Byla 2-1410/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Elveka“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Elveka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Elveka“ restruktūrizavimo byloje.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 19 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Elveka“ restruktūrizavimo bylą. 2012 m. vasario 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „Elveka“ patikslintą restruktūrizavimo planą laikotarpiui iki 2014 m. kovo 31 dienos. Įmonės vadovas teismui nepateikė teismui restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB „Elveka“ restruktūrizavimo bylą nutraukė ir pavedė UAB „Elveka“ vadovui su šia nutartimi supažindinti visus UAB „Elveka“ kreditorius.

6Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-978) 2 straipsnis nustatė, kad įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Šis įstatymas įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d., todėl UAB „Elveka“ restruktūrizavimas atliekamas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo iki 2010 m.. spalio 1 d. galiojusios redakcijos normas.

7Teismas pažymėjo, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusi įstatymo redakcija) 25 straipsnis nustatė, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės vadovas ir įmonės administratorius (jeigu jis paskirtas) per 10 kalendorinių dienų privalo parengti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, šį aktą įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pateikti teismui. Tokio akto, pasibaigus restruktūrizavimo plano laikotarpiui, UAB „Elveka“ vadovas teismui per daugiau kaip 20 dienų nepateikė, todėl teismas restruktūrizavimo bylą nutraukė.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Elveka“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktui pateikti. Skundą grindžia tuo, jog bendrovės vadovas direktorius G. J. B. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto neparuošė ir nepateikė teismui įstatyme numatytais terminais dėl sunkios ligos, kuri truko nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. balandžio 28 d. Pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius jo nedarbingumą nurodytu laikotarpiu.

9Kreditorius UAB „Autokausta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Įmonės vadovas neatidėliotiniems reikalams atlikti galėjo ir privalėjo įgalioti kitą asmenį. Be to, žymėjo, kad per visą laikotarpį planas nebuvo vykdomas, su UAB „Autokausta“ nebuvo atsiskaityta, todėl net ir pratęsus terminą pateikti teismui restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, jis negalės būti pateiktas, kadangi jo parengti neįmanoma.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

11CPK straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas.

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Elveka“ restruktūrizavimo byla iškelta Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartimi. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartimi patvirtintas UAB „Elveka“ restruktūrizavimo planas laikotarpiui nuo 2009 m. kovo 30 d. iki 2013 m. kovo 30 d. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtintas UAB „Elveka“ patikslintas –pakeistas restruktūrizavimo planas laikotarpiui nuo 2009 m. kovo 30 d. iki 2014 m. kovo 31 d. (t.4, b.l. 98). 2014 m. balandžio 2 d. raštu Kauno apygardos teismas įpareigojo UAB „Elveka“ informuoti, ar buvo įvykdytas restruktūrizavimo planas, tačiau duomenų iki 2014 m. balandžio 22 d. pirmosios instancijos teismas negavo, todėl skundžiama nutartimi nutraukė restruktūrizavimo bylą.

13UAB „Elveka“ vadovas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodinėja tuo, jog restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas nebuvo pateiktas laiku dėl svarbios priežasties, t.y. jo ligos.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatyme įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą. Siekiant tinkamai įgyvendinti restruktūrizavimo procesui keliamus tikslus ĮRĮ procesinėse normose aiškiai ir imperatyviai reglamentuoti atskiri procesiniai veiksmai, jų atlikimo tvarka, nustatyti konkretūs tokių veiksmų atlikimo terminai ir kt. Nors 2014 m. balandžio 2 d. raštu Kauno apygardos teismas įpareigojo UAB „Elveka“ informuoti, ar buvo įvykdytas restruktūrizavimo planas, UAB „Elveka“ nepateikė teismui duomenų apie restruktūrizavimo plano įgyvendinimą. Iš teismui pateiktos informacijos apie G. J. B. išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus matyti, jog jis buvo gydytas ligoninėje nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. sausio 8 d. Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 9 d. iki 2014 m. sausio 27 d. UAB „Elveka“ vadovas buvo sanatorijoje. Tuo tarpu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. balandžio 28 d. jis buvo gydomas ambulatoriškai, kas leidžia daryti išvadą, jog pastaruoju laikotarpiu, siekdamas tinkamai įvykdyti savo pareigas, numatytas restruktūrizavimo įstatyme, turėjo galimybę įgalioti kitą asmenį atlikti neatidėliotinus veiksmus (t.4, b.l. 121). Be to atkreiptinas dėmesys, jog net pasibaigus UAB „Elveka“ vadovo nedarbingumo laikotarpiui bei 2014 m. gegužės 27 d. teikiant pirmosios instancijos teismui atskirąjį skundą, restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas kartu pateiktas nebuvo. Iš kreditoriaus UAB „Autokausta“ atsiliepimo matyti, kad UAB „Elveka“ per restruktūrizavimo laikotarpį su šiuo kreditoriumi neatsiskaitė.

15Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog UAB „Elveka“ pažeidė ĮRĮ numatytus restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto pateikimo terminus, duomenų, jog restruktūrizavimo planas yra įgyvendintas, byloje nėra, todėl darytina išvada, jog skundžiama pirmosios instancijos tesimo nutartis, kuria nutraukta UAB „Elveka“ restruktūrizavimo byla, yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti pagrindo nėra.

16Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai