Byla 2A-589-173/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Gintauto Koriagino ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant atsakovo UAB „Aveplast“ atstovams Viliui Eidukevičiui, advokatui Ramūnui Širviui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės O. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui UAB „Aveplast“ dėl darbo užmokesčio, išlaidų už kurą priteisimo, pravaikštų pripažinimo neteisėtomis ir atsakovo UAB „Aveplast“ priešieškinį ieškovei O. S. dėl turto grąžinimo,

Nustatė

3ieškovė O. S. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Aveplast“ 906,84 Lt už kurą, panaudotą važiuojant darbo reikalais; priteisti darbo užmokestį už gegužės, birželio mėnesius; pripažinti, kad jai neteisėtai buvo žymimos pravaikštos ir už jas priteisti darbo užmokestį bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.l, b.1.2-4). Nurodo, kad ji su atsakovu 2008 m. kovo 26 d. sudarė darbo sutartį, pagal kurią 2008 m. kovo 27 d.pas atsakovą pradėjo dirbti vadybininke. Nustatytas trijų mėnesių išbandymo laikotarpis.

42008 m. vasario 28 d. UAB „Aveplast" direktoriaus įsakymu nustatyta, kad darbuotojai turi susipažinti su pardavimų planu, pardavimų skyriaus ir padalinio užduotimis, darbuotojų darbo užduočių atlikimo įvertinimo nuostatomis, su kuriais ieškovė 2008 m. kovo 27 d. supažindinta.

52008 m. balandžio 1 d. šalys sudarė automobilio nuomos sutartį. Pagal minėtus nuostatus, kuriuose ieškovei buvo nustatytas 453,42 Lt/mėn kuro limitas, tačiau už 2008 m. balandžio ir gegužės mėnesius pinigai už kurą nesumokėti. Ieškovė teigia, jog prašomai priteisti 906,84 Lt išlaidų už kurą, buvo įgyti už ieškovės asmenines lėšas ir darbdaviui pristatyti, pildant kelionės lapus. Ieškovė taip pat nurodė, jog darbdavys klaidingai pildė darbo laiko apskaitos žiniaraščius 2008 metų gegužės-lapkričio mėnesiais (2008 metų gegužės mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio atitaisyme pravaikštomis pažymėtos 2008 m. gegužės 12-16; 28-19 dienos; 2008 m. birželio mėnesio 27 diena bei dienos nuo 2008 m. liepos 8 d.), nors šias dienas ieškovė dirbo. Kadangi minimomis dienomis ieškovei nebuvo suteiktos normalios darbo sąlygos (liepta dirbti virtuvėje ir kitose darbui nepritaikytose vietose), ieškovė prašė už priverstinės pravaikštos laiką priteisti vidutinį darbo užmokestį.

6Priešieškiniu atsakovas UAB „Aveplast" prašė priteisi iš ieškovės mobilaus ryšio telefoną „Nokia 6080" su jam priskirta SIM kortele Nr. 865091738, 449 Lt vertės ir nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo N200", serijos Nr. L3F2936, 2033,05 Lt vertės (t.l, b.l. 22-23).

7Ieškovė darbdaviui nepateikė kuro įsigijimą ir sunaudojimą patvirtinančių dokumentų, nepristatė užpildytų kelionės lapų.Be šių dokumentų UAB Aveplast“ negalėjo apmokėti ieškovei kuro įsigijimo sąnaudų. Už automobilio nuomą ieškovei buvo sumokėta 2008 m. balandžio mėn., o už gegužės mėn. automobilio nuomą sumokėta nebuvo, kadangi ieškovė gegužės mėn. automobiliu nesinaudojo. Birželio mėn. ieškovė darbe nebuvo, o nuo liepos mėn. automobilio nuomos sutartis nutraukta.

8Ieškovės teiginiai, kad darbdavys klaidingai pildė darbo laiko apskaitos žiniaraščius neatitinka tikrovės. Valstybinės darbo inspekcija nustatė, kad ieškovė į darbą neateina.

9Ieškovė teigia, jo ji kreipėsi į atsakovą, prašydama sudaryti darbo ginčų komisiją. Iš tiesų, ieškovė savo prašymą pateikė Vilniaus padalinio administratorei, kuri šį prašymą faksu išsiuntė į Kauno biurą, tačiau faksas nebuvo gautas. Po kurio laiko ieškovė reikalavo tam tikrų dokumentų, tame tarpe ir atsakymo dėl ginčų komisijos sudarymo. Jai buvo paaiškinta, jog jos prašymas adresato nepasiekė, todėl buvo paprašyta atsiųsti prašymą dėl darbo ginčų komisijos sudarymo, tačiau ieškovė to nepadarė.

10Ieškovė pasisavino atsakovui priklausantį nešiojamąjį kompiuterį LENOVO N200, kurio vertė 2033, 05 Lt, telefoną NOKIA 6080 su jam priskirta SIM kortele, kurių vertė 449 Lt. Ieškovei šie daiktą buvo išduoti darbo pareigoms atlikti.

11Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino. Priteisė atsakovui iš ieškovės nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo N200", serijos Nr. L3F2936, kurio vertė 2033,05 Lt ir mobilaus ryšio telefoną „Nokia 6080", IMEI: 355505013603603872, kurio vertė 449 Lt, o nesant daiktų nusprendė išieškoti jų vertę pinigais. Nustatė, jog ieškovė buvo supažindinta su atsakovo direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 02-28/03/08, kurio 2 p. numatyta, kad visi įmonės darbuotojai iki mėnesio 5 dienos turi pateikti buhalterijai pilnai ir teisingai užpildytus automobilių kelionės lapus (t.l b.1.31-32). Kadangi byloje nebuvo duomenų, kad kelionės lapai ir dokumentai apie kuro sąnaudas atsakovo įmonei buvo pateikti, teismas atmetė ieškinio dalį dėl išlaidų už kurą priteisimo. Kitą ieškinio dalį atmetė, nes ieškovė nepateikė duomenų ieškovė nepateikė duomenų, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščiai užpildyti neteisingai bei, kad ieškovė buvo darbe ir atliko konkrečias užduotis darbdavio naudai ir interesais (t.l, b.1.71-78). Įvertinęs liudytojų A. B. ir R. Č. parodymus apie atsakovo perduotas ieškovei darbo priemones, ir neesant įrodymų, jog jos buvo atsakovui grąžintos, teismas patenkino priešieškinį. Priteistų daiktų vertę teismas nustatė pagal pastarųjų įsigijimo vertę (t.l b. 1.58).

12Apeliaciniu skundu ieškovė prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti. Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl mobiliojo telefono ir nešiojamo kompiuterio pasisavinimo. Neįvertinta, jog liudytojai A. B. ir R. Č. yra atsakovo įmonės darbuotojai, turintys tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi. Rašytinių įrodymų, jog minimi daiktai buvo apeliantei perduoti ir vėliau negrąžinti nėra. Šiuos daiktus apeliantė naudojo kaip darbo priemones, todėl jos buvo paliktos darbo vietoje, kurioje vėliau naudotos kitos priemonės (pvz. stacionarus kompiuteris). Neatsižvelgta į ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2009 m. rugsėjo 21 d. nutraukė ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 13-1-03821-08 dėl įtarimo padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 str. 1 d., dėl ginčo daiktų pasisavinimo, nes nesurinko pakankamai duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių ieškovės kaltę.

13Darbo bylą išnagrinėjus ieškovei nedalyvaujant, apylinkės teismas neišreikalavo iš atsakovo įmonės darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir kitų dokumentų, turinčių reikšmės teisingam ginčo išsprendimui (pvz. nenustatė ir neiškvietė galimų liudytojų (atsakovo įmonės klientų), kurie būtų patvirtinę, jog ieškovė nebuvo padariusi pravaikštų. Patenkinęs priešieškinį, pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai nustatė priteistų daiktų vertę, kurią grindė jų įsigijimo dokumentais bei neišreikalavimo minimų daiktų buhalterinės vertės (nusidėvėjimo) duomenų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo sprendimo nekeisti. Atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teisme atsakovas paaiškino, kad 2008 m. kovo 26 d. su ieškove sudarė darbo sutartį Nr. 688, kurios pagrindu ieškovė tapo atsakovo darbuotoja pardavimų vadybininkės pareigose. Kadangi pardavimų vadybininkams darbo tikslais bendrovė patikėdavo savo turtą, t.y. aprūpindavo jų darbo vietą kompiuteriu su programine įranga bei mobiliuoju telefonu, tokios pačios sąlygos buvo sudarytos ir ieškovei. Ieškovės pareigos buvo susijusios su minėtos įrangos naudojimu, atsakovo iniciatyva darbo sutarties 7 punkte buvo įtraukta sąlyga, numatanti, kad ieškovė pilnai atsako už jai patikėtas materialines vertybes, taip pat su ieškove buvo sudaryta „Tipinė visiškos individualios materialinės atsakomybės sutartis". Darbo priemonės buvo patikėtos ieškovei, išimtinai darbo funkcijų vykdymui, tačiau ieškovė ne tik, kad darbo funkcijų nevykdė, bet ir neteisėtai užvaldė atsakovui priklausantį turtą. Ieškovė nurodo, kad teismo posėdžio metu turėtų dėl to svarių įrodymų, tačiau nei į vieną iš teismo posėdžių ji neatvyko (pirmosios instancijos teisme iš viso vyko 6 posėdžiai, byla buvo nagrinėjama beveik metus laiko), nors apie posėdžių vietą ir laiką buvo tinkamai informuota.

15Apeliantė teigia, kad teismas buvo šališkas, nepriėmė tam tikrų įrodymų, neįleidinėjo į posėdį ieškovės, nes ji buvo su mažu vaiku, nederino su ieškove posėdžio laiko, o nutarime parašė, kad neįmanoma jai įteikti procesinių dokumentų, nors jie buvo įteikti pašte. Šios ieškovės išdėstytos aplinkybės yra melagingos, kadangi, ieškovė nebuvo nei viename teismo posėdyje, neteikė teismui jokių įrodymų posėdžio metu, todėl nesuprantama, kaip teismas galėjo tuos įrodymus „priimti“ arba „nepriimti“. Ieškovė niekada nebuvo atvykusi į teismo posėdį nei viena, nei su mažu vaiku. Be to, O. S. šioje byloje yra ieškovė, taigi, proceso iniciatorė, todėl ji turėjo teisę pasinaudoti alternatyvaus teismingumo galimybe, numatyta CPK 30 straipsniu ir ieškinį pareikšti pagal įmonės filialo buveinę, kuri yra Vilniuje, o duomenų apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą byloje nepateikta.

16Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. 2008 m. kovo 26 d. ieškovė O. S. ir atsakovas UAB Aveplast“(darbdavys) sudarė neterminuotą darbo sutartį. Ieškovė priimta dirbti pardavimų vaidybininke. Nustatytas trijų mėnesių bandomasis laikotarpis(b. l. 6-7, t.1).

172008 m. balandžio 1 d. šalys sudarė automobilio nuomos sutartį(b. l. 8-9, t.1). Šio sutarties pagrindu ieškovė O. S. automobilį FORD TRANSIT išnuomavo atsakovui. Ieškovė šiuo automobiliu naudojosi atlikdama darbines pareigas. UAB „Aveplast“ direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu „ Dėl firmos darbuotojų naudojamų lengvųjų automobilių kuro naudojimo“ Nr. 02-28/03/08 nustatyta, kad įmonės automobilius darbuotojai naudoja tik tarnybiniais tikslais. Darbuotojai iki kiekvieno mėnesio 5 dienos įmonės buhalterijai perduoda pilnai ir teisingai užpildytus eksploatuojamų automobilių kelionės lapus(b. l. 3-33, t.1). Ieškovė nurodžiusi, kad 2008 m. balandžio ir gegužės mėnesiais jai nebuvo sumokėta už kurą, t.y. 906, 84 Lt. Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, kad atsakovui pateikė įrodymus, patvirtinančius kuro įsigijimą, todėl ieškinys šioje dalyje pagrįstai netenkintas.

18Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra įrodymų, kad atsakovas ieškovei būrų išdavęs kelionės lapus. Taip pat nenustatyta, kokia tvarka kelionės lapai buvo išduodami.

19Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose įrašyta, kad ieškovė O. S. 2008 m. gegužės 12-16 dienomis, gegužės 28-29 dienomis, birželio 27 d.be svarbios priežasties neatvyko į darbą. 2008m. liepos mėnesį nuo 8 dienos fiksuotos pravaikštos. 2008 m. rugpjūčio-lapkričio mėnesiais žymėtos pravaikštos.Ieškovė teigusi, kad į darbą atvykdavo, atlikdavo jai pavestas užduotis. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius pagal ieškovės O. S. skundą buvo atlikęs patikrinimą pas atsakovą UAB „Aveplast“. Patikrinimo metu nustatyta, kad ieškovė m. gegužės mėnesį dirbo dienas, septynias dienas į darbą neatvyko be svarbios priežasties. 2008 m. birželio mėn. faktiškai dirbto laiko nenustatyta: 18 dienų nedarbingumas dėl ligos, 2 dienas neatvyko į darbą be svarbios priežasties 2008 m. liepos mėn. 18 dienų neatvyko į darbą be svarbios priežasties. 2008 m. rugpjūčio mėn. dvidešimt dienų, o rugsėjo mėn. dvidešimt dvi dienas be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą. Ieškovė neįrodžiusi, kad aukščiau išvardintomis dienomis buvo darbe.

20Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės ieškinį atmetė.

21Pirmosios instancijos teismas tenkino atsakovo priešieškinį ir priteisė iš ieškovės kompiuterį LENOVO N200, kurio vertė 2033,05 Lt, mobilaus ryšio telefoną NOKIA 6080, kurio vertė 449 Lt, nesant šių daiktų, išieškoti jų vertę pinigais.

22Ieškovei kompiuteris ir telefonas perduoti jai naudotis darbe. Ieškovė atsakovui šių daiktų negrąžino, todėl jai atsiranda pareiga atlyginti žalą darbo kodekso 255 straipsnio pagrindu.

23Ieškovė neneigia, kad darbinėms pareigoms atlikti iš atsakovo gavusi kompiuterį ir mobilaus ryšio telefoną. Nurodanti, kad ji šiuos daiktus palikusi ant stalo darbo vietoje, todėl neprivalanti atlyginti žalą. Taip pat nurodanti, kad teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo darbuotojų parodymais.

24Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad ieškovė atsakovui negrąžino kompiuterio ir mobilaus telefono, vadovavosi atsakovo darbuotojų A. B. ir R. Č. parodymais, neprieštarauja CPK 177 straipsniui. Įrodymai civilinėje byloje-bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra.

25Iš atsakovo UAB „Aveplast“ pažymos matyti, kad kompiuterio LENOVO N200likutinė vertė 2008 m. gegužės 28 d. buvo 1902, 10 Lt, mobilusis telefonas NOKIA 6080 2008 m. birželio mėn. buvo nurašytas į sąnaudas, jo likutinės vertės nustatyti neįmanoma(b. l. 61, t.2). Mobilusis telefonas buvo įsigytas 2007 m. rugsėjo 18 d. ir jo kaina buvo 449 Lt(b. l. 59, t.2).

26Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas tiek kompiuterį, tiek mobilųjį telefoną įsigijo 2007 m. rugsėjo ir lapkričio mėn., ieškovei jie išduoti 2008 m. kovo mėn., t.y. pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į minėtų daiktų likutinę vertę. Šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, t.y. nustatoma, kad priteisto kompiuterio vertė buvo 1902, 10 Lt, o dėl mobilaus telefono priteisimo ieškinys atmetamas, kadangi ieškovas neįrodė, kad telefono likutinės vertės.

27Atsakovas UAB „Aveplast“ turėjo 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti(b. l. 50, t.2). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėje byloje priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą(paslaugas)maksimalaus dydžio, 1815 Lt suma mažinama iki 815 Lt.

28Priteistas 75 Lt žyminis mokestis mažinamas iki 66 Lt(CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31 apeliacinį skundą tenkinti dalinai. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą.

32Iš ieškovės O. S. atsakovui UAB „Aveplast“ priteisto kompiuterio LENOVO N200 vertę nuo 2033, 05 Lt sumažinti iki 1902, 10 Lt.

33Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovės O. S. ieškovui UAB „Aveplast“ priteistas telefonas NOKIA 6080, kurio vertė 449 Lt, o jam nesant iš O. S. išieškant jo vertę pinigais, ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

34Atsakovui UAB „Aveplast“ iš ieškovės O. S. priteistą 75 Lt žyminį mokestį sumažinti iki 66 Lt.

35Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ieškovė O. S. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 4. 2008 m. vasario 28 d. UAB „Aveplast" direktoriaus įsakymu nustatyta,... 5. 2008 m. balandžio 1 d. šalys sudarė automobilio nuomos sutartį. Pagal... 6. Priešieškiniu atsakovas UAB „Aveplast" prašė priteisi iš ieškovės... 7. Ieškovė darbdaviui nepateikė kuro įsigijimą ir sunaudojimą... 8. Ieškovės teiginiai, kad darbdavys klaidingai pildė darbo laiko apskaitos... 9. Ieškovė teigia, jo ji kreipėsi į atsakovą, prašydama sudaryti darbo... 10. Ieškovė pasisavino atsakovui priklausantį nešiojamąjį kompiuterį LENOVO... 11. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują... 13. Darbo bylą išnagrinėjus ieškovei nedalyvaujant, apylinkės teismas... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo sprendimo nekeisti.... 15. Apeliantė teigia, kad teismas buvo šališkas, nepriėmė tam tikrų... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. 2008 m. kovo 26 d. ieškovė O. S. ir... 17. 2008 m. balandžio 1 d. šalys sudarė automobilio nuomos sutartį(b. l. 8-9,... 18. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra įrodymų, kad atsakovas... 19. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose įrašyta, kad ieškovė O. S. 2008 m.... 20. Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 21. Pirmosios instancijos teismas tenkino atsakovo priešieškinį ir priteisė iš... 22. Ieškovei kompiuteris ir telefonas perduoti jai naudotis darbe. Ieškovė... 23. Ieškovė neneigia, kad darbinėms pareigoms atlikti iš atsakovo gavusi... 24. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad ieškovė atsakovui... 25. Iš atsakovo UAB „Aveplast“ pažymos matyti, kad kompiuterio LENOVO... 26. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas tiek... 27. Atsakovas UAB „Aveplast“ turėjo 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai... 28. Priteistas 75 Lt žyminis mokestis mažinamas iki 66 Lt(CPK 80 straipsnio 1... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3... 31. apeliacinį skundą tenkinti dalinai. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo... 32. Iš ieškovės O. S. atsakovui UAB „Aveplast“ priteisto kompiuterio LENOVO... 33. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovės O. S. ieškovui UAB... 34. Atsakovui UAB „Aveplast“ iš ieškovės O. S. priteistą 75 Lt žyminį... 35. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....