Byla 2-1309/2013
Dėl neteisėto viešojo pirkimo vykdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universitetui dėl neteisėto viešojo pirkimo vykdymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pareiškė ieškinį atsakovui VŠĮ Vilniaus universitetas, prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti VPĮ pažeidžiančias supaprastinto atviro konkurso „Buitinių atliekų išvežimo konteineriais paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 131605) sąlygų 2.5 ir 10.2 punktų nuostatas, pagal kurias numatyta maksimali bendra sutarties kaina objektyviai net nepadengia sąvartyno kaštų ir pašalinus pažeidimus, patikslinti pirkimo dokumentus.

5Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti atsakovo vykdomo atviro konkurso „Buitinių atliekų išvežimo konteineriais paslaugų pirkimas“ procedūras. Nurodė, kad atsakovui sudarius pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju ar pradėjus vykdyti pirkimo sutartį, ieškovui galimai palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo VšĮ Vilniaus universitetas vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso „Buitinių atliekų išvežimo konteineriais paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 131605) pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovui sudaryti bei vykdyti viešojo pirkimo sutartis.

8Teismas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma, kartu pažymėdamas, kad viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga. Teismas nenustatė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

9Atsižvelgęs į tai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog konkurso procedūros bus baigtos, dėl ko galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas, ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, o teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes sąlygotų galimų naujų ginčų atsiradimą, teismas sprendė, jog yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, tame tarpe uždraudžiant atsakovui sudaryti ir/ar vykdyti pirkimo sutartis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas nenurodė jokių argumentų, dėl kurių nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

132. Negalima daryti išvados, kad ieškinio reikalavimai ir argumentai yra pakankami, kad būtų galima spręsti apie galimą ieškinio patenkinimą.

143. Ieškovo teiginiai, kad ginčijama sutarties sąlyga prieštarauja VPĮ nuostatoms, nes pirkimo dokumentuose numatyta maksimali paslaugų kaina neatitinka viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo pasaugos kainodaros, yra visiškai nepagrįsti. Priešingai – nustatęs maksimalią paslaugų apimtį atsakovas siekė nepažeisti viešojo intereso. Objektyvus viešo intereso egzistavimas lemia, jog tam tikrais atvejais laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti netaikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

154. Ieškovo argumentai, jog dėl nustatytos maksimalios kainos pirkime galbūt nedalyvavo kiti tiekėjai, grindžiami tik prielaidomis, todėl teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

165. Sustabdžius pirkimo procedūras vokai su tiekėjų pasiūlymais net nebuvo atplėšti, todėl nėra aišku, ar ieškovas yra tinkamas subjektas, galintis paduoti ieškinį. Dėl šios aplinkybės teismas taip pat neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

176. Teismas visiškai neargumentavo nutartyje nurodyto teiginio, kad nesustabdžius viešojo pirkimo būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, tokiu būdu pažeisdamas CPK nuostatą, įpareigojančią priimti motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,VSA Vilnius“ prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą, atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o aplinkybės, galinčios sukelti grėsmę, jog ateityje galimas ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, apeliantui būtų sąlygos toliau tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti galbūt neteisėtą viešojo pirkimo sutartį su paskelbtu laimėtoju, ir, priešingai nei teigia apeliantas, ilgą laiką nebūtų galima pasiekti viešųjų pirkimų tikslo – konkurencingomis sąlygomis įsigyti reikalingų atliekų tvarkymo paslaugų. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad neaišku, ar ieškovas yra tinkamas subjektas reikšti ieškinį – pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai, bet kokius pirkimo dokumentus gauna tik prie pirkimo prisijungę teikėjai.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

23Nustatyta, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą, siekdamas įsigyti buitinių atliekų išvežimo konteineriais paslaugas (Konkurso sąlygų 2.1 p.). Tokių paslaugų ypatumas yra tas, kad jos yra tęstinio pobūdžio ir turi būti atliekamos tada, kada būtina tai padaryti, o paslaugų teikimo būtinybė laiko prasme nepriklauso nuo konkurso paskelbimo, jo eigos ar konkurso nugalėtojo. Todėl nepriklausomai nuo būsimo teismo sprendimo, net ir patenkinus ieškinį, ieškovas negalėtų suteikti atliekų išvežimo paslaugų už praėjusį laikotarpį. Be to, atsakovo perkamų paslaugų tęstinumas reiškia ir tai, kad minėtų paslaugų teikimą bet kuriuo momentu galima perduoti kitam tiekėjui.

24Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas. Be to, sustabdžius konkurso procedūras ir atmetus ieškinį, galėtų būti padaryta žala atsakovui, kadangi net sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, ši paslauga neabejotinai yra atliekama kitais teisiniais pagrindais.

25Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo klausimo apeliacine tvarka teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

26Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

27Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universitetas vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso „Buitinių atliekų išvežimo konteineriais paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 131605) pirkimo procedūras ir uždrausta atsakovui sudaryti bei vykdyti viešojo pirkimo sutartis, panaikinti.

29Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,VSA Vilnius” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo viešosios... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pareiškė ieškinį atsakovui VŠĮ Vilniaus... 5. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo tiekėjo teisėtų... 9. Atsižvelgęs į tai, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas prašo panaikinti pirmosios instancijos... 12. 1. Teismas nenurodė jokių argumentų, dėl kurių nesiėmus laikinųjų... 13. 2. Negalima daryti išvados, kad ieškinio reikalavimai ir argumentai yra... 14. 3. Ieškovo teiginiai, kad ginčijama sutarties sąlyga prieštarauja VPĮ... 15. 4. Ieškovo argumentai, jog dėl nustatytos maksimalios kainos pirkime galbūt... 16. 5. Sustabdžius pirkimo procedūras vokai su tiekėjų pasiūlymais net nebuvo... 17. 6. Teismas visiškai neargumentavo nutartyje nurodyto teiginio, kad... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,VSA Vilnius“ prašo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 23. Nustatyta, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą, siekdamas įsigyti buitinių... 24. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų... 25. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai nėra... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas... 27. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį, kuria taikytos... 29. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,VSA Vilnius” prašymą dėl...