Byla e2-596-939/2019

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Prienų rajono savivaldybės ieškinį atsakovei T. L., tretiesiems asmenims L. A., R. A., UAB „Prienų butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ieškovės Prienų rajono savivaldybės ieškinį atsakovei R. S., trečiajam asmeniui T. L. dėl iškeldinimo iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos bei atsakovės R. S. priešieškinį dėl neterminuotos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo sprendė ieškovės Prienų rajono savivaldybės dalies ieškinio atsisakymo priėmimo, ieškovės ir atsakovės R. S. taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos Nr. e2-596-939/2019 nutraukimo klausimus.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė Prienų rajono savivaldybė ( - ) Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateiktu ieškiniu atsakovei T. L., tretiesiems asmenims L. A., R. A., UAB „Prienų butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo nutraukti Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos ( - ) tipinę sutartį, sudarytą su atsakove, ir iškeldinti ją ir jos šeimos narius, trečiuosius asmenis L. A. ir R. A., iš nuomojamos patalpos, adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Ieškovė Prienų rajono savivaldybė ( - ) Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateiktu ieškiniu atsakovei R. S., trečiajam asmeniui T. L. dėl iškeldinimo iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos prašo iškeldinti atsakovę R. S. iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos, nuosavybės teise priklausančios Prienų rajono savivaldybei, adresu ( - ) užtikrinti tinkamą patekimą į ją ir perduoti Prienų rajono savivaldybei.

6Atsakovė R. S. priešieškiniu prašo atmesti ieškovės ieškinį dėl iškeldinimo iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos kaip nepagrįstą, priešieškinį tenkinti ir įpareigoti Prienų rajono savivaldybę sudaryti su R. S. neterminuotą buto, esančio ( - ), nuomos sutartį.

7Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose ( - ) gautas ieškovės prašymas dėl ieškinio dalies atsisakymo, kuriame ieškovė nurodo, jog atsisako ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ieškinio atsisakymo pasekmės jai žinomos.

8Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. sausio 31 d. gauta ieškovės Prienų rajono savivaldybės ir atsakovės R. S. taikos sutartis. Taikos sutartyje nurodoma, kad šalys nutarė bylą baigti taikos sutartimi, kurios sąlygas išdėstė raštu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis), prašo teismo patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį, nurodo, kad bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos.

9Teismas

konstatuoja:

10prašymai tenkintini.

11Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

12Nenustatyta, kad ieškovės ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 1 ir 2 dalys), todėl ieškovės ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, atsisakymas priimtinas.

13Ieškovei atsisakius ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, byla dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Ieškovei išaiškintina, kad bylą dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

15Atsakovei byloje buvo teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, ( - ) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu Nr. ( - ) atsakovė 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. 2019 m. sausio 30 d. gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodoma, jog teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą atsakovei T. L. susidarė 130,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat, teisme nagrinėjant bylą dėl ieškovės reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, valstybė patyrė 21,84 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Iš bylos duomenų matyti, kad bylinėjimosi išlaidos teisme nagrinėjant bylą dėl ieškovės reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos susidarė dėl atsakovės kaltės, pagrindo spręsti, kad ieškovės procesinis elgesys buvo netinkamas, nėra. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad atsakovei byloje buvo teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, atsakovė 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

17Minėta, Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. sausio 31 d. gauta ieškovės Prienų rajono savivaldybės ir atsakovės R. S. taikos sutartis. Iš taikos sutarties turinio matyti, kad ieškovė Prienų rajono savivaldybė ir atsakovė R. S. išsprendė ginčą dėl iškeldinimo iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos, nuosavybės teise priklausančios Prienų rajono savivaldybei, adresu ( - ), užtikrinant tinkamą patekimą į ją ir perduodant Prienų rajono savivaldybei ir Prienų rajono savivaldybės įpareigojimo sudaryti su R. S. neterminuotą buto, esančio ( - ), nuomos sutartį.

18Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymams neprieštarauja, ieškovės ir atsakovės bei kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia, todėl pateikta taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis), civilinė byla nutrauktina. Bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (CPK 294 straipsnis).

19CK 6.985 straipsnyje nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

20Šalys, teismui pateikdamos tvirtinti taikos sutartį, sutarė, kad kiekviena šalis pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jos tarp šalių nepaskirstytinos, o procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, šiuo atveju 11,00 Eur sumoka atsakovė. Šalims sudarius taikos sutartį, atsakovei grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Atsakovė už priešieškinį sumokėjo 100,00 Eur žyminio mokesčio, todėl jai grąžintina 75 procentai sumokėtos žyminio mokesčio sumos – 75,00 Eur. Vadovaujantis CPK 87-88 straipsniais, atlikus vienarūšių mokėjimų įskaitymą iš atsakovei grąžintino žyminio mokesčio – 75,00 Eur išskaičiuotina 11,00 Eur suma, mokėtina už procesinių dokumentų siuntimą, ir atsakovei grąžintina 64,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 87 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktais, 294, 392 straipsniais,

Nutarė

22Priimti ieškovės Prienų rajono savivaldybės ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T. L. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos bei jos šeimos narių, trečiųjų asmenų L. A., R. A. iškeldinimo iš nuomojamos patalpos adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos atsisakymą civilinėje byloje Nr. e2-596-939/2019.

23Patvirtinti ieškovės Prienų rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 111107225, ir atsakovės R. S., asmens kodas ( - ), taikos sutartį šiomis sąlygomis:

241.

25Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsnio 1 dalimi, atsakovė R. S. sutinka, kad ieškovė atsiima ieškinį dalyje dėl reikalavimo iškeldinti atsakovę R. S. iš savavališkai užimtos gyvenamosios patalpos, nuosavybės teise priklausančios Prienų rajono savivaldybei, adresu ( - ), užtikrinti tinkamą patekimą į ją ir perduoti Prienų rajono savivaldybei.

262.

27Šalys susitaria, kad neatlygins viena kitai Šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų ir nereikalaus jų atlyginimo iš kitos šalies.

283.

29Atsakovė R. S. įsipareigoja sumokėti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu bei žyminiu mokesčiu, proporcingai jai pareikštų reikalavimų daliai.

304.

31Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnio 2 dalis),

325.

33Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutarti įsiteisėjimo dienos.

34Civilinę bylą Nr. e2-596-939/2019 nutraukti.

35Nurodyti šalims, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

36Grąžinti atsakovei R. S., asmens kodas ( - ), dalį – 64,00 Eur (šešiasdešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. spalio 25 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

37Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Prienų rajono... 3. Teismas... 4. Ieškovė Prienų rajono savivaldybė ( - ) Alytaus apylinkės teismo Prienų... 5. Ieškovė Prienų rajono savivaldybė ( - ) Alytaus apylinkės teismo Prienų... 6. Atsakovė R. S. priešieškiniu prašo atmesti ieškovės ieškinį dėl... 7. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose ( - ) gautas ieškovės prašymas... 8. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. sausio 31 d. gauta... 9. Teismas... 10. prašymai tenkintini.... 11. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 12. Nenustatyta, kad ieškovės ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo... 13. Ieškovei atsisakius ieškinio dalyje dėl pareikšto reikalavimo atsakovei T.... 14. Ieškovei išaiškintina, kad bylą dalyje dėl pareikšto reikalavimo... 15. Atsakovei byloje buvo teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, ( - )... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad bylinėjimosi išlaidos teisme nagrinėjant... 17. Minėta, Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. sausio 31 d. gauta... 18. Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymams neprieštarauja,... 19. CK 6.985 straipsnyje nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos... 20. Šalys, teismui pateikdamos tvirtinti taikos sutartį, sutarė, kad kiekviena... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 22. Priimti ieškovės Prienų rajono savivaldybės ieškinio dalyje dėl... 23. Patvirtinti ieškovės Prienų rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas... 24. 1.... 25. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsnio 1... 26. 2.... 27. Šalys susitaria, kad neatlygins viena kitai Šalių turėtų bylinėjimosi... 28. 3.... 29. Atsakovė R. S. įsipareigoja sumokėti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su... 30. 4.... 31. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės... 32. 5.... 33. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos... 34. Civilinę bylą Nr. e2-596-939/2019 nutraukti.... 35. Nurodyti šalims, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 36. Grąžinti atsakovei R. S., asmens kodas ( - ), dalį – 64,00 Eur... 37. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...