Byla II-1667-281/2009
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui M. A., nukentėjusiajam R. Z., teismo posėdyje išnagrinėjo M. A. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

3Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2009-10-12 nutarimu Nr. F 527704 M. A. pagal LR ATPK 127 str. 2 d. paskirta administracinė nuobauda – 160 Lt bauda.

4Nuobauda paskirta už tai, kad jis 2009-08-28 16.30val. Radviliškyje, Gedimino g., vairuodamas motociklą nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, pralenkęs automobilį pirma eismo juosta, įvažiavo atgal į antrą, kai pirma buvo laisva, staigiai stabdė, kai tai nebuvo būtina eismo saugumui, dėl ko į jį atsitrenkė automobilis, kurį buvo pralenkęs ir sugadino motociklą bei automobilį.

5M. A. skunde teismui (b.l. 2-3) prašo panaikinti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2009-10-12 nutarimą ir perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai nagrinėti iš naujo.

6Mano, kad eismo įvykis įvyko ne dėl jo, o dėl Opel vairuotojo kaltės, kuris nesilaikė saugaus vairavimo atstumo.

7Dėl tariamai padaryto pažeidimo nuobauda jam paskirta nepagrįstai, administracinė byla išnagrinėta neobjektyviai, nepilnai, pažeidžiant tokio pobūdžio bylų nagrinėjimo taisykles.

8Skundas netenkintinas.

9M. A. skunde teismui dėl įvykio aplinkybių paaiškino, kad tame kelio ruože yra dvi eismo juostos kiekviena kryptimi, priešingų krypčių eismo srautus skiria metaliniai atitvarai. Vairuodamas motociklą apie 50km/h greičiu, važiavo antroje eismo juostoje.

10Privažiavo priekyje, taip pat antroje eismo juostoje apie 30km/h greičiu važiuojantį automobilį Opel Vectra. Tuo tarpu pirma eismo juosta buvo visiškai laisva, o automobilis važiavo antroje juostoje pakankamai ilgą atstumą, nors nei apsisukimo, nei sankryžos nebuvo matyti.

11Teigia, kad todėl automobilio Opel vairuotojas šiurkščiai pažeidė KET 125str. reikalavimus.

12Privažiavus saugiu atstumu iš paskos automobilio, pastebėjo, kad pastarojo vairuotojas jį pamatė ir dar sulėtino greitį. Kadangi pirma eismo juosta buvo laisva, jis atliko Opel apvažiavimo manevrą ir įsitikinęs, kad nesudarys kliūties, saugiai grįžo į antrą eismo juostą. Po maždaug 10-15 sekundžių pajuto smūgį į motociklo galinę dalį ir suprato, kad atsitrenkė į jo motociklą automobilis. Atsisuko, parodė vairuotojui ranka, kad sustotų, tačiau šis pasivijo ir trenkėsi į motociklą dar kartą.

13Nurodė, kad tiriant eismo įvykio aplinkybes, pareigūnai priėmė paaiškinimus iš visų eismo įvykio liudininkų. Tačiau dėl neaiškių priežasčių nebuvo įvertinti keturių liudytojų paaiškinimai, kurie akivaizdžiai tiksliai atkartoja įvykio situaciją ir jo versiją. Šių liudytojų iki įvykio jis nepažinojo, kažkokią kelio atkarpą matė, kad jie važiuoja iš paskos, o susipažino tik policijos komisariate, pildant paaiškinimus. Jų paaiškinimai yra vertingi kaip nešališkų įrodymų šaltinis.

14Tuo tarpu R. G. ir J. K. paaiškinimai buvo vertinami ir jais vadovaujamasi, nors R. G. yra automobilio Opel vairuotojo sesuo, o liudytojas J. K. paaiškinime neteisingai teigia, kad motociklininkas pristabdė ir automobilis su bamperiu kliudė motociklo ratą. Prieštaravimai tarp įrodymų nebuvo paneigti.

15Teismo posėdyje M. A. įvykio aplinkybes aiškino kiek kitaip. Nurodė, kad važiavo šeši motociklai išsidėstę „šachmatais“ antra eismo juosta. Pirmas motociklu važiavo D. Jis susilygino su D. motociklu ir pirmas pradėjo lenkti Opel automobilį. Aplenkė ir nespėjus grįžti į antrą eismo juostą, pajuto smūgį. Patikslino, kad galbūt spėjo grįžti į antrą eismo juostą, tiksliai neprisimena. Automobilis atsitrenkė į galinį ratą kairėje pusėje, kur prikabintas numeris. Kai automobilis jį pastūmė, grįžo į pirmą eismo juostą, ištiesino motociklą, grįždamas pradėjo stabdyti automobilį. Tada antrą kartą automobilis nestabdydamas atsitrenkė į motociklo galinį ratą. Mano, kad įvykis įvyko todėl, kad automobilio vairuotojas jo nesuprato ir padidino greitį.

16Paaiškino, kad niekas netrukdė važiuoti pirma eismo juosta, tačiau važiavo ne vienas, todėl turi atsižvelgti į kitus ir jiems nesudaryti kliūties (b.l. 45).

17Paaiškinime policijai (b.l.21-22) M. A. dėl susidūrimo aplinkybių nurodė, kad automobilį Opel apvažiavo iš dešinės, persirikiuodamas iš antros į pirmą ir vėl grįžo į antrą juostą. Po kelių sekundžių pajuto smūgį į galinę dalį. Automobilio vairuotojui ranka parodė, kad sustotų, bet jis nestojo ir dar kartą atsitrenkė į motociklą.

18Iki artimiausios sankryžos buvo apie 150-200 metrų. Nestabdė, nes apvažiavus automobilį už jo turėjo važiuoti kiti motociklai, todėl stabdyti nebuvę prasmės. Paskui Opel Vectrą jis važiavo apie 500 metrų. Mano, kad kaltas automobilio vairuotojas nesilaikęs saugaus atstumo.

19Paaiškinime policijai (b.l.20) automobilį vairavęs R. Z. nurodė, kad važiavo antra eismo juosta 50km/h greičiu. Jam reikėjo už 200 metrų sukti į kairę, todėl persirikiavo ir važiavo antra eismo juosta. Per galinio vaizdo veidrodį pamatė motociklininkus, kurie privartėję gąsdino padidinę apsukas. Jis nepersirikiavo į pirmą eilę, nes reikėjo sukti į kairę, o dešinė eilė buvo užimta kelių mašinų. Po to vienas motociklininkas jį aplenkė iš dešinės ir užsukęs staigiai stabdė keletą kartų, dėl ko automobilio bamperio dešiniu kampu jau stabdydamas kliudė motociklą.

20Teismo posėdyje nukentėjusysis R. Z. (b.l. 61) iš esmės nurodė tokias pačias aplinkybes.

21Liudytoja R. G. teismo posėdyje parodė, kad važiavo su R. Z., kuris yra jos brolis. Jie turėjo sukti į kairę už 200 metrų. M. A. pralenkė jų automobilį ir sistemingai kelis kartus stabdė. Kliudymas buvo tik vienas (b.l. 62).

22Paaiškinime policijai (b.l. 18) R. G. nurodė tokias pačias esmines aplinkybes.

23Liudytojas J. K. ( b.l.45-46 ) teisme parodė, kad važiavo pirma eismo juosta. Automobilis Opel važiavo apie 50km/h greičiu antra eismo juosta. Motociklai „pagazavo“ taip parodydami, kad praleistų. Automobilis nesitraukė. Motociklistai pradėjo lenkti ir spausti, t.y. lenkdami važiavo prie pat, vienas vos ant jo neužlipęs. Paaiškinime (b.l. 19) J. K. parodė, kad motociklistas pristabdė ir automobilis su bamperiu kliudė motociklo ratą.

24Liudytojas V. Z. (b.l. 46 ) teisme parodė, kad privažiavus Radviliškį buvo šeši motociklai. Važiuodami išsidėstė šachmatais. Važiavo apie 55-60km/h greičiu. Antroje juostoje važiavo automobilis, kuris trukdė eismui, nes važiavo apie 30km/h greičiu. Neturėdami kito pasirinkimo, jie apvažiavo automobilį iš dešinės. Pirmas automobilį apvažiavo D. Jis pats kolonoje važiavo trečias ar ketvirtas. M., siekiant netrenkti D. į motociklo galinę dalį, persirikiavo į antrą eismo juostą.

