Byla 2-7110-650/2011
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sostinės kreditai“ prašo priteisti iš atsakovo A. L. 1640 Lt negrąžintą kreditą su palūkanomis už sutarties galiojimo laikotarpį, 104,63 Lt delspinigius ir 247,47 Lt palūkanas nuo sutarties galiojimo pabaigos (nuo 2011-07-26 iki 2011-09-22), viso 1992,10 Lt skolą, 12,8 procentų dydžio mėnesines palūkanas už 1000 Lt sumą nuo 2011-09-23 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidas- žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai- viešo paskelbimo būdu, 2011-10-20 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ pranešimą, tačiau jis per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2011 m. vasario 25 d. ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 720 per ieškovo internetinį puslapį (b.l. 5-7), kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 1000 Lt. Atsakovas įsipareigojo kreditą dalimis grąžinti su 12,8 procentų dydžio mėnesinėmis palūkanomis, t.y. 64 procentų dydžio palūkanomis už penkių mėnesių laikotarpį, iki 2011-07-25 pagal šalių nustatytą grafiką, tačiau savo sutartinės prievolės neįvykdė iki šiol.

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (LR CK 6.6 str. 5 d.). Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai- atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė- kredito laiku negrąžino. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 1640 Lt negrąžintas kreditas su palūkanomis už sutarties galiojimo laikotarpį, 104,63 Lt delspinigiai ir 247,47 Lt palūkanos nuo sutarties galiojimo pabaigos (nuo 2011-07-26 iki 2011-09-22), viso 1992,10 Lt skola. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.874 str. 1 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 12,8 procentų dydžio mėnesinės palūkanos už 1000 Lt nuo 2011-09-23 iki visiško prievolės įvykdymo. Atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl pagal LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 1992,10 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-09-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 70 Lt bylinėjimosi išlaidos- žyminis mokestis (LR CPK 80 str., 82 str. 2 d., 93 str. 1 d.). Valstybės biudžetui 7,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

8Ieškinį tenkinti.

9Priteisti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, į.k. 302513887, iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 1992,10 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų devyniasdešimt dviejų litų, 10 ct) skolą, 12,8 procentų dydžio mėnesines palūkanas už 1000 Lt sumą nuo 2011-09-23 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

11Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai