Byla 2S-1401-590/2014
Dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė N. Š., UAB „Senamiesčio ūkis“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos G. R. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė N. Š., UAB „Senamiesčio ūkis“, ir

Nustatė

3Pareiškėja G. R. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, prašydama panaikinti antstolės N. Š. 2013-12-06 patvarkymą Nr. 2-27062-155/2013 vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00779 dalyje dėl 654,24 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo ir įpareigoti antstolę grąžinti G. R. visas jau išieškotas lėšas vykdymo išlaidoms padengti. Nurodė, kad ji sužinojo apie antstolės vykdomą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0033/13/00779, kai 2013-11-28 registruotu paštu gavo 2013-11-19 antstolės N. Š. patvarkymą dėl 5 987,33 Lt skolos ir 306,08 Lt palūkanų pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-10 vykdomąjį raštą išieškojimo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai, bei 1697,77 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui. Pažymėjo, jog antstolė procesinius dokumentus siuntė pareiškėjai adresu ( - ), kur pareiškėja negyvena jau apie 42 metus. Nuo 1980 metų pareiškėja gyvena adresu ( - ), čia yra jos deklaruota gyvenamoji vieta. Nurodė, kad antstolė, neįteikusi jai raginimo įvykdyti teismo sprendimą, neteisėtai pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus ir pažeidė CPK 654 str., 655-659 str. nuostatas. Pareiškėja skolą sumokėjo iš karto kitą dieną po to, kai sužinojo apie vykdomą išieškojimą, t. y. 2013-11-29. Pareiškėjos nuomone, jeigu antstolė savo veiksmus būtų atlikusi tinkamai ir būtų pareiškėjos deklaruotoje gyvenamoje vietoje įteikusi raginimą įvykdyti teismo sprendimą, jokių vykdymo išlaidų nebūtų susidarę, todėl visos išieškotos vykdymo išlaidos pareiškėjai turi būti grąžintos, o 2013-12-06 patvarkymas dalyje dėl 654,24 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo panaikintas. Be to, pažymėjo, jog vykdymo išlaidos šioje byloje buvo didinamos dirbtinai – UAB „Medicinos bankas“ esančioje pareiškėjos banko sąskaitoje lėšų pilnai pakako padengti visą priteistą sumą ir vykdymo išlaidas, todėl nebuvo jokio reikalo priiminėti patvarkymų dėl pareiškėjos kitų sąskaitų, pareiškėjos sutuoktinio sąskaitų arešto ir lėšų iš jų nurašymo, priiminėti patvarkymų dėl lėšų iš pareiškėjos pensijos nurašymo bei areštuoti pareiškėjos nekilnojamąjį turtą.

4Antstolė N. Š. 2013-12-31 patvarkymu Nr. 33-779/2013 pareiškėjos 2013-12-19 skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Nurodė, kad vykdant skolos išieškojimą iš G. R., 2013-10-16 vykdomajame dokumente nurodytu adresu ( - ), skolininkei buvo išsiųstas raginimas susimokėti skolą geruoju. 2013-10-24 raginimas grįžo neįteiktas. Nustačius, kad skolininkės deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ), pakartotinis raginimas 2013-10-24 buvo išsiųstas registruotu paštu adresu ( - ). 2013-10-31 raginimas grįžo neįteiktas. Kadangi skolininkė pagal paliktą pranešimą registruoto laiško neatsiėmė, 2013-11-05 raginimas paskelbtas viešai internetiniame tinklapyje. Pažymėjo, jog prie pareiškėjos skundo yra pridėta voko kopija, iš kurio matyti, kad skolininkės motina iš ( - ), persiuntė gautus antstolės dokumentus adresu ( - ). Šie faktai įrodo, kad skolininkė gyvena ( - ), t. y. dar kitu adresu, ir jai siunčiamų procesinių dokumentų tiesiog neima. Pasibaigus 10 dienų viešo raginimo terminui susimokėti skolą geruoju, buvo areštuotas skolininkei priklausantis garažas, esantis ( - ), bei 2013-11-19 areštuotos skolininkės sąskaitos bankuose 7 991,18 Lt sumai. 2013-11-19 iš G. R. sąskaitos buvo išieškota 1954,17 Lt suma. Patvarkymai dėl turto bei lėšų arešto skolininkei buvo išsiųsti dar vienu adresu, kuriuo buvo deklaravusi gyvenamąją vietą skolininkės motina, t. y. ( - ). Šiuo adresu siųstus dokumentus G. R. gavo. Nurodė, kad skolininkė, būdama neapdairi bei nerūpestinga, neatsiimdama jai siųstų antstolio, o tikėtina ir teismo, procesinių dokumentų, negyvendama deklaruotoje gyvenamojoje vietoje bei ilgą laiką nemokėdama už butų komunalines paslaugas pati prisiėmė riziką, kad skolos bus priteistos teismine tvarka, o vėliau priverstinai išieškotos antstolio.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime į skundą nurodė, kad G. R. 2013-11-29 UAB „Senamiesčio ūkis“ sumokėjo 3 483,25 Lt, antstolė N. Š. 2013-11-25 pervedė UAB „Senamiesčio ūkis“ išieškotas iš G. R. pinigines lėšas – 1 315,43 Lt ir išieškotas iš S. R. pinigines lėšas – 1494,73 Lt. Nurodė, kad G. R. ilgą laiką nemokėjo už komunalines bei administravimo paslaugas, nereagavo į antstolės siųstą raginimą susimokėti skolą geruoju, tai įrodo skolininkės neapdairumą bei nesąžiningumą.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-18 nutartimi pareiškėjos G. R. skundą atmetė. Teismas nurodė, kad antstolė raginimą G. R. siuntė visais žinomais adresais, t. y. vykdomajame dokumente nurodytu adresu, kuris yra pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto buvimo vietos adresas (( - )), taip pat pareiškėjos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (( - )). Grįžus neįteiktiems laiškams, buvo objektyvus pagrindas manyti, jog skolininkės buvimo vieta nežinoma. Antstolė paskelbė raginimą viešai internetiniame tinklapyje CPK 660 str. 1 d. nustatyta tvarka tik įsitikinusi raginimo asmeninio įteikimo skolininkei galimybe. Teismas sprendė, kad raginimas skolininkei buvo įteiktas tinkamai, todėl, teismo vertinimu, antstolė pagrįstai, pasibaigus 10 dienų raginimo terminui susimokėti skolą geruoju, vadovaudamasi CPK 624 str., ėmėsi priverstinių vykdymo priemonių – areštavo skolininkei priklausantį garažą, esantį ( - ), bei 2013-11-19 areštavo skolininkės sąskaitas bankuose 7 991,18 Lt sumai. Taip pat teismas, įvertinęs ir patikrinęs antstolės prašomų priteisti vykdymo išlaidų pagrįstumą ir teisėtumą, konstatavo, kad antstolės prašomos išieškoti vykdymo išlaidos apskaičiuotos teisingai pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus vykdymo išlaidų dydžius, atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias bylos administravimo išlaidas, atskirų vykdymo veiksmų išlaidas ir atlygį antstoliui.

7Atskiruoju skundu pareiškėja G. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos G. R. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų tenkinti. Nurodo, kad raginimas apeliantės gyvenamosios vietos adresu buvo siųstas tik vieną kartą, o pranešimas apie siuntą buvo paliktas lauke, prie laiptinės durų, todėl raginimas įvykdyti sprendimą jai įteiktas netinkamai. Pažymi, jog jeigu antstolė savo veiksmus būtų atlikusi tinkamai ir apeliantės deklaruotoje gyvenamoje vietoje būtų įteikusi raginimą įvykdyti teismo sprendimą, jokių vykdymo išlaidų nebūtų susidarę, todėl visos išieškotos vykdymo išlaidos pareiškėjai turi būti grąžintos, o 2013-12-06 patvarkymas dalyje dėl 654,24 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo panaikintas. Be to, nurodo, kad vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje buvo didinamos dirbtinai. Jos sąskaitoje UAB „Medicinos bankas“ buvo 2 951,38 eurų (pagal oficialų kursą tai sudaro 10182,26 Lt), kurių pilnai pakako padengti visą priteistą sumą ir vykdymo išlaidas, todėl nebuvo jokio pagrindo priiminėti kitų patvarkymų.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu prašo pareiškėjos G. R. atskirąjį skundą atmesti.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Iš vykdomojoje byloje Nr. 33-779/2013 esančių duomenų nustatyta, kad antstolė N. Š. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-27062-155/2013 dėl 3955,48 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 705,66 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš G. R. UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai; dėl 1217,59 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo solidariai iš G. R. ir S. R. UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai; taip pat dėl 217,20 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo lygiomis dalimis iš G. R. ir S. R. UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai. 2013-10-16 vykdomajame dokumente nurodytu adresu ( - ), G. R. buvo išsiųstas raginimas susimokėti skolą geruoju. 2013-10-24 raginimas grįžo neįteiktas su kurjerių tarnybos nuoroda „Butas dabar nieko negyvena į p.p. (paliktą pranešimą) neatsiliepė“. Pakartotinis raginimas 2013-10-24 buvo išsiųstas pareiškėjai jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). 2013-10-31 raginimas grįžo neįteiktas su kurjerio nuoroda „pranešimas paliktas prie laiptinės durų, kaimynams irgi neprisiskambinau“. Kadangi G. R. pagal paliktus pranešimus registruoto laiško neatsiėmė, 2013-11-05 raginimas įvykdyti sprendimą buvo paskelbtas viešai internetiniame tinklapyje. Pasibaigus 10 dienų viešo raginimo terminui susimokėti skolą geruoju, buvo areštuotas skolininkei priklausantis garažas, esantis ( - ), bei 2013-11-19 areštuotos skolininkės lėšos, esančios bankų sąskaitose, 7991,18 Lt sumai. Antstolės patvarkymai dėl turto bei lėšų arešto skolininkei buvo išsiųsti dar vienu adresu, kuriuo buvo deklaravusi gyvenamąją vietą skolininkės motina, t. y. ( - ). Šiuo adresu siųstus dokumentus skolininkė gavo. 2013-11-19 iš pareiškėjos G. R. sąskaitos buvo išieškota 1954,17 Lt suma, 2013-12-10 iš pareiškėjos sąskaitos buvo išieškota 392,39 Lt suma. 2013-11-29 pareiškėja sumokėjo tiesiogiai UAB „Senamiesčio ūkis“ 3483,25 Lt sumą. Antstolio kontoroje 2013-12-19 buvo gautas skolininkės (pareiškėjos) G. R. skundas dėl antstolės N. Š. veiksmų, kuriuo skolininkė prašė panaikinti antstolės N. Š. 2013-12-06 patvarkymą dėl 654,24 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo, taip pat įpareigoti antstolę grąžinti G. R. visas jau išieškotas lėšas vykdymo išlaidoms padengti. Antstolė N. Š. 2013-12-31 patvarkymu skolininkės skundą atmetė ir skundą persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-18 nutartimi pareiškėjos G. R. skundą dėl antstolės veiksmų taip pat atmetė. Pareiškėja G. R., nesutikdama su minėta 2014-02-18 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

12Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad raginimas pareiškėjos gyvenamosios vietos adresu buvo siųstas tik vieną kartą, o pranešimas apie siuntą buvo paliktas lauke, prie laiptinės durų, todėl raginimas įvykdyti sprendimą jai įteiktas netinkamai. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo atskirojo skundo argumentu nesutinka.

13Pažymėtina, jog CPK 655 str. nustatyta, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Vykdydamas šios teisės normos reikalavimus, teismo antstolis, iki pradėdamas priverstinio vykdymo procedūras, privalo paraginti skolininką įvykdyti teismo sprendimą geruoju. Šios teisės normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas teismo sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, jog yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Kadangi konkreti vykdomoji byla pradedama konkretaus vykdomojo dokumento pagrindu, tai dėl konkretaus pateikto vykdomojo dokumento turi būti atliekami vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti konkretūs veiksmai, tarp jų – raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimas arba išsiuntimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-192/2005). CPK 657 str. 1 d. nurodoma, jog raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Taip pat CPK 660 str. 1 d. nustatyta, jog tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

14Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog antstolė ėmėsi visų galimų teisėtų priemonių aktyviai padėti skolininkei apginti jos teises ir įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.), kad būtų užtikrintas tinkamas raginimo įteikimas teisės aktų nustatyta tvarka. Kaip jau minėta, antstolė raginimą G. R. siuntė visais žinomais adresais, t. y. vykdomajame dokumente nurodytu adresu, kuris yra pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto buvimo vietos adresas (( - )), taip pat pareiškėjos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (( - )). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog šiuo atveju, grįžus neįteiktiems laiškams, buvo objektyvus pagrindas manyti, jog skolininkės buvimo vieta nežinoma. Kadangi procesiniai dokumentai įteikti nebuvo, antstolė raginimą įvykdyti sprendimą paskelbė specialiame interneto tinklalapyje, kaip numatyta CPK 660 str. 1 d. Tokiu būdu raginimas laikomas tinkamai įteiktu skolininkei (CPK 660 str. 2 d.). Pažymėtina, kad raginimo įvykdyti sprendimą įtekimas CPK 660 straipsnyje nustatyta tvarka neprieštarauja galiojančioms teisės normoms. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad skolininkė apie raginimą įvykdyti sprendimą buvo informuota tinkamai, todėl skolininkei neįvykdžius vykdomojo dokumento per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, antstolė pagrįstai ir teisėtai taikė priverstinio vykdymo priemones. Kadangi už visų priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio pareiškėja neįvykdė gera valia, antstolei turi būti atlyginta, antstolė pagrįstai paskaičiavo ir išieškojo iš pareiškėjos vykdymo išlaidas.

15Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodo, kad vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje buvo didinamos dirbtinai, nes jos sąskaitoje UAB „Medicinos bankas“ buvo 2951,38 eurų (pagal oficialų kursą tai sudaro 10182,26 Lt), kurių pilnai pakako padengti visą priteistą sumą ir vykdymo išlaidas. Apeliantės manymu, nebuvo jokio pagrindo priiminėti kitų patvarkymų. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

16Pažymėtina, jog pasibaigus 10 dienų viešo raginimo terminui susimokėti skolą geruoju, buvo patikrinta pareiškėjos G. R. turtinė padėtis, nekilnojamojo turto kadastras, VĮ Regitra, SODRA, bankai. Buvo nustatyta, kad pareiškėja turi kelis nekilnojamojo turto objektus. 2013-11-19 patvarkymu skolos grąžinimui užtikrinti buvo areštuotas pareiškėjai priklausantis garažas, esantis ( - ). Taip pat antstolė 2013-11-19 patvarkymais areštavo pareiškėjos pinigines lėšas, esančias UAB „Medicinos bankas“ ir AB „Swedbank“ bankų sąskaitose, 7991,18 Lt sumai (skola bei vykdymo išlaidos). Minėtais patvarkymais antstolė prašė bankų areštuotas lėšas per 5 dienas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. 2013-11-19 iš G. R. sąskaitos AB „Swedbank“ banke išieškota 1954,17 Lt. Tuo tarpu iš sąskaitos, esančios UAB „Medicinos bankas“, jokių piniginių lėšų į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą pervesta nebuvo. Atkreiptinas dėmesys, kad antstolė nei rinkdama duomenis apie pareiškėjos turimas sąskaitas bankuose, nei areštuodama banko sąskaitose esančias pareiškėjos lėšas, neturėjo duomenų, kokio dydžio piniginės sumos sąskaitose yra, todėl antstolė neturėjo jokio pagrindo manyti, kad pareiškėja UAB „Medicinos banke“ turi pakankamai piniginių lėšų, kurių būtų pakakę skolos išieškojimui. Priešingai, UAB „Medicinos bankas“ nepervedus jokių piniginių lėšų į antstolės depozitinę sąskaitą, antstolė turėjo pagrindą manyti, kad pareiškėja UAB „Medicinos banke“ piniginių lėšų neturi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos argumentas apie lėšų buvimą sąskaitoje, esančioje UAB „Medicinos banke“, atmetamas, kaip nesudarantis pagrindo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-18 nutarties panaikinimui.

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos G. R. skundo dėl antstolio veiksmų. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai