Byla 2-2941-328/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Ingai Borusevičienei, Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovei I. T., atsakovei T. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB ,,Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovei T. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 467,25 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3). Nurodo, jog tiekė šaltą vandenį bei nuotekų šalinimo paslaugas atsakovei priklausančiam nekilnojamajam turtui – butui, esančiam adresu ( - ). Nuo 2012-13-31 iki 2015-12-31 atsakovė nesumokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susidarė 467,25 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro 434,05 Eur skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas, 33,20 Eur delspinigių suma.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog turi teisę į komunalinių paslaugų kompensaciją ir skolos padengimą iš Klaipėdos miesto savivaldybės skiriamų lėšų, apie tai ieškovė yra informuota. Klausimas dėl kompensacijos nėra išspręstas iki galo. Ieškovė pažeidžia jos teises, savo lėšomis nemontuoja vandens apskaitos prietaisų atsakovės bute, be jos sutikimo apskaičiuoja suvartojamo vandens kiekį pagal Klaipėdos miesto savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas (b.l. 37-40).

4Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė. Paaiškino, jog atsakovė naudojasi ieškovės teikiamomis paslaugomis, su atsakove nėra sudaryta rašytinė paslaugų teikimo sutartis, todėl remiantis įstatymo nuostatomis laikoma, kad yra sudaryta viešoji sutartis ir galioja viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos. Atsakovės bute nėra įrengtas apskaitos prietaisas, todėl atsakovės suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal 2008-12-24 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas vandens suvartojimo normas. Nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. atsakovė nesumokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susidarė įsiskolinimas, neapmokėjus už paslaugas nustatytu laiku atsakovei buvo skaičiuojami delspinigiai. Nurodė, jog tinkamai vykdo savo prievoles, atsakovė už paslaugas nemoka, todėl prašo teismo priteisti susidariusį įsiskolinimą. Papildomai paaiškino, jog atsakovė nepateikė prašymo ieškovei dėl apskaitos prietaisų įrengimo. Prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovė teismo posėdyje atsisakė prisiekti teismui, teisme nepasisakė (Civilinio proceso kodekso 186 straipsnio 2 dalis, 237 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovei T. Ž. nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) (b.l. 33-34). Ieškovė atsakovės butui teikė šalto vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo paslaugas, laikotarpiu nuo 2012-12-31 iki 2015-12-31 už šias paslaugas susidarė įsiskolinimas 434,05 Eur sumai (b.l. 7-12), ieškovė apskaičiavo delspinigius 33,20 Eur sumai (b.l. 13-22). Byloje pateikti ieškovės ir atsakovės susirašinėjimai, iš kurių matyti, jog ieškovė ne kartą atsakovei paaiškino, jog vandens apskaitos prietaisai jos bute nėra įrengti, kadangi atsakovė nepateikė rašytinio prašymo šiuos įrengti, ieškovė siūlė atsakovei sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, tačiau sutartis sudaryta nebuvo atsakovei neišreiškus valios jos sudaryti (b.l. 23-31). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė paaiškino, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su atsakove nėra sudaryta, atsakovė prašymo jos bute įrengti vandens apskaitos prietaisus nepateikė, sąlygų apžiūrėti vandens tiekimo prievadus, esančius atsakovės bute, nesudarė. Aplinkybę, jog rašytinė paslaugų teikimo sutartis nėra sudaryta, nurodė ir atsakovė savo atsiliepime (b.l. 37-40).

8Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog rašytinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo.

10Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog tuo atveju jei asmuo nėra pasirašęs viešosios vandens tiekimo sutarties, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys arba kitaip valdomi ar naudojami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie viešo vandens tiekėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešoji vandens tiekimo sutartis laikoma sudaryta pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekiai nustatomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą. Priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą.

11Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2007-01-31 Vyriausybės nutarimu Nr. 126, 28 punktas numato – jeigu asmuo nėra pasirašęs su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip jo valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, turi teisę išleisti nuotekas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su paviršinių nuotekų tvarkytoju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Šiais atvejais už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

12Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba)naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotas formules (2007-01-31 Vyriausybės nutarimu Nr. 127 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktas).

13Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2006-12-09 įsakymu Nr. D1-629, pakeistų 2011-12-23 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1011, 162 punktas numato, jog jeigu abonento (vartotojo) patalpose neįrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas arba jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonento (vartotojo) kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir abonentas (vartotojas) informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) vandens tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas. Ieškovė suvartoto vandens kiekį apskaičiavo remdamasi 2008-12-24 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-434 ,,Dėl šalto ir karšto vandens suvartojimo normų patvirtinimo“.

14Tokiu būdu įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei remiantis teisiniu reglamentavimu konstatuotina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.2-6.4 straipsniai, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnis, Aprašo 28 punktas). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Ieškovė teikė atsakovei šalto vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas, atsakovė už šias paslaugas neapmokėjo, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tiekė atsakovei paslaugas, atsakovė už jas neatsiskaitė, ieškovė pagrįstai apskaičiavimo skolos dydį, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas tenkintintas, ieškovei iš atsakovės priteistina 434,05 Eur skola (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

15Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalis). Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis (Civilinio kodekso 6.70 straipsnio 1 dalis). Aprašo 71 punktas numato, jog vartotojui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai. 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 ,,Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnis (redakcija, galiojanti nuo 2013-10-18) numato, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Iki 2013-10-18 galiojusi straipsnio redakcija numatė 0,04 proc. dydžio delspinigius. Ieškovė teismui pateikė delspinigių apskaičiavimą pagrindžiančius įrodymus. Teismui nustačius, jog atsakovė pažeidė prievolę, atsakovė neginčija senaties, ieškovei iš atsakovės priteistini 33,20 Eur delspinigiai (Civilinio kodekso 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, Aprašo 71 punktas).

16Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos 467,25 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovei iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 20,00 Eur žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis ).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovės T. Ž., a.k. ( - ) 434,05 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi Eur, 05 ct) skolą, 33,20 Eur (trisdešimt trys Eur 20 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 467,25 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20,00 Eur (dvidešimt Eur, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, naudai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 4. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė. Paaiškino, jog... 5. Atsakovė teismo posėdyje atsisakė prisiekti teismui, teisme nepasisakė... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovei T. Ž. nuosavybės teise... 8. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog rašytinė geriamojo vandens tiekimo ir... 10. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje... 11. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties... 12. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų... 13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir... 14. Tokiu būdu įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei remiantis teisiniu... 15. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 16. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat... 17. Ieškovei iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas –... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovės T. Ž., a.k. ( - ) 434,05 Eur (keturi šimtai... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...