Byla 2-109-903/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant atsakovams A. V. (A. V.) ir M. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams A. V. (A. V.) ir M. V. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu iš atsakovų prašo solidariai priteisti 6073,47 Eur negrąžinto kredito, 1041,66 Eur palūkanų, 1805,58 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2007-10-30 ieškovas (kredito davėjas) ir atsakovas A. V. (A. V.) (kredito gavėjas), esant sutuoktinės M. V. rašytiniam sutikimui, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450718054960-02, pagal kurią ieškovas atsakovams suteikė 11000,00 Eur kreditą iki 2012-10-29. Atsakovai įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų nustatytais terminais sudarytos sutarties pagrindu, dalies įsiskolinimo jie ieškovui nesumokėjo iki šiol, liko skolingi 6073,47 Eur negrąžinto kredito, 1041,66 Eur palūkanų, 1805,58 Eur delspinigių.

3Atsakovė M. V. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka iš dalies, nesutinka su 1805,58 Eur paskaičiuota delspinigių suma, prašo taikyti 6 mėn. senatį ir delspinigius paskaičiuoti tik už 6 mėnesius (b.l.16-17).

4Atsakovas A. V. (A. V.) per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l.39).

5Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jam pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Gautas ieškovo atstovo prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad ieškinį palaiko, pateikė naują delspinigių paskaičiavimo lentelę, kurioje perskaičiavo delspinigių sumą už 6 mėn.-817,68 Eur (b.l.86-90).

6Teismo posėdžio metu atsakovas A. V. (A. V.) ieškinį pripažino, sutiko, kad yra skolingas bankui prašomą priteisti negrąžinto kredito skolą, palūkanas, sutiko ir su perskaičiuota delspinigių suma, paaiškino, kad skolą bankui sumokės pagal galimybes.

7Teismo posėdžio metu atsakovė M. V. ieškinį pripažino pilnai, sutiko su ieškovo perskaičiuota delspinigių suma už 6 mėnesius, nurodė, kad priteistą skolą bankui sumokės pagal galimybes.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-10-30 vartojimo kredito sutarties Nr.0450718054960-02 pagrindu, esant atsakovės sutuoktinės M. V. rašytiniam sutikimui, ieškovas atsakovui suteikė 11000,00 Lt kreditą iki 2012-10-29, mokant 9,08 procentų dydžio metines palūkanas, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,1 procento delspinigius nuo sumos, kurios terminas praleistas (b.l.9-13). Iš skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos, suformuotos 2012-09-24 nustatyta, kad delspinigiai paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2010-07-03 iki 2012-04-16 sudaro 1805,58 Lt (b.l.54-72). Iš 2012-11-20 delspinigių skaičiavimo lentelės nustatyta, kad paskaičiuoti delspinigiai už negrąžintus kreditus už laikotarpį nuo 2011-10-15 iki 2012-04-16, t.y. šešis mėnesius sudaro 817,68 Eur (b.l.87-90). Atsakovai prievolės ieškovui pilnai neįvykdė, jie buvo raginami sumokėti skolą (b.l. 14-21), tačiau atsakovai į ieškovo raginimus nereagavo, suteiktos paskolos terminas yra suėjęs, tačiau iki šiol atsakovai ieškovui skolos negrąžino.

10Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1d.), būtent to jos tikisi viena iš kitos prieš sudarydamos sutartį. Bendradarbiaudamos ir kooperuodamosi kuo ekonomiškesniu kitai būdu, sutarties šalys privalo imtis tokių priemonių, kad sutartis būtų įvykdyta nustatytu laiku, kad būtų atlikta tai, ko šalys, sudarydamos sutartį tikisi viena iš kitos. Kreditorius suteikia paskolą, tikėdamasis, kad skolininkas grąžins jam skolą laiku ir įvykdys kitus sutartinius įsipareigojimus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas (Lietuvos Respublikos 6.205 str.). Atsakovai savo prievolės kreditoriui neįvykdė. Šioje byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, kad kreditorius turėjo kokios nors įtakos tam, kad skolininkai negalėtų įvykdyti prievolės pagal sutartį iki nustatyto termino (Lietuvos Respublikos CK 6.206 str.). Kreditorius (bankas) pilnai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį. Ginčo byloje dėl skolos, palūkanų ir delspinigių paskaičiuotų už šešis mėnesius nėra, atsakovai pilnai sutiko su šia ieškinio apimtimi ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad skolą ieškovui sumokės pagal galimybes. Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, jie sutartyje numatytais terminais negrąžino kredito ir nemokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jiems tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo kreditas buvo suteiktas abiem atsakovams, pripažintina, kad už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą kredito sutarties pagrindu privalo solidariai atsakyti abu atsakovai, todėl atsakovams yra pagrindas taikyti civilinę sutartinę atsakomybę, jie turi pareigą solidariai atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui padarytus nuostolius, t.y. sumokėti 6073,47 Eur negrąžinto kredito, 1041,66 Eur palūkanų, 817,68 Eur delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 6.38 str.1 d., 6.6 str. 1 d., 5 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 2 d., 6.71 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str.).

11Kadangi atsakovai pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminą, ieškovui iš atsakovų priteistinos solidariai 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 7932,81 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-05-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 6.37 str. ir 6.210 str.).

12Ieškovas paduodant ieškinį sumokėjo 924,00 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (patenkinant 89 proc. reikalavimo, priteista tik dalis delspinigių, ieškiniu buvo pareikštas reikalavimas priteisti 1805,58 Eur, tačiau priteista 817,68 Eur delspinigių), iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistinas 821,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 93 str.).

13Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti solidariai iš atsakovų A. V. (A. V.), a.k. ( - ) ir M. V., a.k. ( - ) deklaruotos gyv. vietos adresas ( - ) 7932,81 Eur (septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt du Eur 81 ct) nuostolių, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 821,00 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) ieškovui AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esančiai Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilniuje.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovų A. V. (A. V.) ir M. V. po 25,26 Lt (dvidešimt penkis Lt 25 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

19Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai