Byla 2-5254-798/2009

2Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas rašytinio proceso tvarka išsprendė taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ieškinį atsakovui UAB „IKODA“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

4ieškovas UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: šį ieškinį visa apimtimi nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priimti preliminarų sprendimą; priteisti iš UAB „IKODA“ ieškovo naudai 270698,82 Lt skolą, 15132,87 Lt palūkanų, 15,21 procento metinių palūkanų sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nuo teismo priteistų pinigų sumų; priteisti 3359 Lt dydžio žyminį mokestį, 4421,02 Lt išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai; siekiant užtikrinti ieškovo ieškinio reikalavimus, nepranešant atsakovui, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Vilniaus apygardos teismas 2009-07-14 preliminariu sprendimu ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ieškinį atsakovui UAB „IKODA“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkino visiškai.

6Ieškovas bankrutuojanti UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir atsakovas UAB „IKODA“ Vilniaus apygardos teismui pateikė 2009-08-10 šalių sudarytą bei pasirašytą taikos sutartį, prašydami ją patvirtinti ir nutraukti civilinę bylą.

7Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 2 d.). Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia nei vienos iš šalių interesų, sudaryta geranoriškai, todėl tvirtinama (CPK 140 str. 3 d., 294 str.). Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

8Ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir atsakovo UAB „IKODA“ prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, preliminarus sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 94 straipsniu,

10

Nutarė

12Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“,( - ), (toliau - Ieškovas), atstovaujama ieškovo Generalinio direktoriaus Gintauto Janulevičius, veikiančio pagal ieškovo įstatus, ir

13UAB „IKODA“, (duomenys neskeltini) (toliau- Atsakovas), atstovaujama atsakovo Direktoriaus Gintauto Mato Vėžausko, veikiančio pagal atsakovo įstatus tokiomis sąlygomis:

141. Baigti Vilniaus apygardos teisme iškeltą Civilinę bylą Nr. 2-5254-798/2009 šia Taikos sutartimi pagal jos sąlygas.

152. Atsakovo įsipareigojimai:

162.1. Šia Taikos sutartimi Atsakovas pripažįsta, kad šios Taikos sutarties pasirašymo dieną Atsakovo Skola Ieškovui už užsakymus yra 215 698,82Lt dydžio;

172.2. Atsakovas įsipareigoja grąžinti Skolą (215 698,82 Lt) Ieškovui tokiais terminais ir dalimis:

18iki 2009-08-14

1925 000 Lt;

20iki 2009-08-21

2125 000 Lt;

22iki 2009-08-28

2325 000 Lt;

24iki 2009-09-04

2525 000 Lt;

26iki 2009-09-11

2725 000 Lt;

28iki 2009-09-18

2925 000 Lt;

30iki 2009-09-25

3125 000 Lt;

32iki 2009-10-02

3325 000 Lt; ir

34iki 2009-10-09

3515 698,62 Lt.

36Šios (i) Skolos dalys bei (ii) palūkanos, nurodytos šios Taikos sutarties 2.3 punkte, taip pat (iii) bylinėjimosi išlaidos, nurodytos šios Taikos sutarties 2.4 punkte, turi būti mokamos į Ieškovo banko sąskaitą, nurodytą šioje Taikos sutartyje. Skolos dalis bei minėtos palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos laikomos tinkamai sumokėtos Ieškovui, kai Skolos grąžinimui pervedamos lėšos bei palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos yra įskaitomos į šioje Taikos sutartyje nurodytą Ieškovo banko sąskaitą;

372.3. Atsakovas įsipareigoja nuo šios Taikos sutarties 3 punkte nurodytų Ieškovui nesumokėtų Skolos dalių sumokėti Ieškovui 15,21 proc. dydžio metines palūkanas (toliau - Palūkanos). Šias Palūkanas Atsakovas privalo sumokėti Ieškovui dalimis, t.y. kartu su kiekvienos Skolos dalies, nurodytos šios Taikos sutarties 2.2 punkte, mokėjimu Atsakovas taip pat privalo sumokėti ir visas Palūkanas, paskaičiuotas iki tokios Skolos dalies mokėjimo termino pabaigos;

382.4. Atsakovas taip pat įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį, įsigaliojimo dienos sumokėti Ieškovui jo patirtas išlaidas advokato ir advokato padėjėjo pagalbai už ieškinio ir šios Taikos sutarties parengimą apmokėti, t.y. 9 371,65 Lt.

392.5. Atsakovui nesumokėjus eilinės Skolos dalies, nurodytos šios Taikos sutarties 2.2 punkte, iki tame pačiame punkte nurodyto termino pabaigos ir/ar atitinkamų Palūkanų, nurodytų šios Taikos sutarties 2.3 punkte, iki tame pačiame punkte nurodyto termino pabaigos, ir/ar bylinėjimosi išlaidų, nurodytų šios Taikos sutarties 2.4 punkte, iki tame pačiame punkte nurodyto termino pabaigos, Ieškovas turi teisę pareikalauti visos Skolos grąžinimo nedelsiant. Tokiu atveju Ieškovas turės teisę nedelsiant kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal visas šioje Taikos sutartyje numatytas Atsakovo mokėjimų sumas (t.y. Skolos dalys, Palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos) ir pateikti jį antstoliui priverstinai vykdyti;

402.6. Už kiekvieną pradelstą Skolos dalies grąžinimo dieną, palūkanų sumokėjimą dieną ir/ar bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dieną, nurodytą atitinkamai šios Taikos sutarties 2.2 ir/ar 2.3, ir/ar 2.4 punkte, skaičiuojami 0,02% dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos pinigų sumos;

412.7. Kaip Atsakovo prievolių pagal šią Taikos sutartį užtikrinimą Atsakovas pateikė 2009-08-10 Laidavimo sutartį, sudarytą tarp Ieškovo ir UAB „Diduva". Atsakovui praleidus šios Taikos sutarties 2.2 ir/ar 2.3, ir/ar 2.4 punkte nurodytus Skolos grąžinimo terminus ir/ar Palūkanų sumokėjimo terminus, ir/ar bylinėjimosi išlaidų atlyginimo terminą, visa Skola tampa mokėtina iš karto, o Ieškovas įgyja teisę nukreipti Skolos bei visų Palūkanų išieškojimą į laiduotoją UAB „Diduva" pagal 2009-08-10 Laidavimo sutartį;

422.8. Pakeitus ar panaikinus šios Taikos sutarties pasirašymo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito kursą bazinės valiutos (euro) atžvilgiu (3,4528 lito už 1 eurą) ir/ar eurą kaip bazinę valiutą, ir dėl to litui nuvertėjus euro atžvilgiu, visos pagal šią Taikos sutartį Ieškovui mokėtinos sumos, kurios iki lito kurso pasikeitimo dienos dar nėra sumokėtos, perskaičiuojamos taip, kad mokėtina suma litais bet kurią mokėjimo dieną atitiktų sumą eurais, kuri būtų gauta, jei lito kursas nebūtų pasikeitęs. Jeigu po šios Taikos sutarties pasirašymo Lietuvos Respublika įvestų eurą kaip oficialią valiutą, pakeičiančią litą, visos pagal šią Taikos sutartį Ieškovui mokėtinos sumos, kurios iki euro įvedimo dar nėra sumokėtos, perskaičiuojamos taip, kad mokėtina suma eurais bet kurią mokėjimo dieną būtų ne mažesnė nei ta eurų suma, kuri būtų gauta lito kursui euro atžvilgiu esant 3,4528 lito už 1 eurą.

433. Ieškovas šia Taikos sutartimi atsisako Civilinėje byloje Atsakovui pareikšto reikalavimo dėl 15 132,87 Lt palūkanų priteisimo.

444. Šalys patvirtina, kad, Atsakovui tinkamai, laiku bei visiškai įvykdžius visas šios Taikos sutarties 2 punkto sąlygas, Ieškovas neturės jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų Atsakovui dėl aplinkybių, kurios sudarė Ieškovo Ieškinio pagrindą ir neinicijuos jokių naujų teisminių ir/ar neteisminių procesų ir nereikš Atsakovui jokių kitų reikalavimų ar pretenzijų dėl apmokėjimo už užsakymus, dėl kurių apmokėjimo buvo pateiktas Ieškinys, ar su tuo susijusių aplinkybių arba jų pagrindu kylančių aplinkybių ir bet kokio kito Atsakovo veikimo ir/ar neveikimo pasekmių.

455. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, patvirtinus šią Taikos sutartį:

465.1. Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo grąžinti 75 procentus, tai yra 2 519,25 Lt, žyminio mokesčio sumokėto už Ieškinį 2009-06-25 mokėjimo nurodymu Nr. 1129;

475.2. Ieškovas nereikalaus šioje ar kitose bylose priteisti iš Atsakovo ar kitaip atlyginti likusią 25 procentų dydžio už Ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalį, kuri pagal galiojančius įstatymus negrąžinama, tai yra 839,75 Lt.

486. Išskyrus šios Taikos sutarties 2 bei 5 punktus, (i) kiekviena Šalis pati padengs jos šioje Civilinėje byloje turėtas visas kitas bylinėjimosi ir bet kokias kitas su šios bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, o (ii) išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, Šalys pasidalins po lygiai. Kiekviena Šalis taip pat pati padengs ir jos turėtas išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties sudarymu.

497. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293-294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t.y. civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį. Šalys taip pat prašo panaikinti Civilinėje byloje teismo visas taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

508. Šalys susitaria, kad ši Taikos sutartis neriboja ir neatima iš bet kurios šios Taikos sutarties Šalies teisės jos pasirinktu būdu reikalauti, kad kita Šalis vykdytų šioje Taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

519. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

529.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Asmenys, pasirašantys šią Taikos sutartį Šalių vardu, turi visus tinkamus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

539.2. ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis;

549.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės;

559.4. nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei jos sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nė vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties, nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai Šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio,

56įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama Šalis yra; (iii) atitinkamos Šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

579.5. ši Taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų.

5810. Ši Taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti nuo jos pasirašymo momento.

5911. Ši Taikos sutartis sudaroma 4 (keturiais) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, laiduotojui -UAB „Diduva" ir Vilniaus apygardos teismui.

6012. Šalys sutinka, kad Ieškovas pateiktų šią Taikos sutartį patvirtinti Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam Civilinę bylą, pradėtą pagal Ieškovo Ieškinį, prašydamas tai padaryti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims, kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis Taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

6113. Šios Sutarties neatskiriamu priedu yra 2009-08-10 Laidavimo sutartis, sudaryta tarp Ieškovo ir UAB „Diduva".

62Vilniaus apygardos teismo 2009-07-14 preliminarų sprendimą panaikinti ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-5254-798/2009 pagal ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ieškinį atsakovui UAB „IKODA“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

63Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-07-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės atsakovo UAB „IKODA“ turtui (Turto arešto akto numeris: 0109005199).

64Grąžinti iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškovui UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“, 2519,25 Lt (du tūkstančiai penkis šimtus devyniolika litų 25 cnt) sumokėto žyminio mokesčio.

65Iš ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir atsakovo UAB „IKODA“ priteisti po 7,40 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

66Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas rašytinio proceso... 4. ieškovas UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009-07-14 preliminariu sprendimu ieškovo UAB... 6. Ieškovas bankrutuojanti UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir... 7. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 8. Ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir atsakovo UAB... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293... 10. ... 12. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „ARCELORMITTAL... 13. UAB „IKODA“, (duomenys neskeltini) (toliau- Atsakovas), atstovaujama... 14. 1. Baigti Vilniaus apygardos teisme iškeltą Civilinę bylą Nr.... 15. 2. Atsakovo įsipareigojimai:... 16. 2.1. Šia Taikos sutartimi Atsakovas pripažįsta, kad šios Taikos sutarties... 17. 2.2. Atsakovas įsipareigoja grąžinti Skolą (215 698,82 Lt) Ieškovui... 18. iki 2009-08-14... 19. 25 000 Lt;... 20. iki 2009-08-21... 21. 25 000 Lt;... 22. iki 2009-08-28... 23. 25 000 Lt;... 24. iki 2009-09-04... 25. 25 000 Lt;... 26. iki 2009-09-11... 27. 25 000 Lt;... 28. iki 2009-09-18... 29. 25 000 Lt;... 30. iki 2009-09-25... 31. 25 000 Lt;... 32. iki 2009-10-02... 33. 25 000 Lt; ir... 34. iki 2009-10-09... 35. 15 698,62 Lt.... 36. Šios (i) Skolos dalys bei (ii) palūkanos, nurodytos šios Taikos sutarties... 37. 2.3. Atsakovas įsipareigoja nuo šios Taikos sutarties 3 punkte nurodytų... 38. 2.4. Atsakovas taip pat įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo... 39. 2.5. Atsakovui nesumokėjus eilinės Skolos dalies, nurodytos šios Taikos... 40. 2.6. Už kiekvieną pradelstą Skolos dalies grąžinimo dieną, palūkanų... 41. 2.7. Kaip Atsakovo prievolių pagal šią Taikos sutartį užtikrinimą... 42. 2.8. Pakeitus ar panaikinus šios Taikos sutarties pasirašymo dieną... 43. 3. Ieškovas šia Taikos sutartimi atsisako Civilinėje byloje Atsakovui... 44. 4. Šalys patvirtina, kad, Atsakovui tinkamai, laiku bei visiškai įvykdžius... 45. 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio... 46. 5.1. Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo grąžinti 75 procentus, tai... 47. 5.2. Ieškovas nereikalaus šioje ar kitose bylose priteisti iš Atsakovo ar... 48. 6. Išskyrus šios Taikos sutarties 2 bei 5 punktus, (i) kiekviena Šalis pati... 49. 7. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos... 50. 8. Šalys susitaria, kad ši Taikos sutartis neriboja ir neatima iš bet kurios... 51. 9. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:... 52. 9.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui... 53. 9.2. ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis... 54. 9.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva... 55. 9.4. nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei jos sąlygų vykdymas... 56. įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama Šalis yra; (iii)... 57. 9.5. ši Taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems... 58. 10. Ši Taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti nuo jos... 59. 11. Ši Taikos sutartis sudaroma 4 (keturiais) vienodą teisinę galią... 60. 12. Šalys sutinka, kad Ieškovas pateiktų šią Taikos sutartį patvirtinti... 61. 13. Šios Sutarties neatskiriamu priedu yra 2009-08-10 Laidavimo sutartis,... 62. Vilniaus apygardos teismo 2009-07-14 preliminarų sprendimą panaikinti ir... 63. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-07-14 nutartimi taikytas laikinąsias... 64. Grąžinti iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 65. Iš ieškovo UAB „ARCELORMITTAL CONSTRUCTION LIETUVA“ ir atsakovo UAB... 66. Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti...