti reikalavimai yra... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 6. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) L. G. prašo panaikinti... 14. 8.1. pirmosios intancijos teismo buvo prašoma išduoti pavedimą sudaryti... 15. 8.2. pirmosios instancijos teismas neteisėtai kontatavo, kad jam neteismingas... 16. 8.3. teismas, pripažinęs faktą, kad pareiškėjas kartu su mirusiuoju vykdė... 17. 8.4. teismas taip pat turėtų tenkinti visus likusius pareiškėjo prašyme... 18. I. A. instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Dėl prašymo leisti priimti palikimą pagal turto apyrašą... 20. 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnio 2 dalis nustato, jog... 21. 10. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 22. Dėl prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones... 23. 11. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turi patenkinti jo... 24. Dėl notarės D. S. ir antstolio S. U. veiksmų... 25. 12. CPK V dalies XXXI skyrius numato skundų dėl notarų ir antstolių... 26. 13. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 straipsnyje įtvirtinta, kad... 27. 13. Nagrinėjimu atveju pareiškėjas prašo įpareigoti notarę D. S. išduoti... 28. 14. CPK 510 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso įstatyme nustatyta tvarka... 29. Dėl kitų apelianto prašymų... 30. 15. Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę... 31. 16. LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad minėti prašymai yra susiję su... 32. 17. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas turi teisę... 33. 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas bylos iškėlimo... 34. 18. Dėl kitų apeliantų argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 35. 19. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, vertintina, jog pirmosios... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 37. apelianto L. G. atskirojo skundo netenkinti.... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti... 39. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....