Byla 2S-183-198/2016

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens D. V. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-105-356/2015 pagal pareiškėjų A. P., O. V. ir V. V. prašymus dėl turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys - G. V., D. V., valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolė A. M., antstolė D. M., I. S., A. R., V. P., A. G., R. V., UAB „Bikuvos“ prekyba, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, A. B., A. J., AB Šiaulių bankas, UAB „Veivinta“, UAB „Bebras ir Co“, UAB „NV projektai“

Nustatė

2Pareiškėjas A. P. pradiniu pareiškimu bei patikslinęs jo reikalavimus (3-8, b.l., t.1; 183-185 b.l., t.2), prašė nustatyti skolininko G. V. turto, esančio bendra su sutuoktine D. V. nuosavybe, dalį ir pripažinti, kad G. V. priklauso: ½ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ dalis automobilio Mazda 6, valstybinis Nr.( - ) ½ dalis ½ dalies: pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato – malkinės, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); ½ dalis ½ dalies pastato - mokyklos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ); ½ dalis UAB „Bebras ir Co“, UAB „NV projektai“ paprastųjų vardinių akcijų. Prašė nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju turtu tokią tvarką: pastatai, esantys ( - ), yra bendro naudojimo, pastato – mokyklos, plane pažymėtos indeksu 1Q1, patalpomis 1-5, 1-6, 1-7 naudojasi skolininkas G. V., o patalpomis 1-1, 1-2, 1-3 – jo sutuoktinė D. V., patalpa 1-4 yra bendro naudojimo, ūkinis pastatas – bendro naudojimo; buto, esančio ( - ), po vieną kambarį skolininkai naudoja kiekvienas asmeniškai, o vienas kambarys, virtuvė, vonia, tualetas – bendro naudojimo. Prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Paaiškino, kad jam skolingas yra G. V., tam, kad galima būtų vykdyti išieškojimą, reikalinga nustatyti šio skolininko turto, kurį jis valdo kartu su sutuoktine, dalį bei nustatyti naudojimosi tvarką. Prašė išieškoti iš G. V. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjai O. V. ir V. V. pareiškimu (54-56 b.l., t.2) prašė nustatyti, kad skolininkams G. V. ir D. V. nuosavybės teise kiekvienam priklauso po 10 vienetų UAB „Veivinta“, įmonės kodas 183745884, vardinių paprastųjų akcijų, po ½ dalį D. V. pajamų, gaunamų iš UAB „Veivinta“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi pareiškėjo A. P. prašymą tenkino iš dalies. Nustatė, kad suinteresuotiems asmenims skolininkams G. V. ir D. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso po: ½ dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); ½ dalį automobilio Mazda 6, valstybinis Nr.( - ) ½ dalį ½ dalies: pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato – malkinės, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - );

6½ dalį ½ dalies pastato - mokyklos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - );

7½ dalį UAB „Bebras ir Co“, įmonės kodas 302458526, paprastųjų vardinių akcijų; ½ dalį UAB „NV projektai“, įmonės kodas 302633317, paprastųjų vardinių akcijų. Prašymą kitoje dalyje atmetė.

8Pareiškėjų O. V. ir V. V. prašymą tenkino. Nustatė, kad suinteresuotiems asmenims skolininkams G. V. ir D. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso po: ½ dalį UAB „Veivinta“, įmonės kodas 183745884, vardinių paprastųjų akcijų; ½ dalį D. V., asmens kodas ( - ) pajamų, gaunamų iš UAB „Veivinta“, įmonės kodas 183745884; ½ dalį netekto darbingumo pensijos, D. V., asmens kodas ( - ) mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriuje.

9Priteisė iš suinteresuoto asmens skolininko G. V. pareiškėjui A. P. 86,89 EUR bylinėjimosi išlaidų, suinteresuotam asmeniui V. P., 86,89 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10Suinteresuotas asmuo D. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą nagrinėti iš naujo arba nutartį dalyje dėl ½ netekto darbingumo pensijos mokamos D. V., pripažinimo kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, panaikinti ir šioje dalyje pareiškėjų prašymą atmesti. Apeliantės netektas darbingumas yra konkrečiai susietas su apeliantės asmeniu, be to, dėl prarasto darbingumo apribotos jos įsidarbinimo galimybės bei kita fizinė veikla, todėl vadovaujantis LR CK 3.120 str. 1 d., išmoka apeliantės gaunama praradus darbingumą, negali būti pripažinta bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir dalijama. Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantė bylos nagrinėjimo iš esmės metu neturėjo galimybės pasisamdyti atstovo, kuris suprastų esamą teisinę situaciją ir jai padėtų įvertinti galimas teisines pasekmes, kurių ji pati nesuprato. Teismas apeliantės prašymo nevertino, nutartimi pripžino, kad jos dalyvavimas nebūtinas. Tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 51 str. Europos žmogaus teisių konvencijos 13 str., ko pasėkoje buvo priimta neteisinga ir jos interesus pažeidžianti nutartis.

11Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas ( CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Todėl teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantės gaunama netekto darbingumo pensija yra bendroji jos ir skolininko G. V. jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir nustatė, kad skolininkų minėto bendro turto dalys yra lygios.

12Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Mano, kad teismas pagrįstai, vadovaudamasis galiojančiais įstatymais, pripažino, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise sutuoktiniams priklausančio turto dalys yra lygios – abiem sutuoktiniams priklauso po ½ dalį.

13Pareiškėjas A. P. su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas ( CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Todėl teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantės gaunama netekto darbingumo pensija yra bendroji jos ir skolininko G. V. jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir nustatė, kad skolininkų minėto bendro turto dalys yra lygios.

14Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos“ prekyba su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas ( CK 3.88 str. 1 d. 5 p.), todėl apeliantės gaunama netekto darbingumo pensija pagrįstai teismo pripažinta bendrąja jungtine sutuoktinių G. V. ir D. V. nuosavybė.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, tame tarpe – ir pagrindo, numatyto CPK 329 str. 2 d. 4 p., nenustatyta.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas išieškotojų prašymas dėl skolininko turto dalies bendrame turte nustatymo, teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliantė nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria nustatyta, kad skolininkui priklauso ½ jo sutuoktinės gaunamos netekto darbingumo pensijos.

18Pažymėtina, kad sutuoktiniai pagal savo prievoles gali atsakyti tiek solidariai, tiek asmeniškai. Priklausomai nuo prievolės atsiradimo pagrindo, prievolės gali būti vykdomos: iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 str.); prievolei esant asmeninei - iš asmeninio sutuoktinių turto, o jeigu asmeninio turto nepakanka kreditorių reikalavimams patenkinti, išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalies (CK 3.112 str.). Taigi, įstatyme yra įtvirtintas išieškojimo nukreipimo eiliškumas. Antstolis, vykdydamas išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą išduotą dėl vieno iš sutuoktinių, pirmiausiai privalo išieškojimą nukreipti į skolininko asmeninį turtą. Antstoliui nustačius, kad asmeninio skolininko turto nėra ar jo neužtenka, kad būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, antstolis priima sprendimą nukreipti išieškojimą į skolininko turtą, bendrą su kitais asmenimis (CPK 666 str. 1 d.). Jeigu skolininko fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 str. 1 d.).

19Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolės A. M. žinioje yra vykdomoji byla Nr.0104/14/00225, kurioje vykdomas Vilniaus rajono 3 - ojo notaro biuro notaro 2014-01-30 išduotas vykdomasis įrašas Nr. ( - ) dėl 30.172 Lt išieškojimo iš skolininko G. V. išieškotojo A. P. naudai. Antstolės A. M. 2014-10-31 patvarkymu Nr. SD-11129 dėl termino atnaujinimo (16, 30-31 b.l., t.1) buvo atnaujintas 30 dienų terminas (pasiūlymas kreiptis į teismą buvo pateiktas 2014-06-18) pareiškėjui A. P. kreiptis į teismą dėl skolininko G. V. ir jo sutuoktinės D. V. turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2014-11-17 (3 b.l., t.1). Antstolė taip pat vykdo kitas vykdomąsias bylas, kuriose išieškoma pareiškėjų O. V. bei V. V., suinteresuotų asmenų A. R., V. P., UAB „Bikuvos„ prekyba ir kt. naudai, o taip pat antstolė 2014-04-16 patvarkymu Nr. SD-4107 (28-29 b.l., t.1) prisijungė prie antstolės D. M. vykdomų išieškojimų. Yra išieškoma iš skolininkų G. V. ir D. V. tiek asmeniškai iš kiekvieno, tiek solidariai iš abiejų. Į šią nagrinėjamą bylą pateiktais duomenimis iš viso iš abiejų skolininkų išieškoma 257.895,85 EUR. 2015-04-03 antstolė A. M. pasiūlė (57-59 b.l., t.1) pareiškėjams O. V. bei V. V. per 30 dienų kreiptis į teismą ir nustatyti skolininkų turto dalis, nes papildomai buvo areštuotas skolininkės D. V. valdomas turtas: UAB „Veivinta“ 20 vardinių paprastųjų akcijų, pajamos, gaunamos iš UAB „Veivinta“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus. Pareiškėjai kreipėsi į teismą 2015-04-28 (73 b.l., t.1).

20Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, jog santuoka skolininkų G. V. ir D. V. buvo sudaryta 1986-06-24 (32-33 b.l., t. 1). Santuoka nenutraukta, jų turtas nepadalintas, duomenų, kad būtų sudarytos vedybų ar povedybinė sutartys, nėra, nenustatyti ir kiti CK 3.100 straipsnyje išvardinti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pasibaigimo pagrindai, todėl Utenos rajono apylinkės teismas pagrįstai sprendė, kad skolininko ir jo sutuoktinės turtui taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas (CK 3.87 str.). Nagrinėjamu atveju, skolininko G. V., kaip bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio, dalis nebuvo žinoma, todėl buvo pagrindas taikyti CPK 667 str. 1 d. Šiuo atveju skolininko santuokos metu įgyta prievolė kreditorių atžvilgiu yra ir jo sutuoktinės prievolė, todėl skolininko sutuoktinės darbo užmokestis ir netekto darbingumo pensija, laikytinos sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu turtu, t. y. tuo turtu, į kurio dalį gali būti nukreiptas skolos išieškojimas (CK 3.112 str. 1 d.).

22Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 3.88 str. nuostatomis, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio nuosavybė, atsižvelgdamas į CK 3.117 str. 1 d. nustatytą prezumpciją, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, pagrįstai skundžiama nutartimi nustatė, kad skolininko G. V. sutuoktinės D. V. gaunama netekto darbingumo pensija yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė ir šio turto ½ dalis priklauso skolininkui G. V..

23Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nevertino jos prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas 2015-11-11 posėdyje nutarė bylą nagrinėti nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims ir jų atstovams, nes suinteresuotų asmenų ar jų atstovų neatvykimas netrukdo nagrinėti bylą. Apylinkės teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo D. V., kuri prašo atidėti bylos nagrinėjimą, nėra pateikusi atstovavimo sutarties, sudarytos su advokate ir nėra pateikusi duomenų, kad šiuo metu jos sveikatos būklė pablogėjusi.

24Teismas pagrįstai sprendė, kad byla nagrinėjama jau beveik metai laiko ir suinteresuotas asmuo turėjo galimybę ginti savo interesus per atstovą nuo pat bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo argumentais, kuriais atmestas apeliantės prašymas atidėti bylos nagrinėjimą.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas pareiškėjų prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pagrindų, nustatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

Nutarė

26Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Pareiškėjas A. P. pradiniu pareiškimu bei patikslinęs jo reikalavimus (3-8,... 3. Paaiškino, kad jam skolingas yra G. V., tam, kad galima būtų vykdyti... 4. Pareiškėjai O. V. ir V. V. pareiškimu (54-56 b.l., t.2) prašė nustatyti,... 5. Utenos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi... 6. ½ dalį ½ dalies pastato - mokyklos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - );... 7. ½ dalį UAB „Bebras ir Co“, įmonės kodas 302458526, paprastųjų... 8. Pareiškėjų O. V. ir V. V. prašymą tenkino. Nustatė, kad suinteresuotiems... 9. Priteisė iš suinteresuoto asmens skolininko G. V. pareiškėjui A. P. 86,89... 10. Suinteresuotas asmuo D. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Utenos rajono... 11. Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių... 12. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo... 13. Pareiškėjas A. P. su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti.... 14. Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos“ prekyba su atskiruoju skundu nesutinka,... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios... 18. Pažymėtina, kad sutuoktiniai pagal savo prievoles gali atsakyti tiek... 19. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolės A. M. žinioje yra... 20. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, bendrąja... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, jog santuoka... 22. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 23. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 24. Teismas pagrįstai sprendė, kad byla nagrinėjama jau beveik metai laiko ir... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti...