Byla e2-7091-641/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Truckaida“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Europart“ kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovės UAB „Truckaida“ 612,09 Eur skolą, 55,09 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 8,00 Eur žyminį mokestį, 242,00 Eur mokestį už teisines paslaugas. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad atsakovei tiekė prekes, už kurias atsakovė turėjo atsiskaityti sutartyje numatytu terminu. Iki šiol atsakovė pilnai neatsiskaitė su ieškove pagal PVM sąskaitas - faktūras, ir neapmokėtos skolos likutis sudaro 612,09 Eur. Atsakovė buvo ne kartą raginta įvykdyti savo pinigines prievoles, tačiau to nepadarė. Atsakovei laiku neatsiskaitant pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas - faktūras, ieškovė paskaičiavo 55,09 Eur delspinigius. Ieškovė ieškinį grindžia pridėtais rašytiniais dokumentais: sutartimi, 2 PVM sąskaitomis faktūromis. Ieškinys tenkinamas visiškai.

42.

5Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 424 straipsnio 1 dalyje numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovės prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

63.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2010 m. balandžio 21 d. pasirašė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atsakovei sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka parduoti ir pateikti jos užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo priimti iš pardavėjo visas užsakyme pateiktas ir pirkėjui pristatytas prekes bei už jas atsiskaityti su pardavėju per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, o esant mokėjimo terminų pradelsimui – sumokėti sutartas netesybas (0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos) (Sutarties 6.1, 8.1 punktai). Ieškovė už atsakovei pateiktas prekes išrašė šias PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. rugsėjo 13 d. NL069393541 – 569,99 Eur sumai, 2018 m. spalio 2 d. NL069395880 – 42,10 Eur sumai, kurių, kaip nurodo ieškovė, atsakovė neapmokėjo ir liko skolinga ieškovei 612,09 Eur.

84.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

105.

11Ieškovė sutartį vykdė tinkamai - perdavė atsakovei jos perkamas prekes ir išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurios buvo atsakovės pasirašytos. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras su ieškove, nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis), atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad atsakovė pažeidė prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 4 dalis, 6.260 straipsnio 1 dalis),todėl ieškovės ieškinys tenkinamas visiškai - iš atsakovės ieškovės naudai priteistini 612,09 Eur skola ir 55,09 Eur delspinigiai.

126.

13Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.261 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiuo konkrečiu atveju Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodoma, kad jis taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Pavėluotu mokėjimu yra laikomas mokėjimas praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus laikotarpį, kai kreditorius įvykdė įstatymuose ir (ar) komercinėje sutartyje jam nustatytas pareigas ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. Pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Ieškinys teisme priimtas 2019 m. gegužės 13 d., todėl atsakovei pagal ieškinio reikalavimą pareiga mokėti komercines palūkanas atsiranda nuo 2019 m. gegužės 13 d. Europos centrinio banko duomenimis, vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma (2019 m. sausio 1 d.) sudarė 0 procento, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas tenkinamas – priteisiant iš atsakovės ieškovei 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo 667,18 Eur sumos nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

147.

15Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškinį tenkinus visiškai ieškovei iš atsakovės priteistinos ieškovės faktiškai patirtos ir dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 8,00 Eur žyminis mokestis bei 242,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 98 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 – 263 straipsniais, 424 – 428 straipsniais, teismas

Nutarė

17priimti preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Europart“, juridinio asmens kodas 211657540, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Truckaida“, juridinio asmens kodas 302500007, 612,09 Eur (šešių šimtų dvylikos eurų 9 euro centų) skolą, 55,09 Eur (penkiasdešimt penkių eurų 9 euro centų) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų metines palūkanas už priteistą – 677,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2019 m. gegužės 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 8,00 Eur (aštuonių eurų 00 euro centų) žyminį mokestį bei 242,00 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 00 euro centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

19Atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos, privalo jį įvykdyti arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

20Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

21Preliminaraus sprendimo kopiją kartu su ieškiniu bei jo priedų kopijas ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovei.

22Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai