Byla 2-827-945/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei Sinkevičiūtei, Gedailei Balčiūnaitei, dalyvaujant ieškovei R. P., atsakovų V. K., V. V., UAB „Vitae Litera“, R. P., N. Š., M. B., G. J., B. N. atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovams V. K., V. V., UAB „Vitae Litera“, R. P., N. Š., M. B., G. J., B. N., T. R., tretiesiems asmenims UAB „Žaidas“, DNSB „Kurpė“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui ieškinį (b.l. 3-5, t. 1), kuriuo prašė priteisti iš atsakovų solidariai 21.310 Lt (6.171,80 Eur) žalos atlyginimą, 5% dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinyje nurodoma, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), Kaune. Atsakovai yra kitų daugiabučio namo butų savininkai (T. R. buto savininku buvo iki 2012 m.) (b.l. 9-11, 82-98, t. 1). Iki 2010 m. rugsėjo 30 d. gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus administravo trečiasis asmuo UAB „Žaidas“. 2009 m. rugsėjo 8 d. butų savininkų susirinkime nutarta atlikti namo stogo remontą. Stogo remontą UAB „Žaidas“ pradėjo 2009 m. gruodžio 30 d. Nuardžius čerpių dangą, namo gyventojai administratoriaus veiksmus apskundė įvairioms institucijoms ir darbai buvo sustabdyti. 2010 m. rugpjūčio 18 d. įregistruota DNSB „Kurpė“, kurios pirmininku išrinktas atsakovas T. R.. Bendrojo naudojimo objektų administravimą bendrija perėmė 2010 m. rugsėjo 30 d. (b.l. 6, t. 3). Perimtame 2010 m. balandžio 8 d. statinio dalinės ekspertizės akte užfiksuota avarinė stogo būklė. Namo techninės apskaitos byloje buvo 2010 m. spalio 1 d. įrašas, kad namas perduodamas su 30% nuardyta stogo danga. 2011 m. liepos 22 d. po naktinės liūties buvo užlietas ieškovei priklausantis butas. Apie 9 val. ryto bute būnant ieškovės seseriai A. S. miegamajame nukrito gipso kartono lubos, sugadintos sienos, išsikraipė ir pajuodo balto uosio parketas. Virtuvėje per lubas tekėjo vanduo, sugadintos gipso kartono lubos, sugadintos pakabinamos spintelės. 2011 m. rugpjūčio 18 d. po lietaus išlinko svetainės gipso kartono lubos, atšoko dažai nuo sienų ir lubų. 2011 m. lapkričio 4 d. draudimo kompanija atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kadangi įvykis nedraudiminis- įvykio metu namas buvo be stogo (b.l. 6-8, t. 1; b.l. 72-81, t. 2). Kadangi namo administratorius privalėjo iki 2010 m. balandžio 1 d. sutvarkyti stogą (b.l. 12, t. 1), administratoriaus pareigas perėmus bendrijai atsakomybė už ieškovės patirtą žalą tenka patalpų savininkams. Aplinkybė, jog stogo būklė buvo avarinė, konstatuota atlikus ekspertizę Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-38-555/2013 (b.l. 13-28, t. 1). Žalos dydis paskaičiuotas remiantis 2012 m. vasario 12 d. UAB „Naujas būstas“ atliktu vertinimu (b.l. 32, t. 1), kurios rengimo išlaidos taip pat priteistinos ieškovei iš atsakovų. Bylos nagrinėjimo metu paskyrus dvi ekspertizes, po jų atlikimo ieškovė nurodė mažinanti prašomo priteisti žalos atlyginimo sumą iki 4.934,34 Eur, taip pat prašanti priteisti 1.824,69 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (b.l. 56-57, t. 3).

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 67-81, t. 1) atsakovai V. K., V. V., UAB „Vitae Litera“, R. P., N. Š., M. B., G. J., B. N. prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodoma, jog bendrijai perėmus administravimą nebuvo sukauptos ir perduotos lėšos, kurias būtų buvę galima panaudoti stogo remontui. Bendrijos narių susirinkimų protokolai paneigia ieškovės poziciją, jog bendraturčiai nevykdė pareigos prižiūrėti pastato stogą. 2010 m. rugsėjo 6 d., rugsėjo 13 d., 2011 m. vasario 26 d., 2013 m. gegužės 2 d. susirinkimuose spręsti klausimai dėl lėšų kaupimo (b.l. 99-118, t. 1). Šiuose susirinkimuose ieškovė nedalyvavo, neteikė pasiūlymų. Ji nebuvo bendrijos narė, nesirūpino namo remonto, mokesčių ir kitais klausimais. 2013 m. liepos 10 d. ieškovė buvo įsiskolinusi bendrijai 3.577,69 Lt (b.l. 119, t. 1). Kauno apylinkės teismas, spręsdamas skolos iš ieškovės priteisimo klausimą, 2014 m. rugpjūčio 7 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1862-945/2014 (b.l. 131-144, t. 1) konstatavo, kad su stogo keitimu susiję problemos atsirado laikotarpiu iki bendrijos įsteigimo, kai už namo priežiūrą atsakingas buvo UAB „Žaidas“, kad po bendrijos steigimo buvo fiksuojami su namo būkle susiję trūkumai ir sprendžiama, kaip juos likviduoti. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog žala ieškovei atsirado dėl neteisėtų UAB „Žaidas“ veiksmų. Šie veiksmai savavališka statyba pripažinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-270-199/2012 (b.l. 120-130, t. 1). Ieškovė taip pat nepasinaudojo galimybe skųsti draudimo bendrovės atsisakymą išmokėti draudimo išmoką. Ieškovės pateiktame vertinime nenurodytos patalpų sudrėkimo priežastys. Atliekant vertinimą neatsižvelgta į nusidėvėjimą, kas leidžia daryti išvadą, jog ieškovė siekia pagerinti savo turto būklę atsakovų sąskaita. Žalos paskaičiavimą galėjo nulemti ir tai, jog vertinimas atliktas ne iš karto po įvykio. Ieškovės nurodomame 2010 m. balandžio 8 d. dalinės ekspertizės akte (b.l. 145-147, t. 1) nekonstatuojama avarinė stogo būklė, tenurodoma, jog po kelių metų stogas taps avariniu, jei nebus remontuojamas. Aplinkybę, jog stogo būklė nebuvo avarinė, konstatavo Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-38-555/2013 (b.l. 148-157, t. 1).

4Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 172-173, t. 1) atsakovas T. R. prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir nurodė, jog namą bendrija perėmė su defektu, kuris buvo užfiksuotas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (b.l. 174-180, t. 1). UAB „Žaidas“ trūkumus pašalinti atsisakė, patvirtino, jog stogo remonto darbai pradėti neturint tam leidimo. Pati ieškovė buvo šių darbų atlikimo organizatorė. Po žalos atsiradimo, gavusi bendraturčių sutikimą, stogą ieškovė susiremontavo savo lėšomis.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies

6Dėl civilinės atsakomybės taikymo sąlygų

7Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo savininkų pareigos atlyginti turtinę žalą. Asmens pareiga atlyginti savo veiksmais kitam asmeniui padarytą iš nesutartinių santykių kylančią žalą įtvirtinta CK 6.245 straipsnio 4 dalyje, 6.263 straipsnyje. Būtinos sąlygos deliktinei atsakomybei taikyti yra neteisėti veiksmai, patirta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė (CK 6.246-6.249 str.). Kadangi neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė yra preziumuojama, civilinį ieškinį dėl deliktinės atsakomybės taikymo pareiškiančiam asmeniui tenka pareiga įrodyti likusių trijų sąlygų egzistavimo faktą, tuo tarpu asmeniui, kurio atžvilgiu reiškiamas reikalavimas, tenka procesinė pareiga nuginčyti savo kaltės prezumpciją.

8Dėl neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

9CK 4.82 straipsnio, 4.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta name esančių patalpų savininkų pareiga išlaikyti ir prižiūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Neteisėti veiksmai nagrinėjamu atveju siejami su pareigos užtikrinti tinkamą namo stogo būklę, kuri apsaugotų patalpas nuo suliejimo vandeniu, nevykdymu, dėl ko 2011 m. liepos- rugpjūčio mėn. įvykus gyvenamųjų patalpų apliejimui buvo apgadintos ieškovei priklausančios gyvenamosios patalpos. Visa eilė tiek į bylą pateiktų, tiek ir prijungtose civilinėse bylose esančių rašytinių įrodymų atskleidžia, jog gyvenamojo namo stogas buvo netinkamos būklės, jog būtent dėl netinkamos stogo būklės buvo užlietos ieškovei priklausančios patalpos. Kauno savivaldybės įmonė Santakos butų ūkis dar 2006 m. gegužės 5 d. rašte konstatavo, jog stogui būtinas kapitalinis remontas, prie rašto pridėtame 2006 m. balandžio 27 d. akte nurodydamas, kad dalis čerpių dėl ilgamečio atmosferinio poveikio natūraliai sueižėjusios ir sutrūkusios, ruloninė danga po grebėstais ir čerpėmis dėl ilgametės eksploatacijos daugelyje vietų susidėvėjusi ir sutrūkusi, dalis grebėstų dėl čerpių dangos apkrovų išlinkę, lietaus sistemos nuvedimo latakų sujungimo siūlės prarūdijusios, praleidžia vandenį, bei pateikdamas išvadą, kad būtinas kapitalinis remontas, kuriuo privalo rūpintis patalpų savininkai (Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 28-29, t. 1; Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 24-25, t. 1). Tos pačios aplinkybės užfiksuotos UAB „Žaidas“ 2009 m. birželio 12 d. statinio apžiūros akte. Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 26-27 d. aktuose papildomai užfiksuota, jog per skyles veržiasi vanduo ir pūdo medines stogo konstrukcijas bei daro žalą patalpų apdailai, akcentuojama, jog remontas atliktinas bendrasavininkių lėšomis (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 31-36, t. 1; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 140-145, t. 1). 2009 m. rugsėjo 8 d. susirinkimo protokolo, kuriame įvardinti būtinybė atlikti stogo remontą, čerpių dangą keisti į skardinę, užsakyti architekto paslaugas, rinkti kaupiamąsias lėšas (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 25-26, t. 1; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 27-28, t. 1), pagrindu UAB „Žaidas“ pradėjo kaupiamąsias lėšas įtraukti į sąskaitas (civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 29-31, t. 1), užsakė ir pradėjo vykdyti stogo keitimo darbus. Darbų atlikimo eigoje 2010 m. sausio 21 d. užfiksuoti hidroizoliacinės dangos pažeidimai (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 37-38, t. 1; prijungta civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 146-147, t. 1). 2010 m. vasario 2 d., darbų atlikimo eigoje esant nudengtai daliai namo stogo, buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas sustabdyti darbus (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 45-47, 53-54, t. 1; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 113-119, 154-158, t. 1). Po darbų sustabdymo parengtame 2010 m. balandžio 8 d. Statinio dalinės ekspertizės akte užfiksuota, kad nudengta dalis apklota plėvele, tuo tarpu nenudengtam - prastos būklės, neatitinka teisės aktų reikalavimų, turi statinio galimos avarinės būklės požymių (civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 55-57, t. 1). Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo (b.l. 29-43, t. 4; civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 132-146, t. 3) turinys atskleidžia, jog kasmetinių apžiūrų metu 2009 m. balandžio 23 d. ir 2010 m. balandžio 19 d. užfiksuota nesandari stogo danga, 2010 m. spalio 1 d. įraše nurodoma, jog namą UAB „Žaidas“ bendrijai perdavė 2010 m. rugsėjo 30 d. su 30% nudengta danga, 2010 m. lapkričio 8 d. su antstoliu užfiksuotas kiauras stogas virš buto Nr. 9, stipriai bėgantis vanduo, sudrėkę sienos ir daiktai, nurodoma, kad būtinas skubus stogo remontas, avarinė situacija (šios aplinkybės užfiksuotos ir atsakovo T. R. į bylą pateiktuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose (b.l. 174-180, t. 1)), 2011 m. sausio 5 d. konstatuota, kad plėvelė suplyšusi ir kiaura, medinės konstrukcijos atsilupinėję. Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-1585-894/2012 priimtame 2012 m. balandžio 23 d. sprendime, kuriuo pripažinti negaliojančiais 2009 m. rugsėjo 8 d. nutarimai ir atmestas reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2009 m. gruodžio 18 d. nutarimą, kuriuo atšauktas kaupiamųjų lėšų rinkimas, nurodė, jog išvardintos aplinkybės leidžia spręsti, kad stogui reikalingas remontas, tačiau neįrodo avarinės stogo būklės bei neatitikimo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų. Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-38-555/2013, net ir palikdamas pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinę dalį nepakeista, kartu, skirtingai nei pirmosios instancijos teismas, konstatavo, jog byloje atliktos 2013 m. gegužės 13 d. ekspertizės aktas atskleidžia, kad stogo būklė neatitiko teisės aktų reikalavimų ir iki darbų atlikimo (civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 101-115, t. 5). Kad namo stogo daliai virš ieškovei priklausančio buto buvo reikalingas remontas, nes atitinkama stogo dalis buvo nesandari, praleido vandenį, drėgmę, buvo įtrūkimų, rekomenduota atlikti jo remontą pagal projektą keičiant čerpes į skardą, konstatuota ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-270-199/2012 (b.l. 120-130, t. 1) bei Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-8-221/2014. Kaip nuosekliai papildanti nurodytų aplinkybių visumą vertintina ir draudimo bendrovės pozicija, jog ieškovei nebus atlyginta jos patirta žala, kadangi, namui esant be stogo, buto apliejimas nepripažintinas draudžiamuoju įvykiu (b.l. 6-8, t. 1; b.l. 72-81, t. 2).

10Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog atsakovai neįvykdė jiems tenkančios pareigos užtikrinti tinkamą namo stogo būklę, pažeidė CK 4.82 straipsnio, 4.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pareigas, kas patvirtina neteisėtų veiksmų (neveikimo), kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, egzistavimą.

11Dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

12Žalos pobūdžiui įvardinti ir jos dydžiui užfiksuoti ieškovė remiasi į bylą pateiktu 2012 m. vasario 12 d. UAB „Naujas būstas“ atliktu vertinimu (b.l. 32, t. 1), taip pat ekspertų išvadomis (2015 m. gegužės 28 d. nutartimi (b.l. 124-127, t. 2) paskirtos ekspertizės aktas pridėtas prie bylos 2 tomo, 2015 m. spalio 22 d. nutartimi (b.l. 34-36, t. 3) paskirtos pakartotinės ekspertizės aktas- prie 3 tomo). Kaip matyti iš ieškovės pozicijos, ieškovė sumažino prašomą priteisti sumą, ją susiedama su antrosios (pakartotinės) byloje atliktos ekspertizės rezultatais. Ekspertizės akte aiškiai nurodytas žalos pobūdis, taip pat daroma kategoriška išvada, jog siekiant atkurti iki įvykio buvusią padėtį turi būti keičiama ne tik sudrėkusi parketo dalis, bet ir parketas visoje patalpoje. Šiame ekspertizės akte nurodytų duomenų atsakovai iš esmės neginčijo, su ieškovės pozicija dėl jos patirtos žalos dydžio nesutikdami tik tuo aspektu, jog, atsakovų vertinimu, žalos dydis turi būti apskaičiuojamas ne ekspertizės atlikimo dienai, bet žalos atsiradimo datai (akcentavo, jog turi būti vadovaujamasi eksperto atsakant į pirmąjį klausimą nurodytu dydžiu- 5.257 Eur minus PVM; pastaroji aplinkybė tik dar kartą patvirtina, jog tarp šalių nėra ginčo, jog nustatant žalos dydį turi būti vadovaujamasi būtent pakartotinės ekspertizės metu konstatuotomis aplinkybėmis). Vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 5 dalimi, žala apskaičiuojama pagal kainas, galiojančias teismo sprendimo priėmimo dieną, jeigu įstatymai ar prievolės esmė nereikalauja taikyti kainų, buvusių žalos padarymo ar ieškinio pareiškimo dieną. Nagrinėjamu atveju spręsti, jog egzistuoja išimtinės aplinkybės, dėl kurių žalos dydis turėtų būti nustatinėjamas pasekmių kilimo metu, o ne ekspertizės atlikimo dienai, nėra pagrindo. Pabrėžtina, jog, kaip patvirtinta ekspertizės akte, remontuoti apgadintas patalpas iki tol, kol drėgmė nebuvo pašalinta, buvo netikslinga. Kartu akcentuotina, jog ieškovei priklausančios patalpos buvo po atsakovui T. R. priklausančiomis patalpomis, t.y. pirmiausia buvo užlietos nurodytam atsakovui priklausančios patalpos ir tik po to vanduo persismelkė iki ieškovei priklausančių patalpų. Pastaroji aplinkybė leidžia sutikti su ieškovės argumentu, jog neturėdama patikimų duomenų apie atsakovo buto būklę, net ir po stogo uždengimo ieškovė neturėjo pagrindo skubėti remontuoti butą. Be to, atsakovai geranoriškai žalos atlyginti nesutiko, užsitęsė ir bylos nagrinėjimas, tuo tarpu spręsti, jog ieškovė, tuo pačiu metu investavusi lėšas į stogo remontą, kartu privalėjo investuoti ir į buto remontą, taip mažindama žalos dydį, nėra pagrindo.

13Kartu pabrėžtina, jog įvardindama sumą be PVM ieškovė ją nurodė mažesnę. 21% pridėtinės vertės mokestis skaičiuotinas ne nuo bendros sumos, kaip kad padarė ieškovė, bet nuo sumos be PVM, todėl suma be PVM sudaro 5.162 Eur (5.162 Eur *21% = 6.246 Eur), o ne ieškovės nurodytus 4.934,34 Eur. Pastarąją aplinkybę patvirtina ir ekspertizės akto 30-33 lapuose pateikta lokalinė sąmata. Nurodyta aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog ieškovė, įrodžiusi, kad jos patirta žala be PVM sudaro 5.162 Eur, tikslindama ieškinį prašo iš atsakovų priteisti mažesnę sumą- 4.934,34 Eur.

14Dėl priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

15Tiek į bylą pateikti duomenys apie namo stogo būklę, tiek ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose užfiksuota padėtis virš ieškovės buto esančiame atsakovui T. R. priklausiusiame bute neleidžia abejoti ieškovės nurodyta aplinkybe, jog jos patalpos buvo užlietos vandeniui per kiaurą stogą pirmiausiai patekus į T. R. gyvenamąsias patalpas ir vėliau - į ieškovės gyvenamąsias patalpas. Ieškovės nurodytas aplinkybes, susijusias su vandens pratekėjimu ir ieškinyje nurodytu miegamojo, svetainės ir virtuvės lubų, sienų bei grindų apgadinimu, patvirtino ir byloje liudytoja apklausta A. S., taip pat paaiškinimus teismo posėdžio metu teikusi UAB „Vitae Litera“ direktorė V. V., jos nustatytos ir prie bylos prijungtame UAB „4Stages“ Vandens prasiskverbimo priežasties atsiradimo tyrimo akte. Ieškovei pateikus nevienareikšmiškus duomenis dėl to, kada- 2011 m. liepos 22 d. ar 2011 m. liepos 21 d. buvo apgadintos miegamojo lubos, sienos ir grindys, teismo posėdžio metu pripažinus, jog ieškovė negali tiksliai įvardinti įvykio datos, teismas sprendžia, jog yra pagrindas remtis prie bylos prijungtame UAB „4Stages“ Vandens prasiskverbimo priežasties atsiradimo tyrimo akte nurodytomis pačios ieškovės įvardintomis aplinkybėmis, jog pradinis įvykis įvyko 2011 m. liepos 21 d. Tarp šalių nekilo ginčo ir dėl to, jog papildomai ieškovei priklausančios patalpos buvo užlietos 2011 m. rugpjūčio 18 d., po ko ieškovė kartu su UAB „Vitae Litera“ iniciavo stogo remonto darbus.

16Kaip nepagrįstas atmestinas atsakovų argumentas, jog už žalos atsiradimą atsakingu turėtų būti pripažintas trečiasis asmuo UAB „Žaidas“, kadangi žala padaryta po to, kai UAB „Žaidas“ pradėjo ir neužbaigė stogo keitimo darbų, t.y. jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp UAB „Žaidas“ veiksmų ir ieškovės patirtos žalos. Šiuo aspektu reikšmingomis pripažintinos kelios aplinkybės. Pirma, kaip minėta, UAB „Žaidas“ skatino patalpų savininkus imtis veiksmų, susijusių su namo stogo tinkamos būklės užtikrinimu, 2009 m. vasarą parengti net trys aktai, kuriuose užfiksuota nepatenkinama stogo būklė, akcentuojama bendraturčių pareiga kaupti lėšas stogo remontui (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 31-36, t. 1; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 140-145, t. 1), trūkumus fiksavo Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale (b.l. 29-43, t. 4; civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 132-146, t. 3). Kad namo stogo būklė buvo netinkama ir jam buvo būtinas remontas, kaip minėta, konstatuota ir prijungtose bylose teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose. Spręsti, jog žala nebūtų atsiradusi tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių veiksmų, t.y. jog dėl pradėtų vykdyti darbų padidėjo žalos atsiradimo tikimybė, nėra pagrindo. Antra, darbus UAB „Žaidas“ pradėjo vykdyti gavęs gyventojų susirinkimo 2010 m. rugsėjo 8 d. protokolą, kuriame įtvirtinti sprendimai buvo pripažinti negaliojančiais po žalos atsiradimo Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1585-894/2012 teismų priimtais procesiniais sprendimais. Pabrėžtina, jog 2010 m. vasario 2 d. priverstinai sustabdžius darbus, teikdama informaciją dėl esminių trūkumų darbams tęsti Kauno apskrities viršininko administracija pagrindine kliūtimi 2010 m. kovo 10 d. ir 2010 m. balandžio 9 d. raštuose (civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 59-60, t. 1) įvardijo bendraturčių sutikimo nebuvimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos (b.l. 93-99, t. 2), ieškovei ir UAB „Vitae Litera“ 2011 m. rugpjūčio 23 d. pateikus atsakovams pasiūlymą suremontuoti stogą pasiūlymą pateikusių bendrasavininkių lėšomis ir gavus tam sutikimą, darbai buvo atlikti ir stogo dalis virš ieškovės buto suremontuota. Trečia, prijungtų bylų medžiaga atskleidžia, jog iš karto po bylų sustabdymo tarp ieškovės ir atsakovų prasidėjo teisminiai ginčai dėl to, ar padėtis turėtų būti atkurta į buvusiąją, ar darbai turėtų būti tęsiami, tuo tarpu stogo dalis, nuo kurios buvo pašalinta čerpių danga, buvo uždengta specialia apsaugine plėvele, kuri turėjo apsaugoti patalpas nuo apliejimo. Duomenų apie tai, jog laikotarpiu, kol UAB „Žaidas“ vykdė bendrojo naudojimo objektų administravimą, dėl nudengtos stogo dalies būtų atsiradusi žala ieškovės turtui, į bylą nepateikta. Ketvirta, CK 4.83- 4.84 straipsniuose įtvirtintos trys bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir eksploatavimo formos- bendrijos įsteigimas, jungtinės veiklos sutarties sudarymas arba turto administratoriaus paskyrimas. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog 2010 m. liepos 7 d. įsteigta (b.l. 24-28, t. 4), 2010 m. rugpjūčio 18 d. įregistruota DNSB „Kurpė“ (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 19-22, t. 2), kuri bendrojo naudojimo objektų administravimą perėmė iš UAB „Žaidas“ 2010 m. rugsėjo 30 d. (b.l. 6, t. 3). Atsakovai yra bendrijos nariai, kartu su ieškove jie nuosavybės teise valdo daugiabučiame name esančias gyvenamąsias patalpas. Nuo akto pasirašymo momento atsakomybę už stogo būklę prisiėmė bendraturčiai. Žala ieškovės turtui atsirado praėjus daugiau nei devyniems mėnesiams po to, kai UAB „Žaidas“ nustojo vykdyti administratoriaus funkcijas. Penkta, Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo (b.l. 29-43, t. 4; civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 132-146, t. 3) turinys atskleidžia, jog aplinkybė, kad apsauginė plėvelė yra suplyšusi ir skylėta, medinės konstrukcijos apsilupinėję, buvo užfiksuota dar 2011 m. sausio 5 d., t.y. likus daugiau nei pusei metų iki žalos atsiradimo. Per šį laikotarpį tebuvo surašyti keli raštai ir inicijuoti teisminiai procesai, tačiau nebuvo imtasi jokių realių veiksmų, kurie būtų nukreipti į stogo būklės pagerinimą. Šešta, Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1862-945/2014, kurioje priimto 2014 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo (b.l. 131-144, t. 1) motyvais rėmėsi atsakovai, buvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovės įsiskolinimo bendrijai priteisimo. Būtent reikalavimo dėl skolos priteisimo kontekste vertinant ieškovės argumentus dėl bendrijos veiklos trūkumų buvo akcentuojama, jog stogo remonto darbai pradėti ir vykdyti iki bendrijos įsteigimo, jog bendrijos skaičiuoti mokesčiai nesusiję su stogo remontu ar lėšų stogo remontui kaupimu, t.y. jog nurodytoje byloje reikštas reikalavimas buvo nesusijęs su ieškovės galimai patirta žala, dėl kurios atlyginimo jau buvo užvesta savarankiška byla.

17Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovė įvykdė ir jai tenkančią pareigą įrodyti egzistuojant trečiajai civilinės atsakomybės taikymo sąlygai- priežastiniam ryšiui tarp ieškovės buto užliejimo ir atsakovų pareigos užtikrinti tinkamą stogo būklę nevykdymo.

18Dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015 pateikė teisės aiškinimo taisyklę, pagal kurią pastato bendraturčiai yra atsakingi už žalą be kaltės CK 6.266 straipsnio pagrindu tuomet, kai žala padaroma tretiesiems asmenims, tuo tarpu tuo atveju, kai žalą patiria vienas iš bendraturčių, taikomos bendrosios civilinės atsakomybės taikymo taisyklės. Įvertinus aplinkybę, jog namo bendraturčiai pasirinko bendrojo naudojimo objektų administravimo formą - bendriją, kuri nelaikytina civilinės atsakomybės subjektu, kaltais už žalos atsiradimą pripažintini patalpų savininkai. Tuo atveju, kai netinkamai eksploatuojant bendrą daiktą sužalojama bendraturčio asmeninė nuosavybė, atsakomybė kyla visiems bendraturčiams, o atlygintinos žalos dydis turėtų būti mažinamas nukentėjusiam bendraturčiui, kuris taip pat yra atsakingas už tinkamo bendro daikto eksploatavimo užtikrinimą, tenkančia dalimi.

20Ginčydami savo kaltę atsakovai akcentavo, jog jie ėmėsi veiksmų, sprendė su stogo būkle susijusius klausimus. Su tokia atsakovų pozicija sutikti nėra pagrindo. Pirma, kaip jau konstatuota šiuo sprendimu, atsakovai vengė pareigos remontuoti teisės aktų reikalavimų neatitinkantį stogą, patys neatliko jokių realių veiksmų, nevykdė jokių remonto darbų. Antra, atsakovai nevykdė pareigos kaupti lėšas stogo remontui. Ieškovės iniciatyva dar 2006 m. balandį parengta remonto darbų sąmata (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 30, t. 1; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 26, t. 1). 2009 m. gruodžio 18 d. susirinkime atsakovai nutarė nebemokėti UAB „Žaidas“ kaupiamųjų lėšų, kad stogo remontas būtų vykdomas tik iš jau surinktų lėšų (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 133-134, t. 2; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 32-39, t. 1). 2010 m. sausio 8 d. atsakovai surašė paaiškinimus dėl 2010 m. rugsėjo 8 d. protokolo surašymo aplinkybių (civilinė byla Nr. 2-270-199/2012, b.l. 137-143, t. 2; civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 105-112), 2010 m. sausio 11 d. teikė raštą UAB „Žaidas“, kad neberinktų pinigų ir nebeatlikinėtų darbų (civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 102-104, t. 1). 2010 m. rugsėjo 6 d. vykusio susirinkimo metu (b.l. 19-23, t. 4) apsvarsčius klausimą dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo buvo nutarta lėšas rinkti ne šildymo sezono metu, dėl sumos susitariant vėliau, t.y. net ir žinant apie susiklosčiusią padėtį lėšos nebuvo kaupiamos. 2010 m. rugsėjo 13-24 dienomis vykusios apklausos metu klausimo sprendimas atidėtas 2011 m. antrajam pusmečiui (b.l. 12-18, t. 4). Nors 2011 m. vasario 26 d. nutarta kaupti lėšas remontui (po 3 Lt/1 m2 per mėnesį) (b.l. 8-11, t. 4), net ir surinktos lėšos (civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 51-55, t. 5) nebuvo faktiškai panaudotos stogo būklei gerinti, buvo laukiama teismų sprendimų. Tik ieškovei su UAB „Vitae Litera“ nusprendus finansuoti darbų atlikimą ir 2011 m. rugpjūčio 23 d. pateikus pasiūlymą bendrijai, pasiūlymui buvo pritarta ir nedelsiant pradėti stogo dalies remonto darbai. Iki tol jokių sprendimų ar iniciatyvų, kuriomis būtų bandoma išspręsti susiklosčiusią situaciją, nebuvo. Pastaroji aplinkybė patvirtina, kad savo įstatyminę pareigą atsakovai vertino formaliai.

21Kartu sutiktina su atsakovų pozicija, jog ir pačios atsakovės veiksmai iki žalos atsiradimo buvo orientuoti į konfliktinės situacijos eskalavimą, bandymą susiklosčiusią situaciją spręsti formaliu teisinių ginčų, o ne į rezultatą orientuoto kompromiso paieškos keliu (kokiu tapo vėlesnis pasiūlymas stogo remontą atlikti savo lėšomis ir vėliau, užkirtus kelią žalos atsiradimui, išspręsti tarpusavio finansinių prievolių klausimus). Be to, kaip matyti iš bylos ir prijungtų civilinių bylų medžiagos, ir ieškovė tinkamai nevykdė pareigos mokėti kaupiamąsias lėšas tiek tuo laikotarpiu, kai bendrojo naudojimo objektus administravo UAB „Žaidas“ (civilinė byla Nr. 2-1585-894/2012, b.l. 38, t. 2), tiek ir laikotarpiu, kai lėšas rinko DNSB „Kurpė“ (b.l. 50-55, 82-92, t. 2; b.l. 3-4, t. 4; civilinė byla 2-270-199/2012, b.l. 51-55, t. 5). Nurodytų aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad kaltė dėl žalos atsiradimo yra mišri, kas, vadovaujantis CK 6.253 straipsniu, pripažintina pagrindu mažinti atlygintinos žalos dydį. Pripažinus, jog visi namo gyventojai nevykdė jiems tenkančios įstatyminės pareigos, ieškovei neatlygintina jos patirtos žalos dalis apskaičiuotina taikant proporciją tarp ieškovei priklausančių patalpų ploto (78,04 m2) ir bendro visiems savininkams priklausančių patalpų ploto (742,53 m2). Konstatavus, jog ieškovės patirta žala yra lygi 5.162 Eur, atlygintinos žalos dydis apskaičiuotinas taip: (742,53 m2 - 78,04 m2) / 742,53 m2*5.162 Eur = 4.619,47 Eur. Kadangi ši suma yra mažesnė, už tą, kurią ieškiniu prašė priteisti ieškovė (4.934,34 Eur), spręstina, jog yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimo dalį dėl 4.619,47 Eur žalos atlyginimo priteisimo.

22Dėl civilinės prievolės pobūdžio

23Ieškovė žalos atlyginimą iš atsakovų prašo priteisti solidariai. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, CK 6.6 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Ši norma pakartojama ir CK 6.279 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. CK 6.6 straipsnio 3 dalies ir CK 6.279 straipsnio 1 dalies normos gali būti taikomos, t. y. atsakomybė yra solidari, kai ne vienam asmeniui yra priskirtina visa žala arba aiški jos dalis, o priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos pobūdis yra vienodas. Atsakovų atsakomybė dalinė bus tais atvejais, kai priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos pobūdis yra skirtingas, t. y. kai vieno atsakovo veiksmai buvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis, o kito veiksmai tik netiesiogiai turėjo įtakos žalos atsiradimui. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, atsakovų neveikimas, sąlygojęs žalos atsiradimą, buvo vieningo pobūdžio, t.y. visi atsakovai veikė kartu, savo veiksmus derino tarpusavyje, išskirti kurio nors vieno iš jų vaidmenį nėra galima, kas lemia jų solidarią atsakomybę už ieškovės patirtą žalą.

24Dėl ieškinio senaties instituto taikymo

25Reikalavimui dėl žalos atlyginimo priteisimo, vadovaujantis CK 1.128 straipsnio 8 dalimi, taikytinas 3 metų sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuotinas nuo sužinojimo apie žalos atsiradimą momento. Kadangi ieškinys buvo pareikštas 2014 m. liepos 22 d., atsakovų atstovė bylos nagrinėjimo metu kaip reikšmingą akcentavo šiuo sprendimu jau nustatytą aplinkybę, jog pirminis patalpų apliejimas įvyko 2011 m. liepos 21 d. Pastaroji aplinkybė lemtų, jog ieškinys dėl miegamojo užliejimu padarytos žalos atlyginimo buvo pareikštas viena diena praleidus ieškinio senaties terminą. Įvertinęs aplinkybę, jog ieškovė ėmėsi veiksmų žalai užfiksuoti ir jos dydžiui nustatyti, jog senaties terminas buvo praleistas vos vieną dieną, teismas sprendžia, jog taikyti su šio termino praleidimu susijusias pasekmes nagrinėjamu atveju nėra pagrindo, todėl terminas, vadovaujantis CK 1.131 straipsnio 2 dalimi, atnaujintinas.

26Dėl reikalavimo priteisti procesines palūkanas

27Iš dalies patenkinus byloje pareikštą reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo, vadovaujantis CK 6.37, 6.210 straipsniais, tenkintinas ir reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

29Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas. Ieškovė pateikė duomenis apie sumokėtą 639 Lt (185,07 Eur) žyminį mokestį (b.l. 33, t. 1), 1.000 Lt (289,62 Eur) išlaidas UAB „Naujas būstas“ vertinimui (b.l. 29-31, t. 1; b.l. 69, t. 2) ir 1.350 Eur išlaidas ekspertizėms (b.l. 119, 131, 138, t. 2; b.l. 30, 47, t. 3), viso 1.824,69 Eur. Vertinti šias išlaidas kaip nepagrįstai dideles ar neatitinkančias bylos pobūdžio nėra pagrindo. Pabrėžtina, jog ieškovė reikšdama ieškinį privalėjo įvertinti ieškinio sumą, dėl ko jos išlaidos žalos vertinimui, net ir vėliau esant pateiktiems kitokiems ekspertiniams duomenims, negali būti vertinamos kaip nepagrįstos. Ieškovei patikslinus ieškinio reikalavimus ir teismui net ir patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies, nurodytos aplinkybės pripažintinos pagrindu tenkinti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo dalį, proporcingą patenkintų materialiųjų teisinių reikalavimų daliai. Pastaroji dalis apskaičiuotina taikant pradinio ieškinio dydį, kadangi visos išlaidos atsirado dar iki ieškinio reikalavimų patikslinimo, didžioji jų dalis ir buvo susijusi su duomenų apie žalos dydį rinkimu. Atlygintinų išlaidų dydis apskaičiuotinas taip: 4.619,47 Eur/6.171,80 Eur*1.824,69 Eur= 1.365,74 Eur. Įstatyme nesant įtvirtintos galimybės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti solidariai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 151,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovei.

30Duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikė ir atsakovai. Kaip matyti iš bylos medžiagos (b.l. 80, 161-164, t. 1; b.l. 18-27, 66, 110, t. 2; b.l. 7-20, t. 3; b.l. 44-50, t. 4), atsakovai patyrė 2.019,65 Eur atstovavimo išlaidų, taip pat sumokėjo 60 Eur už liudytojos atvykimą į posėdį. Šias išlaidas atsakovai pasiskirstė proporcingai jų daliai nuosavybėje: V. K.- 319,17 Eur, V. V.- 327,46 Eur, R. B.- 245,63 Eur, N. Š.- 626,44 Eur, G. J.- 133,83 Eur, M. B.- 100,54 Eur, B. N.- 254,46 Eur, UAB „Vitae Litera“- 72,12 Eur (mokėjo tik už atsiliepimo į ieškinį rengimą). Ieškovė nurodė, jog šios išlaidos turi būti vertinamos kaip nepagrįstai didelės. Įvertinus aplinkybę, jog ieškinys byloje buvo pateiktas 2014 m. liepos 22 d., akcentuotina, jog apskaičiuojant atlygintiną atstovavimo išlaidų dydį taikytinos tiek iki 2015 m. kovo 20 d., tiek ir po nurodytos datos galiojusios Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio redakcijos. Bendra už atsiliepimo į ieškinį parengimą sumokėta suma- 1.815 Lt, neviršijo Rekomendacijų 7, 8.2 punkte nustatyto dydžio (3*1.000 Lt = 3.000 Lt). Be to, atsakovų vardu jų atstovė dar teikė 2014 m. rugpjūčio 8 d. (b.l. 52-53, t. 1), 2014 m. lapkričio 11 d. prašymus (b.l. 4-5, t. 2), dalyvavo 2015 m. sausio 7 d. parengiamajame teismo posėdyje, kuris buvo atidėtas ieškovės prašymu (b.l. 13, t. 2), taip pat 2015 m. vasario 24 d. posėdyje, kuris truko 1 val., kurio metu teikė prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo (b.l. 18-20, t. 2). Už šiuos veiksmus paskaičiuota 484 Lt ir 210,26 Eur sumos, viso 350,44 Eur. Pagal Rekomendacijų 7, 8.16, 8.18 punktus, už atitinkamos apimties paslaugas paskaičiuotina maksimali 153 Eur suma ((0,12*3 + 0,15) * 300 Eur). 2015 m. kovo 20 d. atstovė rengė prašymus dėl teismo posėdžio atidėjimo (b.l. 39-40, t. 2) ir papildomų įrodymų prijungimo (b.l. 48-49, t. 2), dalyvavo 2 val. 30 min. trukusiame 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (b.l. 103-104, t. 2), taip pat prašymą dėl ekspertizės skyrimo (b.l. 111-112, t. 2), dalyvavo apie 40 min. trukusiame 2015 m. gegužės 20 d. posėdyje (b.l. 115-116, t. 2), už ką paskaičiuota bendra 410,52 Eur atstovavimo išlaidų suma (b.l. 10-15, t. 3). Už atitinkamų veiksmų atlikimą, vadovaujantis pasikeitusios redakcijos Rekomendacijų 7, 8.16, 8.17, 8.19 punktais, paskaičiuotina maksimali 639,49 Eur suma ((2*0,1 * 696,70 Eur (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. trečiąjį ketvirtį)) + (1*0,4 + 3 val. * 0,1) 714,5 Eur (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį)). 2015 m. spalio 15 d. atsakovų atstovė teikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b.l. 7-9, t. 3), dalyvavo 2015 m. spalio 15 d. posėdyje, trukusiame 1 val., taip pat nurodė 121 Eur (su PVM) paskaičiavusi už susipažinimą su ekspertizės aktu (kadangi atstovė nenurodė susipažinimo trukmės, taikytinas 1 val. dydis). Už šiuos veiksmus paskaičiuota 331,26 Eur suma (b.l. 18-20, t. 3). Už atitinkamų veiksmų atlikimą, vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.17, 8.19 punktais, paskaičiuotina maksimali 214,17 Eur suma (3*0,1 * 713,9 Eur (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. antrąjį ketvirtį). 2016 m. sausio 14 d. ieškovės atstovė parengė prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo (b.l. 44-47, t. 4), dalyvavo 115 val. trukusiame posėdyje (b.l. 61-62, t. 4), taip pat nurodė 181,50 Eur (su PVM) paskaičiavusi už susipažinimą su ekspertizės aktu (kadangi atstovė nenurodė susipažinimo trukmės, taikytinas 1 val. dydis). Už šiuos veiksmus paskaičiuota 391,77 Eur suma (b.l. 48, 50, t. t. 4). Už atitinkamų veiksmų atlikimą, vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.17, 8.19 punktais, paskaičiuotina maksimali 220,53 Eur suma (3*0,1 * 735,1 Eur (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. trečiąjį ketvirtį). Įvertintus aptartus duomenys dėmesys atkreiptinas į kelias reikšmingas aplinkybes. Pirma, nors kai kurios už atskirus veiksmus paskaičiuotos sumos yra didesnės, už numatytąsias rekomendacijose, bendra už atstovės atliktus veiksmus rekomenduotina maksimali suma- 2.096,05 Eur (3.000 Lt / 3,4528 + 153 Eur + 639,49 Eur + 214,17 Eur + 220,53 Eur) yra didesnė už atsakovų patirtų išlaidų sumą. Antra, kaip teisingai nurodė atsakovų atstovė, ji atstovavo aštuonis atsakovus, kas taip pat galėjo turėti įtakos taikomam išlaidų dydžiui (iš kitos pusės, tuo atveju, jeigu atsakovai ar bent keli iš jų būtų pasirinkę skirtingus atstovus, atstovavimo išlaidų dydis galėjo ženkliai išaugti). Trečia, nors ieškovė ir nepatyrė atstovavimo išlaidų, kaip ji akcentavo bylos nagrinėjimo metu, ieškovė yra advokatė. Pastaroji aplinkybė taip pat galėjo sąlygoti atsakovų apsisprendimą pasitelkti byloje kvalifikuotą teisininką, kuris galėtų užtikrinti maksimalią jų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog pripažinti atsakovų patirtas išlaidas per didelėmis ir jam mažinti nėra jokio teisinio pagrindo.

31Kartu spręstina, jog kiekvienam iš atsakovų priteistina atstovavimo išlaidų atlyginimo suma paskaičiuotina taikant atmestų reikalavimų ir pradinės ieškinio sumos proporciją tokia tvarka: (6.171,80 Eur - 4.619,47 Eur)/6.171,80 Eur* x, kur x- kiekvieno iš atsakovų patirtų išlaidų suma. Taikant nurodytą formulę iš ieškovės V. K. priteistina 80,28 Eur, V. V.- 82,36 Eur, R. B.- 61,78 Eur, N. Š.- 157,56 Eur, G. J.- 33,66 Eur, M. B.- 25,29 Eur, B. N.- 64 Eur, UAB „Vitae Litera“- 18,14 Eur. Vadovaujantis ekonomiškumo ir protingumo principais, priešpriešinės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos įskaitytinos tarpusavyje, ieškovei iš V. K. priteistina 71,47 Eur (151,75 Eur - 80,28 Eur), V. V. – 69,39 Eur (151,75 Eur - 82,36 Eur), R. B.- 89,97 Eur (151,75 Eur - 61,78 Eur), G. J.- 118,09 Eur (151,75 Eur - 33,66 Eur), M. B.- 126,46 Eur (151,75 Eur - 25,29 Eur), B. N.- 87,75 Eur (151,75 Eur - 64 Eur), UAB „Vitae Litera“- 133,61 Eur (151,75 Eur - 18,14 Eur), tuo tarpu N. Š. iš ieškovės priteistina 5,81 Eur (157,56 Eur - 151,75 Eur).

32Teismo patirtos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, skirstytinos santykiu 25/75 ieškovės naudai (4.619,47 Eur/6.171,80 Eur). Bendra išlaidų suma- 35,20 Eur, todėl ieškovei tenka pareiga atlyginti 8,80 Eur, atsakovams lygiomis dalimis po 2,93 Eur. Kadangi kiekvienam iš atsakovų tenkanti suma neviršija minimalios 3 Eur sumos, šios išlaidos neišieškotinos.

33Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas

Nutarė

34Atnaujinti terminą ieškiniui pareikšti.

35Ieškinį patenkinti iš dalies.

36Priteisti ieškovei R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovų V. K., a.k. (duomenys neskelbtini) V. V., a.k. (duomenys neskelbtini) UAB „Vitae Litera“, juridinio asmens kodas 134937568, R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) N. Š., a.k. (duomenys neskelbtini) M. B., a.k. (duomenys neskelbtini) G. J., a.k. (duomenys neskelbtini) B. N., T. R., a.k. (duomenys neskelbtini) solidariai 4.619,47 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų devyniolikos eurų 47 ct) žalos atlyginimą, 5% dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugpjūčio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Likusią reikalavimo dėl žalos atlyginimo priteisimo dalį atmesti.

38Priteisti ieškovei R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovų:

39V. K., a.k. (duomenys neskelbtini) 71,47 Eur (septyniasdešimt vieno euro 47 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

40V. V., a.k. (duomenys neskelbtini) 69,39 Eur (šešiasdešimt devynių eurų 39 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

41R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 89,97 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų 97 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

42G. J., a.k. (duomenys neskelbtini) 118,09 Eur (šimto aštuoniolikos eurų 9 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

43M. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 126,46 Eur (šimto dvidešimt šešių eurų 46 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą);

44B. N., a.k. (duomenys neskelbtini) 87,75 Eur (aštuoniasdešimt septynių eurų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą;

45T. R., a.k. (duomenys neskelbtini) 151,75 Eur (šimto penkiasdešimt vieno euro 75 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

46Priteisti atsakovei N. Š., a.k. (duomenys neskelbtini) iš ieškovės R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) 5,81 Eur (penkių eurų 81 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

47Priteisti valstybei iš ieškovės R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) 8,80 Eur (aštuonių eurų 80 ct) teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

48Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei... 2. Ieškovė pateikė teismui ieškinį (b.l. 3-5, t. 1), kuriuo prašė priteisti... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 67-81, t. 1) atsakovai V. K., V. V., UAB... 4. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 172-173, t. 1) atsakovas T. R. prašė ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 6. Dėl civilinės atsakomybės taikymo sąlygų... 7. Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo savininkų pareigos atlyginti turtinę... 8. Dėl neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos... 9. CK 4.82 straipsnio, 4.86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta name esančių... 10. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog atsakovai neįvykdė... 11. Dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos... 12. Žalos pobūdžiui įvardinti ir jos dydžiui užfiksuoti ieškovė remiasi į... 13. Kartu pabrėžtina, jog įvardindama sumą be PVM ieškovė ją nurodė... 14. Dėl priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos... 15. Tiek į bylą pateikti duomenys apie namo stogo būklę, tiek ir faktinių... 16. Kaip nepagrįstas atmestinas atsakovų argumentas, jog už žalos atsiradimą... 17. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovė įvykdė... 18. Dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartyje civilinėje... 20. Ginčydami savo kaltę atsakovai akcentavo, jog jie ėmėsi veiksmų, sprendė... 21. Kartu sutiktina su atsakovų pozicija, jog ir pačios atsakovės veiksmai iki... 22. Dėl civilinės prievolės pobūdžio... 23. Ieškovė žalos atlyginimą iš atsakovų prašo priteisti solidariai. Kaip... 24. Dėl ieškinio senaties instituto taikymo... 25. Reikalavimui dėl žalos atlyginimo priteisimo, vadovaujantis CK 1.128... 26. Dėl reikalavimo priteisti procesines palūkanas... 27. Iš dalies patenkinus byloje pareikštą reikalavimą dėl žalos atlyginimo... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 29. Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų... 30. Duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikė ir atsakovai.... 31. Kartu spręstina, jog kiekvienam iš atsakovų priteistina atstovavimo... 32. Teismo patirtos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu,... 33. Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas... 34. Atnaujinti terminą ieškiniui pareikšti.... 35. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Priteisti ieškovei R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovų V. K.,... 37. Likusią reikalavimo dėl žalos atlyginimo priteisimo dalį atmesti.... 38. Priteisti ieškovei R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovų:... 39. V. K., a.k. (duomenys neskelbtini) 71,47 Eur (septyniasdešimt vieno euro 47... 40. V. V., a.k. (duomenys neskelbtini) 69,39 Eur (šešiasdešimt devynių eurų 39... 41. R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 89,97 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų... 42. G. J., a.k. (duomenys neskelbtini) 118,09 Eur (šimto aštuoniolikos eurų 9... 43. M. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 126,46 Eur (šimto dvidešimt šešių eurų... 44. B. N., a.k. (duomenys neskelbtini) 87,75 Eur (aštuoniasdešimt septynių eurų... 45. T. R., a.k. (duomenys neskelbtini) 151,75 Eur (šimto penkiasdešimt vieno euro... 46. Priteisti atsakovei N. Š., a.k. (duomenys neskelbtini) iš ieškovės R. P.,... 47. Priteisti valstybei iš ieškovės R. P., a.k. (duomenys neskelbtini) 8,80 Eur... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...