Byla 2-226-100/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant pareiškėjui A. B., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija ir

Nustatė

3Pareiškėjas A. B. pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kreipėsi tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą į jo motinos O. B., mirusios 1982-11-02, palikimą, kurį sudaro gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiti statiniai, esantys (duomenys neskelbtini) rajone. Po motinos mirties jis valdo, tvarko prižiūri motinos gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą. Jis sutvarkė motinai priklausančio turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Motinai priklausantis gyvenamasis namas ir ūkio pastatas yra jam priklausančiame žemės sklype.

4Suinteresuotas asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, bylą prašė nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra (b.l.14).

5Pareiškėjo A. B. pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Byloje ištirtais įrodymais nustatytos šios aplinkybės:

7Iš mirties liudijimo matyti, kad O. B. mirė 1982-11-10 (b.l.7). Iš gimimo pažymėjimo matyti, kad P. A. B. yra O. B. sūnus, t.y. pirmos eilės įpėdinis (1964m. redakcija CK 573str.1p.). Iš VĮ Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo ir pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį matyti, kad O. B. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) su ūkio pastatu ir kitais statiniais, esantys (duomenys neskelbtini) raj., O. B. nuosavybės teisės į šiuos pastatus įregistruotos 2008-10-23; šie pastatai randasi 1,360 ha žemės sklype priklausančiame A. B., (b.l.5,6,9). Liudytojai E. D. ir P. M. parodė, kad po O. B. mirties jai priklausiusius pastatus, esančius (duomenys neskelbtini) k., pastoviai iki šio laiko prižiūrėjo, tvarkė jos sūnus A. B..

8Lietuvos Respublikos CK 587 str.2d. (1964m. redakcija) nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Ištirtais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais, pareiškėjo paaiškinimu, jo atliktais veiksmais - motinai priklausančio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių įregistravimu, kreipimusi į teismą, nustatyta, kad pareiškėjas po motinos O. B. mirties pradėjo jos paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu, t.y. priėmė palikimą faktiškai pradėdamas O. B. turtą valdyti (1964m. redakcija CK 587 str.2d.). Tai rodo, kad pareiškėjo prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jis po motinos mirties priėmė jos palikimą, nustatymo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK444str.2d.8p., 448str.,

Nutarė

10Pareiškėjo A. B. pareiškimą tenkinti visiškai.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. B., mirusios 1982m. lapkričio 10 d., palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti priėmė jos sūnus A. B., a.k(duomenys neskelbtini) Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Kupiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai