Byla N2-7894-323/2012
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovei L. S., jos atstovei advokatei Liucijai Bagačiovienei, atsakovui A. P., išvadą byloje teikiančios institucijos atstovei A. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovui A. P. dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo nustatyti, kad atsakovas yra nepilnamečio M. S., gim. ( - ) tėvas, nustatyti M. S., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko M. S., gim. ( - ) išlaikymui po 400,00 Lt periodinių išmokų, mokamų kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės, priteisti iš atsakovo 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2007 m. birželio mėn. gyveno su atsakovu. Paaiškino, kad atsakovas žinojo, kad ieškovė laukiasi kūdikio, tačiau laikotarpiu nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. atliko laisvės atėmimo bausmę, todėl atsakovo nebuvo gimus jų sūnui M. S., gim. ( - ) ir jis neturėjo galimybių pripažinti tėvystės administracine tvarka (b. l. 2-4).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad sutinka, jog yra nepilnamečio vaiko M. S., gim. ( - ) tėvas, sutinka, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Taip pat nurodė, kad nesutinka, kad būtų priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės bei 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas. Paaiškino, kad negauna jokių pajamų ir neturi jokio turto, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl neturi jokių objektyvių galimybių išlaikyti savo nepilnametį sūnų (b.l. 23).

4Teismo posėdžio metu ieškovė prašo teismo ieškinį patenkinti. Nurodė, kad atsakovas visą laiką pripažino tėvystę į M. S., tačiau nuo pat vaiko gimimo buvo laisvės atėmimo vietoje, todėl neturėjo galimybės pripažinti tėvystės administracine tvarka. Taip pat nurodė, kad atsisako nuo reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo pritesimo, kadangi laikotarpiu nuo 2008-12-19 iki 2010 m. balandžio mėn. atsakovas buvo laisvėje ir išlaikymą vaikui teikė.

5Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2007 m. birželio mėn. gyveno su ieškove, tačiau 2007 m. birželio mėn. pateko į laisvės atėmimo vietą ir, gimus sūnui, neturėjo galimybės pripažinti tėvystės administracine tvarka. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2008-12-19 iki 2010 m. balandžio mėn. buvo išleistas iš laisvės atėmimo įstaigos, gyveno su ieškove ir jų sūnumi, juo rūpinosi ir išlaikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas susituokę nebuvo, tačiau nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2007 m. birželio mėn. artimai bendravo, gyveno kartu (b. l. 2, 60). ( - ) gimė M. S., a.k. ( - ) kurio tėvais gimimo įraše nurodyta motina L. S., a.k. ( - ) tėvas - nenurodytas (b.l. 6).

8Dėl tėvystės nustatymo

9Kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus ir tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d.). Šios teisės užtikrinimą laiduoja CK trečiosios knygos X skyriuje reglamentuojamas vaiko kilmės nustatymo institutas. CK 3.148 straipsnyje išvardyti teisiniai tėvystės nustatymo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje, kaip pagrindas tėvystei nustatyti nurodyti moksliniai įrodymai (ekspertizių išvados dėl giminystės ryšio įrodymo) ir kitos CPK išvardytos įrodinėjimo priemonės. Taigi, pagrindas tėvystei nustatyti yra ne tik moksliniai įrodymai, bet ir kiti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai (CK 3.148 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje atsakovas ieškinį pripažįsta, ginčo byloje dėl M. S. tėvystės nėra, vaiko teisių apsaugos institucija neprieštarauja ieškinio dėl tėvystės nustatymo patenkinimui. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė atleidžiama nuo tolimesnio ieškinio įrodinėjimo (CPK 187 str., 182 str 1 d. 5 p., 268 str. 5 d., CK 3.146 – 3.148 str.) ir teismas laiko įrodyta, kad atsakovas A. P. yra M. S., gim. ( - ) tėvas.

10Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

11Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti nepilnamečio M. S., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ja, vaiko motina. CK 3.169 straipsnio 1 dalis numato, kad kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę bei sutinka, kad nepilnamečio M. S. gyvenamoji vieta būrų nustatyta su vaiko motina, ieškovės prašymas tenkintinas, nepilnamečio M. S., gim. ( - ) gyvenamoji vieta nustatytina su motina ieškove L. S. (CK 3.169 str. 1 d., CPK 268 str. 5 d.).

12Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

13Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. ir detalizuota CK 3.192 str. straipsnyje. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystymuisi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinami poreikiai maistui, aprangai, sveikatai, būstui, saviveiklai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant išlaikymo vaikams dydžio nustatymo klausimą, išlaikymo dydis turėtų būti siejamas su minimalios mėnesinės algos dydžiu. Pažymėtina, kad sunki vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra pagrindas juos visiškai atleisti nuo išlaikymo prievolės, kadangi nepilnametis yra nedarbingas, tėvų teikiamas išlaikymas yra vienintelis jo gyvenimo šaltinis, todėl išlaikymas gali būti priteisiamas ir iš tėvų, kurie gauna minimalias pajamas ar jų neturi.

14Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečio M. S. išlaikymui po 400,00 Lt periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės. Atsakovas neginčija savo pareigos išlaikyti savo nepilnametį sūnų M. S. ir sutinka mokėti išlaikymą po 400,00 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Kadangi ginčo tarp šalių dėl išlaikymo nepilnamečiam M. S. nėra, ieškovės prašymas tenkintinas, iš atsakovo nepilnamečio M. S. išlaikymui priteistina po 400,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, paskiriant ieškovę vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (CK 3.192 str., 3.190 str., CPK 268 str. 5 d.).

15Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė atsisakė reikalavimo dėl 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimo priteisimo (b. l. 61). Atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo 2008-12-19 iki 2010 m. balandžio mėn. atsakovas buvo išleistas iš laisvės atėmimo įstaigos ir gyveno kartu su ieškove ir jų nepilnamečiu sūnumi M. S., vaikui išlaikymą teikė (b. l. 59-60), laikytina, kad atsisakymas nuo reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir vaiko interesams , todėl priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.)

16Bylinėjimosi išlaidos

17Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Nustatyta, kad ieškovė pagal LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 143,00 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, 143,00 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, 144,00 Lt žyminio mokesčio už priteistą išlaikymą periodinėmis išmokomis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 85 str. 3 p., 96 str. 1 d.). Taip pat ieškovė prašė priteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, tačiau jas patvirtinančių įrodymų byloje nepateikta, todėl jos nepriteistinos.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais,

Nutarė

19priimti ieškovės L. S. atsisakymą dėl 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimo priteisimo iš atsakovo A. P. ir bylą šioje dalyje nutraukti.

20Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.

21Nustatyti, kad atsakovas A. P., a. k. ( - ) yra M. S., gim. ( - ) a.k. ( - ) tėvas, o M. S. yra atsakovo A. P. sūnus.

22Nustatyti M. S., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina ieškove L. S., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

23Priteisti iš atsakovo A. P. nepilnamečio sūnaus M. S., a.k. ( - ) išlaikymui po 400,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos 2012-05-07 iki vaiko pilnametystės.

24Paskirti ieškovę L. S., a.k. ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio M. S., a.k. ( - ) išlaikymo lėšas iki jo pilnametystės.

25Priteisti iš atsakovo A. P. 430,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.

26Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriui tėvystės įregistravimui.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo nustatyti, kad... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu sutinka iš dalies.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė prašo teismo ieškinį patenkinti. Nurodė,... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad laikotarpiu... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių ir jų atstovų... 8. Dėl tėvystės nustatymo... 9. Kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia... 10. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 11. Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti nepilnamečio M. S., gim. ( - )... 12. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 13. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos... 14. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečio M. S.... 15. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 14400,00 Lt... 16. Bylinėjimosi išlaidos... 17. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. priimti ieškovės L. S. atsisakymą dėl 14400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimo... 20. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti.... 21. Nustatyti, kad atsakovas A. P., a. k. ( - ) yra M. S., gim. ( - ) a.k. ( - )... 22. Nustatyti M. S., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina ieškove L. S., a.k.... 23. Priteisti iš atsakovo A. P. nepilnamečio sūnaus M. S., a.k. ( - )... 24. Paskirti ieškovę L. S., a.k. ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio M.... 25. Priteisti iš atsakovo A. P. 430,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 26. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...