Byla 2S-737-460/2010
Dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutarties, kuria skundas grąžintas pareiškėjui

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Kazimiero Stirbio atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutarties, kuria skundas grąžintas pareiškėjui ir

Nustatė

22009-12-07 pareiškėjas K. Stirbys kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą su skundu, kuriuo prašė: 1) panaikinti patvarkymą dėl areštuotų gyvūnų pardavimo realizacijai; 2) iškelti A. Tamašauskienei baudžiamąją bylą už savavaldžiavimą, didžiulės vertės turto realizavimą; 3) iškelti baudžiamąją bylą A. Tamašauskienei už jo verslo sunaikinimą be pagrindo; 4) įpareigoti kuo skubiau A. Tamašauskienę jam pristatyti vieną karvę; 5) priteisti jam iš A. Tamašauskienės, Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos žalos atlyginimo.

32009-12-09 nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismas nustatė pareiškėjui iki 2009-12-22 pašalinti nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus. 2009-12-24 nutartimi pratęsė terminą trūkumams pašalinti iki 2010-01-11. Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-01-22 nutartimi pareiškėjo skundą laikė nepaduotu ir jį grąžino pareiškėjui, nes per teismo nustatytą terminą pareiškimo trūkumai nebuvo pašalinti.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas K. Stirbys prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-01-22 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog antstolė A. Tamašauskienė jam pateikė neįskaitomą akto kopiją, su juo nebendrauja nei pati nei jos padėjėjai.

5Atskirasis skundas netenkintinas.

6Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio

71 dalis). Tačiau teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo tam tikrų įstatyme nurodytų procesinių aplinkybių, kurios pagal teisinius padarinius skirstomos į teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamas šios teisės įgyvendinimo sąlygas. Skundo dėl antstolių veiksmų turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 443 straipsnio 2 dalyje, 510, 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys (pareiškimas) neatitinka įstatymo reikalavimų, ieškinio (pareiškimo) trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.).

8Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2009-12-09 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Nurodė, jog pateiktas procesinis dokumentas savo forma ir turiniu neatitinka jam keliamų reikalavimų: nenurodyta antstolio buveinė, kodas, kredito įstaigos rekvizitai; pridedamos kopijos yra nukopijuotos ant kitos skundo pusės, o ne atskiruose lapuose, be to kopijos neryškios, jų neįmanoma įskaityti. Pareiškėjas prašo iškelti antstolei baudžiamąją bylą, tačiau ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimai nėra teismo kompetencija. Skunde minimi skolinti pinigai, tačiau nepateikiama skolinimosi faktą įrodančių dokumentų, taip pat nepridedami įrodymai, kad antstolio veiksmai vykdant sprendimą, būtų neteisėti, pateiktas skundas nemotyvuotas.

9Pareiškėjas (ieškovas), kreipdamasis į teismą, turi įrodyti, kad jis turi subjektinę teisę, kurią pažeidžia, kėsinasi pažeisti ar ginčija atsakovas ir nurodyti šiam materialųjį reikalavimą. Nekonkretaus ieškinio (pareiškimo) dalyko suformulavimas apsunkina teismą byloje nustatant įrodinėjimo dalyką. Taip pat CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad procesiniame dokumente turi būti nurodytos aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Dėl šių priežasčių K. Stirbys buvo įpareigotas pašalinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2009-12-09 nutartyje nurodytus trūkumus. Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Remiantis šia įstatymo nuostata konstatuotina, kad K. Stirbys turėjo laiku pašalinti teismo nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti trūkumai trukdo iškelti civilinę bylą įstatymo nustatyta tvarka.

10Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė skundą nepaduotu ir jį 2010-01-22 nutartimi grąžino (CPK 115 str. 3 d., 138 str.). Tačiau tokia teismo nutartis neužkerta galimybės pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka bei laikantis įstatymų reikalavimų (CPK 5 str. 1 d.). Pareiškėjas informuotinas, kad neturėdamas galimybių pagal įstatymo reikalavimus parengti ieškinio (pareiškimo), jis turi teisę pavesti ieškinio (pareiškimo) parengimą advokatui arba esant įstatyme numatytoms sąlygoms kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo į Klaipėdos valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

11Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 – 339 straipsniais,

Nutarė

12Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai