Byla T-4-418/2013
Dėl M. V. pasiuntimo atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant prokurorei Romutei Švaikauskaitei, Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovui Aurimui Peleckui, nuteistajam M. V., išnagrinėjusi Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl M. V. pasiuntimo atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį, ir

Nustatė

2M. V. 2011-08-24 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams. Remiantis BK 64 str. 3 d. paskirta bausmė subendrinta su 2009-11-09 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė nustatyta 2 (dveji) metai 2 (du) mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BVK 157 str. 2012-08-23 Kaišiadorių rajono apylinkės teismas lygtinai paleido M. V. 2012-07-17 iš pataisos įstaigos neatlikus 1 (vienerių) metų 2 (dviejų) mėnesių 20 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant per 20 dienų nuo lygtinio paleidimo iš pataisos namų užsiregistruoti darbo biržoje, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, taip pat per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu bei dalyvauti elgesio pataisos programoje, šį įpareigojimą įvykdant per vieną mėnesį nuo lygtinio paleidimo iš pataisos namų. M. V., įrašius jį į probacijos tarnybos duomenų registrą, išsamiai buvo supažindintas su lygtinio paleidimo sąlygomis ir tvarka bei atsakomybe, per kontroliavimo laikotarpį 2012-10-18 jis pažeidė teismo paskirtą pareigą būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., t.y. 00 val. 26 min. patikrinimo metu nebuvo rastas namuose. Taip pat pažeidė paskirtą įpareigojimą užsiregistruoti darbo biržoje bei 2013-01-07 jis baustas administracine tvarka.

3Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovas siūlo panaikinti lygtinį paleidimą ir pasiųsti jį į pataisos įstaigą, atlikti likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės.

4Prokurorė prašo teikimo netenkinti, nes M. V. nori pasitaisyti, įsidarbino, gydosi nuo priklausomybių.

5Nuteistasis prašo teikimą atmesti, nes šiuo metu jis dirba, nedaro administracinės teisės pažeidimų, būna namuose nuo 22 val. iki 6 val. Ateityje jokių pažeidimų nedarys, nori susitvarkyti savo gyvenimą, be to gydosi nuo priklausomybių, vartoja vaistus.

6Teikimas atmestinas.

7Iš pateiktos medžiagos matyti, kad nuteistasis įsidarbino, gydosi, charakterizuojamas gerai, todėl būtina sudaryti jam galimybę pasitaisyti. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad tenkinti Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus teikimą nėra pagrindo, todėl jis atmestinas.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 6d., BPK 358 str., 364 str.,

Nutarė

9Teikimą atmesti.

10Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai