Byla I-8613-764/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, susipažinusi su pareiškėjų J. Š. ir D. M. skundu,

Nustatė

2Teisme buvo gautas pareiškėjų J. Š. ir D. M. skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015-01-25 sprendimo Nr. Sp-36 dalį, kuria politine reklama nebuvo pripažintos 2014-12-02 pateiktame skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ nurodytos leidinyje „Mano Druskininkai“ skelbtos publikacijos; 2) pripažinti 2014-12-02 skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ nurodytas ir šiame skunde pakartotinai įvardintas leidinio „Mano Druskininkai“ publikacijas politine reklama; 3) pripažinti visas Lietuvos socialdemokratų partijos narių – kandidatų į Druskininkų savivaldybės tarybą – nuotraukas, publikuotas leidinyje „Mano Druskininkai“, įvardintas 2014-12-02 skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ ir pakartotinai nurodytas šiame skunde, politine reklama; 4) uždrausti Lietuvos socialdemokratų partijos nariams – kandidatams į Druskininkų savivaldybės tarybą – skleisti teisės aktų reikalavimus pažeidžiančią politinę reklamą leidinyje „Mano Druskininkai“.

3Pareiškėjų skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2015-04-30 nutartimi nustatė terminą iki 2015-05-25 skundo trūkumams šalinti ir įpareigojo pareiškėjus pateikti teismui skundą, kuriame būtų suformuluotas ABTĮ nuostatas ir teismo pateiktą aiškinimą atitinkantis skundo reikalavimas, nurodyta, kokias teisines pasekmes pareiškėjams sukelia ginčijama Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dalis, išreikšta valia dėl procesinių dokumentų gavimo elektroninėmis ryšių priemonėmis. Taip pat įpareigojo pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio sumokėjimo.

4Skundas laikytinas nepaduotu.

5Pagal ABTĮ 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėjai per teismo nustatytą terminą, t. y. iki 2015-05-25, nepašalino 2015-04-30 nutartyje, nurodytų skundo trūkumų. Nepateikė Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus ir teismo pateiktą išaiškinimą atitinkančio skundo, todėl jų skundas laikytinas nepaduotu.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. teisėja

Nutarė

8J. Š. ir D. M. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai