Byla 2-7337-650/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūraitei Jasmontaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Algirdui Zakrasui, suinteresuotam asmeniui B. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. J., M. P., B. S. ir Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas S. M. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą pareiškimu, kuriuo prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po sutuoktinės J. M. mirties 1992-07-06 palikimą priėmė, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti (b.l. 1-2).

3Pareiškėjo S. M. atstovas teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad pareiškėjo sutuoktinė J. M. mirė 1992-07-06, po jos mirties liko butas, esantis (Duomenys neskelbtini), kuris įgytas santuokos metu kartu su pareiškėju. Po sutuoktinės mirties dėl palikimo priėmimo pareiškėjas į notarą nesikreipė, šio turto niekas nepaveldėjo. Likę pirmos eilės paveldėtojai – vaikai B. S., I. J. ir M. P. savo motinos palikimo dalies nepriėmė. Mirus J. M., pareiškėjas ir toliau liko gyventi jų įsigytame bute, mokėjo visu su butu susijusius mokesčius ir tokiu būdu priėmė palikimą faktiškai jį valdydamas. Be paveldėjimo teisės liudijimo pareiškėjas negali tinkamai disponuoti savo turtu, todėl reikalingas juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas.

4Suinteresuotas asmuo B. S. teismo posėdyje palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad pareiškėjas yra jos tėvas, kuris vienas po jos mamos J. M. mirties valdė likusį turtą, santuokos metu įgytame bute gyvena iki šiol, moka mokesčius, prižiūri šį turtą. Po motinos mirties savo palikimo dalies ji su kitomis mirusiosios dukromis nepriėmė. Ginčo dėl palikimo priėmimo nėra.

5Suinteresuoti asmenys I. J., M. P. bei suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, būdami tinkamai informuoti apie posėdžio laiką ir vietą; savo teiktuose atsiliepimuose nurodė, kad neprieštarauja šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui (b.l.50-23).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančio santuokos liudijimo nuorašo (b.l. 3) matyti, kad J. M. ir S. M. susituokė 1941-08-17; iš mirties liudijimo nuorašo (b.l. 6) matyti, kad J. M. mirė ( - ). Iš nekilnojamojo daikto pirkimo sutarties (b.l. 10-11), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 15-16) matyti, kad 1992-01-06 pareiškėjas su sutuoktine įsigijo nuosavybės teise butą, esantį Draugystės pr. 3-15, Šiauliuose; turtas registruotas pareiškėjo vardu. Pareiškėjo sutuoktinė po mirties testamento nepaliko, paveldėjimo byla notarų biure neužvesta, mirusiosios turto niekas nepaveldėjo, ką tvirtina teismo posėdyje pateikta 2011-12-12 Šiaulių apskrities archyvo pažyma Nr.PŽ-584 (8.4). Pareiškime nurodytas aplinkybes, kad po sutuoktinės mirties pareiškėjas liko gyventi minėtame bute, rūpinosi paliktu butu, pastarąjį prižiūrėjo, mokėjo mokesčius ir naudojo kaip savo turtą, patvirtina byloje pateikti mokėjimo pavedimai už komunalinius patarnavimus ir kitus mokesčius (b.l.21-40), taip pat pareiškėjo atstovo, suinteresuoto asmens B. S. paaiškinimai, liudytojos J. M. parodymai.

8Pareiškėjo sutuoktinė mirė ( - ), todėl pareiškėjo pareiškimas dėl palikimo priėmimo nagrinėtinas remiantis 1964 m. CK nuostatomis, nes pagal 2000-07-18 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. nuostatą 2000 m. CK penktosios knygos ,,Paveldėjimo teisė” normos taikomos paveldėjimo santykiams tik tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui. Paveldėjimas - tai mirusio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Kaip jau minėta, 1964 m. CK nustatė, kad pirmiausia pagal įstatymą teisę paveldėti įgyja palikėjo vaikai, sutuoktinis, tėvai, todėl pareiškėjas S. M. įgijo teisę paveldėti po savo sutuoktinės J. M. mirties atsiradusį palikimą (LR CK 573 str. 1 d. 1 p., 1964 m. Civilinio kodekso redakcija).

9Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Įpėdinis laikomas priėmusio palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (LR CK 587 str. 2 d., 1964 m. Civilinio kodekso redakcija). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (LR CK 569 str. 1 d., 1964 m. Civilinio kodekso redakcija). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 6 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 587 str. 3 d., 1964 m. Civilinio kodekso redakcija). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. J. M. testamento nepaliko, jos sutuoktinis S. M. iš karto po palikėjos mirties priėmė mirusios sutuoktinės palikimą, nes liko gyventi jų santuokoje įgytame bute, šiuo turtu naudojosi ir jš prižiūrėjo, t.y., palikimą priėmė pradėjęsi faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 6 mėn. nuo palikėjos mirties. J. M. turto priėmimas, pradedant faktiškai jį valdyti ir juo rūpinantis, kaip savu, atitiko įstatymo keliamus reikalavimus (LR CK 587 str. 2 d., 1964 m. Civilinio kodekso redakcija).

10LR CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjui nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus. Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad S. M. mirusios sutuoktinės J. M. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą, pradėjęs faktiškai jos paliktą turtą valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. M., a.k. ( - ) po sutuoktinės J. M., gimusios ( - ), mirties ( - ), Šiaulių mieste, priėmė atsiradusį palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti įstatymo nustatytu 6 mėnesių terminu.

14Pareiškėjui juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai