Byla 2A-5-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Dalios Višinskienės, Henricho Jaglinskio,

3sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

4dalyvaujant ieškovei apeliantei B. C. , jos atstovams V. N. ir adv. B. Paulauskui,

5atsakovei V. A. D. , jos atstovei adv. D. K. Žalėnaitei,

6atsakovui E. G. , atsakovų atstovui adv. V. Vasilionokui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės B. C. apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12-732/2007 pagal B. C. ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, E. G. , T. G. , V. G. , V. A. D. dėl Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimų dalies panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimų dalies panaikinimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9ieškovė B. C. prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-02-18 sprendimą Nr. 59494-62-10885 dalyje dėl 0,04 ha; panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-03-13 sprendimą Nr. 59494-62-11007 dalyje dėl 0,17 ha; panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-03-13 sprendimą Nr. 59494-62-11008 dalyje dėl 0,17 ha; įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patikslinti Utenos apskrities Molėtų rajono Toliejų kadastro vietovės S. kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekte jai suformuotą namų valdos žemės sklypą ir sudaryti su ja 0,691 ha dydžio namų valdos žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį; panaikinti T. G. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą 2007-01-09, Nr. 78 dalyje dėl 0,085 ha bei atsakovui V. G. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą 2005-06-07 Nr. 2937 dalyje dėl 0,085 ha. Nurodė, jog 1989-04-13 iš Molėtų rajono Čiulėnų kolūkio įsigijo gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Ten leisdavo vasaras su šeima, planavo pradėti kūrybinių dirbtuvių statybą. 1992-04-29 Molėtų raj. Čiulėnų agrarinės reformos tarnybai pateikė prašymą parduoti prie jos nuosavybės teise priklausančio namo faktiškai naudojamą 0,691 ha ploto namų valdos žemės sklypą (buvusio savininko K. Ž. seną sodą su kiemu). 1992-07-10 Čiulėnų agrarinės reformos tarnybos specialistas V. B. pagal ieškovės pateiktą prašymą teisės aktų nustatyta tvarka suformavo 0,691 ha ploto namų valdą. Minėtas žemės sklypas buvo įvertintas ir už jį mokėjo pagal jai siunčiamus mokestinius pranešimus. Už šį žemės sklypą ieškovė mokėjo žemės nuomos mokestį. 2000-06-29 iš Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus gavo raštą, kuriame buvo prašoma, kad 2000-07-04 ji atvyktų į Molėtų rajono žemėtvarkos skyrių dėl namų valdos ribų aptarimo. Į minimą aptarimą ieškovė nenuvyko, nes buvo neseniai grįžusi iš Vilniaus Universitetinės ligoninės kardiologijos skyriaus po sunkios ligos – plaučių edemos. Apie tai telefonu buvo informuotas Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius, tačiau namų valdos ribų aptarimas vėlesniam laikui atidėtas nebuvo. Mano, jog namų valdos ploto dvigubas sumažinimas prieštaravo tuo metu galiojusiam Vyriausybės nutarimui Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėse“. Šio nutarimo 7.1. punkte nustatyta, kad rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, juose pažymimi plotai, užimti namų valdos žeme. Šie plotai pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 12 str. yra priskiriami valstybės išperkamai žemei ir į juos nuosavybės teisės nėra atkuriamos. Į ginčijamą dalį namų valdos 2002-02-18, 2002-03-13 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimais V. A. D. , E. G. , V. G. ir L. G. yra atkurtos nuosavybės teisės. O mirus L. G. , jos sūnui T. G. buvo 2007-01-09 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 78, pagal kurį jis paveldėjo motinos turtą. Todėl prašoma panaikinti ne tik Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimus, bet ir minėtą paveldėjimo teisės liudijimą. Taip pat turi būti panaikinta atsakovui V. G. išduoto paveldėjimo teisės liudijimo 2005-06-07 Nr. 2937 dalis.

10Atsakovai – Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius, V. D. , T. G. , E. G. , V. G. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog ieškovė B. C. nupirko iš Čiulėnų kolūkio namą ir jai buvo išskirtas 6 arų namų valdos sklypas. Ieškovė jokios ūkinės veiklos nevykdė, ginčijame sklype yra tik namo pamatai. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Molėtų rajono apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu ieškinio netenkino. Priteisė iš ieškovės B. C. V. A. D. 750 Lt, V. G. – 2 000 Lt advokato pagalbos išlaidų, bei 46,30 Lt į valstybės pajamas teismo turėtų pašto išlaidų. Nurodė, kad ieškovė B. C. 1989-04-13 iš Čiulėnų kolūkio įsigijo gyvenamąjį namą (l. 5), jai buvo suteiktas 0,06 ha žemės sklypas. 1992-07-31 Čiulėnų apylinkės agrarinės reformos tarnyba surašė mokėjimo pranešimą ir žemės sklypo įkainojimo aktą, pagal kuriuos B. C. išskirto žemės sklypo plotas padidėjo iki 0,691 ha. Kokiu pagrindu 0,06 ha žemės sklypas padidėjo iki 0,691 ha, į civilinę bylą jokių įrodymų ieškovė nepateikė. Už šį žemės plotą B. C. 1992-07-31 yra įmokėjusi valstybės vienkartinėmis išmokomis, tačiau kitų veiksmų dėl žemės sklypo pardavimo ieškovė neatliko. Teismas padarė išvadą, jog ieškovei B. C. įstatymo nustatyta tvarka buvo teisėtai suteiktas 0,06 ha žemės sklypas, jokie juridiniai didesnio žemės sklypo ieškovei suteikimo dokumentai nepateikti, o žemės sklypo naudojimas be jo suteikimo dokumentų (neteisėtas naudojimas) negali suponuoti teisės tokį žemės sklypą įsigyti nuosavybėn. Nurodė, kad apžiūrėjus B. C. namų valdos nuotraukas (l. 136) matosi, kad sklypo aplinka yra apleista ir niekaip neatitinka namų valdos sąvokos, kur turi būti sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Ieškovės nurodytas argumentas, jog 2000-07-04 ji negalėjo nuvykti į Molėtų rajono žemėtvarkos skyrių, nes sunkiai sirgo atmestinas, nes iš ieškovės pateiktų įrašų iš medicininių dokumentų matyti, jog ieškovė ne tuo metu, bet anksčiau, 2000-03-28 – 2000-04-07, buvo hospitalizuota Vilniaus miesto universitetinės ligoninės kardiologijos skyriuje (l. 21). Teismas konstatavo, kad ieškovė jai suteikto 0,06 ha namų valdos sklypo nenaudojo pagal paskirtį, jai neteisėtai buvo suplanuotas 0,691 ha namų valdos sklypas, ieškovė be pateisinamos priežasties neatvyko į 2000-07-04 vykusį susirinkimą, todėl namų valda sumažinta iki 0,33 ha pagrįstai ir teisėtai. Be to, 2000 metais, kai ieškovei buvo sumažinta namų valda, be vykdomos žemės reformos, taip pat buvo tęsiamas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo procesas. Formuojant naujus žemės nuosavybės santykius, prioritetas teikiamas buvusiems žemės savininkams. Atsakovai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į A. G. turėtą žemę kreipėsi 1991-09-25 ir 1991-10-24 ir į K. Ž. turėtą žemę kreipėsi 1992-02-18. Pretendentai dėl nuosavybės teisių atstatymo į agrarinės reformos tarnybą kreipėsi laiku ir jiems pirmenybės teise turėjo būti atkurta nuosavybė į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Gi ieškovei neteisėtai padidinto žemės sklypo įkainojimas buvo atliktas tik 1992-07-31, kai jau agrarinės reformas tarnyboje buvo gauti pretendentų į ginčijamo sklypo prašymai.

12Ieškovė B. C. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Nurodė, kad teismas neišnagrinėjo dalies reikšmingų bylos aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad iki 1991 m. žemės reformos pradžios ieškovės sklype buvo statiniai, sodiniai ir želdiniai, sklypas aptvertas tvora. Atkuriant buvusio žemės savininko A. G. iki nacionalizacijos turėtą žemėvaldą, ginčijamais administraciniais teisės aktais buvo neatlygintinai perduota ieškovės namų valdos dalis, esanti už buvusio savininko žemėvaldos ribų. Atkuriant nuosavybės teisę į buvusio savininko K. Ž. iki žemės nacionalizacijos turėtą žemėvaldą, atsakovei V.A. D. neteisėtai grąžinta žemė ir patvirtinta jos riba 1 m atstumu iki ieškovės sklypo. Į atsakovės sklypą patekę šulinys, tvora, sodiniai buvo sunaikinti. Šias aplinkybes patvirtino UAB „Inžinieriniai tyrinėjimai“ atlikta ekspertizė, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Teismas nepasisakė dėl skundžiamų administracinių teisės aktų teisėtumo. Teismo argumentas, kad prioritetiškai turi būti ginami pretendentų į nuosavybės teisių atkūrimą interesai ir dėl to ieškovės sklypas sumažintas teisėtai yra nepagrįstas, nes pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį žemė gali būti grąžinta natūra tik tuo atveju, jeigu ji nėra priskirta valstybės išperkamos žemės kategorijoms. 1992 m. ieškovės žemės sklypo planas buvo sudarytas tinkamai, sklypą sudarė 0,691 ha ir atitiko įstatymų reikalavimus, žemė priskirta prie išperkamos. Apeliantė nurodė, kad laiku ir tinkamai kreipėsi dėl žemės sklypo privatizavimo, sutiko su įkainavimo aktu, apmokėjo pagal jai pateiktą mokėjimo pranešimą. Dėl valstybės institucijų neveikimo kreipėsi į teismą. Pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimas grąžinant žemę natūra nėra vienintelis nuosavybės teisių atkūrimo būdas ir neturi prioriteto prieš valstybės išperkamą žemę, todėl negali būti namų valdos žemės sklypo mažinimo pagrindu. Teismo argumentas, kad namų valdoje nėra aktyviai vykdoma veikla ir sklypas apleistas, nėra teisiškai pagrįstas, nes nėra teisės akto, nustatančio veiklos intensyvumą ar panašius kriterijus. Apeliantė pažymėjo, jog jai buvo trukdoma naudotis sklypu, todėl kol vyksta ginčas ji jokios veiklos nevykdė.

13Atsakovė V. A. D. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti, Molėtų rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą palikti galioti. Nurodė, kad apeliacinio skundo argumentai ir nurodytos aplinkybės yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Teismas spręsdamas ginčą pagrįstai konstatavo, kad ieškovė jai suteikto 0,06 ha namų valdos sklypo nenaudojo pagal paskirtį, jai neteisėtai buvo suplanuotas 0,691 ha namų valdos sklypas, ieškovė be pateisinamos priežasties neatvyko į 2000-07-04 vykusį susirinkimą, todėl namų valda sumažinta iki 0,33 ha pagrįstai ir teisėtai. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog ji naudojosi būtent 0,691 ha namų valdos žemės sklypu. 1992 m. sudarytas žemės sklypo planas neatitinka LR Vyriausybės 1992-02-0 nutarimo Nr. 89, nes nesuderintas su rajono architektu bei žemėtvarkos tarnybos vadovu.

14Atsakovai E. G. , T. G. , V. G. prašė apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus. Ginčijamų aktų priėmimo metu buvo vykdoma žemės reforma ir kartu buvo tęsiamas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo procesas. Formuojant naujus žemės nuosavybės santykius, prioritetas buvo teikiamas buvusiems žemės savininkams. Įstatymų leidėjas pirmenybę teikė žemės grąžinimui natūra, todėl esant asmenims, laiku padavusiems prašymą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo, negalima traktuoti, kad toks sklypas priklauso valstybiniam laisvos žemės fondui.

15Ieškovės B. C. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

16Čiulėnų kolūkio įgaliotinių susirinkime 1987-10-16 buvo nutarta parduoti B. C. gyvenamąjį namą, esantį Pamalkestės kaime ir skirti jai 0,06 ha sodybinį sklypą (l. 91). Gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta 1989-04-13 (l. 5). Ieškovė 1992-04-29 Molėtų rajono Čiulėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybai pateikė prašymą parduoti jai 0,691 ha žemės sklypą, kurį užima namų valda P. kaime (l. 27), prie prašymo nurodyta kad pridedamas namų valdos planas. Sodybos žemės išpirkimo dokumentų byloje esantis planas (taip pat bylos l. 7) yra sudarytas vėliau – 1992-06-10, ir patvirtintas Čiulėnų viršaičio parašu ir spaudu. Čiulėnų agrarinės reformos tarnyba 1992-07-31 parengė 0,691 ha žemės sklypo įkainojimo aktą ir mokėjimo pranešimą, kuriame nurodytą sumą ieškovė sumokėjo tą pačią dieną (l. 8,9,10). Daugiau duomenų civilinėje byloje, kuriais remiantis būtų galima spręsti, kokiu pagrindu padidėjo ieškovei P. kaime suteiktas 0,06 ha sodybinis sklypas iki 0,691 ha, nėra, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė nenurodė teisėto namų valdos žemės sklypo padidinimo pagrindo, yra teisinga. Tokių įrodymų nėra pateikta ir apeliacinės instancijos teismui. Kai nėra įrodymų apie didesnio namų valdos žemės sklypo suteikimo teisėtumą, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl didesnio namų valdos žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

17Kai ieškovė B. C. kreipėsi 1992-04-29 į Molėtų rajono Čiulėnų apylinkės agrarinės reformos tarnybą su prašymu parduoti jai 0,691 ha žemės sklypą P. kaime, šioje tarnyboje jau buvo gauti pretendentų prašymai atkurti nuosavybės teises į toje pačioje vietoje esančius žemės sklypus – 1991-09-25 ir 1991-10-24 į A. G. turėtą žemę (L. G. ir E. G. nuosavybės teisės atkūrimo bylos l. 2,3) bei 1992-02-18 į K. Ž. turėtą žemę (V.A. D. nuosavybės teisės atkūrimo bylos l. 2). Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus rengtame pretendentų susirinkime Čiulėnuose atsižvelgiant į pretendentų pageidavimą atsiimti žemę natūra ieškovei B. C. namų valdos žemės sklypas buvo sumažintas iki 0,33 ha. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė 1997-07-02 LT Žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo 9 str. 2 p. nuostatas, numatančias, jog piliečiams prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypai. Kai sodybos plotas ir ribos nėra nustatytos ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti želdiniai, kiemas ir nuolat daržui naudojamas žemės sklypas, atitinkantys sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose. Apeliantė teigė, kad į jai paskirtą sumažintą 0,33 ha namų valdos žemės sklypą nepateko jai priklausantis sodas, nes faktiškai jis buvo grąžintas Laurynui ir E. G. , nors ši žemės dalis jiems niekada nepriklausė; savo teiginį įrodinėja UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ atliktos ekspertizės išvadomis. Tačiau šiomis išvadomis negalima pagrįsti ieškovės teisės į didesnį namų valdos žemės sklypą, jos niekaip nepatvirtina fakto, kad apeliantės nurodomas sodas buvo jos nuosavybė. UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ išvados tepatvirtina faktą, kad buvusių savininkų – A. G. ir K. Ž. žemėvaldos ribojosi, o ieškovės statiniai ir pageidaujamas suformuoti sklypas įsiterpia į abiejų savininkų žemėnaudas. Tarp pretendentų į buvusių savininkų K. Ž. ir A. G. valdytus nuosavybės teisėmis žemės sklypus dėl natūra atkurtų nuosavybės teisių ginčų nėra, ieškovė jų atžvilgiu neturi prioriteto, nes jos pageidaujamo dydžio namų valda niekada nebuvo teisėtai suteikta ir suformuota įstatymų nustatyta tvarka ir įtraukta į teritorijų planavimo dokumentus, todėl negali būti prilyginama valstybės išperkamai žemei. Kita vertus ieškovė neįrodė, kad buvo faktinis ir teisinis pagrindas suformuoti jos pageidaujamo 0,691 ha namų valdos žemės sklypą – sklype nebuvo eksploatuojami statiniai, dirbama žemė, ieškovės pasodintas sodas ir pan. Jai siūlomo pirkti dydžio sklypas – apie 0,33 ha yra pakankamas likusiems statiniams eksploatuoti, savo teisės į didesnę namų valdą ieškovė nepagrindė ir neįrodė.

18Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas byloje aplinkybes, objektyviai vertino įrodymus, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir proceso teisės normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį keisti ar naikinti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Kadangi apeliacinį skundą atsisakoma tenkinti, iš ieškovės priteistina, remiantis CPK 98 str., atsakovės V.A. D. naudai 1000 Lt advokatės pagalbos išlaidų ir atsakovo V. G. naudai 500 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Molėtų rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovės B. C. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovės Veronikos A. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) naudai 1000 Lt advokatės pagalbos išlaidų ir atsakovo V. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) naudai 500 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Dalios Višinskienės, Henricho Jaglinskio,... 3. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 4. dalyvaujant ieškovei apeliantei B. C. , jos atstovams V. N. ir adv. B.... 5. atsakovei V. A. D. , jos atstovei adv. D. K. Žalėnaitei,... 6. atsakovui E. G. , atsakovų atstovui adv. V. Vasilionokui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės B. C.... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. ieškovė B. C. prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko... 10. Atsakovai – Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų rajono... 11. Molėtų rajono apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 12. Ieškovė B. C. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Molėtų rajono... 13. Atsakovė V. A. D. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti, Molėtų... 14. Atsakovai E. G. , T. G. , V. G. prašė apeliacinį skundą atmesti, priteisti... 15. Ieškovės B. C. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 16. Čiulėnų kolūkio įgaliotinių susirinkime 1987-10-16 buvo nutarta parduoti... 17. Kai ieškovė B. C. kreipėsi 1992-04-29 į Molėtų rajono Čiulėnų... 18. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ištyrė visas... 19. Kadangi apeliacinį skundą atsisakoma tenkinti, iš ieškovės priteistina,... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 21. Molėtų rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš ieškovės B. C. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovės Veronikos A....