25Paaiškinime V. Z. (b.l. 22) tik nurodė, kad automobilis su priekine bamperio dalimi atsitrenkė į motociklą, nieko plačiau nedetalizuodamas.

26Liudytojas R. G. teisme (b.l. 46) parodė, kad važiavo šachmatais. Priekyje važiavo M. ir D. Važiavo antra eismo juosta. Privažiavo Opel, kuris piktybiškai nesitraukė. D. ir M. pradėjo lenkti, kuris pirmas, neprisimena. Jie išvažiavo į pirmą juostą ir tam, kad netrukdyti kitiems motociklininkams, M. grįžo į antrą juostą. Pamatė, kad M. ėmė mėtytis. Nesuprato, kas atsitiko. Automobilis nestabdė, nes nedegė stabdžių žibintai.

27Paaiškinime (b.l. 24) R. G. nurodė, kad matė, kaip motociklo vairuotojas aplenkė Opel ir grįžo į savo eismo juostą. Staiga motociklą sumėtė, kas buvo panašu į sumėtymą nuo smūgio.

28V. F. (b.l. 62-63 ) teismo posėdyje parodė, kad jų greitis buvo 50km/h. Matė priekyje važiuojantį automobilį Opel. Paskui jį važiavo M. M. su D. važiavo antra eismo juosta, D. kairiau, o M. dešiniau. Opel greitis buvo 35km/h. M. persirikiavo į pirmą eismo juostą ir jie visi ėmė rikiuotis. R. Z. padidino greitį ir įvyko susidūrimas. Pirmoje eismo juostoje automobilių nebuvo.

29Paaiškinime (b.l.25 ) V. F. nurodė, kad važiavo šešių motociklų kolonoje. Važiavo antroje eismo juostoje, nes pirmoje juostoje važiavo automobiliai. Prieš jį, maždaug 15-20 metrų atstumu važiavo M. A. Matė, kad prieš jį 2-3 metrų atstumu važiuoja automobilis Opel. Jų kolonos greitis buvo apie 50km/h, o automobilio 35-40km/h. Tuomet pirma eismo juosta buvo jau laisva, tačiau automobilis toliau važiavo antroje eismo juostoje. Pastebėjo, kad M. A. saugiai persirikiavo į pirmą, apvažiavo automobilį, grįžo į antrą eismo juostą ir tęsė važiavimą. Staiga automobilis padidino greitį ir kliudė motociklo galinę dalį.

30Teismo posėdyje D. V. (b.l. 63) parodė, kad važiuodami antra eismo juosta prisivijo antra eismo juosta važiuojantį automobilį. Jis važiavo pirmas ir pažiūrėjo į spidometrą, greitis buvo 51km/h. Automobilis nesitraukė. Visi važiavo šachmatais. Jis persirikiavo į pirmą eismo juostą ir ja važiuojant pamatęs, kad vyksta incidentas, persirikiavo į antrą eismo juostą ir rodė ženklus, kad automobilis sustotų. Girdėjo garsą ir smūgį, matė antrą smūgį antroje eismo juostoje.

31Paaiškinime (b.l. 23 ) D. V. paaiškino, kad važiavo šešių motociklų kolonoje apie 50km/h greičiu antroje eismo juostoje. Priekyje maždaug už 7 metrų važiavo M. A. Prieš jį važiavo automobilis Opel apie 35-40 km/h greičiu. Pirma eismo juosta buvo laisva, tačiau Opel automobilis vis tiek važiavo antra eismo juosta. Pastebėjo, kad M. A. persirikiuoja į antrą eismo juostą, ketindamas apvažiuoti automobilį. Sugrįžęs į antrą eismo juostą tęsė vairavimą, kai staiga Opel vairuotojas padidino greitį ir kliudė bei apgadino M. A. automobilį.

32Vertinant įrodymus, matyti, kad nėra ginčo dėl tų faktinių aplinkybių, jog iki įvykio abi transporto priemonės važiavo antra eismo juosta ta pačia kryptimi.

33Nustatyta, kad iki buvo priartėta prie automobilio Opel, antra eismo juosta važiavo šešių motociklų kolona, motociklams išsirikiavus vienam paskui kitą, ne vorele, bet vienam kairiau, kitam dešiniau antroje eismo juostoje (tokį išsidėstymą motociklininkai įvardino kaip išsidėstymą „šachmatais“) .

34Dėl ko į vyko susidūrimas vairuotojai aiškina skirtingai.

35Automobilio Opel vairuotojas R. Z. nuosekliai aiškino, kad jis važiavo antra eismo juosta, nes už 200 metrų turėjo sukti į kairę. Vienas motociklininkas jį aplenkė iš dešinės ir užsukęs staigiai stabdė, dėl ko bamperiu dešiniu kampu jau stabdydamas automobilį, kliudė motociklą.

36Analogiškai paaiškinimuose policijai ir teisme aplinkybes nurodė liudytojai J. K. bei R. G., kad motociklistas atvažiavęs automobilį pristabdė ir automobilis su bamperiu kliudė motociklo ratą.

37Vertinant įrodymus, nukentėjusiojo R. Z. parodymai ir liudytojų R. G. bei J. K. parodymai vertinami kaip objektyvūs, nes yra nuoseklūs, juos patvirtina visuma kitų objektyvių aplinkybių.

38Važiavimą antra eismo juosta, kai tuo metu buvo laisva pirmoji, R. Z. nuosekliai aiškina tuo, kad už poros šimtų metrų jam reikėjo sukti į kairę. Tai patvirtino ir liudytoja R. G.

39M. A. skunde nurodė, kad automobilis važiavo antroje juostoje pakankamai ilgą atstumą, nors nei apsisukimo, nei sankryžos nebuvo matyti. Tačiau paaiškinime policijai M. A. nurodė, kad iki artimiausios sankryžos buvo apie 150-200 metrų.

40Esant nepaneigtoms R. Z. nurodytoms aplinkybėms, kad jis persirikiavo į antrą eismo juostą, nes ruošėsi už 200 metrų sukti į kairę, KET 125p. pažeidimo konstatuoti nėra pagrindo.

41M. A. susidūrimo situaciją ir eismo įvykio kilimo priežastis aiškina nenuosekliai.

42Pirminiame paaiškinime policijai teigė, kad kaltas automobilio vairuotojas nesilaikęs saugaus atstumo.

43Skunde teismui įvardino tai, kad automobilio vairuotojas pažeidinėjo KET 125p. reikalavimus, t.y. automobilis važiavo antroje juostoje pakankamai ilgą atstumą, nors nei apsisukimo, nei sankryžos nebuvo matyti, tuo tarpu pirma eismo juosta buvo visiškai laisva.

44Teismo posėdyje eismo įvykio kilimo priežastimi įvardino tai, kad automobilio vairuotojas jo nesuprato ir padidino greitį.

45M. A. parodymai dėl eismo įvykio kilimo aplinkybių vertinami kaip jo pasirinkta gynimosi taktika, siekiant išvengti administracinės atsakomybės, nes prieštarauja nuosekliems ir objektyviais laikytiniems R. Z., R. G. ir J. K. parodymams bei objektyviai nustatytoms aplinkybėms, kurias nurodė jis pats bei kiti liudytojai.

46Saugaus atstumo nepasirinkimas nagrinėjamoje situacijoje galimas tuo atveju, jeigu motociklo vairuotojas, apvažiavęs automobilį, būtų stabdęs. M. A. paaiškinime policijai ir skunde teismui atitinkamai nurodoma, kad apvažiavęs automobilį, jis važiavo priekyje keletą, 10-15 sekundžių. Taigi, tokioje M. A. nurodytoje situacijoje, pastarajam nestabdant, eismo įvykio kilimo priežastis (saugaus atstumo nepasirinkimas) objektyviai negalima.

47Teismo posėdyje M. A. įvardinta eismo įvykio kilimo priežastis, kad automobilio vairuotojas galimai jo nesuprato, neįvardijant objektyvių veiksmų ar faktinių aplinkybių, ko automobilio vairuotojas galėjo nesuprasti, vertinama kaip M. A. subjektyvus pamąstymas.

48M. A. aiškinimas, kad jam apvažiavus automobilį, pastarasis padidino greitį ir atsitrenkė į jo vairuojamą motociklo galą, objektyviai neparemta, todėl vertinama kaip gynimosi taktika.

49Tai, kad šią aplinkybę nurodo ir liudytojai, nelaikoma objektyviais įrodymais dėl jų suinteresuotumo padėti savo kolegai.

50Čia pažymėtina, kad ir dėl liudytojų M. A. nebuvo nuoseklus. Skunde teismui teigė, kad dėl neaiškių priežasčių policijoje nebuvo įvertinti keturių liudytojų paaiškinimai, kurie akivaizdžiai tiksliai atkartoja įvykio situaciją ir jo versiją. Šių liudytojų iki įvykio jis nepažinojęs, kažkokią kelio atkarpą matė, kad jie važiuoja iš paskos, o susipažino tik policijos komisariate, pildant paaiškinimus.

51Tuo tarpu teisme nustatyta, kad su šiais liudytojais M. A. sieja bendras pomėgis motociklams, kad jie bendrauja internetinėje svetainėje ir, kad važiavo visi organizuotoje kolonoje.

52Todėl jų parodymai, kurie prieštarauja objektyviems įrodymams, vertinami kaip galimai jų sąžiningas klydimas, norint padėti savo kolegai.

53M. A. nurodymas skunde, kad nepagrįstai buvo remtasi R. G. ir J. K. parodymais, nevertinant kitų liudytojų, neparemtas jokiais argumentais. Skundžiamame nutarime nėra nurodyta, kaip ir kokia eismo įvykio dalyvio ar liudytojo konkreti pozicija buvo įvertinta.

54M. A. tvirtinimas skunde, kad liudytojo J. K. paaiškinime neteisingai sako, kad motociklininkas pristabdė ir automobilis su bamperiu kliudė motociklo ratą, remiamas tik jo paties teigimu. Teismo posėdyje nustatyta, kad J. K. anksčiau nė vieno iš eismo dalyvių nepažinojo, važiavo pirma eismo juosta ir betarpiškai matė situaciją. Iš karto po eismo įvykio sustojo ir paliko savo telefono numerį automobilio keleivei. Tuo tarpu motociklo vairuotojas liepęs jam vykti iš įvykio vietos. Tokiems J. K. parodymams teisme M. A. neprieštaravo ir neišsakė jokių argumentų.

55Tik toks Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris nulemia kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą) kvalifikuojamas pagal LR ATPK 127 str. 2 d.

56Neginčijamai nustatyta, jog M. A. apvažiavus automobilį, pirma eismo juosta buvo laisva. Ja važiavo pirmas persirikiavęs D. V., kuris paaiškino, kad tik po eismo įvykio grįžo į antrą eismo juostą.

57M. A. skunde teismui aiškino, kad pirma eismo juosta buvo laisva, jis atliko Opel apvažiavimo manevrą ir įsitikinęs, kad nesudarys kliūties, saugiai grįžo į antrą eismo juostą. Teisme patvirtino, kad niekas netrukdė važiuoti pirma eismo juosta, tačiau važiavo ne vienas, todėl turėjo atsižvelgti į kitus motociklininkus ir jiems nesudaryti kliūties.

58Liudytojas V. Z., važiavęs motociklų kolonoje, teisme paaiškino, kad siekiant netrenkti D. V. į motociklo galinę dalį, M. A. persirikiavo.

59Taigi, matyti, kad M. A. savo važiavimą antra eismo juosta nelaiko KET 125str. pažeidimu. Jis persirikiavimo būtinybę į pirmą eismo juostą aiškino tuo, kad automobilis važiavo labai lėtai, o grįžimą į antrą eismo juostą aiškino tuo, kad apvažiavus automobilį už jo turėjo važiuoti kiti motociklai. Tačiau kodėl visi motociklai negalėjo važiuoti pirma eismo juosta, nenurodo.

60Vertinant nagrinėjamą situaciją, kas buvo šio eismo įvykio kilimo priežastimi, daroma išvada, kad eismo įvykio kilimą sąlygojo M. A. vairuojamo motociklo manevravimas, pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, t.y. atlikęs apvažiavimą, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, į antrą eismo juostą įvažiavo staigiai stabdydamas, kas nebuvo būtina eismo saugumui.

61LR ATPK 256str.nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymų numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

62M. A. skundo reikalavimą perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai nagrinėti iš naujo motyvuoja tuo, kad nebuvo įvertinti keturių liudytojų paaiškinimai, kurie vertingi kaip nešališkų įrodymų šaltinis. Prieštaravimai tarp įrodymų nebuvo paneigti.

63Kaip jau minėta, nutarime nekonkretizuota, kaip buvo vertinami ir kokie įrodymai, priimant skundžiamą nutarimą. Tačiau, administracinėje byloje buvo visa medžiaga, kuri patikrinta ir įvertinta teisme, todėl nėra pagrindo bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Juolab, kad teisme M. A. nenurodė jokių kitų naujų aplinkybių.

64Išnagrinėjus ir įvertinus visus įrodymus ir aplinkybes, sprendžiama, kad M. A. veika pagal LR ATPK 127str.2d. kvalifikuota tinkamai, įvertinus padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, padarymo aplinkybes, tai, kad yra M. A. atsakomybę sunkinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, atsižvelgiant į asmenybę, nuobauda paskirta laikantis nuobaudų skyrimo tvarkos, todėl naikinti skundžiamą nutarimą, vadovaujantis M. A. nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

65Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87str.str., 124 str. 1d. 1 p.

Nutarė

66Palikti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2009-10-12 nutarimą Nr. F 527704, kuriuo M. A. pagal LR ATPK 127 str. 2 d. paskirta administracinė nuobauda – 160 Lt bauda, nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

67Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 3. Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos... 4. Nuobauda paskirta už tai, kad jis 2009-08-28 16.30val. Radviliškyje, Gedimino... 5. M. A. skunde teismui (b.l. 2-3) prašo panaikinti Vilniaus apskrities VPK... 6. Mano, kad eismo įvykis įvyko ne dėl jo, o dėl Opel vairuotojo kaltės,... 7. Dėl tariamai padaryto pažeidimo nuobauda jam paskirta nepagrįstai,... 8. Skundas netenkintinas.... 9. M. A. skunde teismui dėl įvykio aplinkybių paaiškino, kad tame kelio ruože... 10. Privažiavo priekyje, taip pat antroje eismo juostoje apie 30km/h greičiu... 11. Teigia, kad todėl automobilio Opel vairuotojas šiurkščiai pažeidė KET... 12. Privažiavus saugiu atstumu iš paskos automobilio, pastebėjo, kad pastarojo... 13. Nurodė, kad tiriant eismo įvykio aplinkybes, pareigūnai priėmė... 14. Tuo tarpu R. G. ir J. K. paaiškinimai buvo vertinami ir jais vadovaujamasi,... 15. Teismo posėdyje M. A. įvykio aplinkybes aiškino kiek kitaip. Nurodė, kad... 16. Paaiškino, kad niekas netrukdė važiuoti pirma eismo juosta, tačiau važiavo... 17. Paaiškinime policijai (b.l.21-22) M. A. dėl susidūrimo aplinkybių nurodė,... 18. Iki artimiausios sankryžos buvo apie 150-200 metrų. Nestabdė, nes... 19. Paaiškinime policijai (b.l.20) automobilį vairavęs R. Z. nurodė, kad... 20. Teismo posėdyje nukentėjusysis R. Z. (b.l. 61) iš esmės nurodė tokias... 21. Liudytoja R. G. teismo posėdyje parodė, kad važiavo su R. Z., kuris yra jos... 22. Paaiškinime policijai (b.l. 18) R. G. nurodė tokias pačias esmines... 23. Liudytojas J. K. ( b.l.45-46 ) teisme parodė, kad važiavo pirma eismo juosta.... 24. Liudytojas V. Z. (b.l. 46 ) teisme parodė, kad privažiavus Radviliškį buvo... 25. Paaiškinime V. Z. (b.l. 22) tik nurodė, kad automobilis su priekine bamperio... 26. Liudytojas R. G. teisme (b.l. 46) parodė, kad važiavo šachmatais. Priekyje... 27. Paaiškinime (b.l. 24) R. G. nurodė, kad matė, kaip motociklo vairuotojas... 28. V. F. (b.l. 62-63 ) teismo posėdyje parodė, kad jų greitis buvo 50km/h.... 29. Paaiškinime (b.l.25 ) V. F. nurodė, kad važiavo šešių motociklų... 30. Teismo posėdyje D. V. (b.l. 63) parodė, kad važiuodami antra eismo juosta... 31. Paaiškinime (b.l. 23 ) D. V. paaiškino, kad važiavo šešių motociklų... 32. Vertinant įrodymus, matyti, kad nėra ginčo dėl tų faktinių aplinkybių,... 33. Nustatyta, kad iki buvo priartėta prie automobilio Opel, antra eismo juosta... 34. Dėl ko į vyko susidūrimas vairuotojai aiškina skirtingai.... 35. Automobilio Opel vairuotojas R. Z. nuosekliai aiškino, kad jis važiavo antra... 36. Analogiškai paaiškinimuose policijai ir teisme aplinkybes nurodė liudytojai... 37. Vertinant įrodymus, nukentėjusiojo R. Z. parodymai ir liudytojų R. G. bei J.... 38. Važiavimą antra eismo juosta, kai tuo metu buvo laisva pirmoji, R. Z.... 39. M. A. skunde nurodė, kad automobilis važiavo antroje juostoje pakankamai... 40. Esant nepaneigtoms R. Z. nurodytoms aplinkybėms, kad jis persirikiavo į... 41. M. A. susidūrimo situaciją ir eismo įvykio kilimo priežastis aiškina... 42. Pirminiame paaiškinime policijai teigė, kad kaltas automobilio vairuotojas... 43. Skunde teismui įvardino tai, kad automobilio vairuotojas pažeidinėjo KET... 44. Teismo posėdyje eismo įvykio kilimo priežastimi įvardino tai, kad... 45. M. A. parodymai dėl eismo įvykio kilimo aplinkybių vertinami kaip jo... 46. Saugaus atstumo nepasirinkimas nagrinėjamoje situacijoje galimas tuo atveju,... 47. Teismo posėdyje M. A. įvardinta eismo įvykio kilimo priežastis, kad... 48. M. A. aiškinimas, kad jam apvažiavus automobilį, pastarasis padidino greitį... 49. Tai, kad šią aplinkybę nurodo ir liudytojai, nelaikoma objektyviais... 50. Čia pažymėtina, kad ir dėl liudytojų M. A. nebuvo nuoseklus. Skunde... 51. Tuo tarpu teisme nustatyta, kad su šiais liudytojais M. A. sieja bendras... 52. Todėl jų parodymai, kurie prieštarauja objektyviems įrodymams, vertinami... 53. M. A. nurodymas skunde, kad nepagrįstai buvo remtasi R. G. ir J. K.... 54. M. A. tvirtinimas skunde, kad liudytojo J. K. paaiškinime neteisingai sako,... 55. Tik toks Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris nulemia kitiems asmenims... 56. Neginčijamai nustatyta, jog M. A. apvažiavus automobilį, pirma eismo juosta... 57. M. A. skunde teismui aiškino, kad pirma eismo juosta buvo laisva, jis atliko... 58. Liudytojas V. Z., važiavęs motociklų kolonoje, teisme paaiškino, kad... 59. Taigi, matyti, kad M. A. savo važiavimą antra eismo juosta nelaiko KET... 60. Vertinant nagrinėjamą situaciją, kas buvo šio eismo įvykio kilimo... 61. LR ATPK 256str.nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo... 62. M. A. skundo reikalavimą perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apskrities VPK... 63. Kaip jau minėta, nutarime nekonkretizuota, kaip buvo vertinami ir kokie... 64. Išnagrinėjus ir įvertinus visus įrodymus ir aplinkybes, sprendžiama, kad... 65. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 66. Palikti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės... 67. Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos...