Byla 2-2291-736/2012
Dėl išlaikymo vaikui priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Rasai Burbienei, dalyvaujant ieškovei L. L., D. V., institucijos duodančios išvadą, Kėdainių rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Daivai Danisevičienei,

2parengiamajame teismo posėdyje, nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui D. V., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo vaikui priteisimo,

Nustatė

3teismui pateikta šalių pasirašyta taikos sutartis. Ieškovė ir atsakovas prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

4Šalių prašymas tenkintinas, taikos sutartis, sudaryta tarp šalių 2012 10 08 rašytine forma dėl išlaikymo priteisimo, kaip neprieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžianti nepilnamečio vaiko interesų, tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., CPK 293 str. 5 p.).

5Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

6Remiantis CPK 85 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d., valstybei iš atsakovo išieškotinas 36,00 Lt žyminis mokestis už išlaikymą vaikui.

7Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

8patvirtinti šalių, ieškovės L. L., a/k ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo D. V., a/k ( - ) gyv. ( - ), sudarytą rašytinę taikos sutartį:

9Mes, ieškovė L. L., a/k ( - ) gyvenanti ( - ), toliau vadinama „Ieškove" ir atsakovas D. V., a/k ( - ) gyvenantis ( - ), toliau vadinamas „ Atsakovu", susitarėme Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2291-736/2012 dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ginčą išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis: 1. Atsakovas sutinka su Ieškovės pateiktu jam reikalavimu dėl vaiko išlaikymo ir įsipareigoja mokėti dukters E. V., gimusios 2012 m. ( - ), ( a/k ( - ) išlaikymui 400.00 (keturių šimtų) litų dydžio kas mėnesį mokamą periodinę išmoką nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. iki vaiko pilnametystės. Atsakovas sutinka, kad dukters E. V. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkytų Ieškovė, o išlaikymui skirtos lėšos bus indeksuotos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. 2. Ieškove ir Atsakovas susitaria, kad Atsakovas mokės periodinę išmoką kiekvieną mėnesį iki 28 dienos. 3. Atsakovas dukters E. V. išlaikymui skirtas lėšas įsipareigoja mokėti į L. L. vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ) DNB banke. 4. Šalys nereikalauja viena iš kitos atlyginti turėtų bylinėjimosi išlaidų. 5. Atsakovas įsipareigoja sumokėti pašto išlaidas valstybei. 6. Atsakovas prašo atleisti jį nuo 75 proc. žyminio mokesčio mokėjimo. 7. Ieškovė ir Atsakovas prašo teismo patvirtinti šią tarp jų sudarytą Taikos sutartį ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 d., civilinę bylą nutraukti. 8. Ieškovė ir Atsakovas pareiškia, kad jiems yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str. 2 d. (teismui patvirtinus laikos sutartį ir bylą nutraukus, pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių neleidžiama). 9. Atsakovui laiku neįvykdžius šioje Taikos sutartyje numatytų sąlygų, Ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio Taikos sutarties įvykdymo. 10. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka Ieškovei bei Atsakovui.

10Išieškoti iš atsakovo D. V. 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Paaiškinti, kad duomenis apie sumokėtą žyminį mokestį turi būti pateikti Kėdainių rajono apylinkės teismo raštinei.

11Civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui D. V., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo vaikui priteisimo, nutraukti.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą Kėdainių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai