Byla N-575-5376-10
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarimo A. A. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarimo A. A. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutarimu A. A. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta 1000 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 1 metams.

52009 m. gruodžio 1 d. A. A. kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu A. A. prašymo netenkino.

7Teismas konstatavo, kad visos ATPK 329 straipsnyje numatytos sąlygos yra įvykdytos, tačiau nurodė, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens padarytas pažeidimas yra vienas pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, pabrėžė, kad A. A. ne kartą buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, tarp jų ir už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam, todėl, pažymėjęs, kad teismas gali, bet neprivalo taikyti ATPK 329 straipsnio nuostatas, padarė išvadą, jog pagrindo sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą nėra.

82010 m. balandžio 20 d. A. A. vėl kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutarimu A. A. prašymą tenkino ir sutrumpino teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą iki 11 mėnesių 15 dienų.

10Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, konstatavo, kad ATPK 239 straipsnyje numatytos būtinosios sąlygos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimui yra įvykdytos. Nurodė, kad A. A. paskirtos administracinės nuobaudos tikslai yra pasiekti, kadangi pažeidėjas visą laiką nuoširdžiai gailėjosi, po Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, priėmimo iškart sumokėjo paskirtą baudą, pažeidimo padarymo metu jo girtumas nežymiai viršijo leistiną normą, o po valandos atlikto medicininio patikrinimo metu medikai padarė išvadą, kad jis blaivus. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad už analogišką teisės pažeidimą A. A. paskirta administracinė nuobauda yra seniai išnykusi ir negali būti besąlygiškas pagrindas atmesti asmens prašymą sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą. Teismas atsižvelgė į tai, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens darbas yra susijęs su transporto priemonių vairavimu, jo darbovietė yra nemažu atstumu nuo gyvenamosios vietos, todėl, A. A. neturint teisės vairuoti transporto priemones, jam kyla grėsmė netekti darbo, kas jam sukeltų ypač neigiamas pasekmes, kadangi jis negalėtų vykdyti turimų įsipareigojimų bankui. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad yra pagrindas sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą ir A. A. prašymą tenkino.

11II.

12Apeliaciniu skundu Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą. Mano, kad šis nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, kad galimybė sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą yra nuobaudą paskyrusio organo (pareigūno) teisė, bet ne pareiga. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo, turėjo vertinti ne tik ar yra įvykdytos visos ATPK 329 straipsnyje numatytos sąlygos, bet ir ar pasiekti paskirtos nuobaudos tikslai. Pažymi, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo padarė vieną pavojingiausių administracinės teisės pažeidimų, už šį pažeidimą buvo baustas minimalia administracine nuobauda, numatyta straipsnio, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą pažeidimą, sankcijoje. Pabrėžia, kad A. A. jau buvo baustas už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam. Tai rodo pažeidėjo nepagarbą galiojančioms teisės normoms, visuomenės interesų nepaisymą bei tai, kad administracinės nuobaudos tikslai nebuvo pasiekti. Apeliaciniame skunde taip pat abejojama pirmosios instancijos teismo teiginio, kad, A. A. neturint teisės vairuoti transporto priemones, jam kyla grėsmė netekti darbo, pagrįstumu, kadangi, kaip nurodoma skunde, A. A. buvo įdarbintas nuo 2009 m. sausio 9 d. ir dirba iki šiol, todėl neaišku, dėl kokių priežasčių asmuo, kurio atžvilgiu 11 mėnesių ir 15 dienų buvo vykdomas specialiosios teisės atėmimas, turėtų būti atleistas iš darbo likus 15 dienų iki specialiosios teisės atėmimo termino pabaigos.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15ATPK 329 straipsnyje nustatyta, kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemones, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs pareigūnas gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus, - ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartyje Nr. N444-1587/2007 pažymėjo, kad iš šios teisės normos analizės seka, kad paskyrusi nuobaudą Institucija gali, bet neprivalo sutrumpinti nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo – termino, įvertinusi įstatymo nustatytas privalomas sąlygas (naujų pažeidimų teisės atėmimo laikotarpiu nepadarymas, darbdavio tarpininkavimas ir Vyriausybės įgaliotos institucijos pažyma apie kursų išklausymą) bei kitas svarbias administracinei atsakomybei aplinkybes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N444-2128/2006 pabrėžė, kad sprendžiant dėl galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą, taip pat būtina įvertinti, ar bus pasiekti ATPK 20 straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai.

17Apeliacinės instancijos teismas patikrinęs byloje esančius įrodymus vertina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus – A. A. padarė vieną iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų (vairavo neblaivus), anksčiau ne kartą pažeidęs KET, tame tarpe baustas už vairavimą esant neblaiviam, bet išvadų nepadarė – vėliau vairavo neblaivus. Iš byloje esančių duomenų neseka išvada, kad nuobaudos tikslai numatyti ATPK 20 str. skundžiamo nutarimo priėmimo metu buvo pasiekti.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas nepagrįstai patenkino asmens patraukto administracinėn atsakomybėn prašymą dėl teisės vairuoti transporto priemones termino sutrumpinimo.

19Apeliacinės instancijos teismas negali rašytinio proceso tvarka galutinai nuspręsti dėl asmeniui patrauktam administracinėn atsakomybėn paskirtos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino trukmės, be to byloje nėra duomenų apie teisės vairuoti transporto priemones atėmimo vykdymą, todėl prašymo svarstymas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą patenkinti.

22Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą panaikinti. A. A. prašymą dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai