Byla 2-5657-877/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant pareiškėjui K. A., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso pripažinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas K. A., g. ( - ), būdamas nepilnametis nuo 1949-05-11 iki 1953-05-01, tėvo politinio kalinio J. A., g. ( - ) metais, įkalinimo metu negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ) (3-4 b.l.).

3Pareiškime nurodyta, jog J. A. 1949-05-11 buvo suimtas, pradžioje laikomas Prienų kalėjime ir iki 1955-10-10 buvo kalinamas Karagandos srities pataisos darbų stovykloje. Iš įkalinimo paleistas 1955-10-10 pagal 1955-09-17 įsaką. 1948 08 03 nuosprendžiu J. A. buvo nuteistas už nusikaltimus pagal RTFSR BK 58-1b straipsnį 25-riems metams įkalinimo pataisos darbų stovykloje, penkeriems metams atimant civilines teises už tai, kad buvo vokiečių nelaisvėje, vėliau tarnavo vokiečių policijoje, dalyvavo mūšiuose su sovietine armija iki Vokietijos kapituliacijos. Šie faktai žinomi iš tėvų pasakojimų ir Lietuvos Ypatingajame archyve esančių dokumentų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-06 pažymėjimo.

4Pareiškėjas K. A. palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad jo tėvai J. A. ir O. A. mirę. Pareiškėjas su tėvais iki tėvo suėmimo gyveno ( - ) nuomojamame komunaliniame bute. Butas buvo greta Muzikinio teatro, mamai apie tėvo suėmimą pranešė teatro direktorius K. P. ir patarė negrįžti į butą ir kur nors išvykti. Pareiškėjas tuo metu buvo vos dviejų mėnesių kūdikis, pats apie tėvo suėmimą ir slapstimąsi žino tik iš tėvų ir giminaičių pasakojimų. Siekdama išvengti tremties, mama į savo gyvenamąją vietą negrįžo – slapstėsi pas motinos brolius ir kitus giminaičius Vilkaviškio, Marijampolės rajonų kaimuose (Mozūrų k., Kriauniškių k.), Bagotos miestelyje. Taip slapstėsi iki 1953 m. gegužės mėn. (iki Stalino mirties).

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atsiliepime nurodė, jog tai, kad pareiškėjo tėvas J. A. buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose nuo 1949-05-11 iki 1955-10-10 įrodo Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-04-06 Pažymėjimas Nr. 2R-84; pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs. Prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (20 b.l.).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas sprendimą priimti teismo nuožiūra bei bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (22-24 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Išklausius pareiškėjo paaiškinimus, liudytojų V. M. K., V. A. parodymus, išanalizavus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad pareiškėjas K. A. yra J. A. ir O. A. sūnus (9 b.l.). J. A. mirė ( - ) (12 b.l.), O. A. mirė ( - ) (13 b.l.). J. A., gimęs ( - ) metais, buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose nuo 1949-05-11 iki 1955-10-10. Iš Karagandos srityje esančios „Steplago“ pataisos darbų stovyklos paleistas 1955 m. spalio 10 d. (10 b.l.). Vilniaus įgulos karo tribunolo 1949-08-03 nuosprendžiu pagal RTFSR BK 58-1b straipsnį nuteistas 25 metams laisvės įkalinimo pataisos darbų stovykloje, penkeriems metams atimant civilines teises, numatytas RTFSR BK 31 straipsnio a, b, c punktuose. Vadovaujantis 1955-09-17 Įsaku jis 1955-10-10 buvo paleistas (10-11 b.l.).

9Pareiškėjo aiškinimą, kad J. A. buvo suimtas ir įkalintas patvirtina rašytiniai įrodymai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pažymėjimas (12 b.l.). Šias aplinkybes bei tai, kad pareiškėjo mama O. A., siekdama išvengti tremties pabėgo iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos bei su mažamečiu sūnumi (pareiškėju) slapstėsi Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės rajonuose pas gimines, patvirtino liudytoja V. M. K., kurios parodymais netikėti teismas neturi pagrindo. Iš dalies šias aplinkybes patvirtino ir liudytoja V. A., parodžiusi, jog 1971 m. ji dalyvavo anytai O. A. lankantis tose vietose, kur ji su mažamečiu sūnumi slapstėsi nuo ištrėmimo.

10Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas fakto, jog jis su mama tėvo įkalinimo metu negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir slapstėsi nuo ištrėmimo, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjui sukels juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjui tremtinio teisinį statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

12Išnagrinėtos aplinkybės, įvertinti įrodymai, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas tuo metu, kai jo tėvas J. A. buvo neteisėtai represuotas, negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

13Iš pareiškėjo K. A. valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 444 str. 2 d. 9 p., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. A., g. ( - ), būdamas nepilnametis nuo 1949-05-11 iki 1953-05-01, tėvo politinio kalinio J. A., g. ( - ) metais, įkalinimo metu negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo tikslu.

18Priteisti iš pareiškėjo K. A., asmens kodas ( - ) valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660) 12 Lt (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai