Byla 2SA-188-392/2007
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų: Romualdos Janovičienės, Almos Urbanavičienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. K. , V. K. , A. A. , A. G. , A. T. , S. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus r. apylinkės teismo 2007 m. spalio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. V. , F. S. , Vilniaus apygardos teismo VMI, dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Vilniaus r. apylinkės teismo 2007-02-28 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-676-494/2007 tenkintas A. S. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. S. (a.k. ( - ) po savo motinos I. S. (a.k. ( - ) mirusios 2001-03-20, mirties priėmė palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

5Pareiškėjai A.K., V. K. , A. A. , A. G. , A. T. , S. J. 2007-10-03 pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-676-494/2007. Prašyme nurodė, jog Vilniaus r. apylinkės teismo 2007-02-28 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-676-494/2007 nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, nes A. S. įgijo reikalavimo teisę ginčyti 2005-05-17 žemės nuosavybės teisių perleidimo sutartis, kurios buvo sudarytos I. S. . Pareiškėjai prašė priimtą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – A. S. pareiškimo netenkinti.

6Vilniaus r. apylinkės teismo 2007-10-12 nutartimi paskirtas terminas minėto prašymo trūkumams šalinti, patikslinant prašymo padavimo pagrindą, nurodant konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs asmenų į procesą, pateikiant įrodymus, jog sprendimas pažeidė jų teises.

7Pareiškėjai patikslino prašymą ir nurodė, jog teismo sprendimas pažeidžia pareiškėjų turtinę teisę atkurti nuosavybės teises į 2,3880 ha žemės, esančios Liudvinavo kaime, Vilniuje, kurias I. S. jiems perleido.

8Vilniaus r. apylinkės teismo 2007-10-29 nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo. Nutartyje nurodoma, jog pareiškėjai nenurodė konkrečios teisės ar įstatymo saugomo intereso, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs asmenų į procesą, nepateikė visų įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių asmenų dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jų teisių ar interesų pažeidimą. Teismas nurodė, jog įvertinęs pareiškėjų išvardytas aplinkybes bei pateiktus dokumentus, neturi pagrindo daryti išvados, kad 2007-02-28 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendime yra pasisakyta dėl neįtrauktų į bylą asmenų (pareiškėjų) teisių ir pareigų, nes pareiškėjai nėra ir nebuvo mirusiosios I. S. įpėdiniais ir negali pretenduoti į I. S. palikimą dėl kurio ir buvo priimtas 2007-02-28 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas. Pažymėjo, kad asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, gali inicijuoti proceso atnaujinimą tik esant jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimui (LR CPK komentaras 365 str.- 456 psl.). Pareiškėjų argumentai, kad A. S. palikimo atsiradimo momentu neturėjo noro priimti palikimą, t.y. perimti mirusio asmens teises ir pareigas, yra nepagrįsti. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2007-02-28 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka, o Vilniaus apygardos teismas išsamiai išnagrinėjęs gautą skundą 2007-05-31 nutartimi priimtą sprendimą paliko nepakeistu. Be to Vilniaus apygardos teismas 2007-05-31 nutartyje pažymėjo, jog teismui nustatant juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą, nėra būtina išsiaiškinti visą palikėjo turėtą turtą, nes pagal LR CK 587 str. (įst.red. iki 2001-07-01) nuostatas palikimo iš dalies ar su sąlyga priimti negalima. Nustačius, jog asmuo priėmė palikimą, laikoma, kad jis palikimą priėmė visumoje, t.y. paveldėjo visą turtą. Teismui nustatyti visą paveldimo turto masę nėra būtina, nes šis turtas bus nustatytas išduodant paveldėjimo teisės liudijimą. Pažymėjo, kad pareiškėjų teisių į sutartimis perleistą turtą gynimo klausimas yra kitų civilinių bylų nagrinėjimo dalykas. Nurodė, jog iš pareiškime nurodytų aplinkybių matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą dėl sudarytų nuosavybės teisių perleidimo sutarčių panaikinimo, todėl tik išnagrinėjus šią byla bus aiškios pareiškėjų teisės pagal sudarytus sandorius atkurti nuosavybės teises į žemę. Tuo tarpu šios pareiškėjų teisės nesusijusios su išnagrinėta civiline byla Nr. 2-676-494/2007 dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo.

9Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo, jog teismo nutartis yra nepagrįsta, prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodo aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas dėl proceso atnaujinimo bei teigia, jog teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 str. 1 d. reikalavimus, jog teismas spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą tik patikrina ar prašymas atitinka kodekso 369 str. nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Šiuo atveju akivaizdu, jog prašymas atitinka įstatymo reikalavimus ir yra apmokėtas žyminiu mokesčiu. Todėl teismas privalėjo priimti prašymą ir atlikti veiksmus numatytus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 str. 2 d., t.y. išsiųsti prašymo nuorašus šalims ir tretiesiems asmenims bei paskirti prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Skunde nurodo, jog ir pagal įstatymo prasmę ir pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti iš esmės nagrinėjamas teismo posėdyje.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1, 2 dalys).

12Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pirmos instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 str. 1 d. reikalavimus ir vietoj to, kad išspręsti prašymo formos ir turinio atitikimo įstatymui klausimą, nutartimi faktiškai pasisakė dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo. Nutartyje nurodyta, jog pareiškėjai nenurodė konkrečios teisės ar įstatymo saugomo intereso, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs asmenų į procesą, tačiau pareiškėjai šį interesą nurodė patikslintame prašyme (b.l. 90). Nutartyje nurodyta, jog pareiškėjai nepateikė visų įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių jų prašymo aplinkybes, tačiau su pirminiu prašymu pateikti įrodymai (b.l.75-80), kurie, pareiškėjų nuomone, pagrindžia jų prašymą. Vertinti ar šie įrodymai yra pakankami teismas turi teisę tik išsprendęs prašymo priėmimo klausimą. Šiuo atveju, teismas iš esmės pasisakė dėl įrodymų nepakankamumo neišsprendęs prašymo priėmimo klausimo ir aiškiai pasisakė, jog neturi pagrindo daryti išvados, kad pareiškimas yra pagrįstas. Pagal įstatymo raidę, teismas, spręsdamas klausimą dėl prašymo dėl proceso atnaujinimo byloje priėmimo, patikrina, ar prašymas paduotas įstatyme nustatytu terminu, ar jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, tačiau neatlieka išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės. Tai atliekama sprendžiant patį proceso atnaujinimo klausimą teismo posėdyje (LR CPK 370 str. 3 d.) . Ginčijamu atveju byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, o tai laikytina esminiu procesinių teisės normų pažeidimu, todėl ginčijama nutartis naikintina.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1d. 3 p., 339 str. kolegija

Nutarė

14Vilniaus r. apylinkės teismo 2007-10-29 nutartį panaikinti.

15Perduoti pareiškėjų A. K. , V. K. , A. A. , A. G. , A. T. , S. J. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-676-494/2007 priėmimo klausimą spręsti Vilniaus r. apylinkės teismui iš naujo.

Proceso dalyviai