Byla B2-1277-153/2014
Dėl dalies finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Dana ir Ko“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja galina Blaževič, sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, dalyvaujant atsakovės atstovui A. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Margūnas“ ieškinį dėl dalies finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Dana ir Ko“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartimi UAB „Dana ir Ko“ iškelta bankroto byla.

3Bankrutuojančios UAB „Dana ir Ko“ kreditorius UAB „Margūnas“ pateikė kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė įtraukti kreditorių UAB „Margūnas“ į bankrutuojančios UAB „Dana ir Ko" kreditorių sąrašą su 1 097,72 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, kurį sudaro 411,55 Lt skola ir 686,17 Lt delspinigiai. Nurodė, kad 2011-03-15 UAB „Margūnas“ ir UAB „Dana ir Ko“ sudarė sutartį Nr. 2011/MS-005, kurios pagrindu 2013-01-16 UAB „Dana ir Ko“ įsigijo acto rūgšties iš viso už 1711,55 Lt (2013-01-16 PVM sąskaita faktūra LT13 Nr. 0232). Terminas apmokėti sąskaitą faktūrą baigėsi 2013-02-15, tačiau UAB „Dana ir Ko“ nėra pilnai atsiskaičiuosi ir skolą sudaro 411,55 Lt. 2013-04-15 UAB „Margūnas“ ir UAB „Dana ir Ko“ sudarė įsiskolinimo sutartį Nr. 2013/S-002, kuria skolininkė įsipareigojo sumokėti 711,55 Lt skolą iki 2013-05-15, tačiau įsipareigojimų pagal šią sutartį UAB „Dana ir Ko“ neįvykdė, į raginimus dėl skolos ir delspinigių sumokėjimo, neatsakė, todėl Įsiskolinimo sutarties 7.1 punkto ir CK 6.256 straipsnio 2 dalies pagrindu iš UAB „Dana ir Ko“ priskaičiuotini 0,7 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos pradedant skaičiuoti nuo pardavimo dokumentuose nurodytos mokėjimo datos iki teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Dana ir Ko“ iškėlimo įsiteisėjimo (nuo 2013-02-15 iki 2013-07-23), t. y. 686,17 Lt.

4Bankrutuojančios UAB „Dana ir Ko“ administratoriaus įgaliotas asmuo, teikdamas teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, bei atstovas teismo posėdyje, ginčija kreditoriaus UAB „Margūnas“ finansinį reikalavimą 686,17 Lt delspinigių dalyje. Nurodo, kad kreditoriaus reikalaujamų delspinigių dydis sudaro 0,7 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, kuris sudaro 255,5 proc. metinių palūkanų, t. y. keliasdešimt kartų viršija Lietuvos bankų siūlomas palūkanų normas, todėl paskaičiuoti delspinigiai yra neprotingi ir nesąžiningi skolininkės atžvilgiu.

5Pateiktais į bylą įrodymais nustatyta, kad 2011-03-15 UAB „Margūnas“ ir UAB „Dana ir Ko“ sudarė sutartį Nr. 2011/MS-005 (b. l. 9-12), kurios pagrindu 2013-01-16 UAB „Margūnas“ pardavė UAB „Dana ir Ko“ prekių iš viso už 1711,55 Lt (2013-01-16 PVM sąskaita faktūra LT13 Nr. 0232). Šalys susitarė, kad UAB „Dana ir Ko“, praleidusi terminą atsiskaityti už prekes, privalo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (Sutarties Nr. 2011/MS-005 6.1 punktas). Terminas apmokėti sąskaitą faktūrą baigėsi 2013-02-15, tačiau UAB „Dana ir Ko“ pilnai neatsiskaitė už prekes. 2013-04-15 UAB „Margūnas“ ir UAB „Dana ir Ko“ sudarė įsiskolinimo sutartį Nr. 2013/S-002 (b. l. 13-14), kuria skolininkė įsipareigojo sumokėti 711,55 Lt skolą iki 2013-05-15 (Sutarties Nr. 2013/S-002 5.1 punktas), nevykdant įsipareigojimų, mokėti 0,7 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos pradedant skaičiuoti nuo pardavimo dokumentuose (PVM sąskaitoje faktūroje) nurodytos mokėjimo datos (Sutarties Nr. 2013/S-002 7.1 punktas). Nuo 2013-02-15 iki teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Dana ir Ko“ iškėlimo įsiteisėjimo (2013-07-23), kreditoriaus paskaičiuoti delspinigiai sudaro 686,17 Lt. UAB „Dana ir Ko“ įsiskolinimo suma už prekes sudaro 411,55 Lt, kurios pagrindu teismas 2013-12-17 nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Margūnas“ 411,55 Lt finansinį reikalavimą UAB „Dana ir Ko“ bankroto byloje (b. l. 24-27). Bankrutuojančios įmonės administratoriaus įgaliotas asmuo nesutinka su kreditoriaus reikalavimu delspinigių dalyje, kadangi 0,7 proc. delspinigių dydis yra neprotingai didelis.

6Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Todėl mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, sutartį sudarė privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Bankrutuojanti įmonė nesutikdama su prašomu priteisti delspinigių dydžiu nurodo, kad sutartyje numatyti 0,7 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl neturi būti priteisiami. Su šiais skolininko argumentais teismas sutinka iš dalies, kadangi bendrą skolininko mokėtinų netesybų dydį atmetant ar nustatant jas minimalaus dydžio, iš esmės būtų paneigta sutarties šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatos būtų koreguotos labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymi, kad sutarties šalys, sudarydamos ankstesnę sutartį Nr. Nr. 2011/MS-005, kuria nustatė prekių pirkimo – pardavimo sąlygas bei šalių atsakomybę, ir kurios pagrindu susidarė skola už prekes, susitarė dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių (sutarties Nr. 2011/MS-005 6.1 punktas).

7Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju delspinigių dydis tiek procentine išraiška (0,7 proc. per dieną), tiek bendra suma (686,17 Lt), atsižvelgiant į pagrindinės skolos dydį – 411,55 Lt, laikytinas neprotingai dideliu, todėl įvertinus šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis) netesybos – delspinigiai, numatyti Sutarties Nr. 2013/S-002 7.1 punkte mažintini iki tarp šalių sudarytos sutarties Nr. 2011/MS-005 6.1 punkte numatytų 0,05 proc. dydžio delspinigių ir sudaro 49,02 Lt (711,55 Lt x 110 d. x 0,05 proc. + 411,55 Lt x 48 d. x 0,05 proc.). UAB „Margūnas“ finansinis reikalavimas dėl 686,17 Lt delspinigių patvirtinimo UAB „Dana ir Ko“ bankroto byloje tenkintinas dalinai, patvirtintinas 49,02 Lt finansinis reikalavimas delspinigių dalyje.

8Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 26 straipsniu, teismas

Nutarė

9patvirtinti kreditoriaus UAB „Margūnas“ finansinį reikalavimą 49,02 Lt delspinigių dalyje UAB „Dana ir Ko“ bankroto byloje.

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